KADRA

- nauczyciele:

Dyrektor: Monika Demczuk

Sylwia Ardej

Iwona Jaśkowska

Teresa Lągota

Aleksandra Łojek

Hanna Mazurek

Marzenna Murawska

Joanna Popowska

Grażyna Rogala

Marta Rogala

Emilia Wikieł

Paulina Jachimowicz – nauczyciel wspomagający

 - specjaliści:

                  - psycholog - Aleksandra Iwaneczko-Kresa

                  - logopeda - Mariusz Biernat

                  - nauczyciel wspomagający - Paulina Jachimowicz