Grupa 4 2020 / 2021

 

Grupa 3 2020 / 2021


Wakacje

W ostatnim tygodniu czerwca dzieci z grupy III rozmawiały o wakacjach. Poznaliśmy miejsca, w które można wybrać się na wakacje tj. góry, morze, jezioro czy las. Oglądaliśmy film edukacyjny o niebezpieczeństwach, jakie mogą nas spotkać w trakcie pobytu nad wodą czy w górach. Rozwijaliśmy mowę poprzez tworzenie wypowiedzi na temat swoich wymarzonych wakacji oraz wyklejaliśmy wakacyjnego motyla. A teraz czekamy na wakacje i piękne wakacyjne przygody. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Na łące

W II tygodniu czerwca przedszkolaki z grupy III poznawały kwiaty rosnące na łące. Oglądaliśmy film edukacyjny o łąkowych kwiatach, układaliśmy w odpowiedniej kolejności etapy rozwoju mniszka pospolitego potocznie zwanego mleczem, wykonaliśmy pracę plastyczną pt.,, Dmuchawiec" oraz obserwowaliśmy przyrodę. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DZIECI ŚWIATA

Z okazji Dnia Dziecka przedszkolaki rozmawiały o dzieciach z całego świata. Poruszona tematyka pozwala kształtować u dzieci szacunek, tolerancję i życzliwość do ludzi. Wzbogaca wiadomości na temat życia i kultury innych narodowości i ras. Przedszkolaki poznały nazwy i wygląd dzieci mieszkających na różnych kontynentach. Porównywały wygląd dzieci, tworzyły zbiory i wykonały pracę plastyczną z wykorzystaniem plasteliny i kredek. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

MOJA RODZINA

W trzecim tygodniu maja grupa III rozmawiała o rodzinie. Poznaliśmy nazewnictwo członków rodziny zarówno w języku polskim jak i angielskim, przeliczaliśmy członków swoich rodzin w trakcie zabaw z kostką do gry , tworzyliśmy obraz swojej rodziny z wykorzystaniem figur geometrycznych. Przez cały tydzień towarzyszyła nam piosenka o rodzinnych relacjach pt. "Rodzina, rodzina zawsze razem się trzyma". <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

MALI ODKRYWCY - zabawy badawcze

Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci naturalnej chęci odkrywania otaczającego świata. Grupa Żabek aktywnie spędza czas w przedszkolu odkrywając tajemnice najbliższego otoczenia. Żabki poznały właściwości lodu, dowiedziały się jak stworzyć inne barwy niż podstawowe, zamieniły się w małych przyrodników poszukujących odpowiedzi na pytanie "Co piszczy w trawie?", dowiedziały się do czego służy lupa oraz przy wykorzystaniu mąki i taśmy klejącej poznały tajemnice ludzkich dłoni. <<<foto>>>
Przygotowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

SADZIMY KWIATKI

13 maja w grupie III odbyły się warsztaty ogrodnicze, na których dzieci poznały niezbędne warunki do wzrostu roślin, ich budowę, różne rodzaje podłoża oraz własnoręcznie zasadziły roślinki w doniczkach. Wszystkie niezbędne informacje uzyskaliśmy od jednej z mam, pani Emilii. Serdecznie dziękujemy za współpracę. <<<foto>>>
Zatwierdziła: Monika Demczuk

W ŚWIECIE BAŚNI

W pierwszym tygodniu maja dzieci z grupy III rozmawiały o baśniach, bajkach i wartościach z nich płynących. Poznaliśmy różne rodzaje książek oraz miejsca z nimi związane tj. bibliotekę i księgarnię. Ćwiczyliśmy liczenie poprzez zabawę w sklep z książkami, oglądaliśmy inscenizację bajki pt. "Czerwony kapturek". Wiemy już jak powinien zachować się widz w trakcie spektaklu oraz jak ważne jest czytanie książek w życiu każdego człowieka. Na zakończenie tygodnia każde dziecko wykonało swoje pacynki na paluszki z papieru po wcześniejszym zapoznaniu się z bajką ,,Trzy świnki ". <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Propozycje aktywności i materiały dydaktyczne związane ze zdalną realizacją podstawy programowej.
12.04.2021 - 16.04.2021
Materiały dla dzieci i rodziców
religia

Propozycje aktywności i materiały dydaktyczne związane ze zdalną realizacją podstawy programowej.
29.03.2021 - 09.04.2021
Materiały dla dzieci i rodziców
religia

KOSMOS

W drugim tygodniu marca dzieci z grupy ,,Żabek" rozmawiały o kosmosie. Poznały planety Układu Słonecznego oraz cechy wyróżniające poszczególne z nich. Oglądały filmy edukacyjne o kosmosie oraz zawodzie kosmonauty. Dzieci poznały angielskie słowa związane z kosmosem: earth, sun, moon, spaceship. Przedszkolaki bawiły się przy piosence "W Układzie Słonecznym" , wspólnie wykonaliśmy lunety do obserwacji nieba oraz przeprowadziliśmy doświadczenie z wykorzystaniem oliwy, sody, octu i barwników spożywczych. Kosmos rozbudził w dzieciach ciekawość i chęć zadawania pytań. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

NASZE ZMYSŁY

W pierwszym tygodniu marca dzieci z grupy ,,Żabek” pogłębiały wiedzę dotyczącą zmysłów i części ludzkiego ciała.
Na zajęciach określaliśmy, jakie zmysły ułatwiają nam poznawać świat i określaliśmy, jakie części naszego ciała występują w nim pojedynczo a jakie podwójnie. Obserwowaliśmy swoją skórę przy pomocy lupy, dowiedzieliśmy się czym są linie papilarne, poznaliśmy różne układy w ludzkim ciele. Wiemy również w jaki sposób porozumiewają się osoby niesłyszące i co ułatwia poruszanie się osobom niewidzącym. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Arktyka i Antarktyda

W ostatnim tygodniu lutego dzieci z grupy III poznawały krajobraz Arktyki i Antarktydy. Oglądaliśmy film edukacyjny o zwierzętach żyjących na biegunach, śpiewaliśmy piosenki o pingwinach, wykonaliśmy pingwiny z papieru i waty. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ŚRODKI LOKOMOCJI

W trzecim tygodniu lutego przedszkolaki z gr.III poznawały środki lokomocji, dzięki którym możemy się przemieszczać. Na podstawie wiadomości z filmu edukacyjnego, dzieci klasyfikowały pojazdy ze względu na sposób poruszania się, rozwiązywały zagadki słuchowe dotyczące pojazdów, wykonały pracę plastyczną ,,Mój pojazd”. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Pasowanie na przedszkolaka

29 października w grupie III odbyło się „Pasowanie na przedszkolaka” dzieci nowoprzyjętych. W trakcie uroczystości dzieci zaprezentowały część artystyczną: wiersze, piosenki oraz zabawy przy muzyce. Zgodnie z tradycją naszego Przedszkola Pani Dyrektor za pomocą słoneczka mianowała dzieci na przedszkolaka oraz wręczyła wszystkim dzieciom dyplomy. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Mali Patrioci

Przez dwa tygodnie listopada w grupie 4latków rozmawialiśmy o ojczyźnie. Dzieci poznały mapę, regiony i największe miasta Polski. Utrwalały symbole narodowe, słuchały legend m.in. o Powstaniu Państwa Polskiego i Syrence Warszawskiej. Przedszkolaki wzięły udział w zawodach sportowych ,,Biało-Czerwoni", wykonały piękne patriotyczne prace plastyczne oraz przystąpiły do wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Poprzez podjętą tematykę rozwijaliśmy u dzieci szacunek do ojczyzny oraz świadomość przynależności narodowej. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Jesienne przygody Żabek

W październiku gr. III realizowała tematy związane z kolorową jesienią. Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach matematycznych rozwijających umiejętności liczenia, porównywania i segregowania.  W tym czasie rozbudzano w dzieciach zainteresowanie pięknem otaczającej przyrody. Przedszkolaki dowiedziały się jak ludzie i zwierzęta leśne przygotowują się do nadchodzącej zimy. Wykonały prace plastyczne:  "Jeż z masy solnej", "W spiżarni" i "Kosz z owocami". Poznały nazwy drzew w parku i w sadzie oraz nazwy ich owoców, czyli darów jesieni. Przedszkolaki zrobiły inscenizacje wiersza M. Szeląg pt. "Co zrobiła jesień?". Dzięki tej aktywności oswajały się z występowaniem, odgrywaniem przydzielonej roli i pokonywały tremę przed występami. Utrwalały nazwy zjawisk atmosferycznych i ich cechy charakterystyczne. Kolejną jesienną przygodą Żabek było poznanie smaku słodkiego i kwaśnego. Przedszkolaki degustowały jabłka i cytryny porównując smaki. Czas jesieni to dla przedszkolaków czas pełny nowych odkryć i wyzwań. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Moduł I -  KREATYWNOŚĆ - Międzynarodowy projekt " EMOCJA" 

Grupa III ŻABKI wykonała zadania w ramach modułu I -  KREATYWNOŚĆ.
Pierwsze zrealizowane zadanie to wywieszenie plakatu w szatni i umieszczenie informacji na stronie internetowej przedszkola. Kolejnym zadaniem był Dzień Kropki obchodzony 15 września. Tego dnia przedszkolaki ubrały się w "kropkowe ubrania", obejrzały bajkę pt. "The Dot" i brały udział w "kropkowych zabawach". Stworzyły Drzewo Talentów i był to czas rozbudzania w dzieciach wiary we własne możliwości. Podczas zajęć wykorzystano TIK. Dzieci miały też możliwość poznania aplikacji Quiver, w której zobaczyły swoją kropkę w formie 3D. Poznały w ten sposób pojęcie koła i kuli. Korzystanie z aplikacji było dla dzieci niezwykle ekscytujące.
Grupa III zapoznała się z tematem niepełnosprawności i języka migowego #MiguMig .ŻABKI poznały kilka słów w języku migowym: dzień dobry, proszę, przepraszam i dziękuję. W trakcie realizacji projektu dużo czasu poświęciliśmy na rozmowy o emocjach. Przedszkolaki nauczyły się piosenki pt. "Emocje" Śpiewające Brzdące. Stworzyliśmy również Kącik Emocji, do którego często zaglądamy. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

4 października Światowy Dzień Zwierząt

W poniedziałek gr. III obchodziła Światowy Dzień Zwierząt. Dzieci dowiedziały się, jak należy dbać o zwierzęta, czego potrzebują zwierzęta żyjące z ludźmi i co należy uczynić, kiedy zwierzę zachoruje. Tym samym poznały zawód weterynarza. Przedszkolaki opowiadały o swoich zwierzętach i o tym, jak one dbają o domowe zwierzaki. Poruszając tematykę zwierząt uczymy dzieci właściwych zachowań w stosunku do zwierząt, zasad pielęgnacji i uwrażliwiamy na los zwierząt. <<<foto>>>
Zatwierdziła: Monika Demczuk

W pierwszym tygodniu października dzieci z gr. III rozmawiały o zmianach zachodzących w przyrodzie wczesną jesienią, które można zaobserwować między innymi w parku. Poznaliśmy nazwy drzew i ich owoców, oglądaliśmy teatrzyk kukiełkowy o jesiennych liściach, robiliśmy pracę plastyczną z wykorzystaniem materiału przyrodniczego oraz tańczyliśmy do jesiennych utworów. Utrwalaliśmy nazwy kolorów wiążące się z jesienną paletą barw: czerwony, brązowy, żółty, pomarańczowy. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Poznajemy zawód blacharza

22 września przedszkolaki z grupy III odwiedził p. Marcin Wyrębek, pracownik firmy K&K Motor Łochów, zajmujący się odrestaurowywaniem starych samochodów: naprawa, blacharstwo, lakiernictwo itp. W trakcie zajęć dzieci zapoznały się z elementami i atrybutami pracy blacharza. Odważniejsze przedszkolaki skorzystały z możliwości uderzania młotkiem blacharskim w blachę, nitowania. W trakcie spotkania mogliśmy obejrzeć zdjęcia z etapów pracy oraz wsiąść do odrestaurowanego auta. Na pamiątkę otrzymaliśmy wykute w blasze słoneczko. Dziękujemy za chęć współpracy, zaangażowanie i upominek dla placówki. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Tydzień "Jestem bezpieczny" 

Grupa III ŻABKI tydzień dotyczący bezpieczeństwa na drodze rozpoczęła od wycieczki na najbliższe skrzyżowanie. Podczas wycieczki przedszkolaki poznały zasady ruchu drogowego i znaki drogowe dotyczące przejścia dla pieszych. Kolejnego dnia odbyło się spotkanie z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie. Przedszkolaki zapoznały się zawodem policjanta. Pani policjantka przeczytała dzieciom bajki w ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" pt. "Dzielny wóz policyjny", "Karetka na ratunek" i "Wóz strażacki". W tym tygodniu rozmawialiśmy o numerach alarmowych i sytuacjach, w których należy z nich korzystać. Przedszkolaki poznały cyfry 1 i 2, które utworzyły numer alarmowy 112. Wykonały także pracę plastyczną "Policjant", rozwijając ten sposób swoją sprawność manualną. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Dzień kropki

15 września grupa III obchodziła Międzynarodowy Dzień Kropki, w ramach projektu „Emocje”. Święto to związane jest z zabawą, rozwijaniem u dzieci samoakceptacji, kreatywności i pomysłowości. Tego dnia wszystkie dzieci z gr.III przyszły do przedszkola ubrane w kropkowe stroje. Oglądaliśmy film pt. „The dot”, dzięki któremu poznaliśmy historię Vashti , bawiliśmy się z chustą animacyjną, szukaliśmy kropek w otoczeniu, rozwijaliśmy zmysł dotyku i stworzyliśmy wspólną pracę „Drzewo talentów”. Dzień był kropkowo udany. <<<foto>>>
Przygotowała: Joanna Popowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Grupa 2 2019 / 2020


Propozycje aktywności i materiały dydaktyczne związane ze zdalną realizacją podstawy programowej.

Cztery pory roku ... LATO/JESIEŃ

Maluszki w kolorach jesieni - jabłka, śliwki i gruszki. Przedszkolaki wysłuchały opowiadania pt. "Smakołyki ukryte w koszyku" i dowiedziały się, jakie pyszne dary jesieni otrzymujemy z owoców i warzyw. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

SKĄD SIĘ BIERZE KOLOR ZIELONY

Zabawa badawcza "Skąd się bierze kolor zielony". Maluszki mieszając odpowiednie kolory farb uzyskały zieloną farbę. Tego dnia przedszkolaki przyszły do przedszkola ubrane na zielono. Takie działania przyczyniają się do utrwalania znajomości koloru zielonego. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ZIMOWE UBRANIA

Zimowe ubrania - zabawa dydaktyczna. Maluszki na podstawie wiersza pt. "Ola się ubiera" P.Siewiery-Kozłowskiej ćwiczyły czynności samoobsługowe -zakładanie kurtki, czapki, szalika i rękawiczek oraz posługiwanie się pojęciami ciepło, zimno. Utrwalały nazwy części zimowej garderoby i segregowały ubrania na letnie i zimowe. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM I PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Świąteczne spotkanie z Mikołajem i pasowanie na Przedszkolaka 19.12.19. w grupie II odbyło się pasowanie na przedszkolaka i spotkanie ze Świętym Mikołajem. Maluszki przedstawiły Rodzicom świąteczny program artystyczny. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DZIEŃ HERBATY

Dzień Herbaty 17.12.19. Dzień herbaty - poznanie rodzajów i smaków herbat, przygotowanie i degustacja w ramach projektu edukacyjnego "Sport i zdrowie Leśnych Skrzatów". <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Cała Polska czyta dzieciom

"Cała Polska Czyta Dzieciom" 13.12.19. Żabki odwiedziła mama Ewy. Przeczytała książkę o Śwince Peppie pt. ,,Kochamy Cię mamusiu" oraz dwa krótkie wierszyki. Bardzo dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy częściej. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ZABAWY W PARKU

Zabawy w parku 10.12.19. Przedszkolaki wybrały się na spacer do parku w poszukiwaniu oznak zbliżającej się zimy. Wspaniałą atrakcją był czas spędzony na placu zabaw w parku. Uśmiechy u dzieci od ucha do ucha. Ten czas przyniósł dzieciom wiele radości. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ŚWIĄTECZNY CZAS

06.12.19. maluszki odwiedził Święty Mikołaj, a każde dziecko dostało pluszowego misia oraz małą słodką przekąskę. 12.12.19. to dzień pełen wrażeń. Najpierw Żabki wykonały z papieru kolorowego łańcuch na choinkę, a w drugiej części dnia wspólnymi siłami przedszkolaki ubrały choinkę. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

BARBÓRKA

BARBÓRKA - święto GÓRNIKÓW. Maluszki obejrzały film edukacyjny na temat pracy górników w kopalni. Mogły również przekonać się, jaki jest węgiel, którego używamy do palenia w piecu. Przedszkolaki wykonały czapki górników - CZAKO. Pomalowały czarną farbą rolki po papierze, a po wyschnięciu ozdobiły piórkami i elementami znajdującymi się na prawdziwych czako. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DESZCZOWE ZWIERZAKI

30.11.19. Maluszki rozdmuchiwały przez słomkę niebieską farbę, a potem wymyślały, jakie zwierzątka udało im się zrobić. Zajęcia plastyczne podczas, których oprócz utrwalenia koloru niebieskiego przedszkolaki wykonywały ćwiczenia oddechowe oraz poznały nową technikę plastyczną. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DZIEŃ MATEMTYCZNY

Dzień matematyczny gr. II 28.11.19. Tego dnia przedszkolaki rozwijały kompetencje matematyczne m.in. utrwalały pojęcie-koło oraz nazwy kolorów. Żabki doskonaliły liczenie w zakresie 1-3, a także stosowanie określeń mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy i największy. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Zajęcia matematyczne

5.11.2019 r. grupa Żabek uczestniczyła w zajęciach matematycznych na podstawie wiersza pt. "Trzy Kotki" W. Szwajkowskiego. Dzieci utrwalały nazwy kolorów, a także rozwijały umiejętność różnicowania wielkości. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Poznajemy symbole narodowe

Grupa Żabek uczyła się na pamięć fragmentu wiersza "Katechizm polskiego dziecka" Wł. Bełzy i zapoznała się z symbolami Polski - flagą i godłem. Dzieci bardzo chętnie układały puzzle - godło Polski. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Światowy Dzień Mycia Rąk

15 października grupa II obchodziła Światowy Dzień Mycia Rąk. Dzieci poznały zasady prawidłowego mycia rąk oraz sytuacje, w jakich powinniśmy myć ręce. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Warzywny galimatias

W październiku przedszkolaki z grupy II poznały nazwy warzyw i ich wygląd. Rozwijały spostrzegawczość porównując warzywa i utrwalały poznane kolory. Maluszki nauczyły się piosenki pt. "Ogórek" Fasolek. W ramach utrwalania wyglądu warzyw przedszkolaki brały udział w zgadywance sensorycznej "Czego nie widać" - za pomocą dotyku odgadywały, jakie warzywa zostały ukryte w pudełku. Na zajęciach wprowadzono nazwy podstawowych kolorów w języku angielskim. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Bielik
Zatwierdziła: Monika Demczuk