PROJEKTY

 

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli i szkół poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. W tym roku po raz kolejny udział w programie weźmie nasze przedszkole. Przedszkolaki wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.
Akcja w  naszym przedszkolu trwać będzie od stycznia do czerwca. Udział w niej wezmą dzieci z wszystkich grup wiekowych. Nauczyciele przeprowadzą zajęcia tematyczne w grupach, dzieci dodatkowo otrzymają do domu Kartę Sprawności „Kubusiowego Przyjaciela Natury” zawierające zadania do uzupełnienia w domu. Za zrealizowane zadania dzieci otrzymają pieczątki.
wszelkie informację dostępne są na stronie: https://przyjacielenatury.pl/
Koordynatorem z ramienia placówki jest p. Joanna Popowska.
Przygotowała: Joanna Popowska

DZIEŃ BEZPIECZNEGO KOMPUTERA

Komputer, Internet, telefon komórkowy otwierają przed dziećmi i młodzieżą nowe możliwości, ale jednocześnie niosą ze sobą problemy i zagrożenia. Już w wieku przedszkolnym dzieci potrafią korzystać z różnych programów komputerowych i aplikacji mobilnych. Dlatego dzieci powinny znać zagrożenia świata wirtualnego i wiedzieć, jak sobie z nimi radzić.
W naszym przedszkolu rusza cykl spotkań dla najstarszych przedszkolaków (gr.IV, V i VI) poświęconych bezpieczeństwu w Internecie. Zajęcia te prowadzone są w oparciu o materiały edukacyjne projektu "Owce w sieci", opracowanego i realizowanego przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI).
Podczas każdego spotkania opracowujemy jedną zasadę bezpiecznego zachowania się w sieci (np. zakaz fotografowania się w bieliźnie), by pod koniec projektu przedstawić współtworzoną przez przedszkolaki NET-YKIETĘ (zbiór zasad dobrego zachowania się w Internecie. <<<foto>>>
Przygotowała: Aleksandra Łojek
Zatwierdziła: Monika Demczuk

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA - edycja III

Już po raz trzeci nasze przedszkole przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt. "Piękna Nasza Polska Cala". Autorką projektu jest pani Ludmiła Fabiszewska. Głównym jego celem jest kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych, budzenie u nich poczucia tożsamości narodowej oraz regionalnej. Przez działania projektowe uwrażliwiamy dzieci na piękno, folklor oraz tradycję Polski. Realizując zadania zapoznajemy dzieci z historią państwa polskiego oraz symbolami narodowymi. W tym roku zamierzamy wykonać 20 zadań, w które zaangażowane będą wszystkie grupy wiekowe.
Opracowała: Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

MAGICZNA MOC BAJEK

W roku szkolnym 2019/2020 nasze Przedszkole przyłączyło się do Międzynarodowego Projektu Czytelniczego "Magiczna moc bajek" czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.
Projekt ten jest odpowiedzią na zaproponowane kierunki polityki oświatowej MEN i założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a jego celem jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni, jako sposobu na rozwój i kształcenie postaw społecznych. Bajki od zawsze były, są i będę sposobem na przekazywanie dzieciom wiedzy i zasad moralnych. Jak pisze pomysłodawczyni projektu: "Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój dziecka. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. czytanie uczy odróżniania dobra od zła, dostarcza pozytywnych wzorców, wpływa na rozwój uczuć i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnego zachowania". Warto przypomnieć, że jednym z zadań wychowania przedszkolnego jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
Autorkami projektu są nauczycielki wychowania przedszkolnego: Anna Zielińska i Ludmiła Fabiszewska. Projekt trwa od października 2019 do maja 2020 r. Do udziału w nim zgłosiły się najstarsze grupy: IV, V i VI.
Opracowała: Aleksandra Łojek
Zatwierdziła: Monika Demczuk