Grupa 2 2022 / 2023

PSZCZÓŁKI

 wych. Emilia Wikieł, Zofia Zygmunt


Jakie sporty uprawiamy zimą?

W bieżącym tygodniu realizowaliśmy temat pn.”Jakie sporty uprawiamy zimą?”. Czterolatki podczas tego tygodnia utrwaliły wiadomości na temat charakterystycznych cech zimy oraz zabaw zimowych. Poznały nazwy zimowych sportów oraz sprzętów wykorzystywanych do ich uprawiania. Wysłuchały opowiadania A. Widzowskiej pt. „Zimowe zagadki” dzięki czemu dowiedziały się jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują podczas zabaw zimowych. (IV.2, IV.5). Podczas zajęć matematycznych czterolatki poznały dni tygodnia oraz doskonaliły orientacje przestrzenną (IV.14, IV.16). Na zajęciu plastycznym ćwiczyły wycinanie nożyczkami oraz układanie obrazka z elementów w całość. Dzieci rozwijały swobodę ruchu podczas zabawy przy piosence pt. ”Zimowe zabawy” oraz koordynację wzrokowo-ruchową (IV.1, IV.7). Na koniec tygodnia nauczyły się wiersza pt. ”Zima” B. Formy. <<<foto>>>
Opracowała: Emilia Wikieł

Przebieranki-zgadywanki

Tematem przewodnim tego tygodnia było „Za jaką postać przebiorę się na bal". Temat zaczęliśmy od poznania opowiadania „Przebieranki-zgadywanki".IV.2 . Dzieci poznały zwyczaje karnawałowe, bohaterów za których można się przebrać.
Kolejnego dnia odbyła się zabawa przy piosence „Karnawałowy walczyk" J.Kucharczyk IV.7.
Do zabawy przygotowaliśmy ze wstążek w 5 kolorach kotyliony. Poprzez zabawę przy tym utworze rozwijaliśmy koordynację słuchowo-ruchową oraz ekspresję ruchową i słowną przez łączenie śpiewu z ruchem.I.5. Następnie „Pszczółki" wykonały „Kolorowe balony " IV.1. Najpierw malowały kredką w konturze następnie wycinały balony po śladzie.
Zajęcie matematyczne też miało elementy karnawałowe, bo liczyliśmy i klasyfikowaliśmy maski karnawałowe IV.12. rozwijając przy tym logiczne myślenie. No a tydzień zakończył się wspaniałym balem przebierańców I.5, IV.1, który dostarczył dzieciom wiele pozytywnych emocji.
Ponadto w kończącym się tygodniu przygotowaliśmy plakat z okazji 160-tej rocznicy bitwy pod Węgrowem IV.10 podczas Powstania Styczniowego.
Dzieci rysowały dowolne wzory na tablicy multimedialnej palcem lub pisakiem magnetycznym.
Także czytaliśmy we fragmentach książkę pt. ,,Kaktus". Dzieci poznały psa ze schroniska i jego losy. <<<foto>>>
Opracowała Zofia Zygmunt

MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK

Dziadkowie to olbrzymi skarb w życiu wnuków. Oni sprawiają, że dzieciństwo szczęśliwe i magiczne.
W minionym tygodniu rozmawialiśmy w naszej grupie o babciach o dziadkach. Czterolatki chętnie dzieliły się tym jak spędzają czas ze swoimi dziadkami, co najchętniej z nimi robią. Utrwaliły tez imiona babć i dziadków. Dowiedziałyśmy jak wygląda drzewo genealogiczne oraz jakimi zabawkami bawili się kiedyś ich dziadkowie. Wykonały prace plastyczną ze skrawków  papieru (III.2,IV.8), nauczyły się piosenki pt „Święto babci i dziadka” (J. Kucharczyk) oraz wiersza pt. „Zagadka dla babci i dziadka” (IV.7). Na zajęciach matematycznych  porównywały długości , stosowały określenia dłuższy, krótszy , taki sam. (IV.2, IV.14). <<<foto>>>
Opracowała :Emilia Wikieł

Kto dokarmia zimą zwierzęta?

W drugim tygodniu stycznia w grupie ,, Pszczółek" realizowany był temat: „Kto dokarmia zimą zwierzęta".
Dzieci słuchały opowiadania A. Widzowskiej pt. „Ptasia stołówka" II.10, IV.2,5,9,14.”Pszczółki" poznały nazwy ptaków, które zimują w naszym kraju. Zrozumiały że podczas ciężkich, zimowych warunków istnieje konieczność dokarmiania skrzydlatych przyjaciół.
Przy piosence „Zwierzęta zimą" J. Kucharczyk IV.7 została zorganizowana zabawa ruchowa. Piosenka przypomniała dzieciom nazwy zwierząt, które teraz śpią i tych, które można spotkać na polu czy w lesie. Dowiedziały się co jedzą te zwierzęta. Nabywały wiadomości na temat funkcji pana leśniczego.
Również tematem zajęcia matematycznego były „Ptaki w karmniku" IV.2,5,8,12,15.
Na tym zajęciu dzieci rozwijały umiejętność dodawania i odejmowania, skupienia uwagi i wspólnej zabawy.
Następnie odbyło się zajęcie plastyczne „W karmniku" II.10, IV.5,8,13,18.
Była to praca grupowa. Dzieci wykonały sylwety ptaków z kół i doskonaliły umiejętność wycinania po okręgu.
Słuchały także wiersza H. Ożogowskiej „Wróbelek" IV.5.Poprzez zajęcie z wierszem wychowankowie rozwijali myślenie i mowę.
W mijającym tygodniu 4-latki wykonywały ćwiczenia na kartach pracy a były to ćwiczenia grafomotoryczne.
Przeprowadzona została także zabawa sensoryczna rozwijająca wrażliwość dotykową. Dzieci dotykały materiałów o różnej fakturze. Wypowiadały się co jest śliskie, szorstkie, miękkie, miłe. Wskazywały te materiały, które przypominały futerka zwierząt.
Podczas spacerów przyglądały się napotkanym ptaszkom. 4-latki rozpoznawały i nazywały je. <<<foto>>>
Zofia Zygmunt

Dokąd płynie czas?

Pierwszy tydzień stycznia grupa czterolatków realizowała temat pt. "Dokąd płynie czas?". Dzieci poznały zwyczaje związane z powitaniem nowego roku, wyglądem kalendarza, rodzajami zegarów. (IV.2,IV.5). Bawiły się przy piosence pt. "Szybko mija czas" (J. Kucharczyk). (IV.7). Na zajęciu plastycznym czterolatki wykonały za pomocą farbi słonek kolorowe fajerwerki. Miały okazję poznać też różne przyrządy do odmierzania czasu, dzięki czemu rozwinęły swoje umiejętności matematyczne. (IV.11, IV.12) <<<foto>>>
Emilia Wikieł

Święta tuż , tuż

Przedostatni tydzień grudnia upłynął w grupie II na przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia. Dzieci wysłuchały opowiadania pt. ”Kartki świąteczne” A. Widzowskiej (III.6, IV.2,IV.10) dzięki, któremu poznały różne tradycje związane ze świętami. Dowiedziały się o zapomnianej już tradycji przesyłania sobie życzeń za pomocą kartek pocztowych. Podczas zajęć matematycznych doskonaliły umiejętność posługiwania się określeniem duży- mały, nisko-wysoko (IV.8, IV.12,IV.19). Czterolatki miały okazje dekorować również świąteczne pierniczki, dzięki czemu kształciły zdolność manualna swoich dłoni. Bawiły się przy piosence pt. „Świąteczne życzenia”(IV.7) oraz śpiewały kolędy. Ten tydzień minął nam w świątecznym nastroju. <<<foto>>>
Emilia Wikieł

Co cieszy świętego Mikołaja?

W drugim tygodniu grudnia, w grupie czterolatków ,rozmawialiśmy o świętym Mikołaju. Dzieci dowiedziały się kim był św. Mikołaj , czym charakteryzuje się jego strój, jak wygląda zaprzęg świętego Mikołaja. Rozmawialiśmy tez o tym jak należy pomagać innym oraz dlaczego jest to takie ważne. Dzieci na zajęciach wysłuchały opowiadania pt. ”Czerwona czapka Mikołaja” A. Widzowskiej (II.1, IV.2,IV.5). Nabywały umiejętność skupienia się na treści opowiadania oraz rozpoznawania i nazywania emocji. Na zajęciu plastycznym wykonały czapkę dla Mikołaja, zaś na matematycznym kształtowaliśmy pojęcie duży - mały. Nauczyły się też piosenki pt. ”Mikołaj” (IV.7).  We wtorek, 6 grudnia, dzieci udały się na spotkanie ze świętym Mikołajem, który przybył do przedszkola. Czterolatki po zaśpiewaniu piosenki i wyrecytowaniu wiersza zostały obdarowane prezentami.  <<<foto>>>
Emilia Wikieł

Zima nadchodzi

W dniach 12-16 grudnia w gr.,, Pszczółek" realizowany był temat: Zima nadchodzi". I przyszła w samą porę, bo jak tu o niej mówić, gdy jest tylko w wyobraźni.
 W poniedziałek 12.XII dzieci słuchały opowiadania pt.Zimowa Pani". III.1, IV.2,5,18.
Poznały  oznaki zimy, omówiony został sposób ubierania się o tej porze roku. Następnego dnia wykonaliśmy pracę plastyczną pn.Pada śnieg" II.11, III.9, IV.1,8.
Dzieci kolorowały obrazek o zimowej tematyce następnie odciskały wzór folią bąbelkową robiąc padający śnieg. Przy okazji uczyły się zgodnie korzystać ze wspólnego naczynia z farbą.
Na zajęciu matematycznym 
Pszczółki" ćwiczyły umiejętność określania położenia elementów w przestrzeni na podstawie wierszaPuszek śniegu" IV.11,14.
Dzieci miały możliwość bawić się przy zimowej piosence pt.Tak się zachmurzyło" I.5, III.5, IV.1,3,7,21. Dzieci nauczyły się tworzyć zaprzęgi i ćwiczyły poruszanie się zgodnie z rytmem piosenki.
Dzieci podczas zabawy były w radosnym nastroju.
Poprzez wiersz pt.Sopelki" IV.5 czterolatki dowiedziały się co to jest sopelek i jak powstaje. <<<foto>>>
Zofia Zygmunt 

Urządzenia elektryczne

W ostatnim tygodniu listopada dzieci z naszej grupy poznawały urządzenia elektryczne. Odbyły wycieczkę do przedszkolnej kuchni. Zobaczyły urządzenia, dowiedziały się do czego służą i jak ułatwiają pracę paniom kucharkom I 5,8, III5,9, IV2.
Pszczółki" bawiły się przy piosence „Elektryczny prąd" I.5, III.9, IV 2,7,18 ćwicząc poczucie rytmu - zgodnie z nim biegały jako elektrony po rozciągniętej linie.
Dzieci wykonały także pracę plastyczną a była to pralka I.5,8, III.5,9, IV.2,8.
Ćwiczyły wycinanie, przyklejanie różnych materiałów przy pomocy kleju, taśmy dwustronnej i elementów samoprzylepnych. Podczas wycinania dzieci uczyły się zasad bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.
W tym tygodniu na zajęciu matematycznym odbyła się zabawa dydaktycznaPara nie para" I.5,8, III.5,9, IV.2,8,15.Pszczółki" wskazywały i nazywały części ciała występujące podwójnie, szukały na obrazkach skarpetek do pary. Następnie wykonały samodzielnie pracę gdzie łączyły w pary obrazki butów, rękawiczek, skarpetek i odpowiednio je kolorowały (uczą się samodzielności ).
Na koniec tygodnia słuchały wiersza Cz.JanczarskiegoPożyteczne urządzenia" I.5,8, III.5,9, IV.2, gdzie zwrócono uwagę na korzyści wynikające z posiadania urządzeń elektrycznych. Podkreślono także konieczność przestrzegania zasady z urządzeń elektrycznych korzystają dorośli, dzieci są tylko obserwatorami". A potem odbyła się najciekawsza i najprzyjemniejsza czynność - ubieranie choinki. Sprawiła dzieciom wiele radości. <<<foto>>>
Zofia Zygmunt

Mój przyjaciel MIŚ

"Mój przyjaciel Miś" to tematyka realizowana w minionym tygodniu w naszej grupie. Dzieci poznały historię święta misia. Poznały różne misie z literatury dziecięcej. Na zajęciu plastycznym wyklejały kontur misia kształcąc w ten sposób sprawność manualną dłoni. Przedszkolaki nauczyły się piosenki pt. "Miś pluszowy" i tańca do niej (I.5, IV.7). Podczas zajęcia matematycznego dzieci ćwiczyły orientację przestrzenną w odniesieniu do własnego ciała. Pomagały im w tym misie. W piątek czterolatki przyniosły z domu swoje misie. Tego dnia bawiliśmy się przy muzyce, ćwiczyliśmy misiami. Dzieci doskonaliły wypowiedzi ustne opowiadając na temat przyniesionych prze siebie maskotek. <<<foto>>>
Emilia Wikieł

Jaki jest mój kraj

W trzecim tygodniu listopada poznawaliśmy Polskę realizując temat ,,Jaki jest mój kraj". Dzieci poznały Smoka Wawelskiego poprzez opowiadanie A. Widzowskiej pt.,,Teatr cieni".IV.2,3,5,7,10 .
Legenda miała na celu budzenie poczucia tożsamości narodowej.
,,Pszczółki " dowiedziały się o regionalnych tańcach i poznały wygląd ludowego stroju krakowskiego, łowickiego i śląskiego IV.7 a także nauczyły  się tańczyć ,,Grozika".
Rozwiały w ten sposób poczucie rytmu i doskonaliły poruszanie się w parach. W środku tygodnia odbyliśmy,, Podróż że smokiem" wykonując smoka ziającego ogniem V.1,3,8,10 (z wyprawki Supersmyka ).
4-latki dowiedziały się również o polskich przysmakach: oscypkach, pierogach, piernikach i poznały nazwy regionów z których pochodzą a przy okazji ćwiczyły liczenie  IV.9,10,12,15.
Poznając ,, Legendę o Popielu" niedobrym królu, którego zjadły myszy  dowiedziały się, że zło najczęściej jest ukarane a zwycięża dobro.
W tym tygodniu dzieci uczestniczyły w muzycznym koncercie grupy ,,LIMBOS" z Siedlec. Tematem przewodnim koncertu były ,,Polskie tematy muzyczne". <<<foto>>>
Zofia Zygmunt

Tydzień patriotyczny

W drugim tygodniu listopada, realizowaliśmy w naszej grupie tematykę pn. "Co powinienem wiedzieć o Polsce". Rozmawialiśmy o ojczyźnie, polskich symbolach narodowych oraz o hymnie. Dzieci poznały wygląd Polski na mapie, utrwaliły nazwę kraju oraz miasta, w którym mieszkają. Wysłuchały legendy o powstaniu Polski.(III.2, IV.2). Dowiedziały się też dlaczego i w jaki sposób Polacy obchodzą Narodowe Święto Niepodległości. Czterolatki nauczyły się piosenki pt. "Polska to nasz kraj". Na zajęciu plastycznym zaś dzieci wykonały kotyliony, które można podziwiać w szatni.
W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, nasza grupa wspólnie ze wszystkimi dziećmi z przedszkola, uczestniczyła w akcji pt. "Szkoła do hymnu", która miała na celu zaśpiewanie hymnu narodowego. <<<foto>>>
Emilia Wikieł

"Jakie są moje obowiązki?"

W pierwszym tygodniu listopada realizowaliśmy  temat pt. „Jakie są moje obowiązki?”.  Czterolatki dowiedziały się co to są obowiązki i dlaczego należy się z nich wywiązywać, jakie czynności wchodzą w zakres obowiązków, które mogą wykonywać dzieci, żeby pomagać swoim rodzicom. Czterolatki utrwaliły imiona swoich rodziców. Dzieci przypomniały sobie jakie są charakterystyczne cechy miasta oraz wsi (IV.1, IV.2). Utrwaliły nazwę miasta, w którym mieszkają.
Czterolatki słuchały opowiadania pt. „Współpraca”, bawiły się przy piosence (IV.5). Utrwaliły sobie wygląd kwadratu oraz wyodrębniły go spośród innych figur. Na koniec tygodnia wykonały pracę plastyczną pt. „Domy i domki” dzięki czemu doskonaliły sprawność manualną. <<<foto>>>
Opracowała: Emilia Wikieł

"Co robią zwierzęta jesienią?"

W czwartym tygodniu października dzieci dowiadywały się jakie plany na jesień mają niektóre dziko żyjące zwierzęta. Dzieci słuchały opowiadania A. Widzowskiej
Przyjęcie u niedźwiedzia", dowiedziały się co robi o tej porze roku wiewiórka, zając, jeż, także niedźwiedź (IV.2, IV.5).
Bawiły się przy piosenceZima tuż -tuż rozwijając umiejętności improwizacji ruchowej, doskonaląc percepcję słuchową ( IV.7 ). Miłym zwierzątkiem jeżykiem zajęliśmy się również na zajęciu plastycznym, podczas którego dzieci wypchnęły sylwetę, a następnie jednorazowymi widelcami maczanymi w farbie, rysowały kolce na jego grzbiecie (IV.5, IV.8).
Przy okazji dzieci ćwiczyły wycinanie liścia na którym stanął jeżyk, wcielały się w postać jeżyka i bawiły przy rymowance Tupta jeż.
Pszczółki poznały jeszcze inne zwierzęta i ich zwyczaje: sowę, borsuka, lisa, polną myszkę poprzez utwór M. KownackiejIdzie zima-chudy nie przetrzyma" i obrazki ilustrujące utwór.
Dzieci doskonaliły umiejętność liczenia w zakresie 5 (IV.15, IV.18).
W ostatnich dniach sprzyjała nam pogoda. Chodziliśmy na spacery podziwialiśmy przyrodę mieniącą się różnymi barwami i ich odcieniami. <<<foto>>>
Opracowała Zofia Zygmunt

Co mogę robić jesienią

W mijającym tygodniu w gr. ,,Pszczółek" realizowany był temat: "Co mogę robić jesienią", a celem było poznawanie zjawisk charakterystycznych dla jesieni. W związku z tym dzieci słuchały opowiadania A. Widzowskiej ,,Psotny wiatr". Uczyły się śpiewać piosenki ,,Wiatr psotnik" i wesoło przy niej bawiły, rozwijając przy tym poczucie rytmu i umiejętność śpiewania.
Doskonaliły umiejętność liczenia - zaj. inspirowane wierszem ,,Wiatr i liście ".
Na zaj. plastycznym każde dziecko wykonało minilatawiec, który ozdobiony został odbitym śladem malowanego farbami liścia.
A na koniec tygodnia, dzieci obejrzały przygotowane przez starszych kolegów przedstawienie o darach jesieni, za które bardzo dziękujemy Starszakom, bo bardzo nam się podobało. <<<foto>>>
Opracowała: Zofia Zygmunt

Z sadu i z ogrodu

W drugim tygodniu października, czterolatki miały możliwość poznać i utrwalić sobie nazwy wybranych warzyw i owoców. Dzieci rozróżniały owoce egzotyczne od tych, które rosną w kraju. Rozpoznawały owoce i warzywa za pomocą zmysłów dotyku, węchu oraz smaku. Liczyły je, klasyfikowały np. ze względu na kształt, kolor. Na zajęciach plastycznych dzieci wykonały marchewki i pietruszki, dzięki czemu ćwiczyły sprawność manualną swoich dłoni. 
Głównym celem tego tygodnia było przekazanie dzieciom jak ważne jest spożywanie świeżych warzyw i owoców dla zachowania zdrowia. Ze zgromadzonych w ciągu tygodnia w sali owoców i warzyw zrobiliśmy pyszny i zdrowy sok owocowo-warzywny, który bardzo dzieciom smakował. <<<foto>>>
Emilia Wikieł

Jak jesienią dbać o zdrowie

W pierwszym tygodniu października w II grupie realizowany był temat; ,,Jak jesienią dbać o zdrowie"
Celem naszym było kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych naszych dzieci.
,,Pszczółki" bogaciły wiadomości nt.: zdrowego odżywiania, unikania słodyczy. Zachęcane były do zjadania owoców i warzyw, picia soków, ale tylko tych przygotowanych w domu ze świeżych okazów, zaś unikania wszelkich słodzonych napojów nabywanych w sklepach, częstego picia wody.
W ramach tego tematu wykonaliśmy sałatkę owocową. Dzieci same pokroiły owoce. Później same decydowały
jakie owoce połączą. Niektóre wybierały po 3-4 rodzaje zaś inne łączyły wszystkie: jabłka, gruszki, śliwki, maliny, borówki, pomarańcze i winogrona. A sos do polania też był zdrowy i pyszny: jogurt naturalny połączony z miodem.
Ponadto dzieci dowiedziały się, że trzeba dbać o czystość ciała, myć zęby i w razie choroby odwiedzać lekarza. <<<foto>>>
Opracowała Zofia Zygmunt

Wrześniowe urodzinki.

We wrześniu, swoje czwarte urodziny obchodzili: Mikołaj, Antek, Lenka, Mikołaj, Ewa, Lilka, Krzyś i Bruno.

Wszystkim życzymy jeszcze raz dużo zdrówka i radości.

<<<foto>>>


Co zmienia się jesienią?

W ubiegłym tygodniu dzieci z grupy II przywitały nowa porę roku. Do naszej grupy zawitała jesień. Czterolatki uczyły się w tym tygodniu na temat zmian zachodzących jesienią w przyrodzie. Poznały różne zjawiska przyrodnicze np. opadanie liści z drzew,  poznały drzewa i ich owoce np. kasztanowiec, dąb, grupowały grzyby na jadalne i niejadalne, poznały cechy charakteryzujące park i las. Wszystkie działania pozwoliły zrealizować punkty z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Poza tym dzieci nauczyły się piosenki pt. "Jesień". Wykonały dwie prace plastyczne, przez co doskonaliły swoją sprawność manualną. W ramach zajęć matematycznych czterolatki przeliczały materiał przyrodniczy zgromadzony w sali. <<<foto>>>
Opracowała Emilia Wikieł

MOJE SUPERMOCE

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o talentach i zainteresowaniach dzieci. Czterolatki chętnie opowiadały o tym, co lubią robić, i co wychodzi im dobrze. W tym tygodniu przypomnieliśmy sobie nazwy zmysłów, którymi się posługujemy. Dzieci wykonały zegar emocji, gdzie mogły określić swoje nastroje. Wspólnie słuchaliśmy piosenki o częściach ciała. W tym tygodniu przedszkolaki doskonaliły umiejętność wypowiadania się na określony temat, określania swojego nastroju oraz utrwalały nazwy części ciała. <<<foto>>>
Opracowała: Emilia Wikieł

"Jesteśmy bezpieczni"

W drugim tygodniu września, w grupie czterolatków, rozmawialiśmy o bezpieczeństwie. Dzieci przypomniały sobie zasady poruszania się w ruchu pieszym i drogowym. Utrwaliły wiadomości na temat tego jak bezpiecznie bawić się na placu przedszkolnym oraz w sali. Przedszkolaki śpiewały piosenkę, dzięki której utrwaliły  numery alarmowe. Na zajęciach plastycznych malowały paluszkami kolory na sygnalizatorze oraz utrwalały sobie figurę geometryczną koło przez co zrealizowaliśmy jeden z podpunktów podstawy programowej .  W celu utrwalenia niektórych znaków drogowych oraz zasad przechodzenia przez jezdnię  wybraliśmy się na spacer.  Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach. <<<foto>>>
Opracowała: Emilia Wikieł

Nasza grupa

Pierwszy tydzień września w grupie II to czas na przypomnienie sobie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej. Po wakacyjnym odpoczynku dzieci chętnie wróciły do przedszkola, gdzie czekała na nich nowa sala i nowe zabawki. Czterolatki bardzo szybko poznały nowe kąciki, zapamiętały, w które miejsca należy odkładać zabawki, jak należy zachować się podczas pobytu na placu zabaw albo podczas posiłków. Każde z dzieci "podpisało", za pomocą odciśniętego w farbie palca, grupowy kodeks przedszkolaka. Na zajęciu plastycznym czterolatki wykonały pszczółkę, która znajduje się w logo naszej grupy. Dzieci bawiły się przy zabawie muzyczno ruchowej oraz doskonaliły umiejętność  klasyfikowania zabawek. W tym tygodniu osłuchały się też z wierszem pt. " Dobre maniery". Wszystkie działania minionego tygodnia pozwoliły nam zrealizować poszczególne punkty z podstawy programowej. <<<foto>>>
Opracowała:  Emilia Wikieł

Grupa 1 2021 / 2022

Zbliżają się wakacje.

W ostatnim tygodniu przed wakacjami rozmawialiśmy w naszej grupie na temat bezpiecznego wypoczynku w czasie  lata. Dzieci poznały miejsca, do których można pojechać na wakacje. Dowiedziały się jak należy się zachować podczas wakacyjnego odpoczynku. Dzieci w tym tygodniu poznały również pojazdy lądowe, powietrzne oraz wodne.  W czasie zajęć plastycznych maluchy, chętnie wykonały żaglówkę. Bawiły się też przy wakacyjnych piosenkach.
Wszystkim maluszkom życzymy bezpiecznego wypoczynku. <<<foto>>>
Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Urodziny Uli I Laury.

W czerwcu świętowaliśmy w naszej grupie urodziny Uli i Laury.

Dużo zdrówka, uśmiechu na buziach i wspaniałych zabaw życzą dzieci i panie z grupy.

<<<foto>>>

Emilia Wikieł

Poznajemy różne zawody

W minionym tygodniu dzieci z naszej grupy  poznawały różne zawody oraz utrwalały te wcześniej poznane. Maluszki próbowały określać czym zajmują się ich rodzice w pracy, dzięki czemu mogliśmy dowiedzieć się jakie zawody wykonują. To pozwoliło nam zrealizować kolejny obszar podstawy programowej. Dzieci dowiedziały się na czym polega praca krawcowej oraz ogrodnika. Utrwaliliśmy też zawody poznane w ciągu tego roku min. policjant, strażak, kucharka, aktor. Poznały wygląd maszyny do szycia oraz miały okazję  wykleić sukienkę wykonując pracę plastyczną. Podczas zabawy dydaktycznej przyporządkowywały narzędzia do konkretnych zawodów, dzięki czemu poznawały atrybuty różnych profesji. <<<foto>>>
Opracowała: Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Głośne czytanie

W środę, 1 czerwca gościliśmy w grupie maluchów, tatę Szomona, który  przeczytał przedszkolakom książeczkę. Dzieci w dużym zainteresowaniem słuchały czytanego tekstu. Dziękujemy za odwiedziny. <<<foto>>>
 Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Zwierzęta na wiejskim podwórku

W minionym tygodniu realizowaliśmy temat kompleksowy pod tytułem "Zwierzęta na wiejskim podwórku". W ramach realizacji tematyki maluszki zapoznały się z nazwami zwierząt mieszkających na wsi oraz nazwami ich dzieci. Miały okazję dowiedzieć się co zwierzęta hodowlane dają ludziom i jakie są z tego korzyści. Dzieci bardzo chętnie odgadywały też zagadki słuchowe.  W ramach zajęć plastycznych przedszkolaki wyklejały kurę kawałkami bibuły. Realizując treści matematyczne maluszki uczyły się klasyfikować przedmioty w zależności od  liczebności zbiorów. Wszystkie informacje zdobyte na temat zwierząt wiejskich pozwoliły nam zrealizować poszczególne punkty podstawy programowej. <<<foto>>>
Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Każdy z nas jest inny

W minionym tygodniu w grupie maluszków rozmawialiśmy o dzieciach. W ramach realizacji tematu kompleksowego dzieci wysłuchały opowiadania oraz piosenki, z których dowiedziały się o tym, że dzieci na całym świecie są różne pod względem wyglądu, zainteresowań, ale wszystkie mają prawo do zabawy oraz szacunku. Rozmawialiśmy też o ulubionych zabawach dzieci oraz zabawkach. Maluszki kolorowały misia i lalkę
 Próbowały też narysować elementy portretu. Dzięki temu doskonaliły umiejętność trzymania kredki, kolorowania w konturze oraz prawidłowego rozmieszczenia elementów twarzy.
 Realizując podstawę programową, w ramach zajęć matematycznych ,maluszki przeliczały zabawki i układały je w zbiory. W tym tygodniu obchodziliśmy też Dzień Dziecka. Był teatrzyk, zabawy na świeżym powietrzu, dmuchaniec oraz wata cukrowa. <<<foto>>>
Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Mieszkańcy łąki

W minionym tygodniu, realizowaliśmy w naszej grupie tematykę pt. "Mieszkańcy łąki". Aby przybliżyć dzieciom temat, wybraliśmy się na łąkę. Dzieci miały okazję zobaczyć tam kolorowe kwiaty min. mlecze, stokrotki oraz jaskry. Udało nam się zaobserwować motyle, ślimaki oraz biedronki. Ze zdobytą wiedzą, maluszki kontynuowały tematykę już w przedszkolu. Oglądając prezentację multimedialną dowiedziały się wielu ciekawych informacji na temat innych mieszkańców łąki oraz roślin na niej rosnących. Przedszkolaki słuchały opowiadania o biedronce oraz bawiły się przy piosence. Na zajęciach plastycznych maluchy stworzyły piękna kolorowa łąkę. Była to praca składająca się z dwóch etapów. Najpierw dzieci malowały na zielono kartkę, a następnie stemplowały kolorowe kwiaty. Omawiana tematyka była doskonałą okazją, aby uczyć dzieci szacunku do przyrody, tego, żeby nie krzywdzić ślimaków czy nie łapać motyli. Dzięki tym działaniom zrealizowaliśmy poszczególne punkty podstawy programowej. <<<foto>>>
Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Chciałbym być kosmonautą

W drugim tygodniu maja realizowaliśmy w naszej grupie tematykę pn. "Chciałbym być kosmonauta". W tym tygodniu maluszki dowiedziały się jak wygląda Układ Słoneczny. Poznały miedzy innymi takie nazwy jak kometa, kosmonauta, rakieta, kosmos. Dowiedziały się jak nazywa się największą gwiazda i jak to się dzieje, że jest dzień i noc. Realizując podstawę programową maluszki klasyfikowały gwiazdki, tworzyły rytmy oraz układały je od największej do najmniejszej i odwrotnie. W naszej przygodzie w kosmos nie zabrakło też ufoludków na temat, których dzieci bardzo chętnie się wypowiadały, a potem chętnie je korowały. Oprócz tego maluszki bawiły się przy kosmicznych piosenkach, obejrzały prezentację na temat kosmosu, słuchały opowiadania o księżycu oraz wiersza. <<<foto>>>
Opracowała: Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Chciałbym być sportowcem

W minionym tygodniu przedszkolaki z grupy I realizowały temat pn. "Chciałbym być sportowcem". Maluszki poznały różne dyscypliny sportowe. Dowiedziały się w jaki sposób mogą same spędzać wolny czas, a przy okazji uprawiać sport oraz jak ważny jest sport dla naszego zdrowia. Przedszkolaki bardzo chętnie brały udział w konkurencjach sportowych tj. rzut woreczkiem do celu, przejście po szarfach z woreczkiem na głowie czy skakanie na jednej nodze i obunóż. Dzieci bawiły się też chętnie przy piosence, a zarazem dowiedziały się jak można aktywnie spędzać wolny czas kiedy nam się nudzi. Dzięki tym działaniom zrealizowaliśmy poszczególne punkty podstawy programowej. <<<foto>>>
Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Moja miejscowość

W ostatnim tygodniu kwietnia, w grupie maluszków, rozmawialiśmy na temat naszego miasta. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak wygląda herb Węgrowa, jak nazywa się rzeka płynąca przez nasze miasto, czym różni się miasto od wsi. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną przedstawiającą różne budynki w mieście. Przedszkolaki  podczas spaceru w okolicy przedszkola, miały okazję zobaczyć różne miejsca charakterystyczne dla naszego miasta oraz poznać ich nazwy. Podczas zajęć plastycznych maluszki wykonały  bloki i domki, które charakterystyczne są dla krajobrazu miejskiego. Realizując podstawę programową skupiliśmy się też na treściach patriotycznych utrwalając symbole narodowe. Maluszki wykonały piękne flagi Polski, które zabrały do domu. Wszystko to związane było ze zbliżającymi się świętami majowymi. <<<foto>>>
Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Muzyka wokół nas

W minionym tygodniu "Pszczółki" realizowały temat pn. "Muzyka wokół nas". Dzieci poznały różne instrumenty, ich nazwy oraz mogły usłyszeć jaki dźwięk wydobywają. Maluszki miały też okazję grać na dzwonkach, kołatkach, grzechotkach, trójkątach i innych, tworzyć akompaniament do piosenki oraz odgadywać zagadki słuchowe. Dzięki temu rozwijały swój słuch muzyczny oraz poczucie rytmu. Poprzez te działania  realizowaliśmy poszczególne punkty podstawy programowej. Dzieci doskonaliły umiejętność posługiwania się pędzlem i rozprowadzania farby po powierzchni malując kolorowe bębenki. Omawiając tematykę tego tygodnia słuchaliśmy  muzyki, obejrzeliśmy prezentację multimedialną oraz wsłuchiwaliśmy się w otoczenie szukając różnych dźwięków. <<<foto>>>
Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

W teatrze

W poniedziałek,28 marca obchodziliśmy w przedszkolu "Dzień teatru", którym zaczęliśmy w naszej grupie tematykę pt. "W teatrze". W trakcie trwania tego tygodnia dzieci dowiedziały się jak wygląda teatr, na czym polega zawód aktora. Poznały takie pojęcia jak scena, kurtyna, garderoba czy widownia. Maluszki miały okazję obejrzeć fragment przedstawienia kukiełkowego. Dowiedziały się również, że nie tylko aktorzy występują na scenie, ale też pacynki, kukiełki czy marionetki. Dzieci bardzo chętnie bawiły się pacynkami i próbowały przy ich pomocy odgrywać króciutkie scenki. Pomogły one też dzieciom ćwiczyć orientację przestrzenną. Na zajęciach plastycznych maluchy, wyklejały kontur maski dzięki czemu ćwiczyły swoje paluszki. Dzieci słuchały też piosenki o teatrze. Wszystkie działania realizowane podczas tego tygodnia, pozwoliły zrealizować nam poszczególne punkty zawarte w podstawie programowej. <<<foto>>>
Opracowała: Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

"Już wiosna"

W ubiegłym tygodniu w grupie maluszków realizowaliśmy tematykę pt. "Wiosna". Dzieci poznały zwiastuny, które zapowiadają przyjście wiosny. Podczas spaceru obserwowaliśmy krokusy, przebiśniegi oraz bazie kotki. Udało nam się też zobaczyć motyla. Dzieci dowiedziały  się również jakie ptaki wracają do nas po zimie. W tym tygodniu,  realizując podstawę programową,  maluszki wysłuchały opowiadania na podstawie  historyjki obrazkowej oraz wiersza, przez co doskonaliły percepcję wzrokową i słuchową. Sprawność małych rączek wyrabialiśmy formując malutkie kuleczki z plasteliny i robiąc z nich bazie kotki. Bawiliśmy się również przy piosence pt. "Wiosna". Układaliśmy też wiosenne rytmy oraz obserwowaliśmy naszą hodowlę szczypioru. Wszystkie te działania wprowadziły nas w radosny wiosenny nastrój. <<<foto>>>
Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Urodziny w maluszkach.

W marcu, w naszej grupie, swoje czwarte urodziny obchodził Szymon.
Z okazji urodzin, życzymy Szymonowi dużo zdrówka, uśmiechu na buzi oraz  wielu zabaw z kolegami i koleżankami z przedszkola.
<<<foto>>>
Emilia Wikieł

Jesteśmy matematykami

14 marca obchodziliśmy dzień matematyki, którym rozpoczęliśmy w naszej grupie tydzień pt. "Jesteśmy matematykami". Tematyka tego tygodnia pozwoliła nam zrealizować treści matematyczne zawarte w podstawie programowej. Maluszki miały okazję porównywać długości wstążek, które były potrzebne do opowiadania, poznały narzędzia do mierzenia, utrwaliły kolory oraz przeliczały. Śpiewały piosenkę pokazywankę, dzięki której utrwaliły kształty poznanych figur. Porównywały też swoją wysokość określając kto jest wyższy, a kto niższy. W celu utrwalenie figur wykonały pracę plastyczną pn. "Słoneczko". <<<foto>>>
Opracowała: Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

"W sklepie"

W minionym tygodniu w grupie maluchów realizowaliśmy tematykę pt. "W sklepie". Celem zajęć w tym tygodniu było zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami sklepów, z produktami, które można w nich kupić, tego jak należy się zachować będąc z rodzicami na zakupach. Realizując podstawę programową dzieci zostały zapoznane z kolejnym zawodem, a mianowicie zawodem sprzedawcy. 
Maluchy w ciągu tygodnia pracowały z obrazkiem, przez co doskonaliły umiejętność wypowiadania się na dany temat, bawiły się też  przy piosence. Na zajęciach plastycznych wykonały ekologiczną torbę na zakupy. Dużo radości sprawiła dzieciom zabawa w sklep, gdzie mogły utrwalić nazwy produktów spożywczych oraz zasady zachowania takim miejscu. Poprzez zabawę przedszkolaki wdrażały się też do używania zwrotów grzecznościowych. Realizując treści matematyczne w tym tygodniu skupiliśmy się na utrwaleniu zwrotów "na górze", "na dole", "nad", "pod". <<<foto>>>
Emilia Wikieł 
Zatwierdziła: Monika Demczuk

"W kuchni"

W pierwszym tygodniu marca, w grupie maluchów, realizowaliśmy temat kompleksowy pn. "W kuchni". W trakcie tego tygodnia dzieci poznały sprzęty, które znajdują się w kuchni, dowiedziały się do czego służą oraz co wolno, a czego nie można robić w kuchni.  Dzieci chętnie opowiadały jakie potrawy lubią jeść i w jaki sposób pomagają rodzicom w kuchni. Przedszkolaki poznały też zawód kucharza. Maluszki pracowały z obrazkiem, nauczyły się rymowanki pt. "Kuchareczka", dzięki czemu doskonaliły swoją pamięć oraz poprawną wymowę, bawiły się przy piosence pt. "Z mamą w kuchni". Realizując treści matematyczne zgodne z podstawą programową, przeliczaliśmy elementy  zbiorów oczywiście pozostając w tematyce kuchni.
Dzieci wysłuchały też wiersza pt. "Łyżka i widelec" przez co dowiedziały się jak należy przygotować stół przed wizytą gości. Maluszki chętnie uczyły się nakrywania do stołu. Przedszkolaki wykonały również pracę plastyczną ze skrawków papieru, dzięki czemu kształciły sprawność manualna palców i dłoni.
Wszystkie działania tego tygodnia pozwoliły zrealizować nam poszczególne punkty z podstawy programowej. <<<foto>>>
Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Zwierzęta klimatu zimnego

W trzecim tygodniu lutego grupa I podczas zajęć edukacyjnych poznała zwierzęta klimatu zimnego. Zgodnie z punktem 18 obszaru poznawczego podstawy programowej wychowania przedszkolnego dziecko powinno posługiwać się pojęciami dotyczącymi zwierząt i ich życia, tym samym przedszkolaki zostały zapoznane z nazwami i wyglądem zwierząt tj.: niedźwiedzia polarnego, morsa, foki i pingwina. Maluszki nauczyły się na pamięć wiersza pt. „Eskimos”, dzięki czemu rozwijały pamięć i koncentrację uwagi, a także ćwiczyły poprawną wymowę, percepcję słuchową i wzbogacały zasób słownictwa. Na zajęciach matematycznych dzieci utrwalały poznane figury geometryczne koło, trójkąt i kwadrat oraz poznały kolejną figurę - prostokąt. Tym samym zrealizowano założenia z podstawy programowej, iż dziecko powinno rozróżniać podstawowe figury geometryczne. Przedszkolaki wspólnymi siłami zbudowały igloo z klocków, co dostarczyło im wiele radości. Jednym z zadań przedszkola jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną. W trakcie zajęć plastycznych dzieci wykonały pracę przestrzenną z kuleczek waty pt. „Niedźwiedź polarny” przy czym wdrażane były do estetycznego wykonywania pracy plastycznej. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

"W krainie bajek"

W minionym tygodniu tematem kompleksowym realizowanym w grupie maluszków był temat "W krainie bajek". Przedszkolaki w ciągu tego tygodnia słuchały takich bajek jak: "Kopciuszek", "Trzy świnki", "Czerwony Kapturek", "Jaś i Małgosia". Poznały ich bohaterów. Dzieci wysłuchały wiersza, dzięki któremu dowiedziały się, skąd się biorą bajki, bawiły się przy piosenkach, obejrzały inscenizację bajki pt. "Czerwony Kapturek", wykonały pracę plastyczną przedstawiającą Czerwonego Kapturka, rozwiązywały też bajkowe zagadki. Maluszki utrwalały również kolory oraz tworzyły zbiory z uwzględnieniem jednej cechy.
Realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego w tym tygodniu, wprowadzamy dzieci w świat bajek, czym zachęcamy je do kontaktu z książkami. Tematyka, która została zrealizowana jest bardzo ważna dla ich rozwoju. Czytanie książek  małym dzieciom pobudza ich wyobraźnię oraz wzbogaca słownictwo. Dzieci słuchając słowa czytanego doskonalą swoją pamięć i koncentrację oraz rozwijają zainteresowanie książką. <<<foto>>>
Opracowała: Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Praca zdalna gr. I
język angielski 24 - 28. 01. 2022

Pomagamy zwierzętom.
W minionym tygodniu w grupie maluchów realizowaliśmy temat kompleksowy pn. "Jak pomagać zwierzętom zimą?". Przedszkolaki dowiedziały się jakie zwierzątka potrzebują pomocy kiedy napada śniegu i w jaki sposób można tej pomocy udzielić. Wysłuchały wierszyka o wróbelku oraz opowiadania o zwierzętach leśnych, które też potrzebują pomocy w zimie. Maluszki doskonale wiedzą, co lubią jeść ptaszki w karmniku, co można znaleźć w paśniku w lesie, ale też jak należy dbać o zwierzęta domowe zimą. W tym tygodniu bawiliśmy się przy piosenkach, tworzyliśmy kolorowy karmnik dla ptaszków oraz utrwalaliśmy poznane figury geometryczne. <<<foto>>>
Opracowała: Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Cztery pory roku.

W pierwszym tygodniu stycznia, w najmłodszej grupie, rozmawialiśmy o czterech porach roku. Dzieci poznały nazwy pór roku, dowiedziały się czym się charakteryzują oraz jak należy ubierać się w danej porze. Maluszki nauczyły się piosenki pt. "Sanna" oraz stworzyły do niej instrumentalizację. Doskonaliły umiejętność przeliczania i porównywania. Przedszkolaki namalowały również w grupkach farbami, na folii, zimowy pejzaż. <<<foto>>>
Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Święta tuż tuż

Oczekując na święta Bożego Narodzenia dzieci z grupy maluszków poznawały tradycje i zwyczaje związane z tym czasem. Przedszkolaki śpiewały kolędy, słuchały opowiadań o tematyce świątecznej, własnoręcznie robiły ozdobę na choinkę oraz wykonały grupową choinkę z własnych dłoni. Wszystkie te działania wprowadziły dzieci w tematykę świąteczną oraz umiliły im czas oczekiwania na zbliżające się święta. <<<foto>>>
Opracowała: Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Grudniowe urodziny

W grudniu swoje trzecie  urodziny w grupie "Pszczółek" obchodziła Basia i Olek.
Z okazji urodzin jubilatom życzymy dużo uśmiechu na buzi, zdrówka i wielu wspaniałych przyjaciół.
Opracowała: Emilia Wikieł

ZIMA

W drugim tygodniu grudnia maluszki podczas zajęć edukacyjnych rozmawiały na temat cech charakterystycznych zimy. Podczas zajęć matematycznych rozwijały umiejętność przeliczania elementów w zakresie 3. Wykonały zimową pracę plastyczną pt. „Mój bałwanek”. Dowiedziały się, jak wyglądają ptaki: wróbel, sikorka, gil, gawron i gołąb. Uczestniczyły w zabawie muzyczno-ruchowej do piosenki pt. „Gawron, gawron, gawronie”. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

SPOTKANIE CZYTELNICZE

We wtorek, 14 grudnia,  gościliśmy ponownie tatę naszej koleżanki z grupy, który przeczytał dzieciom książeczki. Jak łatwo się domyśleć były to książeczki o tematyce świątecznej. Dzieci z wielką uwagą słuchały opowieści o Mikołaju. Bardzo dziękujemy za ponowne odwiedzenie naszej grupy. <<<foto>>>
Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Czy smoki to dinozaury?

Pierwszy tydzień grudnia w maluszkach to tydzień dotyczący pracy górnika oraz dinozaurów. Realizując tematykę tygodnia dzieci dowiedziały się co to jest węgiel, do czego służy i skąd się bierze. Miały również okazję poznać bliżej pracę jaką wykonuje górnik. W tym tygodniu rozmawialiśmy też o dinozaurach , o tym jak wyglądały, jak żyły i czy możemy je np. spotkać w zoo? Oprócz tego maluszki doskonaliły swoje zdolności matematyczne rozwijając umiejętność liczenia oraz porównywania. W ramach zajęć plastycznych dzieci wykonały pracę plastyczną z wykorzystaniem szablonu. <<<foto>>>
Opracowała: Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Sprzęty elektryczne

W ostatnim tygodniu listopada tematem kompleksowym w grupie I był temat pt. "Urządzenia elektryczne". W ramach realizacji tego zagadnienia maluszki dowiedziały się jakie sprzęty elektryczne znajdują się w domu i jakie mają przeznaczenie, do czego służy prąd oraz czy jest bezpieczny. Maluchy poznały też zasady bezpieczeństwa, które należy zachować  korzystając z różnych sprzętów.  <<<foto>>>
Opracowała: Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Mój przyjaciel miś

W czwartym  tygodniu listopada maluszki skupiły się na temacie bardzo im bliskim, a mianowicie "Mój przyjaciel miś". W związku z tym, że w tym tygodniu przypadało "Święto pluszowego misia", postanowiliśmy świętować cały tydzień. Dzieci poznały różne bajki, których bohaterami były misie. Najbardziej spodobała im się bajka o "Kubusiu Puchatku". Przedszkolaki poznały zabawę przy piosence o dwóch szarych misiach  oraz nauczyły się piosenki pt. "Ja jestem niedźwiadek". Wykonały pracę plastyczną dzięki, której doskonaliły umiejętność rozprowadzania farby po powierzchni oraz przyklejania elementów w odpowiednie miejsca. Układając misiowe puzzle dzieci ćwiczyły swoją pamięć oraz umiejętność składania elementów obrazka w całość.
W tym tygodniu wspólnie świętowaliśmy również urodziny naszego kolegi.
Misiowy tydzień był pełen zabaw  i radości. <<<foto>>>
Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Dbamy o zdrowie

"Dbamy o zdrowie" to kolejny temat kompleksowy realizowany w grupie maluszków. W tym tygodniu najmłodsze przedszkolaki dowiedziały się co wpływa na stan ich zdrowia, jak należy dbać o swoje zdrowie oraz poznały zasady zdrowego odżywiania. Dzieci przypomniały sobie jak ważne dla zdrowia jest spożywanie warzyw i owoców, które są bogate w witaminy oraz jak dbać o higienę. Maluszki ćwiczyły samodzielne ubieranie się utrwalając w ten sposób wiadomości na temat dobierania odpowiedniego ubioru do pogody. Poznały zawód lekarza oraz stomatologa. Dowiedziały się jak należy dbać o swoje ząbki oraz co robić, żeby były zdrowe. Dzieci wraz z Panią przygotowały również zdrowy sok warzywno- owocowy.
Realizując temat tygodnia dzieci słuchały wierszyków, opowiadania, piosenek oraz wykonały pracę plastyczną. Wszystko to pozwoliło wzbogacić ich wiedzę na temat zdrowego stylu życia. <<<foto>>>
Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Jesienna szaruga / Polska naszym domem

Drugi tydzień listopada upłynął pod hasłem „Jesienna szaruga”. Przedszkolaki podczas zajęć rozmawiały na temat cech charakterystycznych późnej jesieni oraz jesiennej pogody. Dowiedziały się także, jak należy ubierać się odpowiednio do pogody. Celem zajęć było zachęcenie dzieci do dbania o zdrowie i ukazanie sposobów zapobiegania jesiennym przeziębieniom.
Podczas zajęć matematycznych dzieci utrwalały kolory i doskonaliły umiejętność przeliczania w zakresie 3.
W tym tygodniu w piątek przedszkolaki poznały symbole narodowe naszego kraju tj. hymn Polski, flagę i godło Polski. Brały udział w zabawie muzyczno-ruchowej A. Chartanowicz pt. „Flaga”. Rozwijały umiejętności matematyczne poprzez układanie puzzli „Godło Polski”. Celem zajęć edukacyjnych było kształtowanie postaw patriotycznych i rozwijanie poczucia przynależności do narodu.
W minionym tygodniu urodziny obchodziła Ala, której cała grupa wraz wychowawczyniami życzą wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i uśmiechu pomimo jesiennej pogody. Sto lat! <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Domowi przyjaciele

W pierwszym tygodniu listopada Maluszki rozmawiały o zwierzętach domowych. Poznały przedstawicieli różnych gatunków zwierząt żyjących w domach razem z ludźmi, a także zasady opieki nad zwierzętami. Podczas zajęć miały możliwość opowiadania o swoich zwierzętach oraz podejmowały próby opisu swoich domowych przyjaciół. Rozwijając sprawność manualną wykonały pracę plastyczną pt. „Kotki” - naklejanie kawałków włóczki na kontur kota. W trakcie zajęć matematycznych klasyfikowały koty według określonej cechy tj. wielkości i koloru. Wskazywały cechy wspólne i różnice między kotami. Doskonaliły także umiejętność przeliczania elementów w zakresie 3. <<<foto>>>
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

"NASZE ZMYSŁY"

W ostatnim tygodniu października w grupie maluszków realizowaliśmy temat kompleksowy pt. "Nasze zmysły". Dzieci poznały pięć zmysłów: węch, dotyk, smak,wzrok oraz smak. Dowiedziały się jak należy dbać o swoje zmysły i co robić,żeby służyły jak najlepiej.
Realizując tematykę tygodnia ćwiczyliśmy nasze zmysły np. zmysł dotyku za pomocą pudełka, w którym schowane były przedmioty. Zadaniem dzieci było za pomocą dotyku odgadniecie co w nim jest.
Dzieci rozpoznawały różne dźwięki dzięki czemu ćwiczyły swój słuch. Poprzez zabawy badawcze, które polegały na rozpoznawaniu smaku oraz zapachu ćwiczyły zmysł smaku i węchu. Układając obrazek w całość doskonaliły swój wzrok.
Oprócz tego maluszki bawiły się przy piosenkach. Poznały piosenkę pt. "Pięć zmysłów". Słuchały wierszyków oraz opowiadania. 
Realizując temat kompleksowy dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawach przez co rozwijały swoje zmysły, które są tak ważne dla nich do nauki i zabawy. <<<foto>>>
Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ?

Jesień to czas, w którym zwierzęta przygotowują się do zimy. W tym tygodniu maluszki poznawały zwyczaje niektórych zwierząt leśnych (wiewiórka, jeż, niedźwiedź).Na zajęciach dowiedziały się jak zwierzątka gromadzą zapasy, poznały ich wygląd, miejsce,  w którym mieszkają  oraz co robią zimą. Przedszkolaki uczyły się piosenki pt. "Jeż", bawiły się przy piosence pt. "Wiewióreczka" oraz "Idą jeżyki". Maluszki wykonały pracę plastyczną "Wiewiórka", do której użyły farb i bibuły. Ćwiczyły też małe rączki wykonując pracę plastyczną przedstawiającą jesienne drzewo. W tym tygodniu rozwijaliśmy percepcję słuchową i wzrokową poprzez słuchanie opowiadania , wierszyka oraz pracę z ilustracją.
Celem zajęć tego tygodnia było zapoznanie dzieci z wyglądem oraz zwyczajami niektórych zwierząt leśnych przygotowujących się do zimy oraz rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych. <<<foto>>>>
Opracowała: Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Teresa Lągota

ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK

15 października Maluszki wzięły udział w Światowym Dniu Mycia Rąk, którego celem jest globalna edukacja na temat mycia rąk. Podczas zajęć przedszkolaki poznały w teorii zasady prawidłowego mycia rąk, a następnie odbyły się ćwiczenia praktyczne. Celem obchodów tego dnia było uświadomienie dzieciom jak duże znaczenie dla ich zdrowia ma mycie rąk, które może uchronić przed zakażeniem wieloma chorobami. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Teresa Lągota

CIAŁO CZŁOWIEKA

W drugim tygodniu października tematem kompleksowym zajęć edukacyjnych było CIAŁO CZŁOWIEKA i DBANIE O HIGIENĘ. Przedszkolaki rozpoznawały i podawały nazwy części ciała utrwalając w ten sposób nie tylko nazwy, ale także orientację w schemacie ciała. W ciągu całego tygodnia wykonywały ćwiczenia wspierające ich samodzielność w zakresie korzystania z toalety i codziennych czynności higienicznych. Dzieci wysłuchały opowiadania M. Galicy pt. "Wiercipiętek się brudzi" na podstawie, którego rozpoznawały i podawały nazwy przedmiotów służących do dbania o higienę osobistą. Zajęcia edukacyjne ukierunkowane były na uświadomienie dzieciom konieczności dbania o higienę. <<<foto>>>
Przygotowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Teresa Lągota

GŁOŚNE CZYTANIE W GRUPIE MALUCHÓW

W ubiegłym tygodniu maluszki miały przyjemność gościć tatę Laury, który  przeczytał dzieciom książki, czym zapoczątkował akcję głośnego czytania w naszej grupie. Tata naszej koleżanki w bardzo ciekawy sposób przeczytał trzy bajki, których dzieci słuchały w skupieniu. 
Dziękujemy za przybycie i zapraszamy również innych rodziców do włączenia się do akcji, ponieważ głośne czytanie korzystnie wpływa na rozwój dzieci oraz ich wyobraźnię. <<<foto>>>
Opracowała: Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

JESTEŚMY BEZPIECZNI

W minionym tygodniu maluszki z grupy I poznały zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu pieszym. Zostały zapoznane z wyglądem oraz znaczeniem niektórych znaków drogowych. Rozmawialiśmy o ich kształtach oraz kolorach. Dla utrwalenia informacji wybraliśmy się na spacer na skrzyżowanie w celu  obserwacji znaków. Dzieci poznały też zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Maluszki dowiedziały się również  na czym polega praca policjanta.
W tym tygodniu utrwalaliśmy kolory, wyodrębnialiśmy koło spośród innych figur. Przedszkolaki wykonały dwie prace plastyczne. Malowały farbami, naklejały gotowe elementy na kartkę. Bawiły się przy piosenkach związanych z tematem tygodnia. <<<foto>>>
Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

PRZYSZŁA JESIEŃ

W ostatnim tygodniu września maluszki poznawały informacje związane z jesienią. Dowiedziały się, czym charakteryzuje się ta pora roku. Poznały nazwy drzew oraz owoców,  z których pochodzą np. kasztany, żołędzie. Miały okazję poznać oraz utrwalić kolory związane z jesienią. Przedszkolaki uczyły się piosenki pt. "Kolorowe listki" oraz tańca do niej. Przeliczały również jesienne skarby oraz tworzyły z nich zbiory. Utrwalały wierszyk pt. "My maluszki". Wykonały piękny szal dla Pani Jesieni oraz odbijały kolorowe listki na kartce papieru.
W tym tygodniu świętowaliśmy również urodziny naszego kolegi z grupy.
Celem tego tygodnia było dostrzeganie oraz zapoznanie dzieci że  zmianami zachodzącymi jesienią w przyrodzie. <<<foto>>>
Opracowała: Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

"OWOCE I WARZYWA"

Dwa ostatnie tygodnie w grupie maluszków były związane z tematyką warzyw i owoców. Dzieci miały możliwość poznać w tym czasie nazwy oraz wygląd wybranych warzyw i owoców. Dowiedziały się gdzie i jak rosną oraz które części warzyw zjadamy. Mogły też poznać owoce i warzywa  węchem, smakiem oraz dotykiem. Utrwalały kolory, przeliczały oraz układały warzywne rytmy.
W tych dwóch tygodniach przedszkolaki wykonały piękne jabłuszka z masy solnej, które pomalowały farbą. Przyklejały kolorowe warzywa umieszczając je w koszyczku . Dzieci słuchały opowiadań, wierszy oraz piosenek. Miały okazję stworzyć akompaniament do piosenki grając na instrumentach. Nauczyły się również  tańca do piosenki pt. "Małe czerwone jabłuszko". Maluszki uczyły się orientacji w przestrzeni umieszczając wybrane przez siebie warzywo w określonym miejscu, rozwijały percepcje wzrokową oraz słuchową. Miały okazję obejrzeć inscenizację wiersza J. Brzechwy pt. "Na straganie".
Głównym celem zajęć realizowanych w tych dwóch tygodniach było uświadomienie dzieciom jak cennym źródłem witamin są  dla człowieka warzywa  i owoce. <<<foto>>>
Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

TYDZIEŃ ADAPTACYJNY

Dwa pierwsze tygodnie września  to dla naszych maluszków czas adaptacji. W tym okresie nasze najmłodsze przedszkolaki zapoznawały  się z przedszkolem, paniami i koleżankami  oraz kolegami z grupy. W tym krótkim okresie maluchy bardzo sprawnie przeszły okres adaptacji. Dowiedziały się  jak należy zachowywać się podczas zajęć, posiłków oraz spacerów. Poznały kodeks grupowy i obiecały go przestrzegać. Wykonały też pierwszą pracę plastyczną- pszczółkę, czyli symbol naszej grupy. <<<foto>>>
Zatwierdziła: Monika Demczuk