PROJEKTY

PRZYJACIEL (NIE)POTRZEBNEJ KSIĄŻKI

"Wszystkie książki mówią... Każda z nich ma jakąś najdroższa tajemnicę, która powierzyć pragnie, każda niesie jakąś wiadomość, która chce podać w najdalsze pokolenie"- Jan Parandowski.
Nasza placówka przyłączyła się do projektu PRZYJACIEL (NIE)POTRZEBNEJ KSIĄŻKI. Organizatorem projektu jest Redakcja Bliżej Przedszkola .Jest to projekt czytelniczy, mający na celu zachęcenie dorosłych do dzielenia się przeczytanymi, niepotrzebnymi już książkami. W ramach akcji jest przeprowadzenie zbiórki przeczytanych i niepotrzebnych książek w naszej placówce. Książki należy dostarczyć do wychowawców grup w terminie od października do maja, a następnie będą one wysłane do siedziby Redakcji Bliżej Przedszkola. Do projektu przystąpiły wszystkie grupy z naszego przedszkola. Koordynatorem projektu jest p. Katarzyna Gręda.
Opracowała: Katarzyna Gręda

Z darami natury świat nie jest ponury

Nasza placówka przyłączyła się do II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury”. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.  Projekt zakłada tworzenie sytuacji  do bezpośredniego obcowania z przyrodą, inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody.
Autorkami projektu są: Monika Rucińska oraz Adrianna Kamińska - nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim. Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz z pierwszym kierunkiem polityki oświatowej MEiN na rok 2022/2023: "Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji".
Opracowała: Aleksandra Łojek

Kreatywny przedszkolak, kreatywne dziecko

W roku szkolnym 2022/2023nasze przedszkole bierze udział w  V edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Kreatywny przedszkolak, kreatywne dziecko’’ organizowany przez EDU FEJKIEL.
Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.
Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.
Doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości(gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy… traktuję jako efekt uboczny kreatywnych i twórczych działań w ramach projektu ☺
 
Czas trwania projektu od 1.10.2022r. do 30.05.2023r.
Z naszej placówki do projektu przystąpiły 3 grupy: grupa III Pszczółki, grupa IV Biedronki i grupa VI Żabki. Będą realizowały zadania zgodnie z harmonogramem umieszczonym w regulaminie. Koordynatorem projektu jest p. Paulina Jachimowicz we współpracy z p. Emilią Wikieł i p. Joanną Popowską.
Opracowała: Paulina Jachimowicz

WRÓBELKA ELEMELKA POZNAJEMY, Z NIM PRZYGODY DZIELIĆ CHCEMY

W roku szkolnym 2022/2023 przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „ Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy”. Autorkami projektu są nauczycielki Samorządowego Przedszkola "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu: Agata Chmura, Anna Wdówka, Iwona Domagała oraz Gabriela Chmura. W naszej placówce będzie on realizowany od września 2022 roku do czerwca 2023 roku przez grupę III. Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego. Głównym jego celem jest zainteresowanie dzieci dawną literaturą dziecięcą oraz zwrócenie uwagi na rolę ptaków w przyrodzie. Podczas realizacji projektu przedszkolaki będą poznawały otaczający je świat. Będą uczyły się właściwego stosunku do przyrody, właściwego reagowania na cierpienie ludzi i zwierząt, odpowiedzialności za otaczający je świat.
Poprzez realizację projektu dzieci poznają wartości oraz normy odnoszące się do środowiska przyrodniczego takie, jak wyrabianie odpowiedniego stosunku do otaczającego przyrody, właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za innych poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów.
Przygotowała: Lidia Brzezik

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

W bieżącym roku szkolnym cztery grupy z naszego przedszkola ( IV, V, VI, VII ) wezmą udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli. Jest on poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez firmę Kubuś. Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego. Trwa od września 2022 roku do czerwca 2023 roku.
Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci, zachęcenie do ruchu, aktywnego spędzania czasu od najmłodszych lat, kształtowanie kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw. Realizacja programu odbędzie się poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, podczas których przedszkolaki dowiedzą się jak i dlaczego należy troszczyć o środowisko naturalne. Przedszkolaki poznają podstawowe zasady ekologii. Wzbogacą swoje wiadomości na temat wartości odżywczych owoców i warzyw. Poznają korzyści płynące z aktywności fizycznej.
Przygotowała: Lidia Brzezik

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „EUROPA I JA”

W maju grupa IV ŻABKI i grupa VI MRÓWKI zakończyły realizację Projektu Edukacyjnego „EUROPA I JA”, którego celem było przybliżenie dzieciom wiedzy na temat Ukrainy. Poprzez udział w Projekcie uczestnicy zdobyli nowe doświadczenia oraz rozwinęli zainteresowania dotyczące Ukrainy jako jednego z krajów europejskich. Zakończenie realizacji działań projektowych uwieńczone zostało otrzymaniem PODZIĘKOWANIA za udział w projekcie.
Zrealizowane działania w roku szkolnego 2021/2022:
1.    Poznanie położenia Ukrainy w Europie oraz symboli narodowych tego kraju.
2.    Poznanie bajek ukraińskich pt. „Jak Kozacy w piłkę grali”, „Rękawiczka”.
3.    Stworzenie słownika obrazkowego polsko-ukraińskiego.
4.    Prezentacja interesujących miejsc, które warto zobaczyć w Ukrainie.
5.    Prezentacja multimedialna fauny i flory występującej w Ukrainie.
6.    Przygotowanie tradycyjnych potraw ukraińskich.
7.    Międzynarodowy Dzień Tańca – nauka ukraińskiego tańca ludowego dla mężczyzn.
8.    Poznanie ulubionych zabaw i zabawek ukraińskich dzieci.
 Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „EMOCJA”

W czerwcu grupa I PSZCZÓŁKI, grupa III BIEDRONKI, grupa IV ŻABKI i grupa V MOTYLKI zakończyły realizację Projektu Edukacyjnego „EMOCJA”, którego głównym celem było wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży. Zakończenie realizacji działań projektowych uwieńczone zostało otrzymanie CERTYFIKATU za udział w projekcie.
Zrealizowane działania w roku szkolnego 2021/2022:
1)    W ramach modułu I – KREATYWNOŚĆ zrealizowano następujące zadania:
- wywieszenie plakatów szatni i umieszczenie informacji na stronie internetowej przedszkola;
- Dzień Kropki obchodzony 15 września: kropkowe ubrania, oglądanie bajki pt. „THE DOT”, kropkowe zawody, stworzenie Drzewa Talentów, wykorzystywanie TIK;
- poznanie aplikacji Quiver;
- poznanie pojęcia koła i kuli;
- zapoznanie z tematem niepełnosprawności i językiem migowym (poznanie słów: dzień dobry, proszę, przepraszam, dziękuję);
- stworzenie Kącika Emocji;
- nauka piosenki pt. „Emocje” Śpiewające Brzdące.
2)    W ramach realizacji II modułu pt. „WYOBRAŹNIA” zrealizowano zadania:
- taniec wyobraźni przy muzyce „Blackmors Night Magical World, Zima cz. II Largo A. Vivaldiego, Messages – Vangelis;
- wysłuchanie opowiadania pt. „Żółty balonik”;
- nauka piosenki pt. „Żółty balonik” na melodię Panie Janie;
- praca plastyczna pt. „Mój balonik marzeń”
- „Czarodziejski balonik” – etiuda pantomimiczna;
- film „Czarownica na miotle”;
- „Magiczne Pudełko” – rozwijanie wyobraźni;
- „Balonowy tapir: – poznanie zjawiska elektrostatycznego;
- „KULKA” – zabawa w połączeniu z improwizacją ruchową do wiersza pt. „KULKA”.
3)    W ramach realizacji modułu III „MOC SŁÓW” zrealizowano zadania:
-        zapoznanie z muzyką poważną - Marsz Radetzky'iego;
-        „Krainy Życzliwości” - wiersz „Magia Słów”, miłe słówka dla koleżanki i kolegi, odgrywane scenki, poznanie słów PROSZĘ, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ, „Drzewo Pięknych Słów”;
-        Medal Wdzięczności.
4)    W ramach realizacji modułu IV „EMPATIA” zrealizowano zadania:
-        opowiadanie pt. „Pluszowy Tygrysek”;
-        karta pracy „Jakie to emocje?”;
-        film pt. „Grufolak”;
-        Moja wewnętrzna prognoza pogody;
-        Segregacja emocji; taniec empatii;
-        Nasze emocje: memory; zabawa Smutek-Radość; Budujemy relacje; Jak okazywać empatię.
5)    W ramach realizacji modułu V „ODWAGA” zrealizowano zadania:
-        opowiadanie Anny Gawlickiej pt. „Mateuszek boi się ciemności”.
-        „Strachy do słoika!” – dzieci rysowały swoje strachy i zamykały je w słoiku;
-        film pt. „Zajęcia z psychologiem” - sposoby radzenia sobie ze stresem;
-        wiersz pt. „Przytul stracha”.
Opracowała Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „OTO HAŁABAŁA ZNA GO POLSKA CAŁA”

Realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Oto Hałabała zna go Polska cała” rozpoczęła się we wrześniu 2021 roku, w oddziale dzieci trzyletnich, w grupie II czyli „Słoneczkach”.
Co miesiąc trzylatki wykonywały jedno zadanie. We wrześniu, w sali został utworzony kącik, w którym wyeksponowano postać krasnala Hałabały. W październiku dzieci dowiedziały się, że „zwyczaj taki ptaki mają, że do ciepłych krajów na zimę wyruszają”. W listopadzie poznały sójkę i znaczenie powiedzenia „wybierać się jak sójka za morze”. W grudniu przedszkolaki wysłuchały opowiadania o tym „Jak krasnal na wesele do baby Saby szedł i o bukiecie szczęścia”. Dzieci wypowiedziały się na temat „Co to jest szczęście”. W styczniu poznały zwierzęta prowadzące nocny tryb życia. Do pomocy w realizacji zadania z lutego poprosiliśmy dorosłych: tatę Antka i pana Sławka - -konserwatora. Jeden z panów zrobił budkę dla szpaków, a drugi zawiesił ją w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci dowiedziały się po co się robi budki lęgowe dla ptaków. Poznały szpaka. Jakie ma zwyczaje (opuszcza nas jesienią, a wiosną wraca do nas). Co pożytecznego robi dla ludzi (wyjada robaki niszczące uprawy). W marcu wspólnie z Hałabałą dzieci szukały oznak wiosny. Znalazły je: pączki liści na drzewach, klucz powracających ptaków… W kwietniu dzieci oglądały teatrzyk kamishibai „O Wiośnie w lesie i o wiewiórki ważnym interesie”. W maju przedszkolaki odbyły wycieczkę na łąkę. Tam poznały maki. Następnego odtworzyły ich piękno w pracy plastycznej. W czerwcu „Słoneczka” czyli maluchy zauważyły, że przeistoczyły się w zuchy. By uwiecznić ten fakt dzieci pozowały w kąciku Hałabały do wspólnego zdjęcia. I w ten oto sposób wykonały zadanie czerwcowe.
Hałabała towarzyszył dzieciom podczas zajęć w sali, a także podczas spacerów i pobytu na podwórku przedszkolnym kiedy to przedszkolaki poszukiwały oznak jesieni, zimy, wiosny i zbliżającego się lata.
Realizacja zadań z projektu umożliwiła kształtowanie u dzieci właściwego stosunku do przyrody, odpowiedzialności za otaczający je świat.
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

SPORT, ZABAWA, ZDROWIE

Dobiegła końca akcja "Zdrowo i sportowo", do której nasza placówka przyłączyła się już kolejny raz.
Akcja adresowana była do dzieci, rodziców i nauczycieli z przedszkoli i szkół podstawowych. Miała na celu promowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych.
Dzięki materiałom edukacyjnym opracowanym przez organizatorów zajęcia sportowe miały ciekawą formę (mini treningów, spotkań on-line, warsztatów, konkurencji sportowych).
Zaspokajały naturalną potrzebę ruchu dziecka, rozwijały aktywność w zabawie i umiejętność współpracy z rówieśnikami. Wprowadzały też radosny nastrój i dobre samopoczucie u wszystkich odbiorców.
Opracowała: Aleksandra Łojek
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „EMOCJA”

W roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole bierze udział w IV edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „EMOCJA”.
Projekt Edukacyjny „EMOCJA” to międzynarodowy projekt skierowany do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.
Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju emocjonalnego  i społecznego dzieci i młodzieży. Czas trwania projektu od 1 września 2021 r. do 20 czerwca 2022 r.
Z naszej placówki do projektu przystąpiły 4 grupy: grupa I PSZCZÓŁKI, grupa III BIEDRONKI, grupa IV ŻABKI i grupa V MOTYLKI. Realizują one zadania zgodnie z harmonogramem umieszczonym w regulaminie. Koordynatorem projektu jest p. Maria Rydzewska we współpracy z p. Joanną Popowską, p. Sylwią Ardej, p. Emilią Wikieł, p. P. Jachimowicz, p. M. Murawską.
Cele ogólne projektu:
- Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
-  Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
- Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
- Integracja zespołu klasowego.
- Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
- Wychowanie do wartości takich, jak: empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
- Stworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych, kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.
Cele szczegółowe:
- Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży.
- Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
- Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizacji projektu EMOCJA.
- Budowanie przyjaznego klimatu integracji. 
- Eliminowanie zachowań agresywnych.
- Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski lub ewentualnej migracji.
Projekt składa się z 5 modułów:
moduł I KRAINA KREATYWNOŚCI 12.09.2021-30.10.2021
moduł II KRAINA WYOBRAŹNI 07.11.2021-28.12.2021
moduł III KRAINA MOCY SŁÓW 07.01.2022-28.02.2022
moduł IV KRAINA EMPATII 07.03.2022-30.04.2022
moduł V KRAINA ODWAGI 07.05.2022-20.06.2022.
Opracowała: Maria Rydzewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

OTO HAŁABAŁA ZNA GO POLSKA CAŁA

Realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Oto Hałabała zna go Polska cała” rozpoczęła się  we wrześniu 2021 roku.   Teraz jesteśmy już na półmetku. Zrealizowaliśmy już  pięć zadań. W sali został utworzony kącik, w którym wyeksponowano postać krasnala Hałabały. Dzieci dowiedziały się dlaczego ptaki nie przyszły na ucztę do krasnala Hałabały. Poznały  sójkę i  powiedzenie „ wybierać się jak sójka za morze”. Wysłuchały opowiadania o tym „Jak krasnal na wesele do baby Saby  szedł i o bukiecie szczęścia”. Dzieci wypowiedziały się na temat „Co to  jest szczęście”. Poznały zwierzęta   prowadzące nocny tryb życia. Hałabała towarzyszył dzieciom podczas zajęć w sali, a także podczas  spacerów i pobytu na podwórku przedszkolnym kiedy to przedszkolaki poszukiwały oznak jesieni, zimy.
Realizacja zadań z projektu rozbudza w dzieciach ciekawość świata  oraz uczy je właściwego stosunku do  przyrody. <<<foto>>>
Przygotowała: Lidia Brzezik
Zatwierdziła: Monika Demczuk

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

„OTO HAŁABAŁA ZNA GO POLSKA CAŁA”

W roku szkolnym 2021/2022 w oddziale II (dzieci 3,4-letnie) będzie realizowany ogólnopolski projekt edukacyjny „Oto Hałabała zna go Polska cała”.
Głównym jego celem jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody.
Podczas realizacji projektu dzieci poprzez obserwacje będą poznawały otaczający je świat. . Będą uczyły się właściwego stosunku do przyrody, właściwego reagowania na cierpienie ludzi i zwierząt. odpowiedzialności za otaczający je świat.
Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Ma on na celu tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, jak wyrabianie odpowiedniego stosunku do otaczającej przyrody, właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za innych poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów.
Patronat Honorowy nad Ogólnopolskim Projektem Edukacyjnym Oto Hałabała, zna go Polska cała” ,objęło czasopismo „Świerszczyk”, i miesięcznik „Bliżej Przedszkola”.
Przygotowała: Lidia Brzezik

"Zabawa sztuką"

„Człowiek jest istotą twórczą”

F. Froebel

Grupa VII bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Zabawa sztuką", nad którym honorowy patronat objęło Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Rzecznik Praw Dziecka oraz Marszałek Województwa Śląskiego. Projekt nastawiony jest na naukę poprzez zabawę, realizację założeń pedagogiki freblowskiej, ale przede wszystkim na łączenie świata sztuki z kompetencjami kluczowymi. Jest on zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej.

Zadania realizowane w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką”:

1.      „Festiwal Twórczości”.

2.         „Kolorowe kredki” – zorganizowanie akacji charytatywno-ekologicznej.

3.       „Drzewo życia”.

4.       „Matematyka w obrazach

5.       „Obrazy malowane na mleku”.

6.      „Sztuka ekspresyjna”- ruch, taniec, śpiew, zabawa kształtem i formą połączona ze stymulacją wielozmysłową.

7.       „Żywy obraz” – odtworzenie obrazów.

8.      „Sudoku z Władysławem Ślewińskim”.

9.      „Kto to puka? Sztuka” – wirtualne spotkanie czytelnicze z Katarzyną Vanevską.

10.   „Obrazy malowane nożyczkami”.  

11.  „Sztuka koloru”.

12.   „Który obraz?” – odkrywanie obrazów na podstawie fragmentów utworów muzyki klasycznej.

13.  „Twarzą w twarz” – czy spotkanie z Vincentem van Goghiem, Fridą Kahlo i innymi wielkimi artystami jest możliwe?

14.  „Edukacja przez ruch D. Dziamskiej”.

15.  „Światowy Dzień Sztuki”.

16.   „Szlakiem lokalnych artystów” – rzeźby, pomniki, murale... sztuka w najbliższej okolicy.

17.  „Sztuka ziemi (land art)” – tworzenie obrazów przy użyciu materiału przyrodniczego np. kamieni, patyków, liści, szyszek.

Opracowała: M. Szczepańska


EUROPA I JA

Celem Projektu "Europa i ja" jest przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom klas 1-3 wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie. Poprzez udział w Projekcie uczestnicy zdobędą nowe doświadczenia i rozwiną zainteresowania dotyczące Europy. Projekt jest zgodny z kierunkiem polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022. 

AKCJA ZDROWO I SPORTOWO

Ogólnopolska, akcja Zdrowo i Sportowo ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych (3-10 lat).
Materiały edukacyjne w największym stopniu dotyczą zajęć sportowych, ćwiczeń i zabaw ruchowych, które nauczyciele i rodzice mogą wykonywać z dziećmi.

MIASTO W OCZACH DZIECKA

Nasze przedszkole przyłączyło się do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Miasto w oczach dziecka", nad którym honorowy patronat objął Prezydent Miasta Zamość. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.  Jego głównymi celami są: rozwijanie zainteresowania swoją "Małą Ojczyzną" i wzmacnianie poczucia przynależności do niej. Dzięki udziałowi w projekcie dzieci z gr. IV, V, VI i VII poznają historię, miejsca pamięci, ludzi kultury, nauki i sportu związanych z Węgrowem oraz węgrowskich tradycji i zwyczajów.
Organizatorzy przewidzieli zadania do realizacji według kilku modułów:
I. Stroje i potrawy regionalne
II. Spotkania z historią swojego miasta
III. Moje miasto w poezji i piosence
IV. Znani ludzie związani z moim miastem
V. Album mojego miasta.
Koordynatorem projektu z ramienia placówki jest p. Aleksandra Łojek.
Opracowała: Aleksandra Łojek
Zatwierdziła: Monika Demczuk

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli i szkół poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. W tym roku po raz kolejny udział w programie weźmie nasze przedszkole. Przedszkolaki wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.
Akcja w  naszym przedszkolu trwać będzie od stycznia do czerwca. Udział w niej wezmą dzieci z wszystkich grup wiekowych. Nauczyciele przeprowadzą zajęcia tematyczne w grupach, dzieci dodatkowo otrzymają do domu Kartę Sprawności „Kubusiowego Przyjaciela Natury” zawierające zadania do uzupełnienia w domu. Za zrealizowane zadania dzieci otrzymają pieczątki.
wszelkie informację dostępne są na stronie: https://przyjacielenatury.pl/
Koordynatorem z ramienia placówki jest p. Joanna Popowska.
Przygotowała: Joanna Popowska

DZIEŃ BEZPIECZNEGO KOMPUTERA

Komputer, Internet, telefon komórkowy otwierają przed dziećmi i młodzieżą nowe możliwości, ale jednocześnie niosą ze sobą problemy i zagrożenia. Już w wieku przedszkolnym dzieci potrafią korzystać z różnych programów komputerowych i aplikacji mobilnych. Dlatego dzieci powinny znać zagrożenia świata wirtualnego i wiedzieć, jak sobie z nimi radzić.
W naszym przedszkolu rusza cykl spotkań dla najstarszych przedszkolaków (gr.IV, V i VI) poświęconych bezpieczeństwu w Internecie. Zajęcia te prowadzone są w oparciu o materiały edukacyjne projektu "Owce w sieci", opracowanego i realizowanego przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI).
Podczas każdego spotkania opracowujemy jedną zasadę bezpiecznego zachowania się w sieci (np. zakaz fotografowania się w bieliźnie), by pod koniec projektu przedstawić współtworzoną przez przedszkolaki NET-YKIETĘ (zbiór zasad dobrego zachowania się w Internecie. <<<foto>>>
Przygotowała: Aleksandra Łojek
Zatwierdziła: Monika Demczuk

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA - edycja III

Już po raz trzeci nasze przedszkole przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt. "Piękna Nasza Polska Cala". Autorką projektu jest pani Ludmiła Fabiszewska. Głównym jego celem jest kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych, budzenie u nich poczucia tożsamości narodowej oraz regionalnej. Przez działania projektowe uwrażliwiamy dzieci na piękno, folklor oraz tradycję Polski. Realizując zadania zapoznajemy dzieci z historią państwa polskiego oraz symbolami narodowymi. W tym roku zamierzamy wykonać 20 zadań, w które zaangażowane będą wszystkie grupy wiekowe.
Opracowała: Emilia Wikieł
Zatwierdziła: Monika Demczuk

MAGICZNA MOC BAJEK

W roku szkolnym 2019/2020 nasze Przedszkole przyłączyło się do Międzynarodowego Projektu Czytelniczego "Magiczna moc bajek" czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.
Projekt ten jest odpowiedzią na zaproponowane kierunki polityki oświatowej MEN i założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a jego celem jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni, jako sposobu na rozwój i kształcenie postaw społecznych. Bajki od zawsze były, są i będę sposobem na przekazywanie dzieciom wiedzy i zasad moralnych. Jak pisze pomysłodawczyni projektu: "Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój dziecka. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. czytanie uczy odróżniania dobra od zła, dostarcza pozytywnych wzorców, wpływa na rozwój uczuć i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnego zachowania". Warto przypomnieć, że jednym z zadań wychowania przedszkolnego jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
Autorkami projektu są nauczycielki wychowania przedszkolnego: Anna Zielińska i Ludmiła Fabiszewska. Projekt trwa od października 2019 do maja 2020 r. Do udziału w nim zgłosiły się najstarsze grupy: IV, V i VI.
Opracowała: Aleksandra Łojek
Zatwierdziła: Monika Demczuk