ZAJĘCIA DODATKOWE
         

JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU

         

Poniedziałek

9.30-9.45 -grupa II

10.00-10.30 -grupa IV

10.30-10.45 -grupa  III

10.45-11.00 -grupa I

Wtorek

11.15-11.45  grupa VII

Środa

9.30-9.45  grupa II

10.00-10.30 grupa IV

10.30-10.45 grupa III

10.45-11.15  grupa I

Czwartek

10.30-11.00  grupa V

11.00-11.30   grupa VI

Piątek

10.30-11.00   grupa V  

11.00-11.30   grupa VI

12.30-13.00   grupa VII

 
 
RELIGIA W PRZEDSZKOLU

Katecheta: Monika Kałuska

Poniedziałek

13 30 – 14 00 grupa IV

14 00 – 14 30 grupa VI

Wtorek

1130- 1145 grupa I

1145- 1200 grupa II

1230 - 1300 grupa V

1300- 1330 grupa VI

13 30 – 14 00 grupa IV

Środa

800 – 8 30  grupa VII

900 - 915 grupa III

Czwartek

800-830 grupa VII

900-915 grupa III

915- 930 grupa I 

930- 945 grupa II

1000- 1030 grupa V

         

ZAJĘCIA JĘZYKOWE DLA OBCOKRAJOWCÓW - prowadzący Joanna Popowska

Poniedziałek 10.45-11.30
Środa 10.45-11.30


W trakcie zajęć udzielana jest pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu języka polskiego. Celem zajęć jest nabycie przez ucznia kompetencji językowej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku polskim w podstawowym zakresie oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, zwłaszcza jego naturalnych zdolności, zainteresowań i możliwości w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej. Nauczyciel współpracując z rodzicami dziecka stara się zainteresować dziecko językiem i kulturą polską oraz rozbudzić w nim chęci porozumiewania się po polsku. Realizując poszczególne tematy z indywidualnego programu zajęć tworzymy podstawy językowe , psychologiczne , społeczne i kulturowe do dalszej nauki na kolejnych etapach edukacyjnych.

Podstawę prawną organizacji wychowania przedszkolnego i nauki dla dzieci cudzoziemców i dzieci obywateli polskich powracających z zagranicy stanowią:
1.art. 94a i art. 94aa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)
2.wydane na podstawie art. 94a ust. 6 ww. ustawy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1453).

   

ZAJĘCIA TANECZNE - prowadzący Łukasz Cacko (Latino Fever)

Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 3-6 lat odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut. Dzieci na początku uczą się podstawowych kroków i przejść tanecznych, systematycznie dowiadują się coraz więcej o jakości tańca, a ich układy taneczne stają się coraz trudniejsze, aby w rezultacie były gotowe na turnieje w swojej kategorii. Formy tańca, które dzieci poznają poprawiają sprawność i koordynację, kontrolę nad ciałem, muzykalność oraz poczucie rytmu.

Zajęcia uczą pracy w grupie, w parze oraz elegancji w poruszaniu się. Dzieci poznają podstawy takich stylów tanecznych jak latino, taniec towarzyski, hip-hop, disco dance, jazz i balet.

Ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia taneczne są zawieszone do odwołania