OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Przedszkola Nr 2 „Pod Słoneczkiem” w Węgrowie
OGŁASZA NABÓR DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Rekrutacja rozpoczyna się
1 marca 2021 r.  i trwać będzie do 26 marca 2021 r.

 

Do Przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 zostaną przyjęte wyłącznie dzieci zamieszkałe w granicach administracyjnych Miasta Węgrowa.

 

Rodzic/prawny opiekun zgłasza się
do sekretariatu z kompletem niżej wymienionych dokumentów:

 

- DOWÓD OSOBISTY RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA – do wglądu,

-WYPEŁNIONY KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA DZIECKA  DO  PRZEDSZKOLA  WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Druki będzie można pobrać w sekretariacie przedszkola

lub ze strony www.podsloneczkiem.wegrow.pl

 

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Nr 2 "Pod Słoneczkiem" w Węgrowie

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego prowadzonego przez miasto Węgrów na rok szkolny 2021/2022

Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Węgrów

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie osoby uczącej się / studiującej w trybie dziennym

Oświadczenie osoby prowadzącej gospodarstwo rolne

Oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko

POTWIERDZENIE WOLI Przyjęcia do Przedszkola Nr 2 „Pod Słoneczkiem” w Węgrowie na rok szkolny 2021/2022