Grupa 4 2021 / 2022

W świecie książek

W drugim tygodniu maja rozmawialiśmy o tym,  w jaki sposób powstają książki oraz poznaliśmy zasady właściwego obchodzenia się z nimi.  Rozwiązywaliśmy zagadki dotyczące bohaterów bajek, projektowaliśmy okładki ulubionych baśni. W trakcie naszych wycieczek próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie czym różni się księgarnia od biblioteki. Dlatego też odwiedziliśmy  księgarnię przy ulicy Mickiewicza oraz  Bibliotekę Publiczną, w której poznaliśmy zasady jej funkcjonowania oraz obejrzeliśmy wystawę wykopalisk z terenu miasta Węgrowa. Panie bibliotekarki wyczerpująco opowiedziały nam o zbiorach biblioteki oraz zachęciły do odwiedzania biblioteki z rodzicami i wypożyczania książek.(III4, III8, IV1, IV3, IV6, IV7, IV8, IV19) <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Kształtowanie postaw patriotycznych - Kto ty jesteś? 

W minionym tygodniu omawiana tematyka dotyczyła kształtowania postaw patriotycznych u przedszkolaków. Działania podjęte w ramach realizacji podstawy programowej zgodnie z punktem 10 obszaru poznawczego miały na celu zapoznanie dzieci z polskimi symbolami narodowymi: flagą Polski, godłem Polski i hymnem pt. „Mazurek Dąbrowskiego”. Na podstawie wiersza pt. „Polskie krajobrazy” St. Karaszewskiego i mapy geograficznej Polski ukazano różnorodność krajobrazów w Polsce. Przedszkolaki poznały nazwy gór: Tatry, Bieszczady oraz nazwę morza, do którego Polska ma dostęp - Bałtyk. Utrwalano również nazwę stolicy Polski- Warszawę i nazwę głównej rzeki w Polsce - Wisłę. Przedszkolaki poznały nazwy charakterystycznych miejsc w Polsce i związane z nimi legendy m. in. Kraków - legenda „O Smoku Wawelskim” i Warszawa - legenda o „Warszawskiej Syrence”. Podczas zajęć matematycznych doskonaliły umiejętność przeliczania elementów w poznanym zakresie. W ramach edukacji plastycznej przedszkolaki wykonały pracę pt. „Mapa Polski”. Rozwijając w ten sposób sprawność manualną poprzez naklejanie kuleczek z bibuły na kontur mapy Polski. Jednym z zadań przedszkola wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym. Tym samym podczas zajęć dzieci poznały angielskie nazwy: Poland, Polish, map, country. Podczas zajęć muzycznych zgodnie z 9 zadaniem przedszkola wynikającym z podstawy programowej stwarzano sytuacje edukacyjne rozwijające wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczna w odniesieniu do muzyki. Przedszkolaki poznały twórczość wybitnych polskich kompozytorów F. Chopina, St. Moniuszko i Wł. Szpilmana, co rozwijało w nich poczucie przynależności do narodu. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

 

URODZINY W KWIETNIU 

W kwietniu swoje urodziny obchodziły Ania, Hania, Diana i Jagoda.
Dużo zdrowia, uśmiechu i spełnienia marzeń życzą Żabki 

<<<foto>>>

Opracowała Maria Rydzewska


Chronimy planetę

Na zajęciach edukacyjnych omawiano sposoby dbania o Ziemię, sposoby minimalizowania  negatywnych konsekwencji działań człowieka na planetę i utrwalano zasady segregowania odpadów. Na podstawie opowiadania pt. „Co to jest ekologia?” Olgi Masiuk i własnych doświadczeń, dzieci sformułowały własną definicję ekologii. Omawiając korzyści, jakie niesie dla ludzi i zwierząt czysta planeta kształtuje się w dzieciach poczucie odpowiedzialności za planetę i życie na niej. W podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze poznawczy widnieje zapis, iż dziecko powinno potrafić dokonywać pomiaru długości przedmiotów. Na zajęciach matematycznych przedszkolaki miały możliwość poznania narzędzi za pomocą, których możemy dokonywać pomiarów m. in. miarki-metrówki, centymetra i linijki. Wykorzystując je zmierzyły wzrost koleżanki.
Podczas zajęć z edukacji muzycznej nauczyły się piosenki pt. „Ziemia” zespołu Mała Orkiestra Dni Naszych. Śpiew jest formą artystycznego wyrazu, dzięki któremu przekaz wartościowych treści staje się silniejszy. Przedszkolaki utrwalały ekozasady i zapamiętywały mądre słowa, które opisują otaczającą nas przyrodę.
Zgodnie z treścią podstawy programowej nauczyły się na pamięć wiersza R. Pisarskiego pt. „Zielone serce”. Na podstawie wiersza dowiedziały się, że nie można okaleczać drzew i niszczyć przyrody. Na zajęciach artystycznych dzieci wykonały wieloetapową pracę plastyczną pt. „Ochrona planety” wykorzystując farby, talerzyki papierowe, wstążki, kolorowe kartki i kredki. Stworzyły przepiękne pracę, które można było podziwiać w galerii naszych pracy w szatni. W punkcie 21 obszaru poznawczego podstawy programowej widnieje zapis dotyczący posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Zgodnie z tym zapisem przedszkolaki poznały podstawowe nazwy w języku angielskim: Earth, water, nature.
Celami zajęć edukacyjnych było kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie zainteresowania światem przyrodniczym i uwrażliwianie na piękno naszej planety. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska 
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Święta Wielkanocne

W drugim tygodniu kwietnia tematem kompleksowym zajęć edukacyjnych były Święta Wielkanocne. Przedszkolaki na podstawie filmu edukacyjnego pt. „Tradycje Wielkanocne” - EduKredka poznawały i utrwalały poznane wcześniej tradycje i zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi. Dowiedziały się, co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym. W ten sposób kształtowano u dzieci świadomość obchodzenia różnych świąt i związanych z nimi tradycji. Zgodnie z punktem 5 obszaru poznawczego podstawy programowej dziecko powinno recytować z pamięci wiersz dostosowany do wieku i możliwości. Realizując zapis z podstawy programowej na zajęciach przedszkolaki nauczyły się na pamięć wiersza pt. „Wielkanoc” Danuty Gellnerowej. W ramach rozwoju mowy podczas zajęć rozwijano myślenie przyczynowo-skutkowe poprzez układanie i opowiadanie treści historyjki obrazkowej pt. „Przygody wielkanocnego zajączka” oraz wymyślanie zakończenia historyjki. Oprócz rozwoju mowy zajęcia dotyczące historyjki obrazkowej miały na celu uświadomienie dzieciom konieczności zachowania umiaru w polewaniu się wodą w Lany Poniedziałek i i możliwych dla zdrowia negatywnych konsekwencji. W trakcie zajęć matematycznych przedszkolaki doskonaliły umiejętność przeliczania elementów w zakresie 10, a także dodawania i odejmowania na konkretach. W podstawie programowej widnieje zapis, iż dziecko powinno potrafić śpiewać piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe. Na zajęciach rozwijających wrażliwość artystyczną dzieci nauczyły się piosenki pt. „Święta Wielkanocne” i przyśpiewki ludowej pt. „Od Łowicza grają gracze” oraz wykonały pracę plastyczną pt. „Wielkanocna serwetka”. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Moje hobby - Zabawki sprzed lat

Przedszkolaki z grupy IV miały ogromną przyjemność gościć w przedszkolu panią Anię Kostrzewską - mamę Alany, która opowiedziała dzieciom o swojej kolekcji zabawek i innych przedmiotów sprzed lat. Dzieci miały możliwość zobaczyć dużą kolekcję zabawek z Kinder niespodzianek, kolorowe karteczki do segregatorów, samochód VINTAGE 1986 z lalkami Barbie i Kenem, misia z czasów PRL wypełnionego trocinami, lalkę w stroju ludowym, stare radio WILGA, konsolę do gier PEGASUS (with cartridges), książki dla dzieci m.in. pt. „Wilk i zając”, stare monety i banknoty polskie, a także wspaniałą kolekcję znaczków pocztowych sprzed kilkudziesięciu lat. Przedszkolaki były zafascynowane przyniesionymi zabawkami i z ogromnym przejęciem bawiły się nimi. Dziękujemy za podzielenie się z nami swoją pasją i zainteresowanie dzieci kolekcjonowaniem przedmiotów. Podczas wizyt gości rozwija się u dzieci ciekawość świata i zachęca się je do posiadania pasji. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska 
Zatwierdziła: Monika Demczuk

PRACA ROLNIKA

Zajęcia edukacyjne w pierwszym tygodniu kwietnia upłynęły pod hasłem „Praca rolnika”. Na podstawie wysłuchanego wiersza pt. „Wspólna sprawa” Ludwika Wiszniewskiego przedszkolaki poznały rodzaje prac wykonywanych przez rolnika w gospodarstwie rolnym. Zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego dziecko powinno potrafić wyrażać swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego. Na zajęciach dzieci wzbogacały zasób słownictwa w zakresie prac polowych i maszyn rolniczych. W punkcie 21 obszaru poznawczego podstawy programowej widnieje zapis dotyczący posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Zgodnie z tym zapisem przedszkolaki poznały podstawowe nazwy w języku angielskim: tractor, farm, farmer. Podczas aktywności muzycznych tworzyły akompaniament do piosenki pt. „Mało nas” z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Utrwalały nazwy instrumentów i wspólnie muzykowały. Poczucie rytmu i słuch muzyczny rozwijano podczas zabawy rytmicznej pt. „Cuckoo cuckoo”. Przedszkolaki poznały rodzaje zbóż, a w ramach edukacji plastycznej wykonały pracę plastyczną pt. „Kłosy” z wykorzystaniem pasteli suchych i olejnych. Dzieci odkrywały różnice między pastelami suchymi i olejnymi. Sprawność manualną przedszkolaki rozwijały również podczas lepienia z plasteliny prac przestrzennych pt. „Traktor”. Poznały znaczenie pracy rolnika dla wszystkich ludzi na podstawie historyjki obrazkowej pt. „Jak powstaje chleb?”. Z punktu 5 obszaru poznawczego podstawy programowej wynika, iż dziecko powinno potrafić opowiadać kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych. Praca z historyjką obrazkową rozwija u dzieci myślenie przyczynowo-skutkowe i wyobraźnię. Podczas zajęć matematycznych przedszkolaki rozwijały umiejętność dostrzegania powtarzalności układów poprzez układanie wieloelementowych rytmów. Utrwalały poznane figury geometryczne - koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt oraz ich cechy charakterystyczne, a także utrwalały orientację w schemacie ciała - prawa i lewa strona. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

PRACOWITA WIOSNA

Początek wiosny to czas kiedy przedszkolaki uczą się rozpoznawać zwiastuny wiosny, a także poznają potrzeby rozwojowe roślin i zasady dbania o roślinność. Grupa IV poznała nazwy sprzętu ogrodowego, który umożliwia ogrodnikom dbanie o ogród.
Zgodnie punktem 16 obszaru poznawczego podstawy programowej dziecko powinno posługiwać się w zabawie i przy wykonywaniu innych czynności nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy.
W związku z tym przedszkolaki uważnie wysłuchały opowiadania pt. „Lato podczas zimy” M. Kownackiej na podstawie, którego rozpoznawały różnice między porami roku i podejmowały próby określania miesięcy przypisanych do konkretnych pór roku.
W podstawie programowej wychowania przedszkolnego widnieje zapis, iż dziecko powinno wyrażać swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego. Tym samym nauczyciel podczas realizacji aktywności dotyczących edukacji polonistycznej rozwija u dzieci umiejętność wypowiadanie się pełnym zdaniem na zadane pytania.
Zgodnie z założeniami podstawy programowej dziecko powinno podejmować aktywność poznawczą z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Podczas zajęć edukacyjnych przedszkolaki obejrzały „Bajkę o żółtym tulipanie” na Youtube poznając etapy wzrostu tulipana. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w trakcie zajęć rozwija w dzieciach ciekawość świata i uczy bezpiecznego korzystania z Internetu. <<<foto>>>
Opracowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

URODZINY W MARCU 

W marcu swoje urodziny obchodził Antoś.

Dużo zdrowia, uśmiechu i spełnienia marzeń życzą Żabki 

<<<foto>>>

Opracowała Maria Rydzewska

Wiejska zagroda

W ostatnim tygodniu marca w gr. IV rozmawialiśmy o zwierzętach żyjących w gospodarstwie rolnym. Nasza grupa podróż po wiejskiej zagrodzie rozpoczęła od obejrzenia filmu edukacyjnego "Wiejskie zwierzęta", na podstawie którego dowiedzieliśmy się, jak nazywają się mieszkania zwierząt, co uzyskujemy dzięki ich hodowli oraz jak nazywamy zwierzęta i ich potomstwo. Wykonaliśmy dwie prace plastyczne ,,Baranek" i ,,Krowa", bawiliśmy się przy piosence ,,Stary Donald farmę miał", rozwiązywaliśmy zagadki o wiejskich zwierzętach oraz graliśmy w grę Piotruś- wiejskie zwierzęta. Codziennej pracy towarzyszyły zabawy ruchowo - muzyczne oparte o słownictwo w języku polskim i angielskim oraz gry multimedialne powiązane z tematyką zajęć. (obszary podstawy programowej: I 5,6,7; II 10,11; IV 7,8,11,21). <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Wiosna tuż, tuż... 

Początek marca w grupie IV Żabki upłynął pod hasłem „Wiosna”. Przedszkolaki poznały zwiastuny zbliżającej się wiosny poprzez prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Założyły własną hodowlę sadząc w doniczkach cebule oraz siejąc szczypiorek i owies. Jednym z zadań przedszkola wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody. Prowadząc hodowle przedszkolaki mogą obserwować etapy wzrostu roślin. Dzięki prowadzonym obserwacjom przyrodniczym, a także korzystając z własnych doświadczeń znalazły odpowiedź na postawione na początku tygodnia pytanie „Czego roślina potrzebuje do życia?”. Zajęcia dotyczące przyrody rozbudzają zainteresowanie przyrodą oraz zgodnie z punktem 11 obszaru emocjonalnego podstawy programowej pozwalają dostrzec emocjonalną wartość otoczenie przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej. Na zajęciach plastycznych dzieci wykonały pracę z plasteliny pt. „Bazie”. Formowanie kulek z plasteliny przyczynia się do rozwoju sprawności motoryki małej, a co za tym idzie do realizacji założeń podstawy programowej w zakresie obszaru fizycznego, czyli kształtowania u dziecka prawidłowego chwytu pisarskiego. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska 
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Kiedy patrzę w niebo - rozbudzanie zainteresowania kosmosem.

Podczas zajęć edukacyjnych poruszano tematykę dotyczącą kosmosu. Przedszkolaki poznały nazwy planet wchodzących w skład Układu Słonecznego oraz ich cechy charakterystyczne. Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dziecko powinno recytować z pamięci wiersz dostosowany do jego wieku i możliwości. Tym samym przedszkolaki nauczyły się na pamięć wiersza pt. „Dzień dobry, dobranoc” W. Badalskiej oraz  pt. „Układ Słoneczny” M. Przewoźniaka. Na zajęciach matematycznych dzieci poznały cyfrę 7 oraz jej aspekt porządkowy i kardynalny. W ramach preorientacji zawodowej poznały zawód astronoma i astronauty. W podstawie programowej w obszarze fizycznym widnieje zapis, iż dziecko powinno wykonywać czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używać chwytu pisarskiego podczas rysowania. Na zajęciach plastycznych dzieci wykonały pracę plastyczną pt. „Lot w kosmos” z różnorodnych materiałów (zakrętki, plastelina, farby, folia aluminiowa). Po skończonej pracy plastycznej porządkowały miejsce pracy. W ramach zajęć usprawniających grafomotorykę stworzyły „Rakiety” próbując swoich sił w nowej technice plastycznej – płaskie orgiami. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DINOZAURY

Dawno, dawno temu....
W lutym przedszkolaki podczas zajęć edukacyjnych przeniosły się w świat dinozaurów. Poznały nazwy i wygląd prastarych gadów. Punkt 18 obszaru poznawczego podstawy programowej wychowania przedszkolnego informuję, iż dziecko powinno posługiwać się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt w środowisku przyrodniczym. Tyranozaur, Triceratops, Stegozaur, Spinozaur, Brachiozaur, Pterodaktyl, Ankylozaur oraz Parasaurolophus to nazwy dinozaurów, którymi dzieci posługują się i potrafią wskazywać różnice między nimi. W podstawie programowej w punkcie 15 obszaru poznawczego widnieje zapis, iż dziecko powinno przeliczać elementy oraz wykonywać dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej. Realizując założenia podstawy podczas zajęć matematycznych przedszkolaki przeliczały elementy w zakresie od 0 do 10, a także wykonywały proste działania matematyczne dodawanie i odejmowanie na konkretach. Podczas tego rodzaju zajęć wykorzystywano także technologie informacyjno-komunikacyjne poprzez gry z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. W ramach programu preorientacji zawodowej przedszkolaki poznały zawód archeologa. Dzieci rozwijały spostrzegawczość podczas układania puzzli „Dinozaury” i dopasowywania elementów szkieletu dinozaurów do ich cieni. Podstawa programowa obliguje nauczycieli do stwarzania sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka m.in. do muzyki, tańca i plastyki. Przedszkolaki wykonały pracę plastyczną pt. „W prehistorycznym lesie” malowaną węglem. W swoich pracach narysowały roślinność prehistorycznego lasu: skrzypy, paprocie i widłaki. Podczas zajęć muzycznych nauczyły się piosenki pt. „Dino i zabawa w chowanego”. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska 
Zatwierdziła: Monika Demczuk

URODZINY W STYCZNIU/ W LUTYM 

W styczniu swoje urodziny obchodziła Dagmara, a w luty świętowali Gabrysia i Miłosz.

Dużo zdrowia, uśmiechu i spełnienia marzeń życzą Żabki 

<<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska

Nauczanie zdalne
język angielski 24 - 28. 01. 2022

SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

W ostatnim tygodniu przed świętami przedszkolaki rozmawiały o zwyczajach i tradycjach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Podczas zajęć edukacyjnych dowiedziały się, jak należy przygotować wigilijną kolację. Poznały nazwy potraw wigilijnych. Nauczyły się kolędy „Do szopy, hej pasterze”. Celem zajęć edukacyjnych było zapoznanie dzieci ze zwyczajami i tradycjami oraz wdrażanie do wspólnego celebrowania Świąt Bożego Narodzenia. Na zajęciach matematycznych poznały walutę polską: monety i banknoty. Uczyły się rozpoznawania monet oraz ich stosowania. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

URODZINY W GRUDNIU 
W grudniu urodziny obchodziła Zuzia.
Dużo zdrowia, uśmiechu i spełnienia marzeń życzą Żabki 
<<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska

Wycieczka na policję

14 grudnia grupa Żabek wybrała się na Komendę Powiatową Policji w Węgrowie w celu wymiany: bombka za odblask. Przed posterunkiem policji stała choinka z odblaskami. Pani policjant porozmawiała z dziećmi na temat bezpieczeństwa na drodze. Dzieci powiesiły bombki, a w zamian wzięły odblaski. Choinka została pięknie ubrana w bombki, a dzieci bezpieczne na drodze ubrane w odblaski. Dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w akcji. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DZIEŃ GUZIKA

13 grudnia grupa IV obchodziła Dzień Guzika. Przedszkolaki poznały historię guzików, dowiedziały się skąd wzięły się guziki i z czego były wykonywane. Obejrzały interesujący film edukacyjny o fabryce guzików, w którym poznały ich rodzaje. Podczas zajęć plastycznych ozdabiały guziki. W ramach rozwijania sprawności grafomotorycznej dzieci nawlekały guziki na nitkę tworząc guzikowe korale. Wymagało to od dzieci skupienia uwagi i precyzyjnych ruchów. Przez kilka dni była to zabawa ciesząca się ogromnym zainteresowaniem. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI / ISKIERKI EMOCJI

W drugim tygodniu grudnia na zajęciach edukacyjnych poruszono temat świątecznych pocztówek. Przedszkolaki poznały rodzaje kartek świątecznych, umieszczane w nich życzenia, a także drogę listu "od pisania do czytania". Wybrały się na wycieczkę na pocztę, aby poznać miejsce, w którym list zaczyna swoją drogę do adresata. Podczas zajęć matematycznych utworzyły zbiory kartek i kopert oraz przeliczały zgromadzone w nich elementy. W tym tygodniu dzieci wykonały kartki świąteczne dla przedszkolaków z grupy Motyli z Przedszkola Miejskiego Mali Odkrywcy w Ełku w ramach projektu Iskierki Emocji - wymiana kartek świątecznych. Żabki otrzymały przepiękne kartki świąteczne od przedszkolaków z Ełku. W otrzymanej paczce oprócz kartek znajdował się list od Motylków dla Żabek. Przedszkolaki były bardzo podekscytowane i szczęśliwe, że otrzymały kartki z życzeniami. W trakcie zajęć z języka angielskiego dzieci poznały słownictwo związane ze świętami: Santa Claus, Christmas tree, deer, gifts. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ZWIERZĘTA ZIMĄ

W pierwszym tygodniu grudnia tematem kompleksowym zajęć edukacyjnych były Zwierzęta zimą. Przedszkolaki poznały sposoby przygotowania się do zimy przez zwierzęta: odloty ptaków, gromadzenie zapasów oraz zapadanie w sen zimowy. Dzieci dowiedziały się, jak wyglądają: sikorka, sroka, wróbel, wrona, kruk, gawron, sójka i jemiołuszka. Podczas ciekawych zajęć przyrodniczych poznały tropy zwierząt, które można zobaczyć na śniegu. W trakcie zabaw na placu przedszkolnym przedszkolaki miały misję specjalną: poszukiwanie tropów zwierząt. Na zajęciach plastycznych pokolorowały kredkami karmnik z sikorkami i ozdobiły go watą imitującą śnieg. Celami zajęć edukacyjnych było kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt oraz wdrażanie do uważnego słuchania i ćwiczenie poprawnej wymowy. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DZIEŃ GÓRNIKA - BARBÓRKA

4 grudnia obchodzony był Dzień Górnika. W ramach preorientacji zawodowej przedszkolaki poznały zawód górnika i jego historię. Obejrzały prezentację multimedialną, z której dowiedziały się o patronce górników, czyli Świętej Barbarze, na cześć, której Dzień Górnika nazywany jest Barbórką. Dzieci poznały sposoby wykorzystywania węgla przez człowieka. Podczas zajęć matematycznych przeliczały wagoniki z węglem w zakresie 6. Tego dnia  wyodrębniały także głoski w nagłosie w wyrazach górnik, kopalnia, węgiel i wagon. Obejrzały film edukacyjny pt. „Praca górnika”, z którego dowiedziały się, jakie są rodzaje węgla kopalnego. Na podstawie zdjęcia stroju górnika podejmowały próby opisu i zostały zapoznane z fachowymi nazwami części stroju: czako, patki, pelerynka. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

W PRACY FOTOGRAFA - MOJA PRACA, MOJE HOBBY

19 listopada odwiedził nas wyjątkowy gość Pani Fotograf Anna Skwierczyńska z We Stopped Time Photo AW. Podczas spotkania zaprezentowano aparaty fotograficzne z dawnych lat i nowoczesne aparaty i obiektywy, których używa Pani fotograf w swojej pracy. Pani Fotograf pokazała stare czarno-białe fotografie i kolorowe zdjęcia w różnych formatach. Przedszkolaki miały możliwość zobaczyć jak wygląda sesja zdjęciowa i jakiego sprzętu używa fotograf: lampy, tła i inne akcesoria. Wyjątkowym prezentem dla dzieci od Pani fotograf była wykonana sesja zdjęciowa. Każde dziecko miało wykonane zdjęcia indywidualne, portretowe i zdjęcia grupowe z przyjaciółmi. Dziękujemy za wspaniałą lekcje i fantastyczny prezent. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

CIEPŁO I MIŁO

Ostatni tydzień listopada upłynął pod hasłem CIEPŁO I MIŁO. Tematyka poruszana na zajęciach była związana z pogodą i ubiorem odpowiednim do warunków atmosferycznych. Przedszkolaki poznały etapy powstawania ubrań na podstawie historyjki obrazkowej pt. „Od owcy do swetra”. Podczas zajęć matematycznych została wprowadzona cyfra 3 w aspekcie kardynalnym i porządkowym oraz utrwalano pojęcia: wąski, szeroki, krótki, długi. W ramach preorientacji zawodowej dzieci zostały zapoznane z zawodem krawcowej. Wzbogaciły swoje słownictwo o nowe wyrazy dotyczące pracy krawcowej: centymetr, miara, nożyce, maszyna do szycia, materiał. Na zajęciach plastycznych wykonały pracę przestrzenną pt. „Pory roku”. Rozmawiały o rodzajach igieł: igły jeża, igła do szycia, igła w strzykawce, igła z drzewa. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

MALI ARTYŚCI

W czwartym tygodniu listopada tematyka poruszana na zajęciach była związana ze sztuką. Przedszkolaki wybrały się na wirtualną wycieczkę do muzeum i poznały zasady właściwego zachowania w muzeum. Podczas zajęć plastycznych poznały pojęcia eksponat i rzeźba, a także wykonały własne rzeźby z plasteliny. Po przeprowadzonej obserwacji przyrodniczej w grupach namalowały farbami obrazy pt. „Świat za oknem”. Podczas zajęć muzycznych utrwalały nazwy instrumentów perkusyjnych i tworzyły akompaniament do piosenki. Celem zajęć było zainteresowanie dzieci rzeźbiarstwem, malarstwem i muzyką.
Na początku tego tygodnia obchodziliśmy Dzień Praw Dziecka. Przedszkolaki poznały swoje prawa i obowiązki. Dowiedziały się, że każdy musi szanować ich prawa i zawsze mają prawo prosić o pomoc. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

URODZINY W LISTOPADZIE 

W listopadzie urodziny obchodziły Lena i Helenka. Dużo zdrowia, uśmiechu i spełnienia marzeń życzą Żabki 

<<<foto>>>

Opracowała Maria Rydzewska


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

W listopadzie odwiedziły nas mama Julii i mama Jagody w celu przybliżenia dzieciom świata bajek czytanych przez dorosłych. Takie spotkania przyczyniają się do rozwoju czytelnictwa wśród naszych przedszkolaków. Głośne czytanie sprzyja rozwojowi mowy i wyobraźni dzieci. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy kolejnych chętnych Rodziców. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

25 listopada świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia. Przedszkolaki odświętnie ubrane w MISIOWE kolory poznały historię pluszowego misia. Ten dzień był pełen uśmiechu i zabaw muzyczno-ruchowych „Stary Niedźwiedź”, „Jedna łapka”. Dzieci specjalnie na ten dzień nauczyły się piosenki "Pluszowy Miś" Bahamas. Wykonały szereg zadań matematycznych i pracę plastyczną. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

W trzecim tygodniu listopada tematem kompleksowym zajęć edukacyjnych były Przygotowania do zimy. Podejmowano rozmowy na temat sposobów przygotowania do zimy przez ludzi i zwierzęta. Podczas zajęć plastycznych „Nasze przetwory” dzieci wykonały jabłuszka z masy solnej, pomalowały je farbami i włożyły do ozdobionych słoików. Na zajęciach matematycznych przedszkolaki poznały cyfrę 1 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Celem zajęć edukacyjnych było ukazanie zasad zdrowego odżywania i wykorzystywania darów natury z sadu i ogrodu. <<<foto>>>
Opracowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Polska moja Ojczyzna

W drugim tygodniu listopada tematem kompleksowym zajęć edukacyjnych była Polska. Przedszkolaki utrwalały nazwy symboli narodowych. Celem zajęć było kształtowanie postaw patriotycznych i wdrażanie do okazywania szacunku symbolom narodowym. Wspólnie odśpiewały hymn narodowy Polski „Mazurek Dąbrowskiego” zachowując przy tym postawę godną patrioty śpiewającego hymn narodowy swojego kraju. Na zajęciach plastycznych dzieci wykonały kotyliony. Poprzez udział w zawodach „Biało-Czerwonych” utrwalały nazwy barw narodowych, rozwijały umiejętność pracy w zespole i doskonaliły sprawność fizyczną. Przedszkolaki brały udział w wewnętrznym Marszu Niepodległościowym. Podczas zajęć matematycznych dzieci poznały walutę polską: polski złoty i grosze, a także walutę ukraińską: hrywnę i kopiejki. Wyjątkowymi wydarzeniami podczas tego tygodnia był koncert zespołu Limbos, dzięki któremu dzieci miały możliwość kontaktu z muzyką poważną na żywo oraz Apel z okazji Święta Niepodległości zorganizowany przez gr. VII.
Dziękuję Rodzicom za współpracę w kształtowaniu postaw patriotycznych u ich dzieci. <<<foto1>>>   <<<foto2>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Dzień Postaci z Bajek

5 listopada obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek. Zajęcia edukacyjne poświęcone tematyce bajek i baśni to stwarzanie sytuacji promujących czytelnictwo oraz rozwijanie zainteresowań literaturę dziecięcą. Rozmowy na temat bohaterów bajkowych dają możliwość doskonalenia mowy poprzez budowanie dłuższych wypowiedzi, rozwijania zdolności koncentracji i skupiania uwagi.
Tego dnia przedszkolaki mogły przynieść do przedszkola swoje stroje karnawałowe i przebrać się za ulubionych bohaterów z bajek. Dzień Postaci z Bajek w naszym przedszkolu był pełen uśmiechu i pozytywnych emocji. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

NA STAREJ FOTOGRAFII

W pierwszym tygodniu listopada tematem kompleksowym zajęć edukacyjnych był temat „Na starej fotografii”. Podczas zajęć dużo czasu poświęciliśmy na rozmowy o rodzinie i relacjach rodzinnych oraz na wspominaniu członków rodziny, których już nie ma wśród nas. Przedszkolaki wybrały się na spacer na cmentarz w celu zapalenia zniczy na grobie Nieznanego Żołnierza. Każde dziecko wykonało drzewo genealogiczne swojej rodziny. Dzieci wspólnie z rodzicami podpisały imiona dziadków. Poprzez takie zadania rozwija się w dzieciach poczucie przynależności do rodziny. Przedszkolaki poznały zabawy muzyczno-ruchowe naszych babć i dziadków tj.: „Moja Ulijanko”, „Ojciec Wirgiliusz”, „Różyczka” oraz obejrzały warsztaty literacko-etniczne pt. „Zabawki naszych dziadków”. Nawiązując do tematu kompleksowego dzieci wybrały się na wycieczkę do pracowni fotograficznej „Atelier” w Węgrowie. Poznały zawód fotografa, narzędzia i sprzęt, którym posługuje się fotograf oraz pomieszczenia, w których znajduje się pracownia. Na koniec Pani fotograf zrobiła dzieciom pamiątkowe grupowe zdjęcie. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

MODUŁ I KREATYWNOŚĆ

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny EMOCJA

W roku szkolnym 2021/2022 grupa Żabek ponownie przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego EMOCJA. Projekt ten przyczynia się do rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci. Celem projektu jest wdrażanie do okazywania szacunku innym ludziom, rozpoznawania ich emocji, jak również rozpoznawanie i radzenia sobie ze swoimi emocjami. Przedszkolaki w ramach projektu zrealizowały zadania z Moduł 1 KREATYWNOŚĆ m.in. Obrazy Kreatywności, Jestem Mistrzem, zakropkowany kawałek pizzy, obejrzały film pt. "The Dot", prowadziły obserwację przyrodnicze i wykonały masażyk "Malujemy kółeczko". Dzieci wysłuchały opowiadania pt. "Blok rysunkowy" Igi Gromady na podstawie, którego dyskutowały na temat właściwych i niewłaściwych zachowań wobec innych oraz emocji towarzyszących tym sytuacjom. <<<foto>>>
Przygotowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH 

W ostatnim tygodniu października tematem kompleksem zajęć edukacyjnych było zdrowie i sposoby dbania o nie. Przedszkolaki poznały nazwy witamin i ich znaczenie dla zachowania zdrowia. Zapoznały się z Piramidą Zdrowego Odżywiania i Aktywności Fizycznej poznając przy tym grupy produktów spożywczych. Utrwalały wiersz Jana Brzechwy pt. „Na straganie” i wykonały pracę plastyczną naklejając wycięte nożyczkami owoce i warzywa. W tym tygodniu poznały także zawód lekarza. Na podstawie opowiadania pt. „Chory pak” Olgi Masiuk dowiedziały się, jak należy dbać o zdrowie i ubierać się odpowiednio do pogody oraz poznały zasady przyjmowania leków. <<<foto>>>
Przygotowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

🎉 🎊 🎈 🎊 🎉URODZINY W PAŹDZIERNIKU   🎉 🎊 🎂 🎉 🎈

W październiku swoje urodziny obchodzili Nina i Oskar. Dużo zdrowia, uśmiechu i spełnienia marzeń życzą Żabki  🐸 🐸 🐸

<<<foto>>>


ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE

Ćwiczenia gimnastyczne przyczyniają się do kształtowania prawidłowej postawy ciała, rozwijania koordynacji ruchowej oraz wzrokowo-ruchowej. Aktywność fizyczna wzmacnia mięśnie ramion, nóg, tułowia oraz mięśnie kręgosłupa. Oprócz rozwoju układu kostnego, mięśniowego, krążenia, oddechowego, ćwiczenia dają dzieciom możliwość świetnej zabawy, a co najważniejsze uczą zasad zdrowego stylu życia. <<<foto>>>
Przygotowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK

Dnia 15 października Żabki przyłączyły się do obchodów Światowego Dnia Mycia Rąk. Głównym celem obchodów tego dnia jest globalna edukacja ludzi na temat zasady prawidłowego mycia rąk oraz jego znaczenie dla zdrowia i życia ludzi. Przedszkolaki uczestniczyły w zabawie badawczej "Mydło w rękach", dzięki której uświadomiły sobie jak rozprowadzają mydło myjąc ręce w pośpiechu i nie skupiając się na prawidłowym rozprowadzeniu mydła na powierzchniach dłoni. Obejrzały filmy edukacyjny pt. "Mycie rąk - jak dbać o higienę dziecka". Poznały zasady prawidłowego mycia rąk. Następnie według instrukcji dokładnie umyły ręce. Tego dnia przedszkolaki przygotowały również masę mydlaną z mąki ziemniaczanej i mydła w płynie. Utrwalając zasady prawidłowego mycia rąk umyły ręce używając mydlanych kulek, co wywołało uśmiech na twarzach dzieci i dużo piany. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Teresa Lągota

JESIEŃ W LESIE

W III tygodniu października w grupie IV rozmawialiśmy o lesie,  leśnych zwierzętach, roślinności i grzybach. Poznaliśmy zwyczaje leśnych zwierząt tj. wiewiórek, niedźwiedzi, saren i jeży. Uczyliśmy się rozpoznawać grzyby jadalne i trujące. W związku z bogatą paletą jesiennych barw poznaliśmy znacznie barw podstawowych i pochodnych oraz ich wykorzystanie w malarstwie. Śpiewaliśmy jesienne piosenki, tworzyliśmy akompaniament do jesiennych melodii z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, wykonaliśmy wiewiórki z plasteliny, ćwiczyliśmy aparat mowy na podstawie odgłosów jesiennej pogody oraz stworzyliśmy makietę lasu. (Podstawa programowa: I6, II 10,11, IV 1,2 18). <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Teresa Lągota

Moje hobby - BAJKI NA ŚCIANIE

13 października odwiedziła nas mama Alany. Zaprezentowała przedszkolakom bajki z cyklu "Bajki dawniej". Na zajęcia przyniosła rzutnik i wiele klisz. Opowiedziała dzieciom o tym, jak kiedyś dzieci oglądały bajki. Pokazała klisze i małe obrazki na nich przedstawiające poszczególne fragmenty bajki. Przedszkolaki obejrzały "Kopciuszka", "Słonia Trąbalskiego", "Smerfy", "Dwie mamy lalki Brygidy" oraz "Jasia i Małgosię". Miały możliwość porównania dzisiejszej wersji i sposób oglądania bajki pt. "Smerfy" z wersją i sposobem sprzed lat. Dziękujemy za poświęcony czas i podzielenie się z nami swoją pasją. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Teresa Lągota

JESIEŃ W PARKU

W drugim tygodniu października naszą uwagę poświęciliśmy na omawianie jesieni w parku. W związku z tym wybraliśmy się na spacer do parku, aby obserwować  zmian w przyrodzie zachodzące jesienią, a także zebrać materiał przyrodniczy do zajęć. Zebraliśmy dużo liści do kącika przyrodniczego, z których później wykonaliśmy pracę plastyczną pt. "Liściaste ludki". Poznaliśmy nową technikę plastyczną frottage, dzięki której odciskaliśmy na kartce papieru fakturę liści. Podczas spaceru udało nam się również powtórzyć nazwy poznanych drzew i znaleźć owoce kasztanowca - kasztany, owoce dębu - żołędzie, owoce klonu - skrzydlaki "noski" oraz owoce orzecha - orzechy włoskie. Te ostatnie dzieci zgodnie zadecydowały, że pozostawimy w parku dla wiewiórek na zapasy na nadchodzącą zimę. Po powrocie ze spaceru namalowały farbami "Jesienne krajobrazy" wykorzystując farby w barwach jesieni. Na zajęciach matematycznych przedszkolaki układały jesienne rytmy wykorzystując liście i kasztany. Poznały piosenkę pt. "Jesień, jesień, jesieniucha" i uczestniczyły w zabawie muzycznej przy muzyce poważnej „The second Waltz" Andre Rieu. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Teresa Lągota

JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE

Październik jest miesiącem, w którym na zajęciach poruszamy tematykę jesieni. W pierwszym tygodniu tematem przewodnim zajęć edukacyjnych była "Jesień w sadzie i ogrodzie". Jednym z zadań, przed którymi stanęły przedszkolaki była nauka na pamięć wiersza pt. "Na straganie" Jana Brzechwy. Przedszkolaki utrwalały nazwy owoców i warzyw oraz ich wygląd. Na zajęciach matematycznych segregowały dary jesieni z sadu i ogrodu tworząc dwa zbiory: owoców i warzyw. Wykonały pracę plastyczną podczas, której rozwijały sprawność manualną wyklejając plasteliną kontury owoców i warzyw oraz wycinając je nożyczkami. Dzieci nauczyły się śpiewać piosenkę pt. "Ogórek wąsaty" Fasolek, a także miały kontakt z muzyką poważną pt. "Jesień" Antoniego Vivaldiego. W trakcie tego tygodnia poznały nazwy wybranych owoców i warzyw w języku angielskim. Na koniec tygodnia przedszkolaki zrobiły sok z darów jesieni z sadu i ogrodu. Bardzo chętnie pomagały przy robieniu, a później degustowały przepyszny sok. Podczas zajęć na twarzach dzieci gościł uśmiech i zachwyt. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Teresa Lągota

DZIEŃ CHŁOPAKA W ŻABKACH

30 września grupa IV świętowała Dzień Chłopaka. Tego dnia wspólnie tańczyliśmy do piosenek pt. "Maestro Marchewka", "Rekavici, Skarpetino" A. Chartanowicz oraz śpiewaliśmy znane i lubiane piosenki. Chcąc uczcić święto naszych chłopców dziewczynki wraz z wychowawczynią przygotowały drobne upominki. Każdy chłopiec otrzymał kartkę z życzeniami z Psim Patrolem. Chłopcy byli zachwyceni zarówno kartką, jak i treścią życzeń "Z okazji Dnia Chłopaka życzymy, żebyś był: odważny, jak Chase; troskliwy, jak Rubble; szybki, jak Marshall; pomysłowy, jak Rocky". Celem takich działań w przedszkolu jest integracja grupy, wdrażanie do świadomego przygotowywania niespodzianek z okazji świąt oraz wdrażanie do okazywania szacunku poprzez pamięć o bliskich osobach. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Teresa Lągota

CIAŁO CZŁOWIEKA

W ostatnim tygodniu września tematem kompleksowym zajęć edukacyjnych było CIAŁO CZŁOWIEKA. Przedszkolaki poznały zmysły człowieka i narządy ciała im odpowiadające. Dowiedziały się jak ważną rolę w poznawaniu otaczającego świata odgrywają zmysły. Obejrzały film edukacyjny pt. "Człowiek i jego zmysły", dzięki któremu poznały budowę oka i języka. Wykonały prace plastyczne pt. "Moje ręce, moje nogi" i " Plastelinowy ludek" ćwicząc orientację w schemacie ciała i utrwalając nazwy części ciała. <<<foto>>>
Opracowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Teresa Lągota

POZNAJEMY ZASADY RUCHU DROGOWEGO

Realizując jedno z zadań przedszkola: ,,Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym'' w czwartym tygodniu września w grupie IV realizowana była tematyka ,,Poznajemy zasady ruchu drogowego''. Poznaliśmy specyfikę pracy policjanta oraz rozpoznawaliśmy rodzaje znaków drogowych . W praktyce rozwijaliśmy umiejętność prawidłowego poruszania się w pobliżu jezdni oraz odpowiedniego reagowania na kolory sygnalizacji świetlnej.  Wykonaliśmy przestrzenny sygnalizator świetlny , rozpoznawaliśmy odgłosy ulicy oraz ćwiczyliśmy układanie historyjek zgodnie z kolejnością występowania zdarzeń. Wiemy już jakie są numery alarmowe oraz jak wyglądają pojazdy uprzywilejowane. Tematyka bezpieczeństwa jest bardzo szeroka i nie jeden raz będziemy do niej wracać. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

MOJA MIEJSCOWOŚĆ

,,Moja miejscowość'' to temat realizowany przez grupę IV w trzecim tygodniu września. W trakcie tego tygodnia dzieci odwiedziły najbardziej charakterystyczne miejsca w Węgrowie tj. Bibliotekę Publiczną, Bazylikę Mniejszą ilość, rynek, park, WOK, Klasztor, poznały symbole naszego miasta oraz legendy z nim związane. Szukaliśmy różnic pomiędzy miastem a wsią, malowaliśmy farbami swoje domy oraz wyklejaliśmy herb Węgrowa. Odwołując się do podstawy programowej zadaniem przedszkola jest wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. W trakcie tego tygodnia dzieci realizowały wiele zadań m.in.  Z obszaru poznawczego punkt 10. (...)nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach(...) <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

POZNAJEMY ZAWODY – GEODETA

15 września w grupie IV odbyło się spotkanie z przedstawicielem kolejnego zawodu, geodetą p. Dariuszem Szymańskim. Zajęcia miały na celu budowanie dziecięcej świadomości o otaczającym ich świecie, poszerzenie wiedzy na temat współczesnych zawodów i przygotowywanie dzieci do podejmowania decyzji w późniejszym życiu. W trakcie spotkania dzieci miały możliwość obejrzenia mapek geodezyjnych oraz sprzętu niezbędnego geodecie w trakcie pracy. Pan Dariusz opowiedział dzieciom o swojej codziennej pracy, etapach edukacji oraz udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i ciepłe podejście do dzieci. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

SPOTKANIE Z BURMISTRZEM MIASTA WĘGROWA

14 września 2021 r. dzieci z grupy IV udały się na spotkanie z Burmistrzem Węgrowa Pawłem Marchelą. Spotkanie z przedszkolakami odbyło się w ramach realizowanego programu przedszkolnego z zakresu preorientacji zawodowej pt. „Miasteczko zawodów". Burmistrz opowiedział dzieciom na czym polega jego codzienna praca w urzędzie miasta. Najmłodsi chętnie słuchali co na co dzień robi burmistrz, jakie są jego obowiązki. Każdy uczestnik spotkania otrzymał od włodarza upominek oraz gadżety z logo miasta. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Serdecznie dziękujemy za poświęcony cenny czas. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Grupa 3 2020 / 2021


Wakacje

W ostatnim tygodniu czerwca dzieci z grupy III rozmawiały o wakacjach. Poznaliśmy miejsca, w które można wybrać się na wakacje tj. góry, morze, jezioro czy las. Oglądaliśmy film edukacyjny o niebezpieczeństwach, jakie mogą nas spotkać w trakcie pobytu nad wodą czy w górach. Rozwijaliśmy mowę poprzez tworzenie wypowiedzi na temat swoich wymarzonych wakacji oraz wyklejaliśmy wakacyjnego motyla. A teraz czekamy na wakacje i piękne wakacyjne przygody. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Na łące

W II tygodniu czerwca przedszkolaki z grupy III poznawały kwiaty rosnące na łące. Oglądaliśmy film edukacyjny o łąkowych kwiatach, układaliśmy w odpowiedniej kolejności etapy rozwoju mniszka pospolitego potocznie zwanego mleczem, wykonaliśmy pracę plastyczną pt.,, Dmuchawiec" oraz obserwowaliśmy przyrodę. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DZIECI ŚWIATA

Z okazji Dnia Dziecka przedszkolaki rozmawiały o dzieciach z całego świata. Poruszona tematyka pozwala kształtować u dzieci szacunek, tolerancję i życzliwość do ludzi. Wzbogaca wiadomości na temat życia i kultury innych narodowości i ras. Przedszkolaki poznały nazwy i wygląd dzieci mieszkających na różnych kontynentach. Porównywały wygląd dzieci, tworzyły zbiory i wykonały pracę plastyczną z wykorzystaniem plasteliny i kredek. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

MOJA RODZINA

W trzecim tygodniu maja grupa III rozmawiała o rodzinie. Poznaliśmy nazewnictwo członków rodziny zarówno w języku polskim jak i angielskim, przeliczaliśmy członków swoich rodzin w trakcie zabaw z kostką do gry , tworzyliśmy obraz swojej rodziny z wykorzystaniem figur geometrycznych. Przez cały tydzień towarzyszyła nam piosenka o rodzinnych relacjach pt. "Rodzina, rodzina zawsze razem się trzyma". <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

MALI ODKRYWCY - zabawy badawcze

Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci naturalnej chęci odkrywania otaczającego świata. Grupa Żabek aktywnie spędza czas w przedszkolu odkrywając tajemnice najbliższego otoczenia. Żabki poznały właściwości lodu, dowiedziały się jak stworzyć inne barwy niż podstawowe, zamieniły się w małych przyrodników poszukujących odpowiedzi na pytanie "Co piszczy w trawie?", dowiedziały się do czego służy lupa oraz przy wykorzystaniu mąki i taśmy klejącej poznały tajemnice ludzkich dłoni. <<<foto>>>
Przygotowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

SADZIMY KWIATKI

13 maja w grupie III odbyły się warsztaty ogrodnicze, na których dzieci poznały niezbędne warunki do wzrostu roślin, ich budowę, różne rodzaje podłoża oraz własnoręcznie zasadziły roślinki w doniczkach. Wszystkie niezbędne informacje uzyskaliśmy od jednej z mam, pani Emilii. Serdecznie dziękujemy za współpracę. <<<foto>>>
Zatwierdziła: Monika Demczuk

W ŚWIECIE BAŚNI

W pierwszym tygodniu maja dzieci z grupy III rozmawiały o baśniach, bajkach i wartościach z nich płynących. Poznaliśmy różne rodzaje książek oraz miejsca z nimi związane tj. bibliotekę i księgarnię. Ćwiczyliśmy liczenie poprzez zabawę w sklep z książkami, oglądaliśmy inscenizację bajki pt. "Czerwony kapturek". Wiemy już jak powinien zachować się widz w trakcie spektaklu oraz jak ważne jest czytanie książek w życiu każdego człowieka. Na zakończenie tygodnia każde dziecko wykonało swoje pacynki na paluszki z papieru po wcześniejszym zapoznaniu się z bajką ,,Trzy świnki ". <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Propozycje aktywności i materiały dydaktyczne związane ze zdalną realizacją podstawy programowej.
12.04.2021 - 16.04.2021
Materiały dla dzieci i rodziców
religia

Propozycje aktywności i materiały dydaktyczne związane ze zdalną realizacją podstawy programowej.
29.03.2021 - 09.04.2021
Materiały dla dzieci i rodziców
religia

KOSMOS

W drugim tygodniu marca dzieci z grupy ,,Żabek" rozmawiały o kosmosie. Poznały planety Układu Słonecznego oraz cechy wyróżniające poszczególne z nich. Oglądały filmy edukacyjne o kosmosie oraz zawodzie kosmonauty. Dzieci poznały angielskie słowa związane z kosmosem: earth, sun, moon, spaceship. Przedszkolaki bawiły się przy piosence "W Układzie Słonecznym" , wspólnie wykonaliśmy lunety do obserwacji nieba oraz przeprowadziliśmy doświadczenie z wykorzystaniem oliwy, sody, octu i barwników spożywczych. Kosmos rozbudził w dzieciach ciekawość i chęć zadawania pytań. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

NASZE ZMYSŁY

W pierwszym tygodniu marca dzieci z grupy ,,Żabek” pogłębiały wiedzę dotyczącą zmysłów i części ludzkiego ciała.
Na zajęciach określaliśmy, jakie zmysły ułatwiają nam poznawać świat i określaliśmy, jakie części naszego ciała występują w nim pojedynczo a jakie podwójnie. Obserwowaliśmy swoją skórę przy pomocy lupy, dowiedzieliśmy się czym są linie papilarne, poznaliśmy różne układy w ludzkim ciele. Wiemy również w jaki sposób porozumiewają się osoby niesłyszące i co ułatwia poruszanie się osobom niewidzącym. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Arktyka i Antarktyda

W ostatnim tygodniu lutego dzieci z grupy III poznawały krajobraz Arktyki i Antarktydy. Oglądaliśmy film edukacyjny o zwierzętach żyjących na biegunach, śpiewaliśmy piosenki o pingwinach, wykonaliśmy pingwiny z papieru i waty. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ŚRODKI LOKOMOCJI

W trzecim tygodniu lutego przedszkolaki z gr.III poznawały środki lokomocji, dzięki którym możemy się przemieszczać. Na podstawie wiadomości z filmu edukacyjnego, dzieci klasyfikowały pojazdy ze względu na sposób poruszania się, rozwiązywały zagadki słuchowe dotyczące pojazdów, wykonały pracę plastyczną ,,Mój pojazd”. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Pasowanie na przedszkolaka

29 października w grupie III odbyło się „Pasowanie na przedszkolaka” dzieci nowoprzyjętych. W trakcie uroczystości dzieci zaprezentowały część artystyczną: wiersze, piosenki oraz zabawy przy muzyce. Zgodnie z tradycją naszego Przedszkola Pani Dyrektor za pomocą słoneczka mianowała dzieci na przedszkolaka oraz wręczyła wszystkim dzieciom dyplomy. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Mali Patrioci

Przez dwa tygodnie listopada w grupie 4latków rozmawialiśmy o ojczyźnie. Dzieci poznały mapę, regiony i największe miasta Polski. Utrwalały symbole narodowe, słuchały legend m.in. o Powstaniu Państwa Polskiego i Syrence Warszawskiej. Przedszkolaki wzięły udział w zawodach sportowych ,,Biało-Czerwoni", wykonały piękne patriotyczne prace plastyczne oraz przystąpiły do wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Poprzez podjętą tematykę rozwijaliśmy u dzieci szacunek do ojczyzny oraz świadomość przynależności narodowej. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Jesienne przygody Żabek

W październiku gr. III realizowała tematy związane z kolorową jesienią. Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach matematycznych rozwijających umiejętności liczenia, porównywania i segregowania.  W tym czasie rozbudzano w dzieciach zainteresowanie pięknem otaczającej przyrody. Przedszkolaki dowiedziały się jak ludzie i zwierzęta leśne przygotowują się do nadchodzącej zimy. Wykonały prace plastyczne:  "Jeż z masy solnej", "W spiżarni" i "Kosz z owocami". Poznały nazwy drzew w parku i w sadzie oraz nazwy ich owoców, czyli darów jesieni. Przedszkolaki zrobiły inscenizacje wiersza M. Szeląg pt. "Co zrobiła jesień?". Dzięki tej aktywności oswajały się z występowaniem, odgrywaniem przydzielonej roli i pokonywały tremę przed występami. Utrwalały nazwy zjawisk atmosferycznych i ich cechy charakterystyczne. Kolejną jesienną przygodą Żabek było poznanie smaku słodkiego i kwaśnego. Przedszkolaki degustowały jabłka i cytryny porównując smaki. Czas jesieni to dla przedszkolaków czas pełny nowych odkryć i wyzwań. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Moduł I -  KREATYWNOŚĆ - Międzynarodowy projekt " EMOCJA" 

Grupa III ŻABKI wykonała zadania w ramach modułu I -  KREATYWNOŚĆ.
Pierwsze zrealizowane zadanie to wywieszenie plakatu w szatni i umieszczenie informacji na stronie internetowej przedszkola. Kolejnym zadaniem był Dzień Kropki obchodzony 15 września. Tego dnia przedszkolaki ubrały się w "kropkowe ubrania", obejrzały bajkę pt. "The Dot" i brały udział w "kropkowych zabawach". Stworzyły Drzewo Talentów i był to czas rozbudzania w dzieciach wiary we własne możliwości. Podczas zajęć wykorzystano TIK. Dzieci miały też możliwość poznania aplikacji Quiver, w której zobaczyły swoją kropkę w formie 3D. Poznały w ten sposób pojęcie koła i kuli. Korzystanie z aplikacji było dla dzieci niezwykle ekscytujące.
Grupa III zapoznała się z tematem niepełnosprawności i języka migowego #MiguMig .ŻABKI poznały kilka słów w języku migowym: dzień dobry, proszę, przepraszam i dziękuję. W trakcie realizacji projektu dużo czasu poświęciliśmy na rozmowy o emocjach. Przedszkolaki nauczyły się piosenki pt. "Emocje" Śpiewające Brzdące. Stworzyliśmy również Kącik Emocji, do którego często zaglądamy. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

4 października Światowy Dzień Zwierząt

W poniedziałek gr. III obchodziła Światowy Dzień Zwierząt. Dzieci dowiedziały się, jak należy dbać o zwierzęta, czego potrzebują zwierzęta żyjące z ludźmi i co należy uczynić, kiedy zwierzę zachoruje. Tym samym poznały zawód weterynarza. Przedszkolaki opowiadały o swoich zwierzętach i o tym, jak one dbają o domowe zwierzaki. Poruszając tematykę zwierząt uczymy dzieci właściwych zachowań w stosunku do zwierząt, zasad pielęgnacji i uwrażliwiamy na los zwierząt. <<<foto>>>
Zatwierdziła: Monika Demczuk

W pierwszym tygodniu października dzieci z gr. III rozmawiały o zmianach zachodzących w przyrodzie wczesną jesienią, które można zaobserwować między innymi w parku. Poznaliśmy nazwy drzew i ich owoców, oglądaliśmy teatrzyk kukiełkowy o jesiennych liściach, robiliśmy pracę plastyczną z wykorzystaniem materiału przyrodniczego oraz tańczyliśmy do jesiennych utworów. Utrwalaliśmy nazwy kolorów wiążące się z jesienną paletą barw: czerwony, brązowy, żółty, pomarańczowy. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Poznajemy zawód blacharza

22 września przedszkolaki z grupy III odwiedził p. Marcin Wyrębek, pracownik firmy K&K Motor Łochów, zajmujący się odrestaurowywaniem starych samochodów: naprawa, blacharstwo, lakiernictwo itp. W trakcie zajęć dzieci zapoznały się z elementami i atrybutami pracy blacharza. Odważniejsze przedszkolaki skorzystały z możliwości uderzania młotkiem blacharskim w blachę, nitowania. W trakcie spotkania mogliśmy obejrzeć zdjęcia z etapów pracy oraz wsiąść do odrestaurowanego auta. Na pamiątkę otrzymaliśmy wykute w blasze słoneczko. Dziękujemy za chęć współpracy, zaangażowanie i upominek dla placówki. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Tydzień "Jestem bezpieczny" 

Grupa III ŻABKI tydzień dotyczący bezpieczeństwa na drodze rozpoczęła od wycieczki na najbliższe skrzyżowanie. Podczas wycieczki przedszkolaki poznały zasady ruchu drogowego i znaki drogowe dotyczące przejścia dla pieszych. Kolejnego dnia odbyło się spotkanie z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie. Przedszkolaki zapoznały się zawodem policjanta. Pani policjantka przeczytała dzieciom bajki w ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" pt. "Dzielny wóz policyjny", "Karetka na ratunek" i "Wóz strażacki". W tym tygodniu rozmawialiśmy o numerach alarmowych i sytuacjach, w których należy z nich korzystać. Przedszkolaki poznały cyfry 1 i 2, które utworzyły numer alarmowy 112. Wykonały także pracę plastyczną "Policjant", rozwijając ten sposób swoją sprawność manualną. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Dzień kropki

15 września grupa III obchodziła Międzynarodowy Dzień Kropki, w ramach projektu „Emocje”. Święto to związane jest z zabawą, rozwijaniem u dzieci samoakceptacji, kreatywności i pomysłowości. Tego dnia wszystkie dzieci z gr.III przyszły do przedszkola ubrane w kropkowe stroje. Oglądaliśmy film pt. „The dot”, dzięki któremu poznaliśmy historię Vashti , bawiliśmy się z chustą animacyjną, szukaliśmy kropek w otoczeniu, rozwijaliśmy zmysł dotyku i stworzyliśmy wspólną pracę „Drzewo talentów”. Dzień był kropkowo udany. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Grupa 2 2019 / 2020


Propozycje aktywności i materiały dydaktyczne związane ze zdalną realizacją podstawy programowej.

Cztery pory roku ... LATO/JESIEŃ

Maluszki w kolorach jesieni - jabłka, śliwki i gruszki. Przedszkolaki wysłuchały opowiadania pt. "Smakołyki ukryte w koszyku" i dowiedziały się, jakie pyszne dary jesieni otrzymujemy z owoców i warzyw. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

SKĄD SIĘ BIERZE KOLOR ZIELONY

Zabawa badawcza "Skąd się bierze kolor zielony". Maluszki mieszając odpowiednie kolory farb uzyskały zieloną farbę. Tego dnia przedszkolaki przyszły do przedszkola ubrane na zielono. Takie działania przyczyniają się do utrwalania znajomości koloru zielonego. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ZIMOWE UBRANIA

Zimowe ubrania - zabawa dydaktyczna. Maluszki na podstawie wiersza pt. "Ola się ubiera" P.Siewiery-Kozłowskiej ćwiczyły czynności samoobsługowe -zakładanie kurtki, czapki, szalika i rękawiczek oraz posługiwanie się pojęciami ciepło, zimno. Utrwalały nazwy części zimowej garderoby i segregowały ubrania na letnie i zimowe. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM I PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Świąteczne spotkanie z Mikołajem i pasowanie na Przedszkolaka 19.12.19. w grupie II odbyło się pasowanie na przedszkolaka i spotkanie ze Świętym Mikołajem. Maluszki przedstawiły Rodzicom świąteczny program artystyczny. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DZIEŃ HERBATY

Dzień Herbaty 17.12.19. Dzień herbaty - poznanie rodzajów i smaków herbat, przygotowanie i degustacja w ramach projektu edukacyjnego "Sport i zdrowie Leśnych Skrzatów". <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Cała Polska czyta dzieciom

"Cała Polska Czyta Dzieciom" 13.12.19. Żabki odwiedziła mama Ewy. Przeczytała książkę o Śwince Peppie pt. ,,Kochamy Cię mamusiu" oraz dwa krótkie wierszyki. Bardzo dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy częściej. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ZABAWY W PARKU

Zabawy w parku 10.12.19. Przedszkolaki wybrały się na spacer do parku w poszukiwaniu oznak zbliżającej się zimy. Wspaniałą atrakcją był czas spędzony na placu zabaw w parku. Uśmiechy u dzieci od ucha do ucha. Ten czas przyniósł dzieciom wiele radości. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ŚWIĄTECZNY CZAS

06.12.19. maluszki odwiedził Święty Mikołaj, a każde dziecko dostało pluszowego misia oraz małą słodką przekąskę. 12.12.19. to dzień pełen wrażeń. Najpierw Żabki wykonały z papieru kolorowego łańcuch na choinkę, a w drugiej części dnia wspólnymi siłami przedszkolaki ubrały choinkę. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

BARBÓRKA

BARBÓRKA - święto GÓRNIKÓW. Maluszki obejrzały film edukacyjny na temat pracy górników w kopalni. Mogły również przekonać się, jaki jest węgiel, którego używamy do palenia w piecu. Przedszkolaki wykonały czapki górników - CZAKO. Pomalowały czarną farbą rolki po papierze, a po wyschnięciu ozdobiły piórkami i elementami znajdującymi się na prawdziwych czako. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DESZCZOWE ZWIERZAKI

30.11.19. Maluszki rozdmuchiwały przez słomkę niebieską farbę, a potem wymyślały, jakie zwierzątka udało im się zrobić. Zajęcia plastyczne podczas, których oprócz utrwalenia koloru niebieskiego przedszkolaki wykonywały ćwiczenia oddechowe oraz poznały nową technikę plastyczną. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DZIEŃ MATEMTYCZNY

Dzień matematyczny gr. II 28.11.19. Tego dnia przedszkolaki rozwijały kompetencje matematyczne m.in. utrwalały pojęcie-koło oraz nazwy kolorów. Żabki doskonaliły liczenie w zakresie 1-3, a także stosowanie określeń mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy i największy. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Zajęcia matematyczne

5.11.2019 r. grupa Żabek uczestniczyła w zajęciach matematycznych na podstawie wiersza pt. "Trzy Kotki" W. Szwajkowskiego. Dzieci utrwalały nazwy kolorów, a także rozwijały umiejętność różnicowania wielkości. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Poznajemy symbole narodowe

Grupa Żabek uczyła się na pamięć fragmentu wiersza "Katechizm polskiego dziecka" Wł. Bełzy i zapoznała się z symbolami Polski - flagą i godłem. Dzieci bardzo chętnie układały puzzle - godło Polski. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Światowy Dzień Mycia Rąk

15 października grupa II obchodziła Światowy Dzień Mycia Rąk. Dzieci poznały zasady prawidłowego mycia rąk oraz sytuacje, w jakich powinniśmy myć ręce. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Warzywny galimatias

W październiku przedszkolaki z grupy II poznały nazwy warzyw i ich wygląd. Rozwijały spostrzegawczość porównując warzywa i utrwalały poznane kolory. Maluszki nauczyły się piosenki pt. "Ogórek" Fasolek. W ramach utrwalania wyglądu warzyw przedszkolaki brały udział w zgadywance sensorycznej "Czego nie widać" - za pomocą dotyku odgadywały, jakie warzywa zostały ukryte w pudełku. Na zajęciach wprowadzono nazwy podstawowych kolorów w języku angielskim. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk