Grupa 2 2021 / 2022


WĘGRÓW - MOJE MIASTO

Dziecko w wieku przedszkolnym, w myśl 10 punktu obszaru poznawczego podstawy programowej wychowania przedszkolnego, „wymienia nazwę swojego kraju (…), rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach i legendach, bajkach, (…) orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej”. Aby spełnić to wymaganie, w ramach realizacji tematu „Węgrów moje miasto”, przedszkolaki z grupy II odbyły wycieczkę na Rynek Mariacki w Węgrowie. Zaobserwowały tam powiewające na wietrze flagi: Polski i Unii Europejskiej. Na jednym z budynków dzieci dostrzegły godło Polski oraz herb Węgrowa. Dowiedziały się, że tu znajduje się siedziba władz miasta.
Temat dotyczący miasta, w którym znajduje się Przedszkole nr 2 „Pod Słoneczkiem” jest dzieciom bliski. Przedszkolaki znają nazwę miasta, w którym mieszkają. Miały już możliwość poznać jego zabudowę, ulice podczas spacerów, wyjść do WOK na spektakle teatralne. Wycieczka do centrum miasta pozwoliła dzieciom poznać niektóre zabytkowe budowle: Bazylikę Mniejszą, Dom Gdański. Przedszkolaki poznały także legendę o niedźwiadku. Wykonały herb Węgrowa. Na widokówkach, fotografiach przedstawiających nasze miasto dzieci odnajdywały obiekty poznane podczas wycieczki. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

URODZINY TOBIASZA

W minionym tygodniu urodziny obchodził Tobiasz

Tobiaszu, życzymy Ci dużo zdrowia, szczęścia i wielu wspaniałych chwil spędzonych w gronie koleżanek i kolegów przedszkolaków.

<<<foto>>>


Jestem Polakiem

W ostatnim tygodniu kwietnia w II grupie realizowany był temat kompleksowy „Jestem Polakiem”. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego obliguje nauczycieli, aby już od najmłodszych lat kształtowali u dzieci przywiązanie do własnego kraju, polskich symboli narodowych. Święta majowe: Dzień Flagi , Święto Konstytucji Trzeciego Maja były okazją do rozmowy z dziećmi o patriotyzmie, symbolach narodowych. Każde dziecko wykonało polską flagę.
W czwartek 29 kwietnia, w naszej grupie, obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji Trzeciego Maja. Dzieci tego dnia były ubrane w barwy narodowe. Przedszkolaki odśpiewały pierwszą zwrotkę i refren hymnu narodowego, pobawiły się przy piosence M.Z. Tomaszewskiej „ Powiewa flaga”. Na koniec tygodnia każdy przedszkolak zabrał do domu biało-czerwoną flagę, by towarzyszyła mu w obchodach majowych świąt narodowych. <<<foto>>>
 Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

URODZINY OLIWKI I ALICJI

W kwietniu urodziny obchodziły Oliwka i Alicja.

Życzymy Oliwce i Alicji zdrowia, mnóstwo szczęścia oraz samych wspaniałych chwil w naszym gronie.

<<<foto>>>


GŁOŚNE CZYTANIE

W miesiącu kwietniu gościliśmy mamę Kalinki. Pani Iwonka w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom przeczytała dzieciom  dwie książki. Jedną z nich była książka autorstwa Nadii Berkane - „Marysia urządza urodziny”. Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały głośnego czytania. Temat był im bardzo bliski –przyjęcie urodzinowe. Jest to książka z lubianej serii o przygodach Marysi.
Następnie mama Kalinki przeczytała jedną z przygód Fenka „Wiosna w ogrodzie”. Dzięki lekturze tej książki dzieci przypomniały sobie nazwy i wygląd pierwszych wiosennych kwiatów. Poznały narzędzia jakimi posługuje się ogrodnik przygotowując wiosną ziemię pod uprawę roślin.
Serdecznie dziękujemy mamie Kalinki za  udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DBAMY O ZIEMIĘ

W ramach realizacji tematu kompleksowego „ Dbamy o Ziemię” odbyły się zajęcia, których głównym celem było zachęcanie dzieci do segregowania śmieci oraz dbania o otaczający świat. Dzieci rozpoznawały materiały z których wykonane były odpady, a następnie segregowały je do odpowiednich pojemników (makulatura, szkło, plastik, bioodpady). Przedszkolaki świetnie współpracowały i z wielkim zaangażowaniem oraz radością uczestniczyły w zabawach ekologicznych. Uczestniczyły także w pracach użytecznych na rzecz najbliższego środowiska- w „Sprzątaniu Świata”.
Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, każde dziecko kończące edukację przedszkolną powinno dostrzegać emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła  satysfakcji estetycznej. Dlatego też świadomość ekologiczną  warto wyrabiać u przedszkolaków już od najmłodszych lat. <foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

URODZINY GABRYSI

W minionym tygodniu urodziny obchodziła Gabrysia.

Gabrysiu życzymy  Ci  zdrowia, szczęścia i samych miłych chwil w naszym gronie.


SUKCES ANTKA

Antek z naszej grupy zdobył wyróżnienie  w konkursie plastycznym Plastyka w Obrzędach i Zwyczajach- Wielkanoc 2022 organizowanym przez  Węgrowski Ośrodek Kultury. Chłopiec był jednym z pięciorga dzieci, z naszej grupy, które wzięły udział w konkursie. W konkursie wzięło udział ponad 300 prac. Spośród tych prac 112 stanowiły rękodzieła wykonane przez uczniów klas „O” i przedszkolaków.  Wśród nich była praca Antka.
Składamy  Antkowi serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów. <<<foto>>>
Przygotowała Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

WIELKANOC

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego wymaga, aby każde dziecko czytało obrazy, wyodrębniało  ich elementy, nazywało symbole  i znaki znajdujące się w otoczeniu ,wyjaśniało ich znaczenie, a także wyrażało swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy za pomocą języka mówionego. Chcąc sprostać wymaganiom podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizacja tematu kompleksowego „Wielkanoc” rozpoczęła się od oglądania widokówek i obrazków związanych ze świętami. Przedszkolaki były  zachęcane  do swobodnych wypowiedzi na ich temat, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami poczynionymi w czasie Niedzieli Palmowej. Dzieci poznały niektóre tradycje i zwyczaje wielkanocne. Rozmawiały o tradycji święcenia pokarmów w Wielką Sobotę, o zawartości koszyczka wielkanocnego i o ozdabianiu jajek. Samodzielnie także ozdabiały jajka. Uczyły się piosenki „Fiku miku mam w koszyku” M. Z. Tomaszewskiej. Osłuchały się z wierszem M. Golc „Wielkanocne przysmaki”. Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dzieci (obszar IV , punkt 15), podczas zabawy matematycznej „Cztery kurki” dzieci doskonaliły umiejętność liczenia w zakresie czterech.  <<<foto>>>
Przygotowała Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

CHCIAŁBYM BYĆ KOSMONAUTĄ

Realizację tematu „ Chciałbym być kosmonautą”  dzieci rozpoczęły od oglądania  obrazków przedstawiających kosmos.  Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego – obszar IV punkt 9- przedszkolaki wskazywały na nich statki kosmiczne, gwiazdy, księżyc, planety. Odzwierciedleniem ich wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej była praca plastyczna- „Kosmos”. W niej to dzieci, zgodnie z podstawą programową  przedstawiły największą  gwiazdę – słońce i inne gwiazdy oraz  księżyc, który  jest widoczny „gołym okiem” z planety Ziemi.
W myśl podstawy programowej  wychowania przedszkolnego  każde dziecko powinno potrafić poruszać się przy muzyce i do muzyki, dostrzegać zmiany charakteru muzyki , np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięki oraz wyrażać ją ruchem. Realizując ten zapis podstawy programowej wychowania przedszkolnego  przedszkolaki przy nagraniu spokojnej melodii odbyły „ Wyprawę w kosmos”. Tam spotkały ufoludka. Jak go sobie wyobrażają przedstawiły w pracy plastycznej pt. Jak wyobrażam sobie kosmitę?” W ten sposób zrealizowały obszar IV punkt 8 podstawy programowej wychowania przedszkolnego - wykonywały własne eksperymenty graficzne farbą.
Realizacja tematu „Chciałbym być kosmonautą”  umożliwiła przedszkolakom nabywanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości. Dzieci wysłuchały  fragmentu książki W. Chotomskiej  „Dzieci Pana Astronoma”, opowiadania „ Jak nasza mama zreperowała księżyc”   J. Porazińskiej. Utwory literackie stanowiły punkt wyjścia do zadawania pytań ( obszar IV, punkt 5). Jednym z nich było  „Jak działa księżyc?”. Odpowiedź na to pytanie przedszkolaki  uzyskały dzięki przeprowadzonemu doświadczeniu z piłką zawiniętą w folię aluminiową  i świecącą latarkę symbolizującej słońce – księżyc  nie świeci tylko odbija światło słońca. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Urodziny Mateusza

W kwietniu urodziny obchodził Mateusz.

 Z tej okazji Mateuszku życzymy Ci dużo szczęścia, wspaniałej zabawy w gronie kolegów i koleżanek z przedszkola oraz abyś witał każdy dzień z uśmiechem na ustach.


KSIĘGI, KSIĄŻKI, KSIĄŻECZKI

Podczas realizacji tematu dzieci „Księgi, książki, książeczki” dzieci były zachęcane, jak sugeruje to podstawa programowa wychowania przedszkolnego, do podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej, do oglądania książek. Dzięki temu przedszkolaki dowiedziały się jak jest zbudowana książka. Dzieci odwiedziły przedszkolną bibliotekę, aby sprawdzić jakie książki stanowią przedszkolny księgozbiór. W myśl podstawy programowej wychowania przedszkolnego każde dziecko powinno klasyfikować przedmioty według różnych kryteriów. Stąd też przedszkolaki w czasie zajęć porównywały wielkość, a także grubość poszczególnych książek. Na podstawie wiersza „Smutna książeczka” O. Adamowicz dowiedziały się, że książki należy szanować, dbać o nie. Zgodnie z podstawą programową dziecko powinno wyrażać swoje rozumienie świata, rzeczy i zjawisk znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów werbalnych, dlatego też przedszkolaki opisywały karty obrazkowe przedstawiające zasady dbania o książki. W wyniku tych działań ustaliliśmy kodeks czytelnika. Każde dziecko zobowiązało się do przestrzegania go i samodzielnie zaprojektowało i wykonało zakładkę do książki. <<<foto>>>
 Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

BAWIMY SIĘ W TEATR

Magia spektakli  teatralnych nie ma równych sobie, jeśli aktorami są same dzieci. Realizując tematykę kompleksową „Bawimy się w teatr” dzieci   wzbogaciły swoją wiedzę o pojęcia: scena , kurtyna, widownia. Przedszkolaki  pokochały zabawę w teatr. Podstawa wychowania przedszkolnego obliguje nauczycieli do stwarzania sytuacji umożliwiających wyrażanie swojego rozumienia świata za pomocą komunikatów pozawerbalnych. Przy utworze  muzycznym „ Poranek” E.  Griega  przedszkolaki zagrały przedstawienie pt. „Przebudzenie wiosny”. Były świetnymi aktorami. Doskonale wcieliły się w role kwiatów, owadów, ptaków witających wiosnę o poranku. To  zasługa pani Elizy Mciopy - aktorki amatorskiego teatru w Węgrowie działającego przy WOK. Odwiedziła ona nasze przedszkole i opowiedziała przedszkolakom na czym polega zawód aktora. Wyjaśniła co to znaczy „grać na scenie”. Dzieci oglądały także salę widowiskową Węgrowskiego Ośrodka Kultury. Zobaczyły jak wygląda scena, kurtyna, widownia.
Zabawy teatralne mają kluczowe znaczenie dla rozwoju dziecka. Pozwalają wychować przyszłego aktywnego, wrażliwego odbiorcę sztuki. Pomagają rozwijać inteligencję emocjonalną każdego dziecka. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

URODZINY W MARCU

W miesiącu marcu, w grupie „Słoneczek”, swoje czwarte urodziny obchodzili Helenka, Krzyś i Antek. Z okazji urodzin życzymy  jubilatom dużo uśmiechu, zdrowia i wielu wspaniałych chwil spędzonych w naszym gronie.

<<<foto>>>


WKRÓTCE WIOSNA

Każdą porę roku charakteryzują inne zjawiska przyrodnicze. Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dziecko powinno posługiwać się pojęciami odnoszącymi się do zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin. Umożliwiła nam to realizacja tematu „Wkrótce wiosna”. Rozpoczęliśmy ją od wysłuchania opowiadania A. Galicy „ Jak chomik szuka wiosny?”. Było ono doskonałą zachętą do poszukiwania oznak wiosny podczas spacerów i pobytu na podwórku przedszkolnym. I znaleźliśmy je: kwitnące przebiśniegi, rozwijające się pączki liści na drzewach, biedronki wygrzewające się na słońcu, klucz powracających ptaków. Zajęcia rozbudziły w dzieciach zainteresowanie przyrodą. Pomogły dostrzec jej piękno gdy budzi się do życia przyrody. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

URODZINY KALINY

W minionym tygodniu  swoje urodziny obchodziła Kalinka.

Z tej okazji Kalinko życzymy Ci dużo szczęścia, dobrej zabawy i abyś witała każdy dzień z uśmiechem na ustach.

<<<foto>>>


CHCIAŁBYM BYĆ MATEMATYKIEM

Podczas realizacji tematu „ Chciałbym być matematykiem” dzieci  brały udział zabawach, które pozwoliły im na kształcenie kompetencji matematycznych. Przedszkolaki    zgodnie z podstawą programową dokonywały pomiaru długości przedmiotów  wykorzystując but, stopę, metrówkę. Przeliczały elementy zbiorów. Klasyfikowały przedmioty według kolorów. Układały ciągi rytmiczne. Poznały wagę   szalkową, która umożliwiła im porównywanie ciężaru zabawek. Przedszkolaki miały okazję sprawdzić kto jest wyższy, a kto niższy. Nie zabrakło także zabaw  z orientacji w  przestrzeni i schemacie własnego ciała.
Wszystkie zadania jakie dzieci wykonywały pokazały, że matematyka może być ciekawa, przyjemna, a przede wszystkim daje dużo radości. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

GŁOŚNE CZYTANIE

W dniu 17.03.2022  roku w grupie II gościliśmy Mamę  Kuby. Pani przeczytała dzieciom opowiadanie pt. „ Kaczki” z książki „ Bing. Nowa kolekcja bajek” wydawnictwa Egmont. Dzięki lekturze książki dzieci dowiedziały się, że podczas spaceru po parku można spotkać  kaczki. Można je dokarmiać, ale  należy pamiętać, aby ich nie straszyć strzałami z torebek napełnionych powietrzem. Lęk jest nieprzyjemnym uczuciem nie tyko dla człowieka, ale także i  dla ptaków. Zwierzęta tak jak ludzie  posiadają zdolność odczuwania go. Dlatego też  nauczyciele wychowania przedszkolnego zobligowani są, w myśl podstawy programowej wychowania przedszkolnego, do kształtowania u przedszkolaków życzliwość i troski wobec  zwierząt.
Serdecznie dziękujemy Mamie Kuby za  głośne czytanie , a tym samym propagowanie kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom, której celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO POWROTU PTAKÓW

W oczekiwaniu na powrót ptaków przedszkolaki poznały wygląd szpaka i jego zwyczaje. Dzieci dowiedziały się co to jest budka lęgowa, czym różni się od karmika, po co robi się budki lęgowe dla ptaków i zawiesza je na drzewach. Tata i Wujek Antka zrobili nam budkę lęgową dla ptaków. Wspólnie z krasnalem Hałabałą wybraliśmy drzewo do jej umieszczenia. Pan konserwator, w naszej obecności, zawiesił budkę na dębie. Teraz czekamy na przylot szpaków.
 W myśl podstawy programowej wychowania przedszkolnego- II (10)- tego typu działania uczą dzieci dostrzegać, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania i przejawiają w stosunku do nich życzliwość i troskę.
Serdecznie dziękujemy Tacie i Wujkowi Antka za wykonanie budki lęgowej. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

IDZIEMY NA ZAKUPY

Podczas realizacji tematu kompleksowego „Idziemy na zakupy” dzieci z grupy II poznawały różne sklepy i artykuły, które w nich znajdują się. W trakcie realizacji zagadnienia przedszkolaki uczyły się, jak należy zachowywać się w sklepie gdy rodzice robią zakupy. Samodzielnie dokonywały zakupów w sklepach zorganizowanych w sali przedszkolnej. Był sklep zabawkowy oraz warzywniczy. Przedszkolaki dowiedziały się, w myśl podstawy programowej wychowania przedszkolnego, do czego potrzebne są ludziom pieniądze. Poznały także inną formę płatności- kartą. Słuchając opowiadania T. Błaszczyk „ Adaś w centrum handlowym” dowiedziały się dlaczego nie wolno oddalać się od rodziców podczas zakupów i co należy zrobić jeśli ktoś zgubi się. Przedszkolaki utrwaliły swoje imię i nazwisko z adresem zamieszkania bowiem podstawa programowa wychowania przedszkolnego zakłada, że każde dziecko powinno posługiwać się swoim imieniem i nazwiskiem, adresem.
By w praktyce wykorzystać zdobytą w przedszkolu wiedzę wybraliśmy się na wycieczkę do galerii handlowej. Tam dzieci rozpoznawały sklepy, o których mówiliśmy w czasie zajęć, obserwowały pracę kasjerki. Utrwaliły zasady kulturalnego zachowania się, gdyż wg podstawy programowej dziecko w wieku przedszkolnym używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

W KUCHNI

Przedszkolaki realizację tematu z minionego tygodnia rozpoczęły od zwiedzenia przedszkolnej kuchni. Wizyta poprzedzona była pogadanką na temat  przestrzegania zasad  bezpieczeństwa w trakcie zwiedzania  tej części przedszkola. Przedszkolaki obejrzały wyposażenie kuchni: garnki, miski, patelnie  oraz maszyny i sprzęty ułatwiające pracę  paniom kucharkom.  Miały możliwość zaobserwowania jak przygotowuje się  ciasto na placuszki. Podczas kolejnych zajęć dzieci odwoływały się do spostrzeżeń poczynionych  podczas zwiedzania przedszkolnej kuchni.  Szczególną uwagę zwróciły   na strój  kucharki, czysty biały fartuch  i czepek  na głowie. W kolejnych dniach przedszkolaki  wykonały pracę plastyczną pt. „Fartuch  kucharki”. Uczyły się także   zasad prawidłowego zachowania się przy stole podczas posiłku.  Klasyfikowały sztućce ze względu na przeznaczenie ( łyżka do jedzenia zupy, widelec do drugiego dania). Rozwiązywały zagadki słuchowe „Odgłosy z kuchni”. Wspaniale  bawiły się przy piosence „ Ciasto” M. Z. Tomaszewskiej.
Realizacja tematu: „W kuchni”  umożliwiła dzieciom  z grupy  „Słoneczka” poznanie zawodu kucharki. Zapoznawanie dzieci z różnymi zawodami poszerza   ich wiedzę o świecie społecznym,   technicznym, rozwija zainteresowania a przede wszystkim kształtuje  szacunek dla ludzkiej pracy. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA

Dziecko w wieku przedszkolnym, według podstawy programowej wychowania  w przedszkolu  powinno dostrzegać , że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawiać w stosunku do nich życzliwość i troskę. Dlatego też w dniu 16 lutego  2022 roku  obchodziliśmy „Święto kota”.  Jest ono obchodzone na świecie od 2006 roku.
Tego dnia wszystkie przedszkolaki włożyły ubranka z emblematami kotów.  Dzieci oglądały ilustracje przedstawiające różne koty, zapoznawały się z kocimi obyczajami oraz sposobami ich  pielęgnacji . Były też wesołe „kocie zabawy”, takie jak: koci spacerek, zabawy ruchowe przy piosenkach o kotach, min. „ My jesteśmy kotki dwa”, „Uparty kotek”,  „W pokoiku na stoliku„  rozwiązywanie zagadek –  z  jakiej bajki jest ten kot? Wykonywanie różnorodnych zadań, jak picie mleka z płaskiego talerzyka.
Podczas tych wesołych zabaw nie zapomnieliśmy, że jednym z celów tego święta było podkreślenie znaczenia roli kotów w życiu człowieka oraz uwrażliwienie i zwrócenie uwagi  dzieci  na los porzuconych i bezdomnych zwierząt. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik

GŁOŚNE CZYTANIE

W przeddzień  Światowego Dnia Kota gościliśmy w naszej sali mamę Antka. Pani Basia  przeczytała przedszkolakom  opowiadanie Anity Glowinski „Kicia Kocia sprząta”. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały opowiadania, obejrzały ilustracje zawarte w książce.  Lektura zachęciła je do wypowiadania się na temat kto   w ich domach sprząta, jakich urządzeń do tego używa. Kto z nich pomaga w sprzątaniu mamie i tacie. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

URODZINY W LUTYM

W lutym  w grupie „ Słoneczek” swoje czwarte urodziny obchodziły Zuzia i Paulinka.

Z okazji urodzin jubilatkom życzymy dużo uśmiechu, zdrowia i wielu wspaniałych chwil spędzonych w przedszkolu.

<<<foto>>>


Święto Babci i Dziadka

Ile rybek żyje w morzu,
Ile ptasząt jest w przestworzu,
Ile gwiazd na niebie lśni,
Tyle dni radosnych
Babciu, Dziadziu wnuczka, wnuczek życzy Ci
Z powodu pandemii  babcie i dziadkowie nie mogli wybrać się do przedszkola na uroczystość z okazji ich święta.  Dzieci z ogromnym przejęciem  przygotowały  się do tego święta. Wykonały  pracę plastyczną, która ozdobiła tablicę grupy II w dniu 21 styczna 2022 roku.   Własnoręcznie  ozdabiały czajniczek na herbatkę dla Babci i Dziadziusia. Uczyły się wierszyka , piosenek i tańca.  Niestety rzeczywistość nie pozwoliła, aby  w przedszkolu mogli pojawić się  Goście.   Zapewne   w przyszłym roku  przedszkolaki będą mogły już  gościć w przedszkolu Babcie  i Dziadków, a dziś:
Kochanym Babciom i drogim Dziadkom  życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Zdalne nauczanie
20 - 21. 01. 2022
język angielski 24 - 28. 01. 2022

BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU

Bal karnawałowy to atrakcja bardzo lubiana przez dzieci. Dostarcza im wielu przeżyć i radości. Tak też było w dniu 17.01.2022 r w Przedszkolu Nr 2 Pod Słoneczkiem w Węgrowie, gdzie odbył się wielki Bal Karnawałowy.
W tym dniu już od rana w naszej sali  pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek. Można było spotkać wróżki, królewny, księżniczki, smerfetkę, pirata, policjanta, Spider-Mana, Batmana, nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich  postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Wystrój sali  balowej wprowadzał w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

URODZINY NADII I POLI

W minionym tygodniu swoje urodziny obchodziła Nadia i Pola.

Składamy dziewczynkom serdeczne życzenia.

<<<foto>>>


POMAGAMY ZWIERZĘTOM  PRZETRWAĆ ZIMĘ

Zimą niektóre zwierzęta śpią, inne dzięki zgromadzonym zapasom mogą przetrwać tę porę roku. Część ptaków odleciała do ciepłych krajów, ale niektóre zostały z nami. W związku z tym, że zimą trudno jest zwierzętom znaleźć pożywienie, dzieci z Przedszkola Nr 2 Pod Słoneczkiem w Węgrowie, z  II grupy  poznały sposoby pomagania ptakom oraz zwierzętom podczas zimy. Wykonały pracę plastyczną pt. "Karmnik dla ptaków" oraz "Nasi skrzydlaci przyjaciele". Uczestniczyły w zabawach, inscenizowały utwory „Lata ptaszek po ulicy”, „Ptaszki fruwają”,  tropiły ślady zwierząt na śniegu. Dowiedziały się kto i jak pomaga zwierzętom w lesie i co jedzą leśne zwierzęta. Uczestniczyły w  zbiórce karmy dla bezdomnych zwierząt. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Urodziny Kuby
W grudniu urodziny obchodził Kuba. Życzymy Kubie samych wspaniałych chwil w naszym gronie.
<<<foto>>>

Świąteczny czas w grupie  Słoneczka

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, pełen radości, przepełniony przygotowaniami. Nasza grupa także już od początku grudnia do nich przystąpiła. 
W pierwszym tygodniu przedszkolaki w radosnych nastrojach udekorowały choinkę w swojej sali. Odwiedził ich  także Mikołaj, który zostawił prezenty. W późniejszych tygodniach  dzieci poznawały tradycje Świąt  Bożego Narodzenia. Przedszkolaki  dowiedziały się dlaczego w mieszkaniu wiesza się jemiołę. Wybraliśmy się nawet na rynek, by kupić gałązki jemioły. W trakcie naszej wycieczki na miasto obejrzeliśmy świąteczne dekoracje Rynku Mariackiego w Węgrowie. Tuż przed Świętami przedszkolaki przygotowały prezenty dla rodziców –aniołka.
Dzieci śpiewały kolędy i  składały sobie i paniom życzenia świąteczne. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
 Zatwierdziła: Monika Demczuk

W OCZEKIWANIU NA ZIMĘ

W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy o zbliżającej się wielkimi krokami zimie. Próbowaliśmy dopasować obrazki do właściwej pory roku, zastanawiając się dlaczego zimą czasami brakuje śniegu??? Dzieci  dobierały ubranka pasujące na  chłodne i ciepłe dni.  Bez kłopotu koszulki, cienkie sukienki  zostały odłożone na bok. Pozostały ciepłe skarpety, kurtki, czapki i szaliki. Podczas zabaw ruchowych dzieci próbowały rozgrzewać się na najróżniejsze sposoby: podskakując, tupiąc rytmicznie zgodnie z podpowiedziami instrumentów czy też pocierając rączki. Dzieci otrzymały  rękawiczki, niestety każdą z innej pary.  Przedszkolaki musiały szybko biegać i szukać kolegi, koleżanki, którzy mają taką samą rękawiczkę. Rozmawiając o ciepłych ubrankach projektowaliśmy czapki.  Podczas zabaw tych towarzyszyła nam piosenka:
Pani Zima
Patrzcie, patrzcie, zima biała
Wszystko śniegiem zasypała.
Ref.: Dzyń, dzyń, dzyń,
Dzieci już witają zimę,
Każdy ma wesołą minę.
Ref.: Dzyń, dzyń, dzyń,
Mknie na sankach
z dziećmi zima,
zaraz w zaspie się zatrzyma.
Ref.: Dzyń, dzyń, dzyń.
<<<foto>>>
Przygotowała : Lidia Brzezik
 Zatwierdziła: Monika Demczuk

W grudniu swoje czwarte urodziny obchodził Kuba . Życzymy Kubie wielu wspaniałych chwil w naszym gronie.


SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Bezpieczeństwo jest jednym z głównych priorytetów Przedszkola  Nr 2 „Pod Słoneczkiem” w Węgrowie. Dlatego też od pierwszych dni w przedszkolu dzieci są wdrażane do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństw, zarówno na terenie placówki jak i poza nią.
Jednak prawdziwym i wiarygodnym autorytetem dzieci w tej dziedzinie jest pan policjant.
W październiku, w naszym przedszkolu pojawił się niecodzienny gość był to policjant z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim pan posterunkowy Paweł Wieladek - tata Marcela.
Pan posterunkowy  opowiedział przedszkolakom o swojej odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy. Szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja wyposażenia jakimi dysponuje policjant w swojej codziennej pracy tj. lizak, krótkofalówka, czapka, elementy odblaskowe na ubraniu, kajdanki, które wzbudzały najwięcej emocji wśród przedszkolaków i wędrowały z rąk do rak.
Następnie pan policjant wyjaśnił zasady bezpiecznego zachowywania się na drodze. Mówił o prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię oraz o konieczności noszenia elementów odblaskowych.
Dzieci z wielką uwagą słuchały wypowiedzi pana policjanta. Ich postawa była naprawdę wzorowa.  Tego typu spotkania mają na celu wyrabianie wśród dzieci właściwych nawyków oraz uświadomienie z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w życiu codziennym. A Pan Policjant będzie się kojarzył przedszkolakom jako osoba, której nie należy się bać i do którego zawsze i w każdej sytuacji może zwrócić się o pomoc. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

POZNAJEMY ZAWÓD CUKIERNIKA

 W dniu 3 grudnia 2021 roku dzieci  gościły w przedszkolu  mamę  Marcela, która z zawodu jest cukiernikiem.   Przedszkolny gość opowiedział o swojej pracy. O tym w jaki sposób dekoruje się te słodkości oraz pokazał  jakiego sprzętu używa cukiernik. Mama Marcela  przyniosła upieczone pierniczki. Gdy je wyjęła z pojemnika w sali i na przedszkolnym holu zaczął unosić się wspaniały zapach pieczonych pierniczków, który wprawił wszystkich w świąteczny nastrój. Mama Marcela pokazała dzieciom w jaki sposób można ozdabiać pierniki. Po czym przedszkolaki przystąpiły do ich dekorowania  lukrem i barwnymi posypkami. Zabawa była doskonała a pierniczki wyszły przepiękne. Dzięki wspólnej pracy mamy Marcela i wszystkich dzieci mogliśmy posmakować wspaniałych wypieków. Bardzo dziękujemy mamie Marcela za cudowne  słodkie  spotkanie z naszymi przedszkolakami. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA

W dniu 25 listopada, jak co roku, przedszkolaki z grupy II czyli „ Słoneczka” uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia.
Ze względu na obostrzenia związane z pandemią Covid-19 świętowanie miało trochę inny przebieg niż zazwyczaj. W bieżącym roku dzieci nie przynosiły do przedszkola swoich ulubionych misiów, gdyż jest to zabronione. Symbolicznie, w tym dniu, gościły w naszej sali tylko dwa misie. Nowością były stroje, w których wszystkie dzieci przyszły do przedszkola. Każdy przedszkolak miał ubranko z misiem. W tym miejscu należy złożyć wielki ukłon w stronę rodziców, gdyż było widać ich wielkie zaangażowanie w przygotowanie strojów dla dzieci. Uroczysty dzień rozpoczął się od przedstawienia każdego z misia z ubranka. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy. Świętowanie rozpoczęło się od różnego rodzaju tańców na tle melodii o misiach. Były zabawy ruchowe, plastyczne, wspólne śpiewanie piosenek, degustacja miodku, czytanie bajek o misiach, kolorowanki z misiami. Nie obyło się także bez fotobudki. Dzień był pełen uśmiechów oraz wspólnej zabawy. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Głośne czytanie

Wzorem minionych lat, w Przedszkolu Nr 2 „Pod Słoneczkiem” w Węgrowie, kontynuujemy tradycję głośnego czytania dzieciom poprzez zapraszanie do niej chętnych rodziców. W grupie "Słoneczka”, jako pierwsza podjęła się wykonania tego zadania mama Niny. Przeczytała dzieciom książkę Barbary Supeł „ Jadzia Pętelka mówi czułe słówka”. Dzieci w skupieniu wysłuchały opowiadania o Jadzi. Po lekturze odbyła się rozmowa na temat czułych słówek z jakimi spotykają się dzieci w domu, przedszkolu.
Dziękujemy mamie Niny za głośne czytanie. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Dzień Kredki w Słoneczkach

W dniu 22 listopada 2021 roku,  w grupie „Słoneczek” obchodzony był Dzień Kredki.  Święto to jest w szczególny sposób związane z dziećmi. Swoje pierwsze prace dzieci wykonują właśnie przy użyciu kredki. Dlatego też w tym dniu kredka znajdowała się  w centrum oddziaływań. Na początku Słoneczka wysłuchały piosenki pt.: Kolorowe kredki. Poznały różnego rodzaju kredki, a także zastanawiały  się: co by było, gdyby nie było kolorów . Przedszkolaki wykazały się dużą pomysłowością odpowiadając na pytanie. Następnie zamieniliśmy się w poszukiwaczy kolorów ukrytych w naszej sali. Wiemy też, że kredki możemy wykorzystać do nauki liczenia. Nie wiadomo kiedy, a szary, listopadowy dzień pomalowaliśmy na „niebiesko, fioletowo, żółto i różowo, na czerwono, na zielono i pomarańczowo”. <<<foto>>>
Przygotowała : Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

W ostatnim tygodniu swoje urodziny obchodziła Nina.

Życzymy Ninie wielu wspaniałych chwil w naszym gronie.


Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Mały człowiek, duża sprawa.
Mały człowiek ma swe prawa.
Strzegąc praw tych należycie,
układamy dziecku życie.
Dnia 19 listopada w grupie Słoneczka odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Z tej okazji  zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczne zakończone wykonaniem  pracy plastycznej pt. Mam prawo do…
Dzieci dzieliły się swoimi własnymi spostrzeżeniami na temat powodów do radości i uśmiechu oraz o tym, co może powodować, że mały człowiek jest smutny i co mu sprawia przykrość. Jako jedna z młodszych grup, 3,4- latki  wiedzą już, że mają prawo do  miłości i zabawy. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

103 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Przygotowania do obchodów 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w grupie Słoneczka trwały kilka dni. Codziennie podczas „poranków patriotycznych” dzieci poznawały znaczenie słowa patriota. W trakcie praktycznego działania przyswoiły sobie symbole narodowe : godło, flagę, hymn Polski. Poznały jak należy zachować się podczas śpiewania i słuchania utworu najbliższego sercu każdego Polaka - Mazurka Dąbrowskiego. Mali patrioci wspólnie z paniami wykonały kotyliony w barwach narodowych. Na zajęciach plastycznych wykonały Godło Polski. Z treści wiersza K. Łuszczuk „Znak” dowiedziały się, że Orzeł Biały jest naszym narodowym symbolem.
Odbyły spacer po Rynku Mariackim w poszukiwaniu symboli narodowych. Zapoznały się z mapą naszego kraju. Odbyły wirtualną  podróż, podczas której zwiedziły najważniejsze i najciekawsze miejsca w Polsce.
W dniu 10 listopada 2021roku, o godzinie 11:11 dzieci wzięły udział w akcji „Szkoła do hymnu”. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

PODRÓŻ DO BAJKOLANDII

Hokus, pokus, czarny kot!
Wyczarujmy samolot!
Hokus, pokus, dosyć psot!
Już gotowy bajkolot!
Hokus, pokus mały jeż!
Na wycieczkę lecisz też!
W minionym tygodniu dzieci odbyły podróż do bajkolandii. Poznały „Trzy małe świnki”, które nauczyły je, że należy być pracowitym i solidnym. Spotkały „Czerwonego Kapturka” , który powiedział im, że zawsze trzeba słuchać dorosłych. Przedszkolaki przeżyły także przygodę z Jasiem i Małgosią, dzięki którym dowiedziały się, że łakomstwo nie popłaca, a słodycze choć dobre, nie są zdrowe. Przedszkolaki bawiły się w inscenizowanie bajek. Były to te, które poznały, ale także nowe, wymyślone przez nie. Wszystko zależało od tego jaki rekwizyt wylosowały. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Jesienne przygotowania zwierząt do zimy

Dzieci z grupy Słoneczka poznały sposoby przygotowywania się do zimy przez jeża i wiewiórkę. Wykonały kolejne zadanie projektu edukacyjnego „Oto Hałabała zna go Polska cała”. Wysłuchały opowiadania L. Krzemienieckiej „ O gościach co nie przyszli na uczę” . Układały historyjkę obrazkową do tego utworu. Poznały ptaki – wilgę, jaskółkę, kukułkę, skowronka, które zimę spędzają w ciepłych krajach. Podczas spacerów, pobytu na podwórku przedszkolnym pokazywały krasnalowi oznaki jesieni- różnokolorowe liście na drzewach i krzewach. <<<foto>>>
Przygotowała : Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

MOJE ZMYSŁY

Podczas realizacji tematu „ Moje zmysły” dzieci z grupy słoneczka zastanawiały się do czego potrzebny jest człowiekowi wzrok. Podejmowały próby poruszania się z zasłoniętymi oczami, aby przekonać się jak funkcjonowałby człowiek bez zmysłu wzroku oraz jak czują się osoby niewidome. Zaznajomiły się z  pomocami  używanymi przez osoby niewidome.
Poznając  zmysł słuchu dzieci  rozwiązywały zagadki słuchowe rozpoznając odgłosy pochodzące z najbliższego otoczenia. Przyjrzały się światu ludzi niesłyszących próbując odgrywać scenki dramowe .
Zagadki smakowe i zapachowe towarzyszyły dzieciom podczas zajęć poświęconych zmysłowi powonienia i smaku. Wzięły udział w doświadczeniu, pokazującym korelację węchu i smaku.
Wiele radości sprawiły dzieciom zagadki dotykowe podczas, których dzieci spacerowały po ścieżce sensorycznej. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Teresa Lągota

Smaczne warzywa

Podczas realizacji tematu kompleksowego Smaczne warzywa dzieci udały się na wycieczkę do straganu z warzywami. Zakupiły warzywa na zupę i przekazały je paniom z przedszkolnej kuchni. Nazwy warzyw, które widziały na straganie utrwaliły wraz z kosmicznym stworkiem Ubu oglądając film edukacyjny Poznajemy najzdrowsze warzywa na świecie.
Przedszkolaki słuchały wiersza J. Tuwima Warzywa. Przedstawiały jego treść posługując się emblematami warzyw. Dowiedziały  się, które części warzyw są jadalne. Ćwiczyły wyobraźnię wymyślając nazwy zup jarzynowych. Podsumowaniem i usystematyzowaniem wiadomości o warzywach a także owocach była gra interaktywna Owoce i warzywa polegająca na klasyfikowaniu plonów z sadu i ogrodu. Wszystkie zadania dzieci wykonały prawidłowo. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Teresa Lągota

ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK

W piątek w dniu 15 X 2021 roku przedszkolaki z gr.II uczciły Światowy Dzień Mycia Rąk. Jest to święto obchodzone corocznie 15 października. Zostało ono ustanowione przez ONZ w 2008 roku. Jest to akcja edukacyjna, której celem jest globalna edukacja na temat mycia rąk. Te kilkadziesiąt sekund z wodą i mydłem to pierwsza obrona nie tylko przed zarażeniem koronawirusem, lecz też innymi chorobami. Jednak, aby mycie rąk dało efekty, trzeba to robić dobrze. Dzieci z grupy Słoneczka uczyły się dokładnie myć ręce, zgodnie ze wskazówkami instrukcji Sześć skoków do naprawdę czystych rąk. Najpierw była teoria, a następnie ćwiczenia praktyczne- mycie rąk w łazience pod bieżącą wodą z mydłem. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Teresa Lągota

OWOCE

W pierwszym tygodniu października w ramach zajęć dotyczących tematyki „Jesień  w sadzie” dzieci z grupy II Przedszkola Nr 2 „Pod Słoneczkiem” poznawały owoce poprzez zabawę i działania praktyczne. Poznawały smak owoców degustując je i sporządzając z nich sok. Segregowały je według koloru, kształtu i rodzaju. Rozpoznawały owoce i warzywa po smaku i dotyku. Tworzyły owocowe rytmy. Poznały także przetwory, które otrzymujemy z owoców. <<<foto>>>
Przygotowała : Lidia Brzezik 
Zatwierdziła: Monika Demczuk

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W ostatnim tygodniu września omawialiśmy zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po ulicy i chodniku. Dzieci nauczyły się znaczenia kolorów sygnalizacji świetlnej, poznały podstawowe znaki drogowe i sposób prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Następnie przedszkolaki, ubrane w kamizelki odblaskowe, udały się na wycieczkę aby poćwiczyć prawidłowe przechodzenie przez jezdnię. Mogły wtedy obserwować ruch uliczny, znaki drogowe. Dzieci szybko odnalazły się w tej tematyce, wykazując duże zaangażowanie. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

PRZYSZŁA JESIEŃ

Miniony tydzień w grupie II obfitował w kilka ważnych wydarzeń. Obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka, powitaliśmy  nową porę roku i przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Oto Hałabała zna go Polska cała.
Dzień przedszkolaka uczciliśmy  zabawą ruchową przy piosence Życie przedszkolaka. W czwartek przedszkolaki obchodząc pierwszy Dzień Jesieni wysłuchały wiersza „Przybywa jesień” oraz wzięły udział w sensorycznym memory, dzięki któremu zapoznały się z darami jesieni.
W ostatnim dniu tygodnia przedszkolaki poznały krasnala Hałabałę oraz postać pisarki- Lucyny Krzemienieckiej, która go stworzyła. Postać Hałabały będzie towarzyszyła dzieciom przez cały rok szkolny.  Hałabała  wprowadzi dzieci w świat literatury dziecięcej ,rozbudzi ich ciekawość  przyrodniczą, wzbogaci ich wiedzę o otaczającym ich świecie. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DZIEŃ KROPKI

W dniu 15 września 2021 roku  w naszej grupie „Słoneczka” świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Świętowanie rozpoczęliśmy od obejrzenia krótkiej bajki o małej Vashti. Po projekcji filmu dzieci  szukały kropek w sali. Było ich mnóstwo. Na ubraniach, zabawkach, dywanie… I tak rozpoczęły zabawy z kropką.  Przedszkolaki układały różnorodne kompozycje  z kropek, przeliczały je, porównywały ich wielkość.   Paluszkami z farbą ozdobiały pancerz biedronki i kapelusz muchomora. Później bawiły się   w szukanie kropki, ustawianie się na kropce, w łapanie kropki. Te zadania bardzo podobały się przedszkolakom, dlatego z ochotą powtórzyły zabawę kilkakrotnie. <<<foto>>>
 Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk