Grupa 6 2022 / 2023

ŻABKI

wych. Joanna Popowska, Monika Barszcz


Projekt „Bitwa pod Węgrowem"

Na przełomie stycznia i lutego tuż przed zbliżającą się 160 rocznicą Bitwy pod Węgrowem dzieci z grupy 5-6 latków wraz z p. Asią i p. Moniką realizowały projekt edukacyjny „Bitwa pod Węgrowem". Żabki swoją pracę rozpoczęły od intensywnej burzy mózgów w trakcie, której postawiły wiele pytań na które szukały odpowiedzi przez okres trwania projektu. Dzieci stwierdziły, że najlepiej szukać odpowiedzi u osób, które na temat Węgrowa i jego historii mogą wiedzieć najwięcej. Dlatego w pierwszej kolejności udaliśmy się na spotkanie z Burmistrzem Węgrowa, Pawłem Marchelą, który udzielił nam wielu informacji na temat słynnej Bitwy z 1863r.W trakcie spotkania mogliśmy obejrzeć również obraz inscenizujący fragment bitwy. Kolejnym wartościowym spotkaniem były zajęcia zorganizowane w formie gry przez panie pracujące w Węgrowskiej Bibliotece Publicznej. Zadaniem dzieci było wyszukiwanie informacji w książkach ukrytych na poszczególnych półkach regałów. Dzieci rozwiązywały zagadki ,które prowadziły je do odpowiedzi m.in. kiedy wybuchła wojna, kto brał w niej udział, jak nazywali się dowódcy zarówno po stronie polskiej jak i rosyjskiej oraz jakiej broni użyto w trakcie bitwy. Przedszkolaki wzięły również udział w lekcji historii, która odbyła się w Szkole Podstawowe nr 1 a prowadzona była przez p. Wojciecha Banasia. Nauczyciel z wielkim zaangażowaniem i jednocześnie w zrozumiały dla dzieci sposób poprowadził pierwszą dla nich szkolną lekcję historii. Dzieci dowiedziały się m.in. czym były kartacze w trakcie bitwy oraz ilu powstańców wzięło w niej udział. Dzieci miały do wykonania zadanie w domu wraz z rodzicami. Praca domowa polegała na narysowaniu w dowolnym formacie „Bitwy pod Węgrowem". Wszystkie dzieci wykonały piękne prace. Na zakończenie projektu wybraliśmy się na miejsce pamięci poświęcone poległym powstańcom. Obejrzeliśmy słynny kamień, który został do Węgrowa sprowadzony z Szarut. Dzieci wiedzą w jaki sposób zachowywać się w miejscach pamięci narodowej oraz, że poległym należy się szacunek. <<<foto>>>     prezentacja>>>
Opracowała: Joanna Popowska

Wszystko jest muzyką

W minionym tygodniu (30.01-03.02 2023 r.) omawialiśmy tematykę związaną z szeroko pojętą muzyką. Każdego ranka dzieci bawiły się przy powitance pt. „Stańmy wszyscy obok siebie”. Dzieci oglądały i porównywały wygląd różnych sprzętów grających, współczesnych i dawnych. Dowiedziały się, w jaki sposób podzielić instrumenty na perkusyjne, dęte i strunowe. Natomiast podczas zajęć głównych dzieci poznały literę N, n drukowaną i pisaną. Doskonaliły także słuch fonematyczny, podając przykłady wyrazów rozpoczynających się głoską n, tropiły głoskę n w środku innych słów i poznały piosenkę o nowej literce. Podczas wykonywania zadań w kartach pracy ćwiczyły koordynację wzrokowo-ruchową i grafomotorykę. Przedszkolaki poznawały liczbę 10, przeliczały w zakresie 10, tworzyły zbiory dziesięcioelementowe. W zapamiętaniu nowej liczby bardzo pomogła im piosenka pt. „Dziesięć” i odtwarzanie kształtu liczby. W trakcie zajęć dzieci powtarzały za nauczycielem muzyczny rytm i w parach układały działania matematyczne. Natomiast podczas zajęć plastyczno-technicznych wykonały kolorowe nutki z użyciem bibułkowych kulek- ćwiczyły swoje palce i koordynacje wzrokowo-ruchową. Grupa „Żabki”  wzięła udział w koncercie muzycznym przygotowanym przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Węgrowie, który odbył się w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie. W trakcie minionego tygodnia dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawach ruchowych, ćwiczeniach porannych oraz planowanych zajęciach gimnastycznych. W czasie wolnym bawiły się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz dbały o porządek w sali. <<<foto>>>
Opracowała: Monika Barszcz

Karnawał

W minionym tygodniu wiele dowiedzieliśmy się o karnawale. Wiemy już, że jest on
różnie obchodzony na świecie. Obejrzeliśmy ilustracje z największego karnawału świata i z Wenecji. Wykonaliśmy maski karnawałowe oraz zaprojektowaliśmy wymarzony stój karnawałowy. 
Poznaliśmy literę b,B, jak balon, Bartek. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę b na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów.  Wykonaliśmy litery B.b z masy solnej, wyszukiwaliśmy liter w gazetach i ulotkach, pisaliśmy litery w powietrzu , na dywanie i po śladzie. Odczytywaliśmy wyrazy z poznanych liter: O, A, I, E, M, T, D, Y, K, R, L, U, S, B. Poznaliśmy liczbę 0, a także jej zapis graficzny, czyli cyfrę 0. Cały tydzień pracy zakończyliśmy wspólną zabawą na balu karnawałowym przy wesołej i skocznej muzyce. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska

"Dzień Babci i Dzień Dziadka"

W minionym tygodniu podczas zajęć w przedszkolu przygotowywaliśmy się do obchodów Dnia Babci i Dziadka. W poniedziałek przedszkolaki słuchały kolejnego opowiadania o Heli i Leonie pt. „Laurka dla babci”, które stało się wstępem do rozmowy na temat szacunku oraz roli babci i dziadka w życiu każdego dziecka. Dzieci zastanawiały się na tym, co lubią robić ze swoimi dziadkami oraz czym różni się dziadek i babcia od mamy i taty. Poznały również literę S, s drukowaną i pisaną. Podczas zajęć wprowadzających układały model sylabowy i głoskowy wyrazu „serce”, "Sylwia", określały miejsce występowania nowej litery w tym słowie, podawały przykłady innych słów rozpoczynających się głoską s. Układały literę z drucików kreatywnych oraz kreśliły ją w powietrzu i na dywanie. Nowo zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzystały, wykonując zadania z kart pracy. Podczas zabaw dzieci poznały też angielskie nazwy członków rodziny: grandparents – dziadkowie, grandchilds – wnukowie. Poznawały liczbę 9, przeliczały różne przedmioty w zakresie 9, tworzyły zbiory dziewięcioelementowe, wskazywały przedmioty przypominające wyglądem cyfrę 9 oraz uczyły się rozpoznawać ją wśród innych cyfr. Uczyły się piosenki dla babci i dziadka „Wszystkie dzieci dobrze wiedzą” oraz  wiersza na pamięć „Dla babci i dziadka”. Dzieci przygotowały laurki dla dziadków - do ich użycia użyły kolorowych pomponów. W piątek dzieci obejrzały przedstawienie jasełkowe w wykonaniu grupy V. Dzięki występom przedszkolaki mogły dostrzec umiejętności wokalne i recytatorskie innych dzieci. <<<foto>>>
Opracowała: Monika Barszcz

Sporty zimowe

W minionym tygodniu podczas zajęć w przedszkolu rozmawialiśmy o zimowych dyscyplinach sportowych.
W poniedziałek dzieci słuchały kolejnego opowiadania o Heli i Leonie pt. „Wyścigi saneczkowe”, które pokazało, czym jest gra fair play, i było punktem wyjścia do rozważań, czy łatwo grać fair play i czy w ogóle warto to robić. Przy stoliku przedszkolaki na karcie pracy łączyły sportowców z miejscami, w których ćwiczą, i nazywały wybrane dyscypliny oraz kolorowały flagę olimpijską.  Przedszkolaki poznały historię tej flagi i znaczenie umieszczonych na niej kół.  Podczas wtorkowy zajęć głównych dzieci opowiadały  ilustrację ,, Sporty zimowe'' i poznały literę U, u drukowaną i pisaną. Punktem wyjścia było słowo „ulica”. W trakcie różnych zabaw dzieci miały możliwość rozwijania słuchu fonematycznego i świadomości fonologicznej, wskazywały słowa rozpoczynające się głoską u i te, w których głoska ukryła się w środku, śpiewały piosenkę o nowej literce i kreśliły ją na różnych powierzchniach. Starszaki układały również wyraz „ulica” z liter i inne dowolne słowa z głoską u. . W środę poznawały liczbę 8, przeliczały różne przedmioty w zakresie 8, tworzyły zbiory ośmioelementowe, wskazywały przedmioty przypominające wyglądem cyfrę 8 oraz uczyły się rozpoznawać cyfrę 8 wśród innych cyfr. Poznały również kolejną piosenkę z cyklu „Piosenkę o liczbach” pt. „Osiem”. W czasie pracy przy stoliczkach  pisały 8 po śladzie i wskazywały ósmy kij hokejowy na karcie, licząc od lewej strony. W czwartek dzieci wzięły udział w przedstawieniu "Przygody Sindbada żeglarza'' w Węgrowskim Ośrodku Kultury'' . Dzieci słuchały kolejnego utworu muzyki klasycznej „Plink, plank, plunk” Leroya Andersona i rozwijały wrażliwość muzyczną, aktywnie uczestnicząc w zabawach rytmicznych poprzez ilustrowanie muzyki ruchem.  Utrwalały poznaną w ubiegłym tygodniu piosenkę pt. „Czas pędzi”. Podczas zajęć plastyczno-technicznych wykonały „buty łyżwiarskie” oraz malowały farbami ulubione sporty zimowe. W trakcie minionego tygodnia dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawach ruchowych, ćwiczeniach porannych oraz planowanych zajęciach gimnastycznych. W czasie wolnym bawiły się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz dbały o porządek w sali. <<<foto>>>
W tym tygodniu urodziny obchodziła Dagmara. Jeszcze raz najlepsze życzenia urodzinowe.
Opracowała Joanna Popowska

"Nadchodzi nowy rok"

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o tym, jak witamy Nowy Rok. Analizowaliśmy rytmiczność dnia i nocy. Poznaliśmy literę l, L, jak lampa, Lena. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę l na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Dowiedzieliśmy, jak się pisze nową literę – małą i wielką. Odczytywaliśmy wyrazy z poznanych liter: O, A, I, E, M, T, D, Y, K, R, L. Poznaliśmy liczbę 7, a także jej zapis graficzny, czyli cyfrę 7. Odpowiadaliśmy na pytania: ile jest elementów, oraz który z kolei jest wskazany element. Powtarzaliśmy nazwy dni tygodnia, których też jest siedem i które też powtarzają się rytmicznie. Zapoznaliśmy się z kalendarzem na cały rok i staramy się zapamiętać nazwy miesięcy. Wiemy już, że miesiące tworzą cztery pory roku i znamy ich nazwy. Podczas zajęć plastyczno-technicznych z wykorzystaniem wyprawki dzieci wykonały „Koło pór roku” oraz pracę plastyczną „Zegar”. <<<foto>>>
Opracowała: Monika Barszcz

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT

W minionym tygodniu rozpoczęliśmy rozmowy  związane z Bożym Narodzeniem. Dzieci poznawały czynności towarzyszące przygotowaniom do świąt.
W poniedziałek sześciolatki słuchały opowiadania o Heli i Leonie pt. „Idą święta” wprowadzającego w temat przygotowań do Bożego Narodzenia. Dzieci opowiadały o zwyczajach przedświątecznych w swoich domach, brały udział w zabawie ruchowo-naśladowczej „Pomagamy rodzicom” i ćwiczeniach gimnastycznych, opisywały zwyczaje bożonarodzeniowe przedstawione na ilustracjach. We wtorek utrwalały znajomość poznanych do tej pory liter, odczytywały sylaby, identyfikowały słyszaną głoskę z napisaną literą, tworzyły Gwiazdę Betlejemską z papieru , układały puzzle i wypowiadały się na temat wigilijnych symboli. W środę dzieci doskonaliły umiejętności klasyfikacji i liczenia pierniczków–  tworzyły układy, grupy, zbiory i je przeliczały oraz kodowały. Przygotowane w ten sposób kształty rozmieszczały także na kartkach, używając określeń przestrzennych. Tego dnia sześciolatki rozmawiały o wieczerzy wigilijnej i charakterystycznych dla niej potrawach, . W kolejnych dniach uczyliśmy się wiersza pt. „W Wigilię” A. Paszkiewicz oraz śpiewaliśmy piosenkę ,, Choinka zielona'' wykonaliśmy pracę plastyczną „Ozdoby choinkowe – łańcuch” oraz ,, Mikołaj'' .Na zakończenie tygodnia podsumowały wiadomości zdobyte w całym tygodniu podczas quizu wiedzy „Świąteczne tradycje” .Przedszkolaki regularnie wypełniały też indywidualnie karty pracy, utrwalając i rozszerzając swoją wiedzę oraz ćwicząc zdobyte umiejętności. W tym tygodniu urodziny obchodziła Zuzia.  Jeszcze raz najlepsze życzenia. <<<foto>>>
Opracowała :Joanna Popowska

Zima tuż tuż

W minionym tygodniu mówiliśmy o bezpieczeństwie podczas zimowego wypoczynku i zabaw na śniegu oraz lodzie. Omówiliśmy, jakie zachowania są niebezpieczne i czym grożą. Poświęciliśmy też sporo czasu na ustalenie, jak należy dbać o zdrowie – szczególnie zimą.
W poniedziałek oglądaliśmy spektakl „Kraina Śpiochów”, na który wybraliśmy się do CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.  Spektakl wzbudził emocje, były piękne piosenki, kostiumy, ciekawe postacie.
Poznaliśmy literę r, R, jak rysunek. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę r na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Dowiedzieliśmy, jak się pisze nową literę – małą i wielką. Odczytywaliśmy wyrazy z poznanych liter: O, A, I, E, M, T, D, Y, K, R. Poznaliśmy liczbę 6, a także jej zapis graficzny, czyli cyfrę 6. Odpowiadaliśmy na pytania: ile jest elementów, oraz który z kolei jest wskazany element.  Sprawdzaliśmy, czy śnieg jest czysty – czy można go jeść.
W środę oglądaliśmy w WOK występ artystyczny grupy tanecznej Avocado. Mogliśmy przekonać się jak taniec potrafi wywołać pozytywne emocje i jak może być różnorodny.
Wykonaliśmy pracę plastyczną „Solne śnieżynki”- poznaliśmy nową technikę plastyczną - malowanie solą oraz wykonaliśmy śnieżynkę z drewnianych patyczków, a następnie ozdobiliśmy ją według własnego pomysłu. <<<foto>>>
Opracowała: Monika Barszcz

Spotkanie czytelnicze

W miniony piątek odbyło się miłe spotkanie - odwiedziła nas mama Alany. W ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” p. Ania przeczytała książki o tematyce świątecznej, m. in. „Elfy na ratunek”, „Wyjątkowy prezent Świętego Mikołaja”.  Przedszkolaki zaśpiewały piosenkę świąteczną „Choinka zielona”. Na koniec dzieci zostały obdarowane upominkami świątecznymi zakupionymi od rodziców.
Dziękujemy p. Ani za poświęcony czas i przeniesienie dzieci w magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia. <<<foto>>>
Opracowała: Monika Barszcz

Urodziny Zosi

W tym tygodniu swoje 6 urodziny obchodziła Zosia.
Życzymy Ci Zosiu jeszcze raz wszystkiego co najlepsze, bądź zdrowa i spełniaj marzenia.

<<<foto>>>


Wiadomość z daleka

W tym tygodniu zajmowaliśmy się tematyką poczty oraz szeroko rozumianych wiadomości. Wypowiadaliśmy się na temat drogi pocztówek i listów od nadawcy do odbiorcy na podstawie ilustracji, poznaliśmy znaczenie słów: nadawca, odbiorca, ilustrowały ruchem treść opowieści „Droga pocztówki”, bawiliśmy się w pocztę, układaliśmy pocztówki w całość z części, braliśmy udział w ćwiczeniach gimnastycznych. Utrwalaliśmy swoje dane adresowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, miejscowość). Poznaliśmy literę K, k pisaną i drukowaną, ćwiczyliśmy słuch fonematyczny oraz umiejętności grafomotoryczne podczas różnego rodzaju zabaw dydaktycznych i ruchowych, a także działań w kartach pracy. Ćwiczyliśmy umiejętności i kompetencje matematyczne, doskonaliliśmy umiejętności obliczeń i operacji na pieniądzach.
6 grudnia świętowaliśmy Mikołajki. Jak co roku odwiedził nas św. Mikołaj. Śpiewaliśmy Mikołajowi piosenki. Święty Mikołaj obdarował wszystkie dzieci wspaniałymi prezentami. Jak co roku wszyscy zrobiliśmy sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. Na naszych twarzach malowała się wielka radość i przejęcie, a także nadzieja na kolejne spotkanie.
W czwartek odbyło się spotkanie z panią listonosz. Mieliśmy okazję zapoznać się z jej pracą, obowiązkami i trudnościami, z jakimi boryka się na co dzień. Dowiedzieliśmy się też, jaką drogę pokonuje przesyłka od nadawcy do adresata. Szczególne zainteresowanie wzbudziły atrybuty listonosza: czapka i torba, której zawartość została ujawniona.
Wykonaliśmy pracę plastyczną „Koperta z niespodzianką”, do której włożyliśmy list do Świętego Mikołaja. Następnie przekazaliśmy je zaproszonej pani listonosz by jak najszybciej trafiły do odbiorcy. Zaprojektowaliśmy także swój znaczek pocztowy, użyliśmy do wykonania pracy plastycznej kredek, kształtów figur geometrycznych. Rozwijaliśmy inwencję twórczą. <<<foto>>>
opracowała: Monika Barszcz

„Nasze ciało”

W minionym tygodniu podczas zajęć w przedszkolu staraliśmy się poznać tajemnice naszego ciała. W poniedziałek słuchaliśmy kolejnego opowiadania o przygodach Heli i Leona pt. „Poznajemy świat”, którego bohaterowie uczyli się odkrywać rzeczywistość za pomocą pięciu zmysłów i dowiedzieli się, że z wiekiem w ciele człowieka zachodzą różne zmiany.  We wtorek utrwalaliśmy wiadomości na temat zmysłów, słuchając opowiadania M. Szeląg pt. „Zagadka”, oraz poznaliśmy literę Y, y. Dzieci dzieliły na sylaby i głoski wyraz „lody”, wymieniały imiona i przedmioty , w których nazwach  występuje głoska y. Przedszkolaki poznały nazwy części ciała w języku angielskim przy piosence „Head, shoulders, knee and toes”. W kolejnych dniach dzieci poszerzały wiadomości na temat przedmiotów służących do utrzymania czystości i pielęgnacji. W trakcie zajęć popołudniowych   sześciolatki rozwijały umiejętność klasyfikowania i odwzorowywania: układały z nauczycielem rytmy z figur geometrycznych i wymyślały własne. Podczas samodzielnej pracy przy stolikach  kodowały kubki do mycia zębów i dorysowywały kreski w szczotkach do włosów zgodnie z podanymi liczbami. Przedszkolaki uczestniczyły w przygotowanej przez nauczyciela zabawie badawczej, podczas której sprawdzały, co umyje dokładniej – woda czy mydło. Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach słuchowych i muzyczno-ruchowych, utrwalały poznaną w zeszłym tygodniu piosenkę pt. „Leśna muzyka” oraz ,, Mydło wszystko myje''. Po części muzycznej dzieci zastanawiały się, po co nam ruch, oraz ćwiczyły tężyznę fizyczną.  Dzieci wykonały też pracę plastyczną ,, Płuca'' oraz obejrzały film o ciele człowieka i układach w nim funkcjonujących. Dowiedzieliśmy się również jak ważne jest spożywanie wszystkich produktów spożywczych oraz w jakich ilościach na postawie piramidy zdrowia. W środę wybraliśmy się na wycieczkę do węgrowskiego zakładu mleczarskiego ,, Hochland'' gdzie dowiedzieliśmy się jak powstają sery i serki oraz , że w produktach mlecznych znajduje się wapń niezbędny do wzrostu kości. W tym tygodniu swoje urodziny obchodziła Helenka. <<<foto>>>
Opracowała :Joanna Popowska

Dzień pluszowego misia

25 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Misia. Dzieci z naszej grupy poznały historię powstania misia na podstawie filmu. Dzięki współpracy z Panią Ania mamą Alanki w sali odbyło się mnóstwo zabaw z udziałem misia tj. , Karmienie misia", ,,Posadź misia na, pod, obok", ,,Misiowy bieg", ,,Misiowa układanka ". Na osłodzenie dnia degustowaliśmy misiowy przysmak: miodek oraz wykonaliśmy misia z kulek z bibuły. Wzięliśmy udział w misiowej sesji zdjęciowej. Cały dzień towarzyszyła nam misiowa muzyka. Fajnie było mieć takiego przyjaciela ze sobą w przedszkolu. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska

Przygotowania do zimy

W minionym tygodniu poznawaliśmy potrzeby ptaków związane z zimą. Dowiedzieliśmy się, jak możemy im pomóc przetrwać zimę. Zrobiliśmy karmniki z rolek pop papierze toaletowym. Dowiedzieliśmy się, czym są domki dla owadów. Poznaliśmy literę d, D, jak dom. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Dowiedzieliśmy, jak się pisze nową literę – małą i wielką. Odczytywaliśmy wyrazy z poznanych liter: O, A, I, E, M, T, D. Poznaliśmy tropy zwierząt.
Odwiedził nas pan ornitolog, który opowiedział  o swojej pracy, o dokarmianiu ptaków zimą. Pokazał przedmioty przydatne w jego pracy. Podczas wizyty utrwaliliśmy nazwy i wygląd wybranych ptaków, poznaliśmy ich nowe gatunki. W podziękowaniu przygotowaliśmy dla pana ornitologa rysunki tematyczne.
Wykonaliśmy pracę plastyczną „Gil i sikorka” – ozdabialiśmy sylwety ptaków różnorodnymi materiałami- piórkami, papierem kolorowym, plasteliną. Doskonaliliśmy percepcję wzrokową. <<<foto>>>
Opracowała: Monika Barszcz

Urodziny Leny

W tym tygodniu 6 urodziny świętowała Lenka. Jeszcze raz Panie i dzieci życzą Lence samych wspaniałości i spełnienia marzeń.

<<<foto>>>


„W świecie wyobraźni”

W minionym tygodniu podczas zajęć w przedszkolu rozmawialiśmy o bogactwie wyobraźni. 
W poniedziałek podczas zajęć głównych dzieci poznały literę T, t drukowaną i pisaną na podstawie historyjki ,, Spacer z tatą. Punktem wyjścia było ukochane przez wszystkich słowo „tata”. Podczas różnych zabaw dzieci miały możliwość rozwijania słuchu fonematycznego poprzez wskazywanie słów rozpoczynających się głoską t  oraz tych , w których głoska ukryła się w środku lub na  końcu wyrazu . Słuchaliśmy piosenki o nowej literze oraz kreśliliśmy ją na różnych powierzchniach. Starszaki układały również wyrazy „tata”  i ,, Tomek'' z liter. We wtorek  słuchaliśmy kolejnego opowiadania o Heli i Leonie pt. „Moc wyobraźni”, które pokazało, do czego w codziennym życiu potrzebujemy wyobraźni i w jaki sposób dzięki niej możemy realizować swoje marzenia. We  środę przedszkolaki poznawały liczbę 5, przeliczały różne przedmioty do 5, tworzyły zbiory pięcioelementowe, wskazywały przedmioty przypominające wyglądem tę cyfrę oraz uczyły się rozpoznawać ją wśród innych cyfr. Poznały również kolejną „Piosenkę o liczbach” pt. „Pięć”. Kolejny dzień tygodnia upłynął nam pod hasłem  eksperymentu przygotowanego przez nauczyciela pt. „Wyobraźnia w butelce”. Po jego zakończeniu dzieci stawiały hipotezy i próbowały wyciągać wnioski z doświadczenia. W czwartek dzieci rozwijały swoją wyobraźnię poprzez malowanie  obrazów przy muzyce klasycznej „Walc Des-dur op. 64 nr 1”, Fryderyka Chopina. Ostatniego dnia pracy słuchaliśmy zabawnego wiersza D. Gellner pt. „Ptaszysko” i próbowaliśmy sobie wyobrazić głównego bohatera poprzez rysowanie go kredkami. Uznaliśmy , że bez wyobraźni życie byłoby nudne. <<<foto>>>
opracowała: Joanna Popowska

Ojczyzna

W minionym tygodniu poznaliśmy mapę Polski i Europy oraz globus. Podzieliliśmy się nawzajem wiedzą i doświadczeniem na temat polskich krajobrazów. Nauczyliśmy się, jak zaznaczone są na mapie góry i morze. Rozmawialiśmy o różnych domach, w których mieszkają ludzie – nauczyliśmy się znajdować między nimi podobieństwa i różnice.
Poznaliśmy literę m, M, jak mama, Marta. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę m na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Dowiedzieliśmy, jak się pisze nową literę – małą i wielką. Poznaliśmy liczbę 4, a także jej zapis graficzny, czyli cyfrę 4. Odpowiadaliśmy na pytania: ile jest elementów, oraz który z kolei jest wskazany element. Wysłuchaliśmy wiersza M. Strzałkowskiej pt. „Polska” i rozmawialiśmy na temat jego treści i naszych refleksji z nim związanych.
Utrwalaliśmy słowa i melodię hymnu Polski by później z innymi grupami zaśpiewać go w ramach akcji „Szkoła do hymnu”. Na placu przedszkolnym wzięliśmy udział we wspólnym biegu niepodległości by uczcić 104 rocznicę odzyskania niepodległości. Dobre humory, energia i pogoda dopisały. Wykonaliśmy przestrzenną pracę plastyczną „Kotylion” oraz „Godło”, podczas której łączyliśmy ze sobą różnorodne materiały. <<<foto>>>
Opracowała: Monika Barszcz

Projekt ,,Drzewo''

Koniec października czyli trzeci i czwarty tydzień w grupie VI „Żabki” był jednocześnie pracowity, interesujący oraz przyniósł dzieciom i paniom mnóstwo satysfakcji. Przez 2 tygodnie realizowaliśmy projekt ,,Drzewo'' zainicjowany przez dzieci i ich obserwacje zmieniającej się jesienią przyrody. Jako nauczycielki zaczęłyśmy podsycać ciekawość dzieci na ten temat. Zachęciłyśmy dzieci do tego by przynosiły do przedszkola książki związane z tematyką drzew a także skarby związane z drzewami (kasztany, żołędzie, kory drzew, szyszki, jarzębinę, liście) oraz przedmioty wykonane z drewna i tak powstały kąciki tematyczne: leśny, czytelniczy, przedmioty z drewna, które podczas realizacji projektu były ciągle wzbogacane o nowe skarby. Celem ogólnym projektu było propagowanie wiedzy o drzewach, zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami drzew, poznanie budowy drzew, oraz ich funkcji i znaczenia dla ludzi i zwierząt, zachęcanie dzieci do pozytywnych zachowań zmierzających do ochrony drzew.
Projekt realizowany tą metodą ma następującą strukturę:
Faza I Rozpoczęcia projektu – wybór tematu i postawienie pytań (siatka pytań) na jakie będziemy szukać odpowiedzi w trakcie trwania projektu.
Faza II Realizacja projektu – szukanie odpowiedzi na postawione wcześniej pytania poprzez aktywność badawczą, poszukiwanie, obserwowanie, doświadczanie.
Faza III Zakończenie projektu – prezentacja uzyskanych efektów.
Naszą pracę rozpoczęliśmy od stworzenia siatki pytań na które szukaliśmy odpowiedzi m.in. w książkach przyniesionych przez dzieci z domu oraz pozyskanych z funduszy pochodzących z Narodowego Programu Czytelnictwa. Wiele naszych zajęć odbyło się przez ten czas na zewnątrz m.in. mierzenie i liczenie drzew w ogrodzie przedszkolnym, odrysowywanie kory drzew, zbieranie materiału przyrodniczego. Swoją wiedzę zdobywaliśmy między innymi dzięki wielu filmom edukacyjnym o drzewach a także dzięki spotkaniom z przedstawicielami zawodów związanych z drzewami i drewnem: leśniczy, stolarz, sprzedawca mebli. Dzieci zostały podzielone na grupy. Każda z grup miała za zadanie zdobyć informacje na temat innego drzewa. Zdobytą wiedzą dzieci dzieliły się z kolegami. Wiele pracy wykonywaliśmy z rodzicami w domu (informacje na temat drzew, praca plastyczna ,,Drzewo’’). Na zajęciach uczyliśmy się w jaki sposób zbudowane jest drzewo, co mu szkodzi a co pomaga, jakie zwierzęta żyją na drzewach. Naszą codzienną pracę umilaliśmy sobie zabawami przy piosenkach o drzewach, ćwiczeniami gimnastycznymi z wykorzystaniem kasztanów i żołędzi, wystukiwaniem rytmów na kasztanach a także przeliczaniem ich. Dużą rolę odegrały w naszych zajęciach obserwacje z wykorzystaniem lup. Obserwowaliśmy liście i owoce drzew a także liczyliśmy ich słoje określając ich wiek. Na zakończenie projektu wykonaliśmy wspólnie z panem stolarzem karmnik dla ptaków, który stanął na przedszkolnym parapecie i jesteśmy przekonani, że dzięki niemu ptaki będą miały co jeść zimą a my będziemy mogli wykorzystać go do ich obserwacji. Co być może będzie zachętą i wstępem do zainicjowania kolejnego projektu być może o ptakach. <<<foto>>>
Opracowała : Joanna Popowska

Urodziny Niny

W tym tygodniu swoje 6 urodziny obchodziła Nina.

Dzieci śpiewały Nince sto lat i składały szczere życzenia. Ninko jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia: uśmiechu, zdrowia, życzliwych kolegów i wspaniałych zabaw. Niech zawsze dla Ciebie słonko świeci!

<<<foto>>>


Urodziny

W tym tygodniu urodziny obchodzili Artem i Oskar.

Najlepsze życzenia od Pań i kolegów z grupy.

<<<foto>>>


Jesień w parku

W minionym tygodniu dowiedzieliśmy się, jakie zwierzęta mieszkają w parku, a jakie w lesie. Rozmawialiśmy o tym, jak należy zachowywać się w parku i w lesie. Słuchaliśmy nagrań z odgłosami lasu.
Poznaliśmy literę iI, jak igła. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę i na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Dowiedzieliśmy, jak się pisze nową literę – małą i wielką. Poznaliśmy liczbę 2, a także jej zapis graficzny, czyli cyfrę 2. Odpowiadaliśmy na pytania: ile jest elementów, oraz który z kolei jest wskazany element.
Wykorzystywaliśmy przyniesione dary jesieni, układaliśmy z nich „Sensoryczne drzewo”.
Nasza grupa przedstawiła pod koniec tygodnia teatrzyk o tematyce jesiennej „Pani jesień i jej dary”. Przedstawienie obejrzały pozostałe grupy przedszkolne. Przedszkolaki wcieliły się w rolę pani jesieni, warzyw i owoców, w trakcie śpiewały jesienne piosenki, na koniec przedstawiły jesienny taniec z użyciem szyfonowych chustek.
Nie zabrakło czytania książek o tematyce parku i jesieni – opowiadań i wierszy oraz wspólnego  śpiewania piosenek. Dzieci wykonały prace plastyczne: „Drzewa”- malowanie farbami oraz „Stwory i stworki”- wykonanie zwierząt z użyciem kasztanów, żołędzi, szyszek. <<<foto>>>
Opracowała: Monika Barszcz

Jesień w ogrodzie

W minionym tygodniu zajmowaliśmy się tematyką jesieni, a konkretnie warzywami, które można znaleźć w ogrodzie. W poniedziałek przedszkolaki  poznały literę A, a pisaną i drukowaną, ćwiczyły słuch fonematyczny oraz umiejętności grafomotoryczne podczas różnego rodzaju zabaw dydaktycznych i ruchowych, a także działań w kartach pracy. W wtorek przedszkolaki słuchały opowiadania o Heli i Leonie pt. „W ogrodzie warzywnym”, które stało się wstępem do rozmowy o warzywach i rozważań o przyjaźni.  W kolejnych dniach dzieci  rozpoznawały i nazywały warzywa, używając polskich i angielskich nazw, przeliczały elementy, trenowały umiejętność rozróżniania strony lewej i prawej,  rozpoznawały części jadalne i niejadalne warzyw, określały ich części nadziemne
i podziemne, dzieliły na sylaby i głoski nazwy warzyw, brały udział w eksperymencie z kapustą pekińską i barwioną wodą, sprawdzając, jak rośliny pobierają wodę od korzeni i rozprowadzają ją do wszystkich części rośliny. Dzieci brały udział w zabawach rytmicznych z muzyką klasyczną, słuchając utworu „Jesień” z cyklu „Pory roku” Aleksandra Głazunowa oraz wykonały pracę plastyczno-techniczną „Marchewka” i ,, Kalafior'' . W ciągu całego tygodnia nie zabrakło ćwiczeń gimnastycznych oraz pobytu na świeżym powietrzu. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska

Ukulele

W dniu dzisiejszym naszą grupę odwiedziła siostra naszego kolegi z grupy Antka, Zuzia Dmowska. Dziewczynka podzieliła się z nami swoją pasją do gry na instrumencie muzycznym jakim jest ukulele. Zuzia opowiedziała nam o tym skąd wzięło się zainteresowanie graniem, opisała elementy budowy ukulele oraz zagrała kilka utworów. Dziewczynka przygotowała dla dzieci kilka muzycznych zagadek. Dzięki takim spotkaniom wiemy, że można czas wolny spędzać aktywnie, rozwijając przeróżne zainteresowania. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska

Jesień w sadzie

W pierwszym tygodniu października dowiedzieliśmy się, czym jest sad. Poznaliśmy literę o, O, jak owoce. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę o na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Dowiedzieliśmy, jak się kreśli nową literę – małą i wielką. Poznaliśmy nazwy wielu owoców; bawiliśmy się w rozpoznawanie ich bez udziału wzroku. Poznaliśmy liczbę 1, a także jej zapis graficzny, czyli cyfrę. Odpowiadaliśmy na pytania: ile jest elementów, oraz który z kolei jest wskazany element.
Poznaną literę i cyfrę utrwalaliśmy w zabawach dydaktycznych i w działaniach na tablicy interaktywnej.
Wykonaliśmy przestrzenną pracę plastyczną „Jabłko”- ćwiczyliśmy rozplanowywanie elementów na kartce i koordynację wzrokowo-ruchową oraz pracę plastyczno-techniczną „Gruszka”, podczas której doskonaliliśmy drobne ruchy palców.
Wspólnie śpiewaliśmy piosenki „Już owoców pełen kosz”, „Najłatwiejsze ciasto w świecie”. Improwizowaliśmy do tych utworów podczas grania na instrumentach muzycznych. <<<foto>>>
Opracowała: Monika Barszcz

Urodziny Neli

W tym tygodniu 6 urodziny obchodziła Nela. Odbyło się tradycyjnie wspólne odśpiewanie “Sto lat”, składanie życzeń i oczywiście słodkości od jubilata, które sprawiły wszystkim dzieciom mnóstwo radości. Nelcia niechaj Ci szczęście sprzyja, a życie radośnie mija! Z okazji urodzinek samych radosnych chwilek:)

<<<foto>>>


Spotkanie czytelnicze

W ostatnim tygodniu września, w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" odwiedziła nas mama Oskara, która przeczytała dzieciom książkę A. Paszkiewicz „Leoś Sosenka obserwuje las”. Podczas czytania została przybliżona przedszkolakom historia wyprawy taty z synem do lasu. Dzieci dowiedziały się co robią mrówki, jak wygląda motyl z bliska, poznały ślady zwierząt, wygląd niektórych ptaków. Ilustracje pokazywane przez gościa zachęcały "Żabki" do swobodnych wypowiedzi i odwoływania się do własnych doświadczeń.
Dziękujemy mamie Oskara za przybycie, poświęcony czas oraz słodkie upominki. <<<foto>>>
Opracowała: Monika Barszcz 

Bezpieczni na drodze

W minionym tygodniu omawialiśmy zasady bezpieczeństwa na drodze. Zdobywanie wiedzy rozpoczęliśmy od spotkania z policjantami z Powiatowej Komendy Policji w Węgrowie . Poznaliśmy atrybuty pracy policji, elementy umundurowania oraz numer alarmowy 997. Uczyliśmy się rozpoznawać najważniejsze znaki drogowe, przypomnieliśmy sobie znaczenie kolorów w sygnalizacji świetlnej. Rozpoznawaliśmy figury geometryczne, przeliczaliśmy je i porównywaliśmy do znaków drogowych. Wybraliśmy się na spacer na skrzyżowanie drogowe gdzie w praktyce mogliśmy obserwować zachowanie kierowców i pieszych . Wykonaliśmy dwie prace plastyczne: ,, Znak drogowy"- praca przestrzenna oraz ,, Czapka policjanta"- wydzieranka.
W trakcie zabaw utrwalaliśmy właściwy schemat przechodzenia przez jezdnie: spoglądanie w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo . Wykonaliśmy makietę ulicy z drewnianych klocków. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska

URODZINY ALANY

W trzecim tygodniu września swoje urodzinki świętowała Alana.

<<<foto>>>


Urodziny Mai i Michała

 6 września swoje 6 urodziny obchodziła Maja, a 13 września świętował Michał. Dużo zdrowia i radości dla obojga jubilatów życzą Żabki.

<<<foto>>>


Dzień Kropki

15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. To wydarzenie ma bardzo ważne przesłanie nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale też dorosłych. Każdy ma przecież jakiś talent. Dzień Kropki ma zachęcać do ich odkrywania oraz dodawać odwagi w pokazywaniu ich światu. Bądźmy kreatywni! Czasem wystarczy zacząć od kropki. <<<foto>>>
Opracowała: Monika Barszcz 

W naszym przedszkolu

W minionym tygodniu poznaliśmy pracowników naszego przedszkola. Zaznajomiliśmy się z zakresem ich obowiązków. Bawiliśmy się w planowanie obiadu. Bawiliśmy się w zapamiętywanie ciągu wyrazów – to świetne ćwiczenie pamięci! Przeliczaliśmy różne przedmioty, utrwalaliśmy figury geometryczne w zabawach przy użyciu figur papierowych, plastikowych nakrętek. Utrwalaliśmy nazwy dni tygodnia, stosowaliśmy liczebniki porządkowe. <<<foto>>>
Opracowała: Monika Barszcz 

Poznajmy się!

Pierwszy tydzień nauki upłynął nam bardzo szybko. W trakcie wspólnych zabaw odnowiliśmy nasze znajomości. Przypomnieliśmy sobie swoje imiona, powtórzyliśmy zasady bezpiecznych zabaw w przedszkolu. Opowiadaliśmy o swoich wakacyjnych przeżyciach, miejscach które odwiedziliśmy. Reprezentowaliśmy kolegom wakacyjne pamiątki przywiezione z podróży. Stworzyliśmy „Kodeks naszej gromady”, by każdemu z nas było tu miło. Poznaliśmy bohaterów cyklu „Drużyna marzeń” - Leona i Helę, którzy będą nam towarzyszyć w trakcie tegorocznej nauki i zabawy . Przypomnieliśmy sobie, jak należy witać się z rówieśnikami i z osobami starszymi. Utrwalaliśmy w zabawach rozpoznawanie prawej i lewej strony ciała, segregowaliśmy figury geometryczne. Poznaliśmy słowa piosenki „Drużyna marzeń”. Rozwijaliśmy umiejętność skupienia uwagi , obdarzania uwagą innych podczas słuchania opowiadań , wierszy czy bajek. <<<foto>>>
Opracowała :Joanna Popowska

Grupa 4 2021 / 2022

W świecie literatury dziecięcej 

W ostatnim czasie odwiedziły nas mama Miłosza, mama Michała, mama Helenki, mama i siostra Alany w celu przybliżenia dzieciom świata literatury dziecięcej. Ponadto mama Helenki zaprezentowała dzieciom bajki wykorzystując projektor i klisze z bajkami. Takie spotkania przyczyniają się do rozwoju czytelnictwa wśród naszych przedszkolaków. Głośne czytanie sprzyja rozwojowi mowy i wyobraźni dzieci. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Lato, lato, lato czeka...

Na ostatnich zajęciach edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022 poruszano tematykę nadchodzącego lata i zbliżających się wakacji. Podczas zajęć przedszkolaki poznały zasady bezpieczeństwa podczas wypraw w góry, nad morze, nad jezioro, wakacji w mieście i na wsi. W ramach realizacji edukacji przyrodniczej dzieci poznały nazwy krain geograficznych i charakterystyczne cechy ukształtowania terenu. Zgodnie z punktem 14 i 15 podstawy programowej wychowania przedszkolnego dziecko powinno wykonywać dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej oraz  rozróżniać stronę lewą i prawą.
W związku z tym podczas zajęć matematycznych dzieci utrwalały orientację w schemacie ciała - prawa i lewa strona, umiejętność przeliczania elementów w zakresie 10 oraz umiejętność dodawania jako przybywania i odejmowanie jako ubywania przy rozwiązywaniu prostych zadań tekstowych. W trakcie zajęć rozwijających mowę utrwalały poznane głoski i litery, doskonaliły umiejętność podziału wyrazów na głoski i sylaby, a także umiejętność wyodrębniania głosek w nagłosie i wygłosie. Dowiedziały się, co warto wziąć na wycieczkę w góry i nad morze. Wykonały pracę plastyczną pt. „Okulary przeciwsłoneczne”. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska 
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Dzieci świata

W drugim tygodniu czerwca przedszkolaki poznały nazwy kontynentów na Ziemi oraz nazwy ich mieszkańców. Dowiedziały się jak wyglądają, jak żyją, jak spędzają czas, w co lubią bawić się dzieci z różnych stron świata. Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dzieci powinny okazywać szacunek innym ludziom, a także nazywać i rozpoznawać wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznym. W związku z tym podczas zajęć rozwijano w dzieciach tolerancję i świadomość, iż wszyscy jesteśmy wyjątkowi i równi pomimo różnic między nami. Podczas zajęć matematycznych poznały nazwy domów dzieci świata, utrwalały poznane figury geometryczne i doskonaliły umiejętność przeliczania elementów oraz odszukiwania różnic. Na zajęciach rozwijających wrażliwość artystyczną dzieci wykonały pracę plastyczną pt. „Afrykanin” wykorzystując farby i kółka z bloku technicznego. Rozwijając wrażliwość muzyczną i poczucie rytmu przedszkolaki nauczyły się śpiewać piosenki pt. „Wiara w siebie” Małej Orkiestry Dni Naszych. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Moje zwierzątko

W ostatnim tygodniu maja tematyką poruszaną na zajęciach edukacyjnych były zwierzęta domowe. Podczas zajęć dzieci poznały zasady opieki i pielęgnacji zwierząt domowych. Wysłuchały opowiadania pt. „Zwierzątka” na podstawie, którego dowiedziały się, w jaki sposób można pomagać zwierzętom. Zgodnie z założeniami podstawy programowej dzieci powinny potrafić układać i rozwiązywać zagadki rozwijając w ten sposób wyobraźnię i wzbogacając zasób słownictwa. Tym samym w trakcie zajęć przedszkolaki rozwiązywały i układały zagadki słuchowe i obrazkowe dotyczące zwierzaków domowych. Na zajęciach plastycznych dzieci wykonały wydzierankę pt. „Kot” z kawałków kolorowego papieru. Wspólnie stworzyły plakat pt. „Zwierzęta domowe” kolorując kredkami kontury zwierząt i wycinając nożyczkami. Aktywności plastyczne przyczyniają się do doskonalenia motoryki małej, co pozytywnie wpływa na późniejszy proces pisania. W trakcie zajęć matematycznych dzieci utrwalały pojęcie zbioru. Zgodnie z punktem 15 podstawy programowej dzieci powinny przeliczać elementy zbiorów. Przedszkolaki dodawały i odejmowały na konkretach oraz uczyły się rozróżniać rodzaje zbiorów poprzez tworzenie zbiorów równolicznych i różnolicznych. Podczas zajęć z edukacji muzycznej dzieci utrwalały nazwy instrumentów muzycznych i stworzyły akompaniament do piosenki pt. „Domowa piosenka”. W podstawie programowej wychowania przedszkolnego widnieje zapis, iż dziecko wykonuje własne eksperymenty językowe. Realizując ten zapis podczas zajęć dzieci rozwijały mowę poprzez ćwiczenia słownikowe i ortofoniczne pt. „Zwierzęta domowe” naśladując dźwięki wydawane przez różne zwierzęta. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska 
Zatwierdziła: Monika Demczuk

URODZINY W MAJU 

W maju swoje urodziny obchodziła Julia. Dużo zdrowia, uśmiechu i spełnienia marzeń życzą Żabki 

<<<foto>>>

Opracowała Maria Rydzewska


MAMA I TATA - rozwijanie poczucia przynależności do rodziny

Ostatni tydzień poświęcony był tematyce rodziny. Celami edukacyjnymi zajęć było rozwijanie poczucia przynależności do rodziny, uświadomienie dzieciom konieczności wypełniania obowiązków i pomocy bliskim oraz zachęcanie do obdarowywania bliskich prezentami z okazji ich święta. Zgodnie z punktem 5 obszaru poznawczego podstawy programowej wychowania przedszkolnego dziecko powinno odpowiadać na pytania, objaśniać kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych oraz układać je. Tym samym podczas zajęć dzieci opowiadały historyjkę obrazkową pt. „Tajemnicza mama”. W ramach rozwijania wrażliwości artystycznej przedszkolaki wykonały prace plastyczne malowane farbami pt. „Portret mamy” oraz prezent dla mam z okazji Dnia Matki. Poznały utwór muzyczny pt. „Jesteś mamo skarbem mym” oraz ilustrowały ruchem treść piosenki pt. „Moja wesoła rodzinka”. Podczas zajęć z edukacji polonistycznej dzieci podjęły dyskusję na temat „Jak pomagać rodzicom”. Poznały angielskie nazwy członków rodziny: mummy, daddy, sister, brother, grandpa, grandma, baby. W podstawie programowej widnieje zapis w punkcie 12 obszarów poznawczego, iż dziecko powinno rozróżniać podstawowe figury geometryczne koło, kwadrat, trójkąt oraz prostokąt. Realizując podstawę podczas zajęć matematycznych przedszkolaki utrwalały poznane figury i ich cechy charakterystyczne. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Centrum Nauki Kopernik

16 maja grupa IV pojechała na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jednym z zadań przedszkola wynikającym z podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata. Podczas wycieczki dzieci miały możliwość poznania praw nauki poprzez samodzielnie przeprowadzane doświadczenia na interaktywnych wystawach. W trakcie wizyty w planetarium przedszkolaki uczestniczyły w wykładzie dotyczącym naszej galaktyki, dzięki któremu poznały rodzaje ciał niebieskich oraz pojęcie ruchu obrotowego Ziemi. Obejrzały niezwykle interesujący film pt. „Polaris”, w którym niedźwiedź Władimir i pingwin-podróżnik James w podróży kosmiczną łodzią podwodną zapoznali dzieci z cechami charakterystycznymi Ziemi, Marsa i Saturna oraz odkryli przed dziećmi tajemnice nocy polarnej. Pobyt w Centrum Nauki Kopernik i Planetarium wzbudzał zachwyt, wywoływał uśmiech i zainspirował przedszkolaki do dialogu społecznego na temat nauki.  <<<foto1>>>     <<<foto2>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Na wiosennej łące – rozbudzanie zainteresowania światem przyrody

Tematem zajęć edukacyjnych w trzecim tygodniu maja była wiosenna łąka. Podczas zajęć omawiane były zmiany zachodzące wiosną na łące. Przedszkolaki poznały nazwy mieszkańców łąki i uczyły się dostrzegać emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego. Na zajęciach plastycznych zgodnie z punktem 8 obszaru poznawczego podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci wykonały eksperymenty graficzne przy użyciu kredek oraz pasteli. Przedszkolaki stworzyły prace przestrzenną pt. „Bocian na łące”, dzięki której uczyły się tworzenia kompozycji. W tym tygodniu poznały również utwór muzyczny pt. „Łąka” i ilustrowały ruchem jego treść. Zgodnie z zadaniem przedszkola wynikającym z podstawy programowej w ramach tworzenia sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym wprowadzono angielskie nazwy mieszkańców łąki: butterfly, ladybird, bird, fly, grasshopper, glow-worm, bee. Na zajęciach matematycznych w trakcie zabawy dydaktycznej pt. „Biedroneczki” rozwijano umiejętność przeliczania w zakresie 10, a także segregowania według określonej cechy. Przedszkolaki nauczyły się na pamięć wiersza pt. „Bal na łące” Małgorzaty Gintowt doskonaląc w ten sposób pamięć. Dzieci wybrały się na wycieczkę na pobliską łąkę. Prowadziły na łące obserwacje przyrodnicze z wykorzystaniem lup i lornetek. Po powrocie z wycieczki wypełniły kartę obserwacji przyrodniczej zaznaczając mieszkańców łąki, aktualną pogodę i kwiaty, które zaobserwowały na łące.
20 maja w piątek obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół. W ramach tego święta przedszkolaki poznały budowę i rodzaje pszczół, informacje dotyczące żywienia i mieszkania pszczół oraz poznały ich znaczenie dla pozyskiwania żywności. Podczas zajęć wykorzystano technologie informacyjno-komunikacyjną poprzez przedstawienie prezentacji multimedialnej zawierającej istotne informacje dotyczące zagrożeń dla pszczół i możliwości pomocy im. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Moduł 4 - EMPATIA

Na początku maja na zajęciach edukacyjnych zrealizowano zadania z modułu 4 EMPATIA Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego EMOCJA. Celami towarzyszącymi modułowi 4 było rozwijanie w dzieciach empatii i wykorzystywania jej w życiu codziennym, rozwijanie wzajemnego zrozumienia i umiejętności szanowania innych. W ramach realizacji projektu dzieci zostały zapoznane z treścią utworu literackiego pt. „Antek i wycieczka do Aquaparku”. Na podstawie utworu rozwijano w dzieciach umiejętność wczuwania się w emocji innych. Przedszkolaki obejrzały filmy edukacyjny dotyczący empatii. Na zajęciach rozwijających wrażliwość artystyczną wykonały pracę plastyczną pt. „Empatyczne okulary” oraz „Słoik wdzięczności”. Poprzez wykonanie słoików wdzięczności dzieci dowiedziały się, w jaki sposób i za co można okazywać wdzięczność. Jednym z zadań w module 4 było poznanie utworu muzycznego Małej Orkiestry Dni Naszych pt. „Piosenka o pomaganiu ludziom”, którego przesłaniem było rozwijanie empatii i troski o innych. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska 
Zatwierdziła: Monika Demczuk

W świecie książek

W drugim tygodniu maja rozmawialiśmy o tym,  w jaki sposób powstają książki oraz poznaliśmy zasady właściwego obchodzenia się z nimi.  Rozwiązywaliśmy zagadki dotyczące bohaterów bajek, projektowaliśmy okładki ulubionych baśni. W trakcie naszych wycieczek próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie czym różni się księgarnia od biblioteki. Dlatego też odwiedziliśmy  księgarnię przy ulicy Mickiewicza oraz  Bibliotekę Publiczną, w której poznaliśmy zasady jej funkcjonowania oraz obejrzeliśmy wystawę wykopalisk z terenu miasta Węgrowa. Panie bibliotekarki wyczerpująco opowiedziały nam o zbiorach biblioteki oraz zachęciły do odwiedzania biblioteki z rodzicami i wypożyczania książek.(III4, III8, IV1, IV3, IV6, IV7, IV8, IV19) <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Kształtowanie postaw patriotycznych - Kto ty jesteś? 

W minionym tygodniu omawiana tematyka dotyczyła kształtowania postaw patriotycznych u przedszkolaków. Działania podjęte w ramach realizacji podstawy programowej zgodnie z punktem 10 obszaru poznawczego miały na celu zapoznanie dzieci z polskimi symbolami narodowymi: flagą Polski, godłem Polski i hymnem pt. „Mazurek Dąbrowskiego”. Na podstawie wiersza pt. „Polskie krajobrazy” St. Karaszewskiego i mapy geograficznej Polski ukazano różnorodność krajobrazów w Polsce. Przedszkolaki poznały nazwy gór: Tatry, Bieszczady oraz nazwę morza, do którego Polska ma dostęp - Bałtyk. Utrwalano również nazwę stolicy Polski- Warszawę i nazwę głównej rzeki w Polsce - Wisłę. Przedszkolaki poznały nazwy charakterystycznych miejsc w Polsce i związane z nimi legendy m. in. Kraków - legenda „O Smoku Wawelskim” i Warszawa - legenda o „Warszawskiej Syrence”. Podczas zajęć matematycznych doskonaliły umiejętność przeliczania elementów w poznanym zakresie. W ramach edukacji plastycznej przedszkolaki wykonały pracę pt. „Mapa Polski”. Rozwijając w ten sposób sprawność manualną poprzez naklejanie kuleczek z bibuły na kontur mapy Polski. Jednym z zadań przedszkola wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym. Tym samym podczas zajęć dzieci poznały angielskie nazwy: Poland, Polish, map, country. Podczas zajęć muzycznych zgodnie z 9 zadaniem przedszkola wynikającym z podstawy programowej stwarzano sytuacje edukacyjne rozwijające wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczna w odniesieniu do muzyki. Przedszkolaki poznały twórczość wybitnych polskich kompozytorów F. Chopina, St. Moniuszko i Wł. Szpilmana, co rozwijało w nich poczucie przynależności do narodu. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

 

URODZINY W KWIETNIU 

W kwietniu swoje urodziny obchodziły Ania, Hania, Diana i Jagoda.
Dużo zdrowia, uśmiechu i spełnienia marzeń życzą Żabki 

<<<foto>>>

Opracowała Maria Rydzewska


Chronimy planetę

Na zajęciach edukacyjnych omawiano sposoby dbania o Ziemię, sposoby minimalizowania  negatywnych konsekwencji działań człowieka na planetę i utrwalano zasady segregowania odpadów. Na podstawie opowiadania pt. „Co to jest ekologia?” Olgi Masiuk i własnych doświadczeń, dzieci sformułowały własną definicję ekologii. Omawiając korzyści, jakie niesie dla ludzi i zwierząt czysta planeta kształtuje się w dzieciach poczucie odpowiedzialności za planetę i życie na niej. W podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze poznawczy widnieje zapis, iż dziecko powinno potrafić dokonywać pomiaru długości przedmiotów. Na zajęciach matematycznych przedszkolaki miały możliwość poznania narzędzi za pomocą, których możemy dokonywać pomiarów m. in. miarki-metrówki, centymetra i linijki. Wykorzystując je zmierzyły wzrost koleżanki.
Podczas zajęć z edukacji muzycznej nauczyły się piosenki pt. „Ziemia” zespołu Mała Orkiestra Dni Naszych. Śpiew jest formą artystycznego wyrazu, dzięki któremu przekaz wartościowych treści staje się silniejszy. Przedszkolaki utrwalały ekozasady i zapamiętywały mądre słowa, które opisują otaczającą nas przyrodę.
Zgodnie z treścią podstawy programowej nauczyły się na pamięć wiersza R. Pisarskiego pt. „Zielone serce”. Na podstawie wiersza dowiedziały się, że nie można okaleczać drzew i niszczyć przyrody. Na zajęciach artystycznych dzieci wykonały wieloetapową pracę plastyczną pt. „Ochrona planety” wykorzystując farby, talerzyki papierowe, wstążki, kolorowe kartki i kredki. Stworzyły przepiękne pracę, które można było podziwiać w galerii naszych pracy w szatni. W punkcie 21 obszaru poznawczego podstawy programowej widnieje zapis dotyczący posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Zgodnie z tym zapisem przedszkolaki poznały podstawowe nazwy w języku angielskim: Earth, water, nature.
Celami zajęć edukacyjnych było kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie zainteresowania światem przyrodniczym i uwrażliwianie na piękno naszej planety. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska 
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Święta Wielkanocne

W drugim tygodniu kwietnia tematem kompleksowym zajęć edukacyjnych były Święta Wielkanocne. Przedszkolaki na podstawie filmu edukacyjnego pt. „Tradycje Wielkanocne” - EduKredka poznawały i utrwalały poznane wcześniej tradycje i zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi. Dowiedziały się, co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym. W ten sposób kształtowano u dzieci świadomość obchodzenia różnych świąt i związanych z nimi tradycji. Zgodnie z punktem 5 obszaru poznawczego podstawy programowej dziecko powinno recytować z pamięci wiersz dostosowany do wieku i możliwości. Realizując zapis z podstawy programowej na zajęciach przedszkolaki nauczyły się na pamięć wiersza pt. „Wielkanoc” Danuty Gellnerowej. W ramach rozwoju mowy podczas zajęć rozwijano myślenie przyczynowo-skutkowe poprzez układanie i opowiadanie treści historyjki obrazkowej pt. „Przygody wielkanocnego zajączka” oraz wymyślanie zakończenia historyjki. Oprócz rozwoju mowy zajęcia dotyczące historyjki obrazkowej miały na celu uświadomienie dzieciom konieczności zachowania umiaru w polewaniu się wodą w Lany Poniedziałek i i możliwych dla zdrowia negatywnych konsekwencji. W trakcie zajęć matematycznych przedszkolaki doskonaliły umiejętność przeliczania elementów w zakresie 10, a także dodawania i odejmowania na konkretach. W podstawie programowej widnieje zapis, iż dziecko powinno potrafić śpiewać piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe. Na zajęciach rozwijających wrażliwość artystyczną dzieci nauczyły się piosenki pt. „Święta Wielkanocne” i przyśpiewki ludowej pt. „Od Łowicza grają gracze” oraz wykonały pracę plastyczną pt. „Wielkanocna serwetka”. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Moje hobby - Zabawki sprzed lat

Przedszkolaki z grupy IV miały ogromną przyjemność gościć w przedszkolu panią Anię Kostrzewską - mamę Alany, która opowiedziała dzieciom o swojej kolekcji zabawek i innych przedmiotów sprzed lat. Dzieci miały możliwość zobaczyć dużą kolekcję zabawek z Kinder niespodzianek, kolorowe karteczki do segregatorów, samochód VINTAGE 1986 z lalkami Barbie i Kenem, misia z czasów PRL wypełnionego trocinami, lalkę w stroju ludowym, stare radio WILGA, konsolę do gier PEGASUS (with cartridges), książki dla dzieci m.in. pt. „Wilk i zając”, stare monety i banknoty polskie, a także wspaniałą kolekcję znaczków pocztowych sprzed kilkudziesięciu lat. Przedszkolaki były zafascynowane przyniesionymi zabawkami i z ogromnym przejęciem bawiły się nimi. Dziękujemy za podzielenie się z nami swoją pasją i zainteresowanie dzieci kolekcjonowaniem przedmiotów. Podczas wizyt gości rozwija się u dzieci ciekawość świata i zachęca się je do posiadania pasji. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska 
Zatwierdziła: Monika Demczuk

PRACA ROLNIKA

Zajęcia edukacyjne w pierwszym tygodniu kwietnia upłynęły pod hasłem „Praca rolnika”. Na podstawie wysłuchanego wiersza pt. „Wspólna sprawa” Ludwika Wiszniewskiego przedszkolaki poznały rodzaje prac wykonywanych przez rolnika w gospodarstwie rolnym. Zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego dziecko powinno potrafić wyrażać swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego. Na zajęciach dzieci wzbogacały zasób słownictwa w zakresie prac polowych i maszyn rolniczych. W punkcie 21 obszaru poznawczego podstawy programowej widnieje zapis dotyczący posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Zgodnie z tym zapisem przedszkolaki poznały podstawowe nazwy w języku angielskim: tractor, farm, farmer. Podczas aktywności muzycznych tworzyły akompaniament do piosenki pt. „Mało nas” z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Utrwalały nazwy instrumentów i wspólnie muzykowały. Poczucie rytmu i słuch muzyczny rozwijano podczas zabawy rytmicznej pt. „Cuckoo cuckoo”. Przedszkolaki poznały rodzaje zbóż, a w ramach edukacji plastycznej wykonały pracę plastyczną pt. „Kłosy” z wykorzystaniem pasteli suchych i olejnych. Dzieci odkrywały różnice między pastelami suchymi i olejnymi. Sprawność manualną przedszkolaki rozwijały również podczas lepienia z plasteliny prac przestrzennych pt. „Traktor”. Poznały znaczenie pracy rolnika dla wszystkich ludzi na podstawie historyjki obrazkowej pt. „Jak powstaje chleb?”. Z punktu 5 obszaru poznawczego podstawy programowej wynika, iż dziecko powinno potrafić opowiadać kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych. Praca z historyjką obrazkową rozwija u dzieci myślenie przyczynowo-skutkowe i wyobraźnię. Podczas zajęć matematycznych przedszkolaki rozwijały umiejętność dostrzegania powtarzalności układów poprzez układanie wieloelementowych rytmów. Utrwalały poznane figury geometryczne - koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt oraz ich cechy charakterystyczne, a także utrwalały orientację w schemacie ciała - prawa i lewa strona. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

PRACOWITA WIOSNA

Początek wiosny to czas kiedy przedszkolaki uczą się rozpoznawać zwiastuny wiosny, a także poznają potrzeby rozwojowe roślin i zasady dbania o roślinność. Grupa IV poznała nazwy sprzętu ogrodowego, który umożliwia ogrodnikom dbanie o ogród.
Zgodnie punktem 16 obszaru poznawczego podstawy programowej dziecko powinno posługiwać się w zabawie i przy wykonywaniu innych czynności nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy.
W związku z tym przedszkolaki uważnie wysłuchały opowiadania pt. „Lato podczas zimy” M. Kownackiej na podstawie, którego rozpoznawały różnice między porami roku i podejmowały próby określania miesięcy przypisanych do konkretnych pór roku.
W podstawie programowej wychowania przedszkolnego widnieje zapis, iż dziecko powinno wyrażać swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego. Tym samym nauczyciel podczas realizacji aktywności dotyczących edukacji polonistycznej rozwija u dzieci umiejętność wypowiadanie się pełnym zdaniem na zadane pytania.
Zgodnie z założeniami podstawy programowej dziecko powinno podejmować aktywność poznawczą z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Podczas zajęć edukacyjnych przedszkolaki obejrzały „Bajkę o żółtym tulipanie” na Youtube poznając etapy wzrostu tulipana. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w trakcie zajęć rozwija w dzieciach ciekawość świata i uczy bezpiecznego korzystania z Internetu. <<<foto>>>
Opracowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

URODZINY W MARCU 

W marcu swoje urodziny obchodził Antoś.

Dużo zdrowia, uśmiechu i spełnienia marzeń życzą Żabki 

<<<foto>>>

Opracowała Maria Rydzewska

Wiejska zagroda

W ostatnim tygodniu marca w gr. IV rozmawialiśmy o zwierzętach żyjących w gospodarstwie rolnym. Nasza grupa podróż po wiejskiej zagrodzie rozpoczęła od obejrzenia filmu edukacyjnego "Wiejskie zwierzęta", na podstawie którego dowiedzieliśmy się, jak nazywają się mieszkania zwierząt, co uzyskujemy dzięki ich hodowli oraz jak nazywamy zwierzęta i ich potomstwo. Wykonaliśmy dwie prace plastyczne ,,Baranek" i ,,Krowa", bawiliśmy się przy piosence ,,Stary Donald farmę miał", rozwiązywaliśmy zagadki o wiejskich zwierzętach oraz graliśmy w grę Piotruś- wiejskie zwierzęta. Codziennej pracy towarzyszyły zabawy ruchowo - muzyczne oparte o słownictwo w języku polskim i angielskim oraz gry multimedialne powiązane z tematyką zajęć. (obszary podstawy programowej: I 5,6,7; II 10,11; IV 7,8,11,21). <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Wiosna tuż, tuż... 

Początek marca w grupie IV Żabki upłynął pod hasłem „Wiosna”. Przedszkolaki poznały zwiastuny zbliżającej się wiosny poprzez prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Założyły własną hodowlę sadząc w doniczkach cebule oraz siejąc szczypiorek i owies. Jednym z zadań przedszkola wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody. Prowadząc hodowle przedszkolaki mogą obserwować etapy wzrostu roślin. Dzięki prowadzonym obserwacjom przyrodniczym, a także korzystając z własnych doświadczeń znalazły odpowiedź na postawione na początku tygodnia pytanie „Czego roślina potrzebuje do życia?”. Zajęcia dotyczące przyrody rozbudzają zainteresowanie przyrodą oraz zgodnie z punktem 11 obszaru emocjonalnego podstawy programowej pozwalają dostrzec emocjonalną wartość otoczenie przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej. Na zajęciach plastycznych dzieci wykonały pracę z plasteliny pt. „Bazie”. Formowanie kulek z plasteliny przyczynia się do rozwoju sprawności motoryki małej, a co za tym idzie do realizacji założeń podstawy programowej w zakresie obszaru fizycznego, czyli kształtowania u dziecka prawidłowego chwytu pisarskiego. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska 
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Kiedy patrzę w niebo - rozbudzanie zainteresowania kosmosem.

Podczas zajęć edukacyjnych poruszano tematykę dotyczącą kosmosu. Przedszkolaki poznały nazwy planet wchodzących w skład Układu Słonecznego oraz ich cechy charakterystyczne. Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dziecko powinno recytować z pamięci wiersz dostosowany do jego wieku i możliwości. Tym samym przedszkolaki nauczyły się na pamięć wiersza pt. „Dzień dobry, dobranoc” W. Badalskiej oraz  pt. „Układ Słoneczny” M. Przewoźniaka. Na zajęciach matematycznych dzieci poznały cyfrę 7 oraz jej aspekt porządkowy i kardynalny. W ramach preorientacji zawodowej poznały zawód astronoma i astronauty. W podstawie programowej w obszarze fizycznym widnieje zapis, iż dziecko powinno wykonywać czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używać chwytu pisarskiego podczas rysowania. Na zajęciach plastycznych dzieci wykonały pracę plastyczną pt. „Lot w kosmos” z różnorodnych materiałów (zakrętki, plastelina, farby, folia aluminiowa). Po skończonej pracy plastycznej porządkowały miejsce pracy. W ramach zajęć usprawniających grafomotorykę stworzyły „Rakiety” próbując swoich sił w nowej technice plastycznej – płaskie orgiami. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DINOZAURY

Dawno, dawno temu....
W lutym przedszkolaki podczas zajęć edukacyjnych przeniosły się w świat dinozaurów. Poznały nazwy i wygląd prastarych gadów. Punkt 18 obszaru poznawczego podstawy programowej wychowania przedszkolnego informuję, iż dziecko powinno posługiwać się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt w środowisku przyrodniczym. Tyranozaur, Triceratops, Stegozaur, Spinozaur, Brachiozaur, Pterodaktyl, Ankylozaur oraz Parasaurolophus to nazwy dinozaurów, którymi dzieci posługują się i potrafią wskazywać różnice między nimi. W podstawie programowej w punkcie 15 obszaru poznawczego widnieje zapis, iż dziecko powinno przeliczać elementy oraz wykonywać dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej. Realizując założenia podstawy podczas zajęć matematycznych przedszkolaki przeliczały elementy w zakresie od 0 do 10, a także wykonywały proste działania matematyczne dodawanie i odejmowanie na konkretach. Podczas tego rodzaju zajęć wykorzystywano także technologie informacyjno-komunikacyjne poprzez gry z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. W ramach programu preorientacji zawodowej przedszkolaki poznały zawód archeologa. Dzieci rozwijały spostrzegawczość podczas układania puzzli „Dinozaury” i dopasowywania elementów szkieletu dinozaurów do ich cieni. Podstawa programowa obliguje nauczycieli do stwarzania sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka m.in. do muzyki, tańca i plastyki. Przedszkolaki wykonały pracę plastyczną pt. „W prehistorycznym lesie” malowaną węglem. W swoich pracach narysowały roślinność prehistorycznego lasu: skrzypy, paprocie i widłaki. Podczas zajęć muzycznych nauczyły się piosenki pt. „Dino i zabawa w chowanego”. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska 
Zatwierdziła: Monika Demczuk

URODZINY W STYCZNIU/ W LUTYM 

W styczniu swoje urodziny obchodziła Dagmara, a w luty świętowali Gabrysia i Miłosz.

Dużo zdrowia, uśmiechu i spełnienia marzeń życzą Żabki 

<<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska

Nauczanie zdalne
język angielski 24 - 28. 01. 2022

SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

W ostatnim tygodniu przed świętami przedszkolaki rozmawiały o zwyczajach i tradycjach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Podczas zajęć edukacyjnych dowiedziały się, jak należy przygotować wigilijną kolację. Poznały nazwy potraw wigilijnych. Nauczyły się kolędy „Do szopy, hej pasterze”. Celem zajęć edukacyjnych było zapoznanie dzieci ze zwyczajami i tradycjami oraz wdrażanie do wspólnego celebrowania Świąt Bożego Narodzenia. Na zajęciach matematycznych poznały walutę polską: monety i banknoty. Uczyły się rozpoznawania monet oraz ich stosowania. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

URODZINY W GRUDNIU 
W grudniu urodziny obchodziła Zuzia.
Dużo zdrowia, uśmiechu i spełnienia marzeń życzą Żabki 
<<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska

Wycieczka na policję

14 grudnia grupa Żabek wybrała się na Komendę Powiatową Policji w Węgrowie w celu wymiany: bombka za odblask. Przed posterunkiem policji stała choinka z odblaskami. Pani policjant porozmawiała z dziećmi na temat bezpieczeństwa na drodze. Dzieci powiesiły bombki, a w zamian wzięły odblaski. Choinka została pięknie ubrana w bombki, a dzieci bezpieczne na drodze ubrane w odblaski. Dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w akcji. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DZIEŃ GUZIKA

13 grudnia grupa IV obchodziła Dzień Guzika. Przedszkolaki poznały historię guzików, dowiedziały się skąd wzięły się guziki i z czego były wykonywane. Obejrzały interesujący film edukacyjny o fabryce guzików, w którym poznały ich rodzaje. Podczas zajęć plastycznych ozdabiały guziki. W ramach rozwijania sprawności grafomotorycznej dzieci nawlekały guziki na nitkę tworząc guzikowe korale. Wymagało to od dzieci skupienia uwagi i precyzyjnych ruchów. Przez kilka dni była to zabawa ciesząca się ogromnym zainteresowaniem. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI / ISKIERKI EMOCJI

W drugim tygodniu grudnia na zajęciach edukacyjnych poruszono temat świątecznych pocztówek. Przedszkolaki poznały rodzaje kartek świątecznych, umieszczane w nich życzenia, a także drogę listu "od pisania do czytania". Wybrały się na wycieczkę na pocztę, aby poznać miejsce, w którym list zaczyna swoją drogę do adresata. Podczas zajęć matematycznych utworzyły zbiory kartek i kopert oraz przeliczały zgromadzone w nich elementy. W tym tygodniu dzieci wykonały kartki świąteczne dla przedszkolaków z grupy Motyli z Przedszkola Miejskiego Mali Odkrywcy w Ełku w ramach projektu Iskierki Emocji - wymiana kartek świątecznych. Żabki otrzymały przepiękne kartki świąteczne od przedszkolaków z Ełku. W otrzymanej paczce oprócz kartek znajdował się list od Motylków dla Żabek. Przedszkolaki były bardzo podekscytowane i szczęśliwe, że otrzymały kartki z życzeniami. W trakcie zajęć z języka angielskiego dzieci poznały słownictwo związane ze świętami: Santa Claus, Christmas tree, deer, gifts. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ZWIERZĘTA ZIMĄ

W pierwszym tygodniu grudnia tematem kompleksowym zajęć edukacyjnych były Zwierzęta zimą. Przedszkolaki poznały sposoby przygotowania się do zimy przez zwierzęta: odloty ptaków, gromadzenie zapasów oraz zapadanie w sen zimowy. Dzieci dowiedziały się, jak wyglądają: sikorka, sroka, wróbel, wrona, kruk, gawron, sójka i jemiołuszka. Podczas ciekawych zajęć przyrodniczych poznały tropy zwierząt, które można zobaczyć na śniegu. W trakcie zabaw na placu przedszkolnym przedszkolaki miały misję specjalną: poszukiwanie tropów zwierząt. Na zajęciach plastycznych pokolorowały kredkami karmnik z sikorkami i ozdobiły go watą imitującą śnieg. Celami zajęć edukacyjnych było kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt oraz wdrażanie do uważnego słuchania i ćwiczenie poprawnej wymowy. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DZIEŃ GÓRNIKA - BARBÓRKA

4 grudnia obchodzony był Dzień Górnika. W ramach preorientacji zawodowej przedszkolaki poznały zawód górnika i jego historię. Obejrzały prezentację multimedialną, z której dowiedziały się o patronce górników, czyli Świętej Barbarze, na cześć, której Dzień Górnika nazywany jest Barbórką. Dzieci poznały sposoby wykorzystywania węgla przez człowieka. Podczas zajęć matematycznych przeliczały wagoniki z węglem w zakresie 6. Tego dnia  wyodrębniały także głoski w nagłosie w wyrazach górnik, kopalnia, węgiel i wagon. Obejrzały film edukacyjny pt. „Praca górnika”, z którego dowiedziały się, jakie są rodzaje węgla kopalnego. Na podstawie zdjęcia stroju górnika podejmowały próby opisu i zostały zapoznane z fachowymi nazwami części stroju: czako, patki, pelerynka. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

W PRACY FOTOGRAFA - MOJA PRACA, MOJE HOBBY

19 listopada odwiedził nas wyjątkowy gość Pani Fotograf Anna Skwierczyńska z We Stopped Time Photo AW. Podczas spotkania zaprezentowano aparaty fotograficzne z dawnych lat i nowoczesne aparaty i obiektywy, których używa Pani fotograf w swojej pracy. Pani Fotograf pokazała stare czarno-białe fotografie i kolorowe zdjęcia w różnych formatach. Przedszkolaki miały możliwość zobaczyć jak wygląda sesja zdjęciowa i jakiego sprzętu używa fotograf: lampy, tła i inne akcesoria. Wyjątkowym prezentem dla dzieci od Pani fotograf była wykonana sesja zdjęciowa. Każde dziecko miało wykonane zdjęcia indywidualne, portretowe i zdjęcia grupowe z przyjaciółmi. Dziękujemy za wspaniałą lekcje i fantastyczny prezent. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

CIEPŁO I MIŁO

Ostatni tydzień listopada upłynął pod hasłem CIEPŁO I MIŁO. Tematyka poruszana na zajęciach była związana z pogodą i ubiorem odpowiednim do warunków atmosferycznych. Przedszkolaki poznały etapy powstawania ubrań na podstawie historyjki obrazkowej pt. „Od owcy do swetra”. Podczas zajęć matematycznych została wprowadzona cyfra 3 w aspekcie kardynalnym i porządkowym oraz utrwalano pojęcia: wąski, szeroki, krótki, długi. W ramach preorientacji zawodowej dzieci zostały zapoznane z zawodem krawcowej. Wzbogaciły swoje słownictwo o nowe wyrazy dotyczące pracy krawcowej: centymetr, miara, nożyce, maszyna do szycia, materiał. Na zajęciach plastycznych wykonały pracę przestrzenną pt. „Pory roku”. Rozmawiały o rodzajach igieł: igły jeża, igła do szycia, igła w strzykawce, igła z drzewa. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

MALI ARTYŚCI

W czwartym tygodniu listopada tematyka poruszana na zajęciach była związana ze sztuką. Przedszkolaki wybrały się na wirtualną wycieczkę do muzeum i poznały zasady właściwego zachowania w muzeum. Podczas zajęć plastycznych poznały pojęcia eksponat i rzeźba, a także wykonały własne rzeźby z plasteliny. Po przeprowadzonej obserwacji przyrodniczej w grupach namalowały farbami obrazy pt. „Świat za oknem”. Podczas zajęć muzycznych utrwalały nazwy instrumentów perkusyjnych i tworzyły akompaniament do piosenki. Celem zajęć było zainteresowanie dzieci rzeźbiarstwem, malarstwem i muzyką.
Na początku tego tygodnia obchodziliśmy Dzień Praw Dziecka. Przedszkolaki poznały swoje prawa i obowiązki. Dowiedziały się, że każdy musi szanować ich prawa i zawsze mają prawo prosić o pomoc. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

URODZINY W LISTOPADZIE 

W listopadzie urodziny obchodziły Lena i Helenka. Dużo zdrowia, uśmiechu i spełnienia marzeń życzą Żabki 

<<<foto>>>

Opracowała Maria Rydzewska


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

W listopadzie odwiedziły nas mama Julii i mama Jagody w celu przybliżenia dzieciom świata bajek czytanych przez dorosłych. Takie spotkania przyczyniają się do rozwoju czytelnictwa wśród naszych przedszkolaków. Głośne czytanie sprzyja rozwojowi mowy i wyobraźni dzieci. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy kolejnych chętnych Rodziców. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

25 listopada świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia. Przedszkolaki odświętnie ubrane w MISIOWE kolory poznały historię pluszowego misia. Ten dzień był pełen uśmiechu i zabaw muzyczno-ruchowych „Stary Niedźwiedź”, „Jedna łapka”. Dzieci specjalnie na ten dzień nauczyły się piosenki "Pluszowy Miś" Bahamas. Wykonały szereg zadań matematycznych i pracę plastyczną. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

W trzecim tygodniu listopada tematem kompleksowym zajęć edukacyjnych były Przygotowania do zimy. Podejmowano rozmowy na temat sposobów przygotowania do zimy przez ludzi i zwierzęta. Podczas zajęć plastycznych „Nasze przetwory” dzieci wykonały jabłuszka z masy solnej, pomalowały je farbami i włożyły do ozdobionych słoików. Na zajęciach matematycznych przedszkolaki poznały cyfrę 1 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Celem zajęć edukacyjnych było ukazanie zasad zdrowego odżywania i wykorzystywania darów natury z sadu i ogrodu. <<<foto>>>
Opracowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Polska moja Ojczyzna

W drugim tygodniu listopada tematem kompleksowym zajęć edukacyjnych była Polska. Przedszkolaki utrwalały nazwy symboli narodowych. Celem zajęć było kształtowanie postaw patriotycznych i wdrażanie do okazywania szacunku symbolom narodowym. Wspólnie odśpiewały hymn narodowy Polski „Mazurek Dąbrowskiego” zachowując przy tym postawę godną patrioty śpiewającego hymn narodowy swojego kraju. Na zajęciach plastycznych dzieci wykonały kotyliony. Poprzez udział w zawodach „Biało-Czerwonych” utrwalały nazwy barw narodowych, rozwijały umiejętność pracy w zespole i doskonaliły sprawność fizyczną. Przedszkolaki brały udział w wewnętrznym Marszu Niepodległościowym. Podczas zajęć matematycznych dzieci poznały walutę polską: polski złoty i grosze, a także walutę ukraińską: hrywnę i kopiejki. Wyjątkowymi wydarzeniami podczas tego tygodnia był koncert zespołu Limbos, dzięki któremu dzieci miały możliwość kontaktu z muzyką poważną na żywo oraz Apel z okazji Święta Niepodległości zorganizowany przez gr. VII.
Dziękuję Rodzicom za współpracę w kształtowaniu postaw patriotycznych u ich dzieci. <<<foto1>>>   <<<foto2>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Dzień Postaci z Bajek

5 listopada obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek. Zajęcia edukacyjne poświęcone tematyce bajek i baśni to stwarzanie sytuacji promujących czytelnictwo oraz rozwijanie zainteresowań literaturę dziecięcą. Rozmowy na temat bohaterów bajkowych dają możliwość doskonalenia mowy poprzez budowanie dłuższych wypowiedzi, rozwijania zdolności koncentracji i skupiania uwagi.
Tego dnia przedszkolaki mogły przynieść do przedszkola swoje stroje karnawałowe i przebrać się za ulubionych bohaterów z bajek. Dzień Postaci z Bajek w naszym przedszkolu był pełen uśmiechu i pozytywnych emocji. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

NA STAREJ FOTOGRAFII

W pierwszym tygodniu listopada tematem kompleksowym zajęć edukacyjnych był temat „Na starej fotografii”. Podczas zajęć dużo czasu poświęciliśmy na rozmowy o rodzinie i relacjach rodzinnych oraz na wspominaniu członków rodziny, których już nie ma wśród nas. Przedszkolaki wybrały się na spacer na cmentarz w celu zapalenia zniczy na grobie Nieznanego Żołnierza. Każde dziecko wykonało drzewo genealogiczne swojej rodziny. Dzieci wspólnie z rodzicami podpisały imiona dziadków. Poprzez takie zadania rozwija się w dzieciach poczucie przynależności do rodziny. Przedszkolaki poznały zabawy muzyczno-ruchowe naszych babć i dziadków tj.: „Moja Ulijanko”, „Ojciec Wirgiliusz”, „Różyczka” oraz obejrzały warsztaty literacko-etniczne pt. „Zabawki naszych dziadków”. Nawiązując do tematu kompleksowego dzieci wybrały się na wycieczkę do pracowni fotograficznej „Atelier” w Węgrowie. Poznały zawód fotografa, narzędzia i sprzęt, którym posługuje się fotograf oraz pomieszczenia, w których znajduje się pracownia. Na koniec Pani fotograf zrobiła dzieciom pamiątkowe grupowe zdjęcie. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

MODUŁ I KREATYWNOŚĆ

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny EMOCJA

W roku szkolnym 2021/2022 grupa Żabek ponownie przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego EMOCJA. Projekt ten przyczynia się do rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci. Celem projektu jest wdrażanie do okazywania szacunku innym ludziom, rozpoznawania ich emocji, jak również rozpoznawanie i radzenia sobie ze swoimi emocjami. Przedszkolaki w ramach projektu zrealizowały zadania z Moduł 1 KREATYWNOŚĆ m.in. Obrazy Kreatywności, Jestem Mistrzem, zakropkowany kawałek pizzy, obejrzały film pt. "The Dot", prowadziły obserwację przyrodnicze i wykonały masażyk "Malujemy kółeczko". Dzieci wysłuchały opowiadania pt. "Blok rysunkowy" Igi Gromady na podstawie, którego dyskutowały na temat właściwych i niewłaściwych zachowań wobec innych oraz emocji towarzyszących tym sytuacjom. <<<foto>>>
Przygotowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH 

W ostatnim tygodniu października tematem kompleksem zajęć edukacyjnych było zdrowie i sposoby dbania o nie. Przedszkolaki poznały nazwy witamin i ich znaczenie dla zachowania zdrowia. Zapoznały się z Piramidą Zdrowego Odżywiania i Aktywności Fizycznej poznając przy tym grupy produktów spożywczych. Utrwalały wiersz Jana Brzechwy pt. „Na straganie” i wykonały pracę plastyczną naklejając wycięte nożyczkami owoce i warzywa. W tym tygodniu poznały także zawód lekarza. Na podstawie opowiadania pt. „Chory pak” Olgi Masiuk dowiedziały się, jak należy dbać o zdrowie i ubierać się odpowiednio do pogody oraz poznały zasady przyjmowania leków. <<<foto>>>
Przygotowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

🎉 🎊 🎈 🎊 🎉URODZINY W PAŹDZIERNIKU   🎉 🎊 🎂 🎉 🎈

W październiku swoje urodziny obchodzili Nina i Oskar. Dużo zdrowia, uśmiechu i spełnienia marzeń życzą Żabki  🐸 🐸 🐸

<<<foto>>>


ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE

Ćwiczenia gimnastyczne przyczyniają się do kształtowania prawidłowej postawy ciała, rozwijania koordynacji ruchowej oraz wzrokowo-ruchowej. Aktywność fizyczna wzmacnia mięśnie ramion, nóg, tułowia oraz mięśnie kręgosłupa. Oprócz rozwoju układu kostnego, mięśniowego, krążenia, oddechowego, ćwiczenia dają dzieciom możliwość świetnej zabawy, a co najważniejsze uczą zasad zdrowego stylu życia. <<<foto>>>
Przygotowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK

Dnia 15 października Żabki przyłączyły się do obchodów Światowego Dnia Mycia Rąk. Głównym celem obchodów tego dnia jest globalna edukacja ludzi na temat zasady prawidłowego mycia rąk oraz jego znaczenie dla zdrowia i życia ludzi. Przedszkolaki uczestniczyły w zabawie badawczej "Mydło w rękach", dzięki której uświadomiły sobie jak rozprowadzają mydło myjąc ręce w pośpiechu i nie skupiając się na prawidłowym rozprowadzeniu mydła na powierzchniach dłoni. Obejrzały filmy edukacyjny pt. "Mycie rąk - jak dbać o higienę dziecka". Poznały zasady prawidłowego mycia rąk. Następnie według instrukcji dokładnie umyły ręce. Tego dnia przedszkolaki przygotowały również masę mydlaną z mąki ziemniaczanej i mydła w płynie. Utrwalając zasady prawidłowego mycia rąk umyły ręce używając mydlanych kulek, co wywołało uśmiech na twarzach dzieci i dużo piany. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Teresa Lągota

JESIEŃ W LESIE

W III tygodniu października w grupie IV rozmawialiśmy o lesie,  leśnych zwierzętach, roślinności i grzybach. Poznaliśmy zwyczaje leśnych zwierząt tj. wiewiórek, niedźwiedzi, saren i jeży. Uczyliśmy się rozpoznawać grzyby jadalne i trujące. W związku z bogatą paletą jesiennych barw poznaliśmy znacznie barw podstawowych i pochodnych oraz ich wykorzystanie w malarstwie. Śpiewaliśmy jesienne piosenki, tworzyliśmy akompaniament do jesiennych melodii z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, wykonaliśmy wiewiórki z plasteliny, ćwiczyliśmy aparat mowy na podstawie odgłosów jesiennej pogody oraz stworzyliśmy makietę lasu. (Podstawa programowa: I6, II 10,11, IV 1,2 18). <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Teresa Lągota

Moje hobby - BAJKI NA ŚCIANIE

13 października odwiedziła nas mama Alany. Zaprezentowała przedszkolakom bajki z cyklu "Bajki dawniej". Na zajęcia przyniosła rzutnik i wiele klisz. Opowiedziała dzieciom o tym, jak kiedyś dzieci oglądały bajki. Pokazała klisze i małe obrazki na nich przedstawiające poszczególne fragmenty bajki. Przedszkolaki obejrzały "Kopciuszka", "Słonia Trąbalskiego", "Smerfy", "Dwie mamy lalki Brygidy" oraz "Jasia i Małgosię". Miały możliwość porównania dzisiejszej wersji i sposób oglądania bajki pt. "Smerfy" z wersją i sposobem sprzed lat. Dziękujemy za poświęcony czas i podzielenie się z nami swoją pasją. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Teresa Lągota

JESIEŃ W PARKU

W drugim tygodniu października naszą uwagę poświęciliśmy na omawianie jesieni w parku. W związku z tym wybraliśmy się na spacer do parku, aby obserwować  zmian w przyrodzie zachodzące jesienią, a także zebrać materiał przyrodniczy do zajęć. Zebraliśmy dużo liści do kącika przyrodniczego, z których później wykonaliśmy pracę plastyczną pt. "Liściaste ludki". Poznaliśmy nową technikę plastyczną frottage, dzięki której odciskaliśmy na kartce papieru fakturę liści. Podczas spaceru udało nam się również powtórzyć nazwy poznanych drzew i znaleźć owoce kasztanowca - kasztany, owoce dębu - żołędzie, owoce klonu - skrzydlaki "noski" oraz owoce orzecha - orzechy włoskie. Te ostatnie dzieci zgodnie zadecydowały, że pozostawimy w parku dla wiewiórek na zapasy na nadchodzącą zimę. Po powrocie ze spaceru namalowały farbami "Jesienne krajobrazy" wykorzystując farby w barwach jesieni. Na zajęciach matematycznych przedszkolaki układały jesienne rytmy wykorzystując liście i kasztany. Poznały piosenkę pt. "Jesień, jesień, jesieniucha" i uczestniczyły w zabawie muzycznej przy muzyce poważnej „The second Waltz" Andre Rieu. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Teresa Lągota

JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE

Październik jest miesiącem, w którym na zajęciach poruszamy tematykę jesieni. W pierwszym tygodniu tematem przewodnim zajęć edukacyjnych była "Jesień w sadzie i ogrodzie". Jednym z zadań, przed którymi stanęły przedszkolaki była nauka na pamięć wiersza pt. "Na straganie" Jana Brzechwy. Przedszkolaki utrwalały nazwy owoców i warzyw oraz ich wygląd. Na zajęciach matematycznych segregowały dary jesieni z sadu i ogrodu tworząc dwa zbiory: owoców i warzyw. Wykonały pracę plastyczną podczas, której rozwijały sprawność manualną wyklejając plasteliną kontury owoców i warzyw oraz wycinając je nożyczkami. Dzieci nauczyły się śpiewać piosenkę pt. "Ogórek wąsaty" Fasolek, a także miały kontakt z muzyką poważną pt. "Jesień" Antoniego Vivaldiego. W trakcie tego tygodnia poznały nazwy wybranych owoców i warzyw w języku angielskim. Na koniec tygodnia przedszkolaki zrobiły sok z darów jesieni z sadu i ogrodu. Bardzo chętnie pomagały przy robieniu, a później degustowały przepyszny sok. Podczas zajęć na twarzach dzieci gościł uśmiech i zachwyt. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Teresa Lągota

DZIEŃ CHŁOPAKA W ŻABKACH

30 września grupa IV świętowała Dzień Chłopaka. Tego dnia wspólnie tańczyliśmy do piosenek pt. "Maestro Marchewka", "Rekavici, Skarpetino" A. Chartanowicz oraz śpiewaliśmy znane i lubiane piosenki. Chcąc uczcić święto naszych chłopców dziewczynki wraz z wychowawczynią przygotowały drobne upominki. Każdy chłopiec otrzymał kartkę z życzeniami z Psim Patrolem. Chłopcy byli zachwyceni zarówno kartką, jak i treścią życzeń "Z okazji Dnia Chłopaka życzymy, żebyś był: odważny, jak Chase; troskliwy, jak Rubble; szybki, jak Marshall; pomysłowy, jak Rocky". Celem takich działań w przedszkolu jest integracja grupy, wdrażanie do świadomego przygotowywania niespodzianek z okazji świąt oraz wdrażanie do okazywania szacunku poprzez pamięć o bliskich osobach. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Teresa Lągota

CIAŁO CZŁOWIEKA

W ostatnim tygodniu września tematem kompleksowym zajęć edukacyjnych było CIAŁO CZŁOWIEKA. Przedszkolaki poznały zmysły człowieka i narządy ciała im odpowiadające. Dowiedziały się jak ważną rolę w poznawaniu otaczającego świata odgrywają zmysły. Obejrzały film edukacyjny pt. "Człowiek i jego zmysły", dzięki któremu poznały budowę oka i języka. Wykonały prace plastyczne pt. "Moje ręce, moje nogi" i " Plastelinowy ludek" ćwicząc orientację w schemacie ciała i utrwalając nazwy części ciała. <<<foto>>>
Opracowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Teresa Lągota

POZNAJEMY ZASADY RUCHU DROGOWEGO

Realizując jedno z zadań przedszkola: ,,Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym'' w czwartym tygodniu września w grupie IV realizowana była tematyka ,,Poznajemy zasady ruchu drogowego''. Poznaliśmy specyfikę pracy policjanta oraz rozpoznawaliśmy rodzaje znaków drogowych . W praktyce rozwijaliśmy umiejętność prawidłowego poruszania się w pobliżu jezdni oraz odpowiedniego reagowania na kolory sygnalizacji świetlnej.  Wykonaliśmy przestrzenny sygnalizator świetlny , rozpoznawaliśmy odgłosy ulicy oraz ćwiczyliśmy układanie historyjek zgodnie z kolejnością występowania zdarzeń. Wiemy już jakie są numery alarmowe oraz jak wyglądają pojazdy uprzywilejowane. Tematyka bezpieczeństwa jest bardzo szeroka i nie jeden raz będziemy do niej wracać. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

MOJA MIEJSCOWOŚĆ

,,Moja miejscowość'' to temat realizowany przez grupę IV w trzecim tygodniu września. W trakcie tego tygodnia dzieci odwiedziły najbardziej charakterystyczne miejsca w Węgrowie tj. Bibliotekę Publiczną, Bazylikę Mniejszą ilość, rynek, park, WOK, Klasztor, poznały symbole naszego miasta oraz legendy z nim związane. Szukaliśmy różnic pomiędzy miastem a wsią, malowaliśmy farbami swoje domy oraz wyklejaliśmy herb Węgrowa. Odwołując się do podstawy programowej zadaniem przedszkola jest wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. W trakcie tego tygodnia dzieci realizowały wiele zadań m.in.  Z obszaru poznawczego punkt 10. (...)nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach(...) <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

POZNAJEMY ZAWODY – GEODETA

15 września w grupie IV odbyło się spotkanie z przedstawicielem kolejnego zawodu, geodetą p. Dariuszem Szymańskim. Zajęcia miały na celu budowanie dziecięcej świadomości o otaczającym ich świecie, poszerzenie wiedzy na temat współczesnych zawodów i przygotowywanie dzieci do podejmowania decyzji w późniejszym życiu. W trakcie spotkania dzieci miały możliwość obejrzenia mapek geodezyjnych oraz sprzętu niezbędnego geodecie w trakcie pracy. Pan Dariusz opowiedział dzieciom o swojej codziennej pracy, etapach edukacji oraz udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i ciepłe podejście do dzieci. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

SPOTKANIE Z BURMISTRZEM MIASTA WĘGROWA

14 września 2021 r. dzieci z grupy IV udały się na spotkanie z Burmistrzem Węgrowa Pawłem Marchelą. Spotkanie z przedszkolakami odbyło się w ramach realizowanego programu przedszkolnego z zakresu preorientacji zawodowej pt. „Miasteczko zawodów". Burmistrz opowiedział dzieciom na czym polega jego codzienna praca w urzędzie miasta. Najmłodsi chętnie słuchali co na co dzień robi burmistrz, jakie są jego obowiązki. Każdy uczestnik spotkania otrzymał od włodarza upominek oraz gadżety z logo miasta. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Serdecznie dziękujemy za poświęcony cenny czas. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Grupa 3 2020 / 2021


Wakacje

W ostatnim tygodniu czerwca dzieci z grupy III rozmawiały o wakacjach. Poznaliśmy miejsca, w które można wybrać się na wakacje tj. góry, morze, jezioro czy las. Oglądaliśmy film edukacyjny o niebezpieczeństwach, jakie mogą nas spotkać w trakcie pobytu nad wodą czy w górach. Rozwijaliśmy mowę poprzez tworzenie wypowiedzi na temat swoich wymarzonych wakacji oraz wyklejaliśmy wakacyjnego motyla. A teraz czekamy na wakacje i piękne wakacyjne przygody. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Na łące

W II tygodniu czerwca przedszkolaki z grupy III poznawały kwiaty rosnące na łące. Oglądaliśmy film edukacyjny o łąkowych kwiatach, układaliśmy w odpowiedniej kolejności etapy rozwoju mniszka pospolitego potocznie zwanego mleczem, wykonaliśmy pracę plastyczną pt.,, Dmuchawiec" oraz obserwowaliśmy przyrodę. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DZIECI ŚWIATA

Z okazji Dnia Dziecka przedszkolaki rozmawiały o dzieciach z całego świata. Poruszona tematyka pozwala kształtować u dzieci szacunek, tolerancję i życzliwość do ludzi. Wzbogaca wiadomości na temat życia i kultury innych narodowości i ras. Przedszkolaki poznały nazwy i wygląd dzieci mieszkających na różnych kontynentach. Porównywały wygląd dzieci, tworzyły zbiory i wykonały pracę plastyczną z wykorzystaniem plasteliny i kredek. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

MOJA RODZINA

W trzecim tygodniu maja grupa III rozmawiała o rodzinie. Poznaliśmy nazewnictwo członków rodziny zarówno w języku polskim jak i angielskim, przeliczaliśmy członków swoich rodzin w trakcie zabaw z kostką do gry , tworzyliśmy obraz swojej rodziny z wykorzystaniem figur geometrycznych. Przez cały tydzień towarzyszyła nam piosenka o rodzinnych relacjach pt. "Rodzina, rodzina zawsze razem się trzyma". <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

MALI ODKRYWCY - zabawy badawcze

Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci naturalnej chęci odkrywania otaczającego świata. Grupa Żabek aktywnie spędza czas w przedszkolu odkrywając tajemnice najbliższego otoczenia. Żabki poznały właściwości lodu, dowiedziały się jak stworzyć inne barwy niż podstawowe, zamieniły się w małych przyrodników poszukujących odpowiedzi na pytanie "Co piszczy w trawie?", dowiedziały się do czego służy lupa oraz przy wykorzystaniu mąki i taśmy klejącej poznały tajemnice ludzkich dłoni. <<<foto>>>
Przygotowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

SADZIMY KWIATKI

13 maja w grupie III odbyły się warsztaty ogrodnicze, na których dzieci poznały niezbędne warunki do wzrostu roślin, ich budowę, różne rodzaje podłoża oraz własnoręcznie zasadziły roślinki w doniczkach. Wszystkie niezbędne informacje uzyskaliśmy od jednej z mam, pani Emilii. Serdecznie dziękujemy za współpracę. <<<foto>>>
Zatwierdziła: Monika Demczuk

W ŚWIECIE BAŚNI

W pierwszym tygodniu maja dzieci z grupy III rozmawiały o baśniach, bajkach i wartościach z nich płynących. Poznaliśmy różne rodzaje książek oraz miejsca z nimi związane tj. bibliotekę i księgarnię. Ćwiczyliśmy liczenie poprzez zabawę w sklep z książkami, oglądaliśmy inscenizację bajki pt. "Czerwony kapturek". Wiemy już jak powinien zachować się widz w trakcie spektaklu oraz jak ważne jest czytanie książek w życiu każdego człowieka. Na zakończenie tygodnia każde dziecko wykonało swoje pacynki na paluszki z papieru po wcześniejszym zapoznaniu się z bajką ,,Trzy świnki ". <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Propozycje aktywności i materiały dydaktyczne związane ze zdalną realizacją podstawy programowej.
12.04.2021 - 16.04.2021
Materiały dla dzieci i rodziców
religia

Propozycje aktywności i materiały dydaktyczne związane ze zdalną realizacją podstawy programowej.
29.03.2021 - 09.04.2021
Materiały dla dzieci i rodziców
religia

KOSMOS

W drugim tygodniu marca dzieci z grupy ,,Żabek" rozmawiały o kosmosie. Poznały planety Układu Słonecznego oraz cechy wyróżniające poszczególne z nich. Oglądały filmy edukacyjne o kosmosie oraz zawodzie kosmonauty. Dzieci poznały angielskie słowa związane z kosmosem: earth, sun, moon, spaceship. Przedszkolaki bawiły się przy piosence "W Układzie Słonecznym" , wspólnie wykonaliśmy lunety do obserwacji nieba oraz przeprowadziliśmy doświadczenie z wykorzystaniem oliwy, sody, octu i barwników spożywczych. Kosmos rozbudził w dzieciach ciekawość i chęć zadawania pytań. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

NASZE ZMYSŁY

W pierwszym tygodniu marca dzieci z grupy ,,Żabek” pogłębiały wiedzę dotyczącą zmysłów i części ludzkiego ciała.
Na zajęciach określaliśmy, jakie zmysły ułatwiają nam poznawać świat i określaliśmy, jakie części naszego ciała występują w nim pojedynczo a jakie podwójnie. Obserwowaliśmy swoją skórę przy pomocy lupy, dowiedzieliśmy się czym są linie papilarne, poznaliśmy różne układy w ludzkim ciele. Wiemy również w jaki sposób porozumiewają się osoby niesłyszące i co ułatwia poruszanie się osobom niewidzącym. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Arktyka i Antarktyda

W ostatnim tygodniu lutego dzieci z grupy III poznawały krajobraz Arktyki i Antarktydy. Oglądaliśmy film edukacyjny o zwierzętach żyjących na biegunach, śpiewaliśmy piosenki o pingwinach, wykonaliśmy pingwiny z papieru i waty. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ŚRODKI LOKOMOCJI

W trzecim tygodniu lutego przedszkolaki z gr.III poznawały środki lokomocji, dzięki którym możemy się przemieszczać. Na podstawie wiadomości z filmu edukacyjnego, dzieci klasyfikowały pojazdy ze względu na sposób poruszania się, rozwiązywały zagadki słuchowe dotyczące pojazdów, wykonały pracę plastyczną ,,Mój pojazd”. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Pasowanie na przedszkolaka

29 października w grupie III odbyło się „Pasowanie na przedszkolaka” dzieci nowoprzyjętych. W trakcie uroczystości dzieci zaprezentowały część artystyczną: wiersze, piosenki oraz zabawy przy muzyce. Zgodnie z tradycją naszego Przedszkola Pani Dyrektor za pomocą słoneczka mianowała dzieci na przedszkolaka oraz wręczyła wszystkim dzieciom dyplomy. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Mali Patrioci

Przez dwa tygodnie listopada w grupie 4latków rozmawialiśmy o ojczyźnie. Dzieci poznały mapę, regiony i największe miasta Polski. Utrwalały symbole narodowe, słuchały legend m.in. o Powstaniu Państwa Polskiego i Syrence Warszawskiej. Przedszkolaki wzięły udział w zawodach sportowych ,,Biało-Czerwoni", wykonały piękne patriotyczne prace plastyczne oraz przystąpiły do wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Poprzez podjętą tematykę rozwijaliśmy u dzieci szacunek do ojczyzny oraz świadomość przynależności narodowej. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Jesienne przygody Żabek

W październiku gr. III realizowała tematy związane z kolorową jesienią. Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach matematycznych rozwijających umiejętności liczenia, porównywania i segregowania.  W tym czasie rozbudzano w dzieciach zainteresowanie pięknem otaczającej przyrody. Przedszkolaki dowiedziały się jak ludzie i zwierzęta leśne przygotowują się do nadchodzącej zimy. Wykonały prace plastyczne:  "Jeż z masy solnej", "W spiżarni" i "Kosz z owocami". Poznały nazwy drzew w parku i w sadzie oraz nazwy ich owoców, czyli darów jesieni. Przedszkolaki zrobiły inscenizacje wiersza M. Szeląg pt. "Co zrobiła jesień?". Dzięki tej aktywności oswajały się z występowaniem, odgrywaniem przydzielonej roli i pokonywały tremę przed występami. Utrwalały nazwy zjawisk atmosferycznych i ich cechy charakterystyczne. Kolejną jesienną przygodą Żabek było poznanie smaku słodkiego i kwaśnego. Przedszkolaki degustowały jabłka i cytryny porównując smaki. Czas jesieni to dla przedszkolaków czas pełny nowych odkryć i wyzwań. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Moduł I -  KREATYWNOŚĆ - Międzynarodowy projekt " EMOCJA" 

Grupa III ŻABKI wykonała zadania w ramach modułu I -  KREATYWNOŚĆ.
Pierwsze zrealizowane zadanie to wywieszenie plakatu w szatni i umieszczenie informacji na stronie internetowej przedszkola. Kolejnym zadaniem był Dzień Kropki obchodzony 15 września. Tego dnia przedszkolaki ubrały się w "kropkowe ubrania", obejrzały bajkę pt. "The Dot" i brały udział w "kropkowych zabawach". Stworzyły Drzewo Talentów i był to czas rozbudzania w dzieciach wiary we własne możliwości. Podczas zajęć wykorzystano TIK. Dzieci miały też możliwość poznania aplikacji Quiver, w której zobaczyły swoją kropkę w formie 3D. Poznały w ten sposób pojęcie koła i kuli. Korzystanie z aplikacji było dla dzieci niezwykle ekscytujące.
Grupa III zapoznała się z tematem niepełnosprawności i języka migowego #MiguMig .ŻABKI poznały kilka słów w języku migowym: dzień dobry, proszę, przepraszam i dziękuję. W trakcie realizacji projektu dużo czasu poświęciliśmy na rozmowy o emocjach. Przedszkolaki nauczyły się piosenki pt. "Emocje" Śpiewające Brzdące. Stworzyliśmy również Kącik Emocji, do którego często zaglądamy. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

4 października Światowy Dzień Zwierząt

W poniedziałek gr. III obchodziła Światowy Dzień Zwierząt. Dzieci dowiedziały się, jak należy dbać o zwierzęta, czego potrzebują zwierzęta żyjące z ludźmi i co należy uczynić, kiedy zwierzę zachoruje. Tym samym poznały zawód weterynarza. Przedszkolaki opowiadały o swoich zwierzętach i o tym, jak one dbają o domowe zwierzaki. Poruszając tematykę zwierząt uczymy dzieci właściwych zachowań w stosunku do zwierząt, zasad pielęgnacji i uwrażliwiamy na los zwierząt. <<<foto>>>
Zatwierdziła: Monika Demczuk

W pierwszym tygodniu października dzieci z gr. III rozmawiały o zmianach zachodzących w przyrodzie wczesną jesienią, które można zaobserwować między innymi w parku. Poznaliśmy nazwy drzew i ich owoców, oglądaliśmy teatrzyk kukiełkowy o jesiennych liściach, robiliśmy pracę plastyczną z wykorzystaniem materiału przyrodniczego oraz tańczyliśmy do jesiennych utworów. Utrwalaliśmy nazwy kolorów wiążące się z jesienną paletą barw: czerwony, brązowy, żółty, pomarańczowy. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Poznajemy zawód blacharza

22 września przedszkolaki z grupy III odwiedził p. Marcin Wyrębek, pracownik firmy K&K Motor Łochów, zajmujący się odrestaurowywaniem starych samochodów: naprawa, blacharstwo, lakiernictwo itp. W trakcie zajęć dzieci zapoznały się z elementami i atrybutami pracy blacharza. Odważniejsze przedszkolaki skorzystały z możliwości uderzania młotkiem blacharskim w blachę, nitowania. W trakcie spotkania mogliśmy obejrzeć zdjęcia z etapów pracy oraz wsiąść do odrestaurowanego auta. Na pamiątkę otrzymaliśmy wykute w blasze słoneczko. Dziękujemy za chęć współpracy, zaangażowanie i upominek dla placówki. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Tydzień "Jestem bezpieczny" 

Grupa III ŻABKI tydzień dotyczący bezpieczeństwa na drodze rozpoczęła od wycieczki na najbliższe skrzyżowanie. Podczas wycieczki przedszkolaki poznały zasady ruchu drogowego i znaki drogowe dotyczące przejścia dla pieszych. Kolejnego dnia odbyło się spotkanie z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie. Przedszkolaki zapoznały się zawodem policjanta. Pani policjantka przeczytała dzieciom bajki w ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" pt. "Dzielny wóz policyjny", "Karetka na ratunek" i "Wóz strażacki". W tym tygodniu rozmawialiśmy o numerach alarmowych i sytuacjach, w których należy z nich korzystać. Przedszkolaki poznały cyfry 1 i 2, które utworzyły numer alarmowy 112. Wykonały także pracę plastyczną "Policjant", rozwijając ten sposób swoją sprawność manualną. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Dzień kropki

15 września grupa III obchodziła Międzynarodowy Dzień Kropki, w ramach projektu „Emocje”. Święto to związane jest z zabawą, rozwijaniem u dzieci samoakceptacji, kreatywności i pomysłowości. Tego dnia wszystkie dzieci z gr.III przyszły do przedszkola ubrane w kropkowe stroje. Oglądaliśmy film pt. „The dot”, dzięki któremu poznaliśmy historię Vashti , bawiliśmy się z chustą animacyjną, szukaliśmy kropek w otoczeniu, rozwijaliśmy zmysł dotyku i stworzyliśmy wspólną pracę „Drzewo talentów”. Dzień był kropkowo udany. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Grupa 2 2019 / 2020


Propozycje aktywności i materiały dydaktyczne związane ze zdalną realizacją podstawy programowej.

Cztery pory roku ... LATO/JESIEŃ

Maluszki w kolorach jesieni - jabłka, śliwki i gruszki. Przedszkolaki wysłuchały opowiadania pt. "Smakołyki ukryte w koszyku" i dowiedziały się, jakie pyszne dary jesieni otrzymujemy z owoców i warzyw. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

SKĄD SIĘ BIERZE KOLOR ZIELONY

Zabawa badawcza "Skąd się bierze kolor zielony". Maluszki mieszając odpowiednie kolory farb uzyskały zieloną farbę. Tego dnia przedszkolaki przyszły do przedszkola ubrane na zielono. Takie działania przyczyniają się do utrwalania znajomości koloru zielonego. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ZIMOWE UBRANIA

Zimowe ubrania - zabawa dydaktyczna. Maluszki na podstawie wiersza pt. "Ola się ubiera" P.Siewiery-Kozłowskiej ćwiczyły czynności samoobsługowe -zakładanie kurtki, czapki, szalika i rękawiczek oraz posługiwanie się pojęciami ciepło, zimno. Utrwalały nazwy części zimowej garderoby i segregowały ubrania na letnie i zimowe. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM I PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Świąteczne spotkanie z Mikołajem i pasowanie na Przedszkolaka 19.12.19. w grupie II odbyło się pasowanie na przedszkolaka i spotkanie ze Świętym Mikołajem. Maluszki przedstawiły Rodzicom świąteczny program artystyczny. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DZIEŃ HERBATY

Dzień Herbaty 17.12.19. Dzień herbaty - poznanie rodzajów i smaków herbat, przygotowanie i degustacja w ramach projektu edukacyjnego "Sport i zdrowie Leśnych Skrzatów". <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Cała Polska czyta dzieciom

"Cała Polska Czyta Dzieciom" 13.12.19. Żabki odwiedziła mama Ewy. Przeczytała książkę o Śwince Peppie pt. ,,Kochamy Cię mamusiu" oraz dwa krótkie wierszyki. Bardzo dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy częściej. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ZABAWY W PARKU

Zabawy w parku 10.12.19. Przedszkolaki wybrały się na spacer do parku w poszukiwaniu oznak zbliżającej się zimy. Wspaniałą atrakcją był czas spędzony na placu zabaw w parku. Uśmiechy u dzieci od ucha do ucha. Ten czas przyniósł dzieciom wiele radości. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ŚWIĄTECZNY CZAS

06.12.19. maluszki odwiedził Święty Mikołaj, a każde dziecko dostało pluszowego misia oraz małą słodką przekąskę. 12.12.19. to dzień pełen wrażeń. Najpierw Żabki wykonały z papieru kolorowego łańcuch na choinkę, a w drugiej części dnia wspólnymi siłami przedszkolaki ubrały choinkę. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

BARBÓRKA

BARBÓRKA - święto GÓRNIKÓW. Maluszki obejrzały film edukacyjny na temat pracy górników w kopalni. Mogły również przekonać się, jaki jest węgiel, którego używamy do palenia w piecu. Przedszkolaki wykonały czapki górników - CZAKO. Pomalowały czarną farbą rolki po papierze, a po wyschnięciu ozdobiły piórkami i elementami znajdującymi się na prawdziwych czako. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DESZCZOWE ZWIERZAKI

30.11.19. Maluszki rozdmuchiwały przez słomkę niebieską farbę, a potem wymyślały, jakie zwierzątka udało im się zrobić. Zajęcia plastyczne podczas, których oprócz utrwalenia koloru niebieskiego przedszkolaki wykonywały ćwiczenia oddechowe oraz poznały nową technikę plastyczną. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DZIEŃ MATEMTYCZNY

Dzień matematyczny gr. II 28.11.19. Tego dnia przedszkolaki rozwijały kompetencje matematyczne m.in. utrwalały pojęcie-koło oraz nazwy kolorów. Żabki doskonaliły liczenie w zakresie 1-3, a także stosowanie określeń mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy i największy. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Zajęcia matematyczne

5.11.2019 r. grupa Żabek uczestniczyła w zajęciach matematycznych na podstawie wiersza pt. "Trzy Kotki" W. Szwajkowskiego. Dzieci utrwalały nazwy kolorów, a także rozwijały umiejętność różnicowania wielkości. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Poznajemy symbole narodowe

Grupa Żabek uczyła się na pamięć fragmentu wiersza "Katechizm polskiego dziecka" Wł. Bełzy i zapoznała się z symbolami Polski - flagą i godłem. Dzieci bardzo chętnie układały puzzle - godło Polski. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Światowy Dzień Mycia Rąk

15 października grupa II obchodziła Światowy Dzień Mycia Rąk. Dzieci poznały zasady prawidłowego mycia rąk oraz sytuacje, w jakich powinniśmy myć ręce. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Warzywny galimatias

W październiku przedszkolaki z grupy II poznały nazwy warzyw i ich wygląd. Rozwijały spostrzegawczość porównując warzywa i utrwalały poznane kolory. Maluszki nauczyły się piosenki pt. "Ogórek" Fasolek. W ramach utrwalania wyglądu warzyw przedszkolaki brały udział w zgadywance sensorycznej "Czego nie widać" - za pomocą dotyku odgadywały, jakie warzywa zostały ukryte w pudełku. Na zajęciach wprowadzono nazwy podstawowych kolorów w języku angielskim. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk