Grupa 7 2023 / 2024

BIEDRONKI

wych. Marzenna Murawska, Katarzyna Gręda

 

Bezpieczeństwo na drodze.

Od poniedziałku 18 września do piątku 22 września dzieci rozmawiały na temat bezpieczeństwa na drodze. Dzieci z grupy przypomniały sobie numery alarmowe oraz zasady korzystania z nich. Przedszkolaki zapoznały się z zasadami ruchu drogowego, wybrały się na pobliskie skrzyżowanie, gdzie obserwowały ruch uliczny, przejście dla pieszych i znaki drogowe. Grupa brała udział w zabawach ruchowych przy piosence "Ruch uliczny", a także uczyły się wiersza "Baba Jaga". Na zajęciach rytmiki dzieci wyklaskiwały rytm piosenek. Przedszkolaki wykonały dwie prace plastyczne "Pierwsza pomoc" i "Znaki drogowe". Dzieci uczestniczyły w zabawie dydaktycznej "Halo? Ratunku!", podczas której rozwijały umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Podsumowaniem tygodnia było spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie. Obszar z podstawy programowej: II2, II3, III5, IV2, IV5, IV9, IV12. <<<foto>>>
Opracowała: Katarzyna Gręda

Oto ja i moja grupa

Drugi tydzień września w grupie „Biedronek” poświęciliśmy na ustalenie umów, których należy przestrzegać w przedszkolu. Dzieci wraz z nauczycielką stworzyły kodeks przedszkolaka i zobowiązały się przestrzegać go. Sześciolatki uczyły się również wyrażania i odczytywania stanów emocjonalnych na podstawie mimiki twarzy i mowy ciała.
Uczestnicząc w zabawie dramowej „Teatr twarzy i ciał” wcielały się w różne role i odgrywały scenki. Dzieci utrwaliły pozytywne postawy społeczne, doskonaliły współpracę w parach i małych zespołach, miały okazję wyrażania ekspresji ruchowej. Stworzyły również „Galerię radości” malując farbami swój portret i ozdabiając ramki wzorami literopodobnymi. Przedszkolaki opowiadały historyjkę obrazkową „Wspólne zabawy”, wycinały i przyklejały ilustracje według kolejności zdarzeń. Odpowiadały na zadane pytanie „Co to znaczy być koleżeńskim?”. Pozwoliło to na swobodne wypowiedzi i zachęciło dzieci do przyjmowania koleżeńskiej postawy w stosunku do innych, dzielenia się zabawkami, zgodnego funkcjonowania w grupie. „Biedronki” utrwaliły też zwroty grzecznościowe w języku angielskim. Uczyły się piosenki „Przedszkolak na medal”, bawiły się wesoło przy piosence „Razem jest wesoło”, rozwijając poczucie rytmu, doskonaląc sprawność ruchową, współdziałając i integrując się z kolegami i koleżankami z grupy.
Realizowane punkty z obszarów podstawy programowej I1, I2, I5, II1, II2, II6, II7, II8, II9, III4, III5, IV2, IV7, IV8. <<<foto>>>
opr. Marzenna Murawska

To były wakacje!
Od poniedziałku 4 września do piątku 8 września dzieci z grupy " Biedronki" rozmawiały na temat minionych wakacji. Podczas zajęć edukacyjnych dzieci dowiedziały się, gdzie ich koledzy i koleżanki spędzili wakacje. Na zajęciach przedszkolaki słuchały opowiadania " Legenda o pierwszej latarni morskiej", a także tworzyły zbiory i przeliczały swoje przyniesione pamiątki z wakacji. Poznały także regiony naszego kraju, które można odwiedzić w czasie wakacji. Dzieci bawiły się przy piosence " Wisła" i wykonały dwie prace plastyczne: " Wspomnienia z wakacji" i " Nasze dłonie". Realizacja podstawy programowej: I5, II8, IV2, IV4, IV8, IV12, III5, IV1. <<<foto>>>
Opracowała: Katarzyna Gręda

Grupa 4 2022 / 2023

BIEDRONKI

wych. Marzenna Murawska, Joanna Rowicka -Wójcik

 

Łąka i jej mieszkańcy

Na początku czerwca dzieci z gr IV wzbogaciły wiedzę o świecie przyrodniczym a mianowicie poznały roślinność łąkową oraz zwierzęta i owady spotykane w tym środowisku.
Przedszkolaki na podstawie opowiadania A. Bomby „Muzyka przyjaźni” zapoznały się z procesem przemiany gąsienicy w motyla a opowiadając historyjkę obrazkową „Skąd się biorą żaby” poznały proces przeobrażenia się kijanki w żabę. Dzieci wzbogaciły wiedzę na temat życia pszczół i ich roli w przyrodzie, zapoznały się z pracą pszczelarza.
Wykonały z kartonu pracę przestrzenną – pszczołę oraz ozdabiały i przyklejały motyla na duży format kolorowego papieru. „Biedronki” rozwijały sprawności manualne, doskonaliły umiejętność posługiwania się nożyczkami – wycinania, uczyły się doprowadzania pracy do końca. Dzieci rozwijały ekspresję muzyczną , kształciły poczucie rytmu podczas zabawy przy piosenkach:  „Przyjaciel owadów”, „Chodź bawić się na łące”, „Dwa motylki”. Rozwijały pamięć, spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia rozwiązując zagadki słowne i obrazkowe o owadach, zwierzętach i kwiatach łąkowych.
Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach ruchowych: „Pracowite pszczoły”, „Na łące”, „Krecik w tunelu”, „Motyle na łące”. Dzieci wspólnie z nauczycielem stworzyli listę zasad „Jak postępować z owadami?” zastanawiając się, czy można z bliska oglądać owady, czego nie wolno robić podczas kontaktu z nimi. Dzieci były wdrażane do zasady „szanujemy przyrodę”, rozwijały empatię i troskę o owady oraz środowisko przyrodnicze. <<<foto>>>
 Opr. Marzenna Murawska

Święto Rodziców

W minionym tygodniu dzieci z grupy Biedronki zajmowały się tematem głównym Święto rodziców. Przedszkolaki wysłuchały wiersza Dobra wróżka, dowiedziały się jak ważną osobą w życiu każdego dziecka jest mama. Poprzez opowiadanie Domowe obowiązki dzieci zapoznały się z obowiązkami, które powinni wykonywać członkowie rodziny. Biedronki wykonały zakładki do książek dla rodziców, usprawniając przy tym swoją motorykę małą. Przy użyciu śrubek, nakładek z przedszkolnego warsztatu, dzieci doskonaliły umiejętności matematyczne. Dodawanie, odejmowanie, ustalanie równoliczności zbiorów oraz układnie rytmów. Biedronki wykonały kompozycje w słoiku, które wręczyły w dniu Święta Rodziców. W piątkowy poranek dzieci z niecierpliwością wyczekiwały swoich rodziców. Przedstawiły część artystyczną, śpiewali piosenki, recytowali wiersze oraz tańczyli. Po części artystycznej wręczyli rodzicom prezenty wykonane w przedszkolu. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Rowicka-Wójcik

Czyste powietrze wokół nas

W dniach 15-19 V.2023r. dzieci z grupy IV „Biedronki” realizowały zadania programu „Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu było:
- zwiększenie wiedzy dzieci na temat skutków palenia papierosów
- zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie
- uświadamianie dzieciom niebezpieczeństw grożących życiu ludzi spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego
- zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymów
- kształcenie współodpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia przyrodniczego
Realizując program nauczycielki przeprowadziły cykl kilku zajęć dydaktycznych. Dzieci wypowiadały się na temat „Czy powietrze jest czyste i zdrowe?” w oparciu o ilustracje, prezentacje multimedialną, własne spostrzeżenia, obserwacje. Oglądały inscenizację „O kominie, który przestał dymić”, śpiewały piosenkę o zielonym Dinusiu, który nie lubi palaczy i ucieka przed dymem, bawiły się w zabawę podczas której przy dźwiękach muzyki klasycznej pokazywały jak zachowują się ludzie, oddychając świeżym, czystym powietrzem, a jak kiedy przebywają w zadymionym otoczeniu. „Biedronki” wysłuchały relaksującej historyjki o podróży Dinusia pociągiem, podczas której poznały miłe i nieprzyjemne zapachy. Dzieci swoją wiedzę i spostrzeżenia przelały na papier rysując kredkami na temat „Gdzie i kiedy widzę dym”, malując farbami znak „Zakaz palenia papierosów”. Rozmawialiśmy o tym „Co się dzieje kiedy ludzie palą papierosy?”, „Jak unikać dymu papierosowego?”
Realizując program dzieci chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach, tym samym zwiększyły świadomość na temat szkodliwości różnych źródeł dymów. <<<foto>>>
opr. Marzenna Murawska

JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM

W minionym tygodniu grupa Biedronki zapoznawała się z tematem tygodnia „Jestem Polakiem i Europejczykiem”. Dzieci dowiedziały się jak wygląda flaga Polski, oraz co oznaczają kolory biały i czerwony. Dowiedziały się również, że hymnem naszego kraju jest Mazurek Dąbrowskiego, a na godle widnieje orzeł biały w koronie. Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały legend polskich tj. ,,O warszawskiej syrence'', „O toruńskich piernikach'' oraz „O smoku wawelskim'' . Biedronki podczas zajęć z mapą Europy , dowiedziały się o krajach, które sąsiadują z Polską. Dzięki mapie Polski przedszkolaki poznały największe polskie miasta oraz ich najciekawsze atrakcje warte odwiedzenia. Dzieci wykonały dwie prace plastyczne, Wieżę Eifla wykonały w technice przestrzennej. Flagę Polski stworzyły przy użyciu kawałków bibuły, przyklejając je w konturze. Podczas zajęć matematycznych, dzieci mierzyły odległość między największymi miastami na mapie. Później porównywały długość tasiemek, które posłużyły nam do wyznaczania poszczególnych długości. Cały tydzień towarzyszyła nam piosenka „O Warszawskiej syrence''.
Podsumowaniem naszych patriotycznych działań był quiz wiedzy o Polsce, który dzieci rozwiązały przy użyciu tablicy multimedialnej. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Rowicka - Wójcik

JAK BYĆ EKO?

22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Problem ochrony przyrody, środowiska, ekologii jest bardzo ważny dla wszystkich, dlatego też od najmłodszych lat powinniśmy uczyć dzieci szacunku do otaczającej przyrody.
W ubiegłym tygodniu realizowaliśmy w grupie „Biedronek” temat kompleksowy „Jak być Eko?”. Wspólnie z dziećmi stworzyliśmy kodeks przyjaciela przyrody. Przedszkolaki poznały sposoby dbania o przyrodę i zasady zachowania się w środowisku przyrodniczym. Dzieci uczyły się segregować śmieci ,dowiedziały się co można zrobić z odpadów, opowiadały historyjkę obrazkową „Pogotowie ekologiczne” oceniając zachowanie ludzi przedstawionych na ilustracjach.
„Biedronki” podjęły działania ekologiczne dla dobra Ziemi, przyłączyły się do akcji „Sprzątanie świata” oraz posadziły krzewy ozdobne w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci wykonały „Ekologiczną torbę na zakupy” ozdabiając ją stempelkami według własnego pomysłu, zapełniały skrawkami kolorowego papieru pojemniki na śmieci, nauczyły się piosenki „Ochroń Ziemię” i podjęły się jej instrumentacji muzycznej . Dzieci rozszerzyły zasób słów o wyrazy: ekologia, segregacja, recykling.
Podsumowaniem omawianej tematyki i zdobytych wiadomości był quiz wiedzy o ekologii oraz uzyskanie przez dzieci dyplomu „Przyjaciel Ziemi”. <<<foto>>>
opr. Marzenna Murawska

LUBIMY ZWIERZĘTA

Obecność w domu zwierzęcia sprzyja rozwojowi emocjonalnemu i społecznemu dziecka. Dzieci wchodzą w bliskie relacje ze zwierzętami, przywiązują się do nich, troszczą się o nie. Uczą się, że zwierzęta też mają swoje potrzeby, które trzeba zaspokoić i podobnie jak ludzie odczuwają ból.
W drugim tygodniu kwietnia przedszkolaki miały okazję poznać zwierzęta domowe oraz hodowlane. Dowiedziały się, jak należy dbać o zwierzęta, rozpoznawały różne rasy psów, chętnie opowiadały o swoich domowych pupilach. Poszerzyły wiedzę ma temat zwierząt z wiejskiego podwórka, wzbogaciły słownictwo związane z gospodarstwem, poznały nazwy zwierząt dorosłych i małych (koń – źrebak, krowa – cielę, owca – jagnię itp.) oraz naśladowały ich odgłosy. Poznały upodobania tych zwierząt, pomieszczenia dla nich przeznaczone (obora, stajnia, kurnik).
Dzieci uczestniczyły w różnych zabawach ruchowych, matematycznych, naśladowczych, muzycznych: „Pieski na spacerze”, „Wiejskie zwierzęta”, „Wielbiciele psów i miłośnicy kotów”, „Ile kur jest w kurniku?”, „Jakie to zwierzę?”. „Biedronki” malowały farbami swoje ulubione zwierzątko, wykonały prace przestrzenną „Kolorowa krowa”.
 Realizując zadania podstawy programowej, dzieci:
-utrwaliły wiadomości na temat zwierząt domowych i hodowlanych;
-rozwijały empatię wobec zwierząt;
-rozwijały umiejętności wypowiadania się na temat zwierząt;
-uczyły się obowiązków oraz dostrzegania potrzeb zwierząt;
-doskonaliły zdolności matematyczne;
-usprawniały narządu artykulacyjne – języka, warg, podniebienia miękkiego. <<<foto>>>
opr. Marzenna Murawska

WIELKANOC

W pierwszym tygodniu kwietnia dzieci z grupy Biedronki zapoznawały się z tematem głównym „Wielkanoc''. Dzieci na zajęciach dowiedziały się o zwyczajach wielkanocnych. Bawiliśmy się w zabawę tematyczną „Zbliża się Wielkanoc” na podstawie wiersza pt. „Szykujemy wielkanocny stół”. Dzieci poznały zawód cukiernika. Biedronki wykonały pracę plastyczną „Tęczowa pisanka”. Przedszkolaki rysowały pastelami na konturze jajka, rysowały i wycinały kurczaczka. Naszym kolejnym zajęciem były zabawy matematyczne „Działania z kolorowymi pisankami”. Dzieci przy użyciu styropianowych jajeczek przeliczały jajka, tworzyły z nich rytmy, ćwiczyły klasyfikowanie, porównywały równoliczność zbiorów. Biedroneczki wykonały pracę „Zajączek” z kubeczka styropianowego. Dzieci doczepiły oczka oraz wąsy z drucików kreatywnych, a także przykleiły uszka zajączkowi i trawkę z bibuły. Cały tydzień towarzyszyła nam piosenka „Kolorowe pisanki”, przy której dzieci się bawiły oraz wykonywały ćwiczenia gimnastyczne. <<<foto>>>
Opracowała: Joanna Rowicka - Wójcik

Wiosna tuż-tuż

Po długim okresie zimowym, wreszcie mogliśmy powitać wiosnę. W tym tygodniu rozmawialiśmy o tym, jak przyroda pomału budzi się z zimowego snu. W ogródku zaczęły pojawiać się pierwsze wiosenne kwiaty, a na drzewach – bazie i pączki. Pięciolatki bacznie przyglądały się zachodzącym zmianom podczas spacerów w okolicy przedszkola. Dzieci rozpoznawały i nazywały pierwsze wiosenne kwiaty: przebiśniegi, sasanki, pierwiosnki, krokusy. Poszerzyły swój dziecięcy słownik o wyrażenie: kwiaty pod ochroną.
Z dużym zaangażowaniem wykonywały prace plastyczne: krokusa, bazie oraz wiosenne symetryczne rysunki. Dzieci radośnie powitały Pierwszy Dzień Wiosny z innymi  grupami przedszkolnymi. Zaprezentowały swoje wiosenne stroje, śpiewały i bawiły się przy piosenkach o wiośnie , kolorowały a później składały puzzle dużego formatu. Dużą atrakcją dla dzieci okazała się również wiosenna fotobudka .
„Biedronki” dowiedziały się „Jak dawniej witano wiosnę”, poznały tradycje ludowe związane z nadejściem wiosny  (marzanna, gaik), uczyły się na pamięć wiersza „Wiosna”. Dzieci brały udział z zabawach: „Rośniemy jak kwiaty”, „Projektant ogrodów”, „Wiosenne ptaki” oraz improwizowały ruchem „taniec kwiatów”.  
Realizując zadania podstawy programowej dzieci:
- poznały wybrane tradycje ludowe związane z nadejściem wiosny;
- rozwijały zainteresowania otaczającym środowiskiem przyrodniczym i zachodzącymi zmianami:
- rozwijały twórczą ekspresję ruchową, muzyczną i plastyczną;
- pogłębiały integrację z przedszkolakami podczas uroczystości powitania wiosny;
- rozwijały umiejętność budowania wypowiedzi;
- doskonaliły koordynację wzrokowo-ruchową <<<foto>>>
opr. Marzenna Murawska

W marcu, jak w garncu

W minionym tygodniu dzieci z grupy Biedronek zapoznawały się z tematem głównym ,,W marcu jak w garncu''. Przedszkolaki dowiedziały się, o zmianach zachodzących w miesiącu marcu. Poznały powiedzenia związane z wiosenną, kapryśną pogodą. Bawiliśmy się w zabawę orientacyjno- porządkową ,,Nadchodzi burza''. Dzieci dowiedziały się jak powstaje deszcz i w jaki sposób odbywa się obieg wody w przyrodzie. Przedszkolaki stworzyły kalendarz pogody, usprawniając przy tym wycinanie nożyczkami oraz doskonaląc motorykę małą poprzez formowanie plasteliny. W kolejnym dniu bawiliśmy się z piosenką ,,Marcowe przewroty'', którą wykorzystaliśmy podczas naszych zajęć gimnastycznych. Przedszkolaki brały udział w grze dydaktycznej ,,Burza'' dzięki, której rozwijały umiejętność dodawania i odejmowania. Dzieci wykonały pracę plastyczną ,,Przebiśniegi''. Wydzierały tło z białego i brązowego papieru, przyklejały kwiaty z kół, opierając się na technice origami. Zwieńczeniem naszych działań było założenie zielonego ogródka. Dzieci posadziły cebulkę w doniczkach i oznaczyły je metryczką ze swoim imieniem. <<<foto>>>

Poznajemy różne zawody

W ubiegłym tygodniu dzieci z gr. IV poznawały różne zawody, zarówno współczesne jak i te, które były potrzebne w przeszłości. Rozmawialiśmy na temat pracy, którą wykonują przedstawiciele zawodów np. co robi piekarz, kurier, fotograf, barber, groomer, pilot, hydraulik, stolarz, kelner, muzyk. Dzieci były bardzo zaciekawione zawodami, które już nie istnieją np. mleczarz, telefonistka, latarnik, bednarz, flisak, kowal, dorożkarz.
Z całą grupą odwiedziliśmy salon fotograficzny i przyjrzeliśmy się bliżej pracy fotografa. Dzieci próbowały swoich sił jako modelki i modele pozując do zdjęć.
Nasze rozmowy, przeczytane wiersze: „Wszyscy dla wszystkich”, „A kiedy dorosnę”, filmy edukacyjne, zabawy, zagadki słowne i obrazkowe uświadomiły dzieciom że każda dobrze wykonana praca jest ważna i ma ogromne wartości dla innych. „Biedronki” wzbogaciły słownictwo, zapoznały się z atrybutami charakterystycznymi dla poznanych zawodów, kształciły umiejętność rozpoznawania ich. Podczas wspólnych zabaw i wykonywanych prac plastycznych wcielały się w role malarzy, malując obraz, szefów kuchni wykonując kompozycje wymyślonej potrawy na talerzu, czy też muzyków grając na instrumentach perkusyjnych. Dzieci wypowiadały się, jaki zawód chciałyby wykonywać,  gdy będą dorosłe, podawały przyczyny dla których chcą te zawody wykonywać.
Celem naszych zajęć edukacyjnych było:
- zapoznanie z różnymi zawodami i czynnościami charakterystycznymi dla osób pracujących w danym zawodzie;
- organizowanie sytuacji sprzyjających poszerzaniu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia np. batuta, pejzaż, flisak, groomer;
- kształtowanie świadomości kulturowej poprzez zapoznanie z „ginącymi” zawodami;
- wskazywanie na społeczną użyteczność pracy ludzkiej;  
- kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych
- doskonalenie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyobraźni poprzez działania plastyczne. <<<foto>>>
opr. Marzenna Murawska

Z czego to jest zrobione?

W ubiegłym tygodniu dzieci z gr IV poszerzały wiadomości dotyczące powstawania różnych produktów: sera, chleba, miodu, wełny, naczyń glinianych, papieru.
Pięciolatki dowiedziały się m.in.:
-  co można stworzyć  z gliny
- jak z mleka zrobić ser biały
- jak wygląda proces powstawania chleba
- z czego robi się swetry
- z czego powstaje papier
- jak powstaje miód
Dzieci z uwagą słuchały opowiadania A. Widzowskiej „Produkty” oraz E. Stadtmuller „Zapomniany sweterek”, oglądały filmy edukacyjne o lepieniu garnków z gliny, o produkcji wełny, powstawaniu papieru, opowiadały historyjkę obrazkową „Jak powstaje miód”, uczestniczyły w zabawie badawczej „Swetry i sweterki”, zabawach pantomimicznych oraz muzyczno-ruchowych.
Celem naszych zajęć było:
- poszerzanie wiedzy o przyrodzie i zjawiskach fizycznych;
- poznanie pochodzenia różnych produktów;
- utrwalenie wiadomości na temat zawodów;
- rozwijanie aktywności słownej oraz wzbogacenie słownictwa;
- rozwijanie umiejętności plastycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej;
- wskazywanie na społeczną użyteczność pracy ludzi. <<<foto>>>
opr. M. Murawska

Teatr

W minionym tygodniu dzieci z grupy IV wzbogacały wiedzę dotyczącą teatru i zawodu aktora. „Biedronki” dowiedziały się, że teatr to miejsce sztuki i kultury, gdzie organizowane są różne spektakle i przedstawienia. Zapoznały się z jego różnorodnymi rodzajami, czynnościami wykonywanymi m.in. przez reżysera, aktora, scenografa, charakteryzatora, suflera, operatora światła. Obejrzały teatrzyk kukiełkowy „Czerwony Kapturek” oraz film edukacyjny „Teatr” który był doskonałym wprowadzeniem do rozmów i zabaw teatralnych. Dzieci wcielały się w role aktorów i samodzielnie wymyślały krótkie scenki teatralne wykorzystując do tego stroje, pacynki, kukiełki oraz własnoręcznie wykonane maski teatralne. Bawiły się w mima, przedstawiając za pomocą gestów i mimiki strach, radość, smutek, złość. Utrwaliły pojęcia: kurtyna, scena, kukiełki, marionetki, pacynki, widownia, artyści. Zapoznały się z zasadami odpowiedniego zachowania się w teatrze, poznały piosenkę „Magiczne miejsce”, rozpoznawały postaci z bajek rozwiązując zagadki słowne i obrazkowe.
Zabawy w teatr stymulują rozwój, pobudzają wyobraźnię, pozwalają przenieść się w świat fantazji. Dzieci uczą się współpracy, zgodnego dzielenia się zarówno rekwizytami, jak i rolami. Jest to również doskonała okazja włączenia do wspólnej zabawy dzieci nieśmiałych. Przedszkolaki poszerzają zasób słownictwa, uczą się wyrażania swoich myśli, kształtują emisję głosu i dykcję, rozładowują nagromadzone emocje oraz pozwalają zrozumieć własne emocje a przede wszystkim dają wiele radości dzieciom. <<<foto>>>
opr  Marzenna Murawska

CO ŁĄCZY KURĘ I DINOZAURA?

W pierwszym tygodniu lutego rozmawialiśmy o dinozaurach. Przedszkolaki dowiedziały się, gdzie żyły (na jakim kontynencie) i jak wyglądały. Poznały również nazwy niektórych dinozaurów oraz podział na mięsożerne i  roślinożerne. Oglądały również filmy poświęcone omawianej tematyce. Wykonały pracę plastyczną - dinozaura, który wykluwa się z jajka oraz lepiły dinozaury z plasteliny.  Biedroneczki poznały również pracę paleontologa, obejrzały film, z którego dowiedziały się, że praca ta nie należy do najłatwiejszych, potrzeba dużo cierpliwości i wiele godzin żeby znaleźć szczątki dinozaura. W ramach zajęć każde dziecko mogło się wcielić w rolę paleontologa i odkryć ciekawe gatunki dinozaurów oraz ich szczątki. (I2, I3, I5, I6, I8, II2, III4, III8, IV5). <<<foto>>>
Opracowała: Paulina Jachimowicz

ZIMO BAW SIĘ Z NAMI

W tym tygodniu rozmawialiśmy o zimowych zabawach. Przedszkolaki wysłuchały wiersz pt. ,,Kto chce jeździć ze mną’’ oraz opowiadanie pt. ,,Troje dzieci na sankach’’. Na podstawie opowiadania rozmawialiśmy o bezpiecznych zabawach na śniegu. Na podstawie obrazków opowiadały samodzielnie historyjkę obrazkową ,,Lepimy bałwana’’, chętnie zgłaszały się do odpowiedzi i opowiadały pełnymi zdaniami. Były również ćwiczenia matematyczne ,,Zabawy bałwanków’’, rozwijaliśmy umiejętność liczenia, przeliczania oraz klasyfikowania. Biedroneczki wykonały również pracę plastyczną, malowali farbami bałwanki na niebieskim tle.
W tym tygodniu odbył się również bal karnawałowy, były wróżki, policjanci, Elzy, księżniczki, Zorro oraz wiele innych ciekawych strojów. <<<foto>>>
Opracowała: Paulina Jachimowicz

ZIMOWE POTRZEBY PTAKÓW

W drugim tygodniu stycznia rozmawialiśmy o dokarmianiu ptaków zimą. Przedszkolaki dowiedziały się, że zima to trudny czas dla ptaków, dlatego należy im pomagać. Biedroneczki wysłuchały wiersza Barbary Szelągowskiej pt. ,,Zimowi pomocnicy’’. Dowiedziały się czym można dokarmiać ptaki. Poznały ptaki zimujące w Polsce, a także te których nie spotkamy zimą, bo odlatują do ciepłych krajów jak np. bocian. Słuchaliśmy piosenki ,,Pomóż ptakom’’. Wspólnie wykonaliśmy karmnik z plastikowej butelki po wodzie, do którego dzieci wsypały ziarenka, wykleiły wróbelka skrawkami papieru oraz zrobiły wronę z gotowych elementów. Przedszkolaki doskonaliły kompetencje matematyczne podczas zabawy ,,Kto pierwszy do paśnika?’’.  Na koniec tygodnia rozwiązywały quiz którego tematem były zwierzęta zimową porą. <<<foto>>>
Opracowała: Paulina Jachimowicz

Skok w Nowy Rok

Miniony tydzień był wspaniałą okazja do kształtowania poczucia czasu. Koniec starego roku i początek nowego sprzyjał uświadamianiu dzieciom tego, że doświadczają stałego następstwa dni i nocy, dni tygodnia, miesięcy, pór roku. To pomaga kształtować u dzieci rozumienie ciągłości czasu, dostrzeżenia pewnej powtarzalności – rytmu. „Biedronki” zapoznały się ze sposobem mierzenia czasu, poszerzyły wiedzę na temat pracy zegarmistrza i przedmiotów służących do odmierzania czasu.
Dzieci uczyły się dni tygodnia inscenizując wiersz J. Brzechwy „Tydzień”, poznały nazwy miesięcy słuchając opowiadania J. Porazińskiej „Baśń o dwunastu braciach”, kształtowały pojęcia czasu: wczoraj, dzisiaj, jutro w zabawie dydaktycznej.
Przedszkolaki utrwaliły pory roku oraz ich charakterystyczne cechy. Wykonały pracę plastyczną „Kolorowy rok” rysując pastelami cztery pory roku na kolorowych kartkach, kształtowały umiejętność pracy w zespole.
W tym tygodniu towarzyszyła dzieciom piosenka „Cztery pory roku” przy której bawiąc się doskonaliły koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową. Dzieci chętnie rozwiązywały zagadki na temat „Wokół kalendarza” oraz podejmowały próby odczytywania godzin na zegarze treningowym.
Zgodnie z podstawą programową dzieci:
- kształtowały poczucie ciągłości czasu, pojęcia związane z czasem;
- rozwijały wrażliwość słuchową i wyczucie czasu;
- rozwijały mowę, umiejętność wyciągania wniosków m.in. poprzez rozpoznawanie charakterystycznych pór roku;
- rozwijały umiejętność zgodnej współpracy inscenizując wiersz, pracując zespołowo przy wykonywaniu pracy plastycznej;
- rozwijały pomysłowość, kreatywność m.in. ilustrując ruchem treści utworu muzycznego. <<<foto>>>
 opr. Marzenna Murawska  

O czym w święta każdy z nas pamięta?

W ostatnim tygodniu przed świętami przedszkolaki podczas zajęć  poznały tradycje świąteczne związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Najbardziej znane polskie tradycje to ubieranie choinki, łamanie się opłatkiem podczas kolacji wigilijnej, dwanaście potraw na stole i śpiewanie kolęd. Wszystkie one tworzą niepowtarzalną magię grudniowych świąt. Biedroneczki wysłuchały opowiadania o choince oraz wiersz pt. ,,Wieczór wigilijny’’. Dzieci wspólnie śpiewały polskie kolędy, zrobiły pracę plastyczną – świąteczną kartkę. Na zajęciach z religii przedszkolaki podzieliły się opłatkiem i złożyły sobie życzenia. <<<foto>>>
Opracowała: Paulina Jachimowicz

„Lubimy czytać książki”

Książki są źródłem wiedzy, dzięki nim można się zrelaksować, miło spędzić czas, przenieść w fantastyczny świat. Kontakt z książką powinien zacząć się we wczesnym dzieciństwie. W 2001 roku rozpoczęła się kampania „Cała Polska czyta dzieciom”. Propaguje ona codzienne czytanie dzieciom książek jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego. W minionym tygodniu realizowaliśmy w grupie „Biedronek” projekt „Książka”, którego celem było:
- budzenie zainteresowania książką poprzez zabawy literacko-teatralne, plastyczne i muzyczne;
- wdrażanie do prawidłowego korzystania z książek;
- poznanie utworów literatury dziecięcej (opowiadań, wierszy, bajek, baśni, legend) z jednoczesnym ukazaniem roli książki w życiu człowieka;
- ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych;
- zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą;
- rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki;
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych
Przedszkolaki zwiedziły księgarnie, Bibliotekę Pedagogiczną i Bibliotekę Miejską w Węgrowie, zapoznały się z zasadami wypożyczania książek. W obu bibliotekach miło spędziły czas nie tylko zwiedzając te miejsca, ale również uczestnicząc w zorganizowanych zajęciach edukacyjnych i zabawach. Dowiedziały się m.in. jakie są rodzaje książek, jak wygląda pismo brajla, słuchały z zainteresowaniem książek: „Jak być szczęśliwym” oraz „Tupcio Chrupcio”. Dzieci podczas realizacji tematyki o książkach dowiedziały się z historyjki obrazkowej  „Jak powstaje książka”, rozszerzyły zasób słownictwa o wyrazy: pisarz-autor, ilustrator, drukarz, bibliotekarz, księgarz. „Biedronki” poznały zasady korzystania z książek na zajęciach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Wykonały plakat „Nasze zasady korzystania z książek”. Chętnie opowiadały na temat przeczytanej w domu książeczki oraz ilustracji, którą wykonały w domu z rodzicami.
Dzieci rozwijały umiejętności manualne, plastyczne, kreatywność wykonując zakładkę na książki. Przygotowały również i zaprezentowały dzieciom z innych grup inscenizację do utworu J. Tuwima „Rzepka”. Gościliśmy też panią dyrektor i mamy z grupy „Biedronek”, które czytały dzieciom bajeczki, opowiadania wiersze.
Czytanie dziecku codziennie przez 20 minut jest przemyślanym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. Warto wprowadzać taki  zwyczaj w każdym domu – z pewnością będzie on korzystny dla dziecka i jego rozwoju, a także dla budowania więzi rodzinnych. <<<foto>>>
opr.  Marzenna Murawska

Poznajemy kosmos

Kosmos fascynuje zarówno dorosłych, jak i dzieci. W ubiegłym tygodniu dzieci z gr IV miały okazję poznać ten niezwykły kosmiczny świat podczas realizacji tematu kompleksowego „ Gdzie można spotkać Małą i Wielką Niedźwiedzicę?” „Biedronki” poznały model kuli ziemskiej – globus, wskazywały na nim kontynenty, oceany, morza. Poznały czym jest Wszechświat, co to jest Układ Słoneczny, komety, meteoryty, utrwaliły nazwy planet. Zgromadziliśmy też w sali książki, albumy, zdjęcia, plakaty związane z kosmosem. Dzieci poznały zawody związane z kosmosem: kosmonauta, astronom, wysłuchały opowiadanie o Mikołaju Koperniku „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. W zdobywaniu wiedzy pomogły dzieciom filmy edukacyjne oraz zabawy ruchowe przy piosenkach: „W Układzie Słonecznym”, „Trzej kosmici”. Uczyły się na pamięć wiersza J. Róży Salach „W Toruniu żył Kopernik”. Dużo radości sprawiły dzieciom wykonane samodzielnie prace przestrzenne „Ufoludek”, „Statek kosmiczny” . Przedszkolaki swoje umiejętności, zdobytą wiedzę, wyobraźnię mogły wyrazić w swoich rysunkach przedstawiających kosmos.
Realizując podstawę programową dzieci:
- wzbogaciły słownik o pojęcia związane z kosmosem;
- wzbogaciły wiedzę o kosmosie;
- rozwijały zainteresowania pracą kosmonauty, astronoma;
- doskonaliły umiejętność odtwarzania ruchem określone treści;
- kształciły umiejętność wyrażania swojej wiedzy w ekspresji plastycznej;
- rozwijały umiejętności integracyjne podczas zabaw;
- doskonaliły pamięć, spostrzegawczość wzrokową;
- rozwijały sprawności manualne i ruchowe <<<foto>>>
opr. Marzenna Murawska

Co powinien wiedzieć każdy Polak?

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o naszej ojczyźnie, symbolach narodowych. Przedszkolaki zapoznały się z mapą Polski, wiedzą gdzie są góry a gdzie jest morze, oraz poznały ciekawe miejsca na mapie Polski. Zapoznały się również z nazwami krajów które są sąsiadami Polski. Wykonały kotyliony, wysłuchały piosenki ,,To Polska’’ oraz brały udział w zajęciach matematycznych. Nasza grupa wraz z innymi dziećmi wzięła udział w akcji: ,,Szkoła do hymnu’’, oraz w ,,Bieg Dla Niepodległej’’. Zakończeniem patriotycznego tygodnia było wyjście do szkoły na przedstawienie najstarszej grupy przedszkolnej, oraz wyjście na cmentarz i zapalenie zniczy na Grobie Nieznanego Żołnierza.
I2, I5, I9, II2, II5, III2, III4, IV7, IV10, IV15 <<<foto>>>

Opracowała: Paulina Jachimowicz


Rodzina razem się trzyma

Pierwszy tydzień listopada poświęciliśmy tematyce bardzo bliskiej dzieciom, a mianowicie rodzinie. „Biedronki” utrwaliły określenia dotyczące pokrewieństwa, zapoznały się ze schematem drzewa genealogicznego oraz poznały jakie prawa i obowiązki mają dzieci. Przedszkolaki uczyły się, w jaki sposób można na co dzień pomagać rodzicom i okazywać im uczucia. Dzieci dyskutowały na temat ulubionych wspólnych zajęć z rodzicami, dziadkami, słuchały utworów literackich m.in. H. Sobkowiak „Niewidzialna dłoń”, A. Galicy „Rodzina”, K. Bednarek „Sprzątanie”. Rysowały również kredkami „Portret rodzinny” wycinając do niego kolorowe ramki. Słuchały i śpiewały piosenki dotyczące omawianej tematyki: „Moja mama i mój tata”, „Rodzina to jest drużyna”
„Biedronki” poznały i utrwaliły nazwy członków rodziny w języku angielskim, wesoło bawiły się przy piosence „ My family”. Dzieci rozwijały umiejętności matematyczne: utrwaliły figury geometryczne, liczyły w dostępnym zakresie.
Realizując podstawę programową dzieci:
- rozwijały empatię wobec członków rodziny;
- wzmacniały poczucie przynależności i więzi z rodziną;
- rozwijały zdolności językowe;
- wdrażane były do słuchania tekstów literackich;
- rozwijały aktywność plastyczną wycinając z papieru, rysując kredkami;
- rozwijały percepcję słuchową, poczucie rytmu <<<foto>>>
opr. Marzenna Murawska

Jesienna pogoda: wieje, kropi, mży

W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy o jesiennej pogodzie, o zmianach które zachodzą w przyrodzie późną jesienią.  Przedszkolaki rozmawiały na podstawie ilustracji, o tym: ,,Kiedy wiatr może pomóc a kiedy zaszkodzić’’, rozwijały swobodne wypowiedzi. Biedroneczki chętnie brały udział w zabawach przy piosenkach  ,,Jesień – jesieniucha’’ oraz ,,Wietrzyku psotniku’’. Utrwaliły pojęcia takie jak: mżawka, deszcz, ulewa, grad, tęcza, wiatr. Rozwijały swoje umiejętności matematyczne podczas zabawy ,,Co wiatr strącił z drzewa?’’. Wykonały również prace plastyczne, wiatrak oraz parasol.
Podstawa programowa.I5, I6, III4, III5, IV2, IV5, IV11, IV18 <<<foto>>>
Opracowała: Paulina Jachimowicz

Urodziny w październiku

W październiku świętowaliśmy urodziny Tosi, Lili, Klaudii, Laury oraz Aleksa.

Wszystkim życzymy dużo uśmiechu i samych pięknych chwil :)

<<<foto>>


Jesień w sadzie i ogrodzie

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o jesieni w sadzie i w ogrodzie. Przedszkolaki poprzez zabawę i praktyczne działania poznawały owoce i warzywa. Utrwalały nazwy najczęściej spotykanych warzyw i owoców. Określały, które dary jesieni rosną w sadzie, a które w ogrodzie. Wskazywały jadalne części warzyw. Tworzyły owocowo-warzywne rytmy, rozwijały umiejętność liczenia i określały gdzie jest więcej, a gdzie mniej elementów. Wykonały piękne i kolorowe prace plastyczne, które wymagały od dzieci dużo cierpliwości oraz staranności. Były również zabawy przy piosence ,,Jarzynowa piosenka’’ oraz teatrzyk sylwetkowy pt. ,,Rzecz wydaje się wątpliwa by kłóciły się warzywa. Dowiedziały się również, że owoce i warzywa są dla nich bogatym źródłem witamin potrzebnych do prawidłowego rozwoju i zdrowia. <<<foto>>>
Opracowała: Paulina Jachimowicz

Zwierzęta przygotowują się do zimy

Miniony tydzień przybliżył przedszkolakom świat przyrody – zapoznał je ze sposobem przygotowania się do zimy niektórych zwierząt. Dzieci poznały ich wygląd, nazwy mieszkań. Dowiedziały się także, jakie ptaki odlatują lub przylatują jesienią albo pozostają w Polsce na zimę. „Biedronki” wykonały przestrzenną pracę plastyczną – jeża, wycinając z kartonu opaskę na głowę. Dzieci chętnie rozmawiały o zwierzętach i z uwagą wysłuchiwały różnych ciekawostek na ich temat, oglądały albumy przyrodnicze, słuchały opowiadań m.in. „Wiewiórka Klara i jej przyjaciele”, „Zwierzęta leśne”. Wesoło tańczyły przy piosence „Tańcząca wiewióreczka” i poznały różne rodzaje tańca (walczyk, poleczka, kujawiak, krakowiak). Z zainteresowaniem obejrzały teatrzyk sylwetowy „Wiercipiętek ogląda mieszkanie na zimę”, wyklejały kontur wybranego zwierzątka leśnego skrawkami kolorowego papieru i liśćmi. Dzieci wzbogaciły słownik o określenia :dziupla, gawra, nora, kopczyk z liści, sznur dzikich gęsi, odlot ptaków. Przyswajały pojęcia matematyczne, utrwaliły figury geometryczne m.in. kwadrat, układając jego kształt z materiału przyrodniczego.
Zgodnie z podstawą programową dzieci:
- rozwijały zainteresowanie światem przyrody;
- wzbogacały wiedzę na temat zwierząt leśnych;
- rozwijały zainteresowanie książką, jako źródłem wiedzy;
- rozwijały sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową;
- podejmowały aktywność ruchową i ruchowo-naśladowczą. <<<foto>>>
opr Marzenna Murawska

Jak dbać o zdrowie?

Troska o własne zdrowie to nie tylko umiejętność, ale także wewnętrzna potrzeba, chęć, nawyk. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o zdrowiu, uświadamiając dzieciom, jak ważna jest profilaktyka. Biorąc pod uwagę zalecenia podstawy programowej realizowaliśmy w grupie IV cykl zajęć dydaktyczno-wychowawczych zatytułowany „Jak dbać o zdrowie”. Pięciolatki poznały na czym polega praca lekarza, dowiedziały się, że istnieją specjaliści od różnych części ciała np. oczu, zębów, gardła oraz jak należy zachowywać się w gabinecie. Temat ten stał się okazją do zabawy i wcielania się w rolę lekarza. Dzieci dowiedziały się, co to jest piramida zdrowego żywienia oraz poznały różne grupy żywności i ich wartości odżywcze. Przy udziale nauczycielki  układały z klocków piramidę żywieniową dowiadując się, na czym polega zdrowe odżywianie oraz, że warzywa i owoce powinny być podstawą naszego żywienia. Dzieci poznały znaczenie zdania „Ruch to zdrowie” i dlaczego należy dbać o kondycję naszego ciała.
Biedronki rozwiązywały zagadki o żywności odgadując i oceniając: zdrowe, niezdrowe, słuchały opowiadania o zajączku „Bieg z przeszkodami” który uczył dzieci zdrowych nawyków. Uczestniczyły w zabawach: „Zdrowy duch – w zdrowym ciele”, „Sałatka owocowa”, „Wesoła gimnastyka”. Chętnie wykonały a później degustowały sałatkę owocową z przyniesionych przez nie owoców. Bawiły się przy piosenkach: „Jarzynowa piosenka”, „Zjadaj miód”. Przyklejały też do papierowych talerzy wycięte z gazet ulubione produkty spożywcze.
Od najmłodszych lat warto kształtować u dzieci zdrowe nawyki i zachęcać do wspólnego przygotowania posiłku, na miarę możliwości dzieci. <<<foto>>>

opr Marzenna Murawska


Urodziny Gabrysi i Julki

Wrześniowe podwójne urodziny w grupie IV były okazją do nauki składania życzeń i głośnego odśpiewania "Sto lat".

 Jubilatom - Gabrysi i Julce życzymy samych słonecznych dni i wielu powodów do uśmiechu.

<<<foto>>>


Nadeszła jesień

            Jesień przynosi wiele zmian w przyrodzie, zmienia się cały krajobraz a przyroda obsypuje nas przeróżnymi dobrodziejstwami. W tym tygodniu rozmawialiśmy o darach jesieni, a w szczególności o grzybach. Dzieci miały okazję poznać ich budowę, nazwy niektórych z nich. Dowiedziały się, dlaczego powinny jeść i zbierać grzyby jadalne, a nie trujące. „Biedronki” rozpoznawały drzewa po ich liściach i owocach, uczyły się na pamięć wiersza „Co nam daje las”, poznały zasady „czego nie wolno robić w lesie”.
            W wyobraźni wybraliśmy się też na spacer do lasu na grzyby nasłuchując odgłosów leśnych zwierząt. Tworzyliśmy pracę o omawianej tematyce. Szczególnie pięknie wyszły dzieciom „szyszkowe cudaczki”, z których były bardzo dumne. Wybraliśmy się również na spacer do ogródków działkowych, obserwując jesienne prace i oznaki jesieni.
            Dzieci wzbogaciły słownictwo o nazwy grzybów oraz drzew (dąb, klon, jarzębina, kasztanowiec), rozwijały spostrzegawczość, pamięć wzrokową. Poszerzyły wiedzę przyrodniczą na temat zwierząt i roślin leśnych, rozwijały sprawność manualną, kształciły umiejętność odwzorowywania układu o powtarzającym się rytmie wykorzystując do tej zabawy matematycznej przyniesione do przedszkola dary jesieni (szyszki, kasztany, żołędzie, orzechy, liście). <<<foto>>>
opr.  Marzenna Murawska

OD ZIARENKA DO BOCHENKA

We wrześniu obchodziliśmy uroczyście w Węgrowie Mazowieckie Święto Chleba. W grupie 5 latków podjęliśmy tematykę dożynkową, aby przybliżyć dzieciom pracę rolnika. Omówiliśmy cykl produkcyjny powstawania chleba dawniej i dziś. Dzieci opowiadały historyjkę obrazkową „Skąd się bierze chleb” rozmawiały na temat opowiadania „Żyto i chleb”, poznały pracę rolnika, młynarza, piekarza oraz maszyny rolnicze (traktor, siewnik. kombajn). Poznały też stadia rozwojowe zbóż (ziarno, kłos) oraz wymieniały różne gatunki pieczywa. „Biedronki” z zainteresowaniem śledziły etapy powstania chleba oglądając film edukacyjny „Jak Gaptuś pomaga przy pieczeniu chleba”. Chętnie wyklejały z plasteliny kłosy zbóż, odgrywały scenki z misiem wyjaśniając skąd mamy pieczywo oraz dzieliły się wrażeniami z uroczystości dożynkowych w naszym mieście. Zgodnie z podstawą programową:
- przybliżano dzieciom tradycje ludowe;
- zapoznano z etapami otrzymywania wybranych produktów np. chleba;
- rozwijano ciekawość poznawczą;
- rozwijano ekspresję słowną, ruchową;
- wdrażano do kulturalnego zachowania się przy stole, wpajając szacunek do chleba. <<<foto>>>
opr. Marzenna Murawska

Urodziny Natalki w gr „Biedronek”

W środę obchodziliśmy w przedszkolu piąte urodziny Natalki.

Życzymy wszystkiego co najlepsze: zdrowia, dużo radości, słonecznych dni, ciekawych zabaw z koleżankami i kolegami z grupy.

Panie i dzieci z gr IV

<<<foto>>>


JAK BYĆ SUPERBEZPIECZNY

W drugim tygodniu września dzieci z grupy Biedronek rozmawiały o bezpieczeństwie na drodze. Przedszkolaki przypomniały  sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, ćwiczyły prawidłowe przechodzenie przez ulicę na przejściu dla pieszych, pamiętając o 5 zasadach: zatrzymaj się przed przejściem, spójrz w lewo, spójrz w prawo, spójrz w lewo, jeśli nic nie jedzie, przejdź spokojnie na drugą stronę. Podczas zabaw w grupie dzieci poznały niektóre znaki drogowe. Odgrywały scenki dramowe podczas których dzwoniły po służby ratunkowe.  Biedronki wybrały się na spacer na najbliższe skrzyżowanie. Podczas wycieczki rozglądaliśmy się uważnie, szukaliśmy poznanych na zajęciach znaków.  Przedszkolaki zapoznawały się z wyglądem i znaczeniem kilku ważnych znaków drogowych, tj. przejście dla pieszychdroga wyłącznie dla rowerów czy uwaga dzieci.
Na spacerze przedszkolaki utrwalały poprawny i bezpieczny sposób przechodzenia przez jezdnię w miejscu gdzie są pasy.
Dzieci zwróciły szczególną uwagę na sposób oznakowania przejścia dla pieszych i ścieżkę rowerową, obserwowały zachowanie pieszych i pojazdów oraz przechodziły na drugą stronę ulicy z zastosowaniem
zasad bezpieczeństwa.
Bądźmy uważni i przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego. Nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze! <<<foto>>>

Urodziny Igorka w grupie „Biedronek”

Swoje piąte urodziny 9 września obchodził Igorek. Życzymy wszystkiego najlepszego,
dużo zdrowia, uśmiechu, wspaniałych zabaw z kolegami.
Panie i dzieci z gr. IV
<<<foto>>>

Żegnajcie wakacje, witaj przedszkole

Czas wakacji już za nami, dzieci po dłuższym okresie nieobecności powróciły do przedszkola. W pierwszym tygodniu września wszyscy bardzo chętnie wspominali wakacje dzieląc się swoimi wrażeniami. Stworzyliśmy powakacyjną wystawkę pamiątek, rozwiązywaliśmy zagadki na temat wakacji, opowiadaliśmy historyjkę obrazkową „Jak wróbelek Elemelek w wielkim morzu brał kąpiele”, słuchaliśmy „Legendy o powstaniu pierwszej latarni morskiej”. Dzieci bardzo chętnie swoje wakacyjne wspomnienia i spostrzeżenia przedstawiły na kartce bloku rysunkowego. Z zainteresowaniem obejrzały film edukacyjny „Zwierzęta morskie” oraz poznały różnorodne regiony naszego kraju (góry, morze, jeziora) wzbogacając słownictwo m.in. o wyrazy: ciupaga, góral, mewa, latarnia morska, wydmy, molo, bursztyn.
Miniony tydzień poświęcono również na przypomnienie i utrwalanie grupowych umów poprzez omówienie „Kodeksu przedszkolaka”, budowanie więzi z rówieśnikami, ponowne integrowanie grupy przedszkolnej podczas wspólnych zabaw przy piosenkach. „Biedronki” poznały też zapis swoich imion ozdabiając swoje wizytówki, angażowały się również tworząc akompaniament do piosenki „Przedszkolakiem fajnie być”. Doskonaliły znajomość zasad kulturalnego zachowania się w przedszkolu, utrwalały zwroty grzecznościowe, uczyły się zgodnego odstępowania sobie instrumentów muzycznych podczas wygrywania rytmu piosenki o przedszkolaku.
Zgodnie z podstawą programową dzieci:
- kształtowały postawy akceptacji i szacunku dla innych;
- wdrażane były do uważnego słuchania tekstu literackiego;
- rozwijały uczucia empatii;
- rozwijały umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego;
- kształciły słuch muzyczny;
- rozwijały zdolności plastyczne;
- wzbogaciły słownictwo i rozwijały umiejętność wypowiadania się na zadany temat. <<<foto>>>
Opracowała: Marzenna Murawska

Grupa 3 2021 / 2022

Urodziny w grupie „Biedronek”

15 czerwca swoje 5 urodziny obchodził Szymek.

Życzymy dużo zdrowia, uśmiechu, samych radosnych i słonecznych dni.

Koleżanki i koledzy oraz panie z gr III.

<<<foto>>>


Projekt edukacyjny EMOCJA – moduł V (dodatkowy)

W czerwcu w gr. III zrealizowano ostatnie zadanie z projektu EMOCJA. Piąty moduł projektu dotyczył odwagi. Dzieci zapoznawały się z pojęciem „odwaga”, umiejętnością dostrzegania jej w życiu, rozwijały słownictwo poprzez nazywanie emocji towarzyszących odwadze. „Biedronki” wybierały obrazki, które kojarzyły im się z odwagą, rozmawiały na temat superbohaterów z filmów dla dzieci (Iniemamocni, Superman, Zorro, Batman). Wesoło bawiły się przy utworze „Marsz Radetzkiego” wcielając się w postać ulubionego bohatera, witały się  różnymi częściami ciała z kolegą lub koleżanką z grupy.
Przedszkolaki po objerzeniu bajki „Odwagi zajączku” odpowiadały na pytania nawiązujące do treści. Dowiedziały się na przykładzie zajączka Logana w jaki sposób można przezwyciężyć strach i być odważnym. Dzieci z zapałem kolorowały rekwizyty charakterystyczne dla danego bohatera z filmu lub bajki dla dzieci (opaski, odznaki z literą „S”, znak „Z”, czarne peleryny). Bawiły się też przy piosence „Honor i odwaga” zespołu Orkiestra Dni Naszych.
Przedszkolaki uczyły się w jaki sposób być odważnym, pokonywać strach, nazywały przeżywane emocje, utrwalały słownictwo opisujące emocje i uczucia, rozwijały wyobraźnię, uczyły się współdziałania w grupie. <<<foto>>>
Opracowała: Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Urodziny Blanki

W czerwcu swoje piąte urodziny obchodziła Blanka

Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, uśmiechu na co dzień życzą koledzy i koleżanki oraz panie z gr III.

<<<foto>>>


Wycieczka do zwierzyńca

23 maja 2022r. nasza grupa wybrała się na wycieczkę do Zwierzyńca Eurostruś w Borzychach. Wycieczka autokarem była ogromnym przeżyciem dla naszych przedszkolaków. Po przyjeździe na miejsce w pierwszej kolejności Pani Eliza oprowadziła nas i opowiedziała o każdym zwierzątku które tam mieszka. Były owce, baran, kucyk, koza, alpaka, króliki, pawie, różne gatunki kur. Po spacerze wśród zwierząt czekała na nas zabawa na placu zabaw oraz przejażdżka na przyczepce pełnej siana. Na koniec naszej wycieczki zjedliśmy pyszne kiełbaski z grilla oraz biedroneczki wykonały pamiątkowe naszyjniki z piórkami. <<<foto>>>
Opracowała: Paulina Jachimowicz
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ŁĄKA WIOSNĄ

Wiosna, a szczególnie maj, to bardzo dobry czas na obserwowanie dynamicznie rozwijającej się przyrody. Jest coraz cieplej, chętnie przebywamy na dworze i podziwiamy, jak wszystko rozkwita wokół nas. Cieszą nas kwitnące sady i ogrody. Warto też w tym czasie zwrócić uwagę na piękny wygląd majowej łąki. W otoczeniu przyrody zatrzymać się na chwilę, dostrzec różnorodność kolorów i zapachów jakie wiosną znajdziemy na łące.
To właśnie łąkę z całym jej bogactwem poznawaliśmy w ubiegłym tygodniu. Łąka rozkwita w maju całą paletą barw: zieleń traw przeplata się z kolorami kwiatów i ziół (służących ludziom i zwierzętom) takich jak: koniczyna, stokrotki, mak polny, rumianek, chaber, dziurawiec, dziewanna, mlecze, jaskry, czasem też niezapominajki i kaczeńce oraz wiele innych. Nie od dziś wiadomo, że przyroda sama tworzy najpiękniejsze kompozycje roślinne i jest w tym prawdziwą mistrzynią. Gdy przyjrzymy się łące dokładniej, to oprócz roślin, możemy spotkać jej mieszkańców. Największe zainteresowanie wśród naszych przedszkolaków wzbudzają oczywiście piękne i kolorowe motyle, nie zabrakło również pszczół, świerszczy czy biedronek oraz różnych innych owadów. Bardzo ciekawią i cieszą nas tematy związane z przyrodą, rozwijają naszą ciekawość i zainteresowanie najmniejszymi stworzeniami. Biedroneczki wykonały dwie prace plastyczne, przepiękne kolorowe motyle oraz zakręcone ślimaki. <<<foto>>>
Opracowała: Paulina Jachimowicz
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Poznajemy różne zawody

W maju w gr III realizowano tematykę „Poznajemy różne zawody”. Czterolatki zapoznały się z pracą wykonywaną w różnych zawodach. Nazywały czynności, rozpoznawały urządzenia, przybory, narzędzia wykorzystywane w pracy m.in.: krawcowej, kucharza, fryzjerki, dentystki, strażaka, ogrodnika, sprzedawcy. Dzieci gościły w przedszkolu strażaków, którzy bardzo ciekawie opowiadali o swojej pracy, uświadamiając przedszkolakom w jakich sytuacjach wzywani są na pomoc. Zapoznali dzieci z wyposażeniem wozu strażackiego, strojem strażaków, wzbogacili słownictwo dzieci o nowe wyrazy: hełm, gaśnica, bosak, przestrzegali przed niebezpieczeństwem związanym z ogniem.
„Biedronki” wybrały się również na wycieczkę do gabinetu stomatologicznego, zapoznając się bliżej z zawodem dentystki. Dzieci utrwaliły wiadomości dotyczące zasad dbania o zęby, przekonując się o potrzebie wizyt kontrolnych, unikania zbyt dużej ilości słodyczy. Dzieci bardzo uważnie słuchały pani dentystki i obiecały że chętnie będą zjadały warzywa i surówki.
Przedszkolaki utrwaliły wiedzę o zawodach poprzez rozwiązywanie zagadek, oglądanie filmów edukacyjnych, słuchanie książeczek, wierszy m.in. D. Strzemięckiej – Więckowiak „Kim zostanę”, odgadywały za pomocą dotyku przedmiot i kojarzyły go z zawodem.
Dzieci zgodnie z podstawą programową poznawały pracę zawodową osób z najbliższego otoczenia, uczyły się szacunku dla innych osób, dowiedziały się jak trzeba postąpić w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc. <<<foto>>>
Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Projekt edukacyjny EMOCJA – moduł IV

Na początku maja w gr III zrealizowano kolejne zadanie z projektu EMOCJA. Czwarty moduł projektu dotyczył empatii. Rozmawialiśmy o tym, co znaczy słowo empatia. Dzieci uczyły się dostrzegania i zrozumienia zachowań empatycznych i wykorzystywania ich w życiu codziennym. Dowiedziały się, że dzięki odczuwaniu empatii potrafimy okazać szacunek drugiej osobie i troskę innym. „Biedronki” w zabawie wcielały się w różne role i mimiką, ciałem, gestem przedstawiały różne emocje. Chętnie wycinały, przyklejały, segregowały i dopasowywały obrazki z buźkami – emocjami. Wysłuchały opowiadania „Antek i wycieczka do „aquaparku”  ucząc się okazywania szacunku i troskę innym. Przedszkolaki uczyły się też piosenki pt. „Piosenka o pomaganiu ludziom” oraz wykonywały ćwiczenia wg. Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne mającej na celu budowanie relacji w grupie. Zgodnie z podstawą programową dzieci uczyły się szanować emocje swoje i innych osób oraz rozwijać wzajemne zrozumienie. <<<foto>>>
Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DBAMY O PRZYRODĘ

W trzecim tygodniu kwietnia rozmawialiśmy o tym jak dbać o przyrodę. Przedszkolaki oglądały edukacyjne filmy, śpiewały ekologiczne piosenki, poznały zasady segregacji odpadów i dowiedziały się, jak ważna jest ekologia. Podczas zajęć plastycznych dzieci wykleiły kontur ziemi kuleczkami z bibuły oraz skrawkami papieru. Podsumowaniem tygodnia było wyjście na spacer i sprzątanie naszej okolicy z okazji ,,DNIA ZIEMI’’. <<<foto>>>
Opracowała: Paulina Jachimowicz
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Wielkanoc

Dzieci uwielbiają przygotowania do świąt, jednak na pewno nie wszystkie tradycje i zwyczaje są im dobrze znane. Wielkanoc w przedszkolu to okazja do rozmowy o symbolice świąt i towarzyszących im obyczajach. Dzieci robiły wielkanocnego zajączka z papierowych talerzyków, kolorowały wielkanocny koszyczek oraz rozwiązywały zagadki obrazkowe.
Biedroneczki poznały też wiersze, piosenki o tematyce wielkanocnej. Wysłuchały historyjki obrazkowej na temat przygotowania koszyczka wielkanocnego oraz święcenia pokarmów. <<<foto>>>
Opracowała: Paulina Jachimowicz
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Chciałbym być aktorem

28 marca obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Teatru. Tego dnia poświęconego tematyce teatru zorganizowaliśmy w naszej grupie „mini teatrzyk” , przygotowując scenę, widownię, kurtynę oraz potrzebne stroje. Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. „Biedroneczki” wcielały się w różne postacie i odgrywały krótkie scenki teatralne.  Dzieci ochoczo przebierały się m.in. za Czerwonego Kapturka, wróżkę, wilka, lisa, królewnę, kota, słonia, bociana, lwa. Tego dnia gościliśmy również w przedszkolu aktorkę p. Elizę Maciopa, która ciekawie opowiadała o zawodzie aktora i odgrywała różne scenki, rozbudzając w dzieciach zainteresowanie teatrem. Dzieci dowiedziały się, jak należy zachowywać się w teatrze, wzbogaciły słownictwo o wyrazy: przedstawienie, widownia, spektakl, kurtyna, aktor, rola.
Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym jego rozwój, uaktywnia fantazję, a także marzenia i zainteresowania.  Zgodnie z podstawą programową przedszkola dzieci miału okazję do: rozwijania ekspresji twórczej: w mowie, ruchu, geście, kształcenia i rozpoznawania własnych możliwości, rozwijania kreatywności, nabywania umiejętności aktorskich, rozwijania wyobraźni oraz współpracy w grupie. Zabawy w teatr wszechstronnie i intensywnie wpływają na rozwój dziecka w wielu przedszkolnym, ale przede wszystkim są okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. <<<foto>>>
Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Nadeszła wiosna

Ostatni tydzień marca i początek kwietnia poświęciliśmy w grupie III na obserwowaniu zmian zachodzących w przyrodzie, w związku za nadejściem upragnionej pory roku – wiosny. Rozmawialiśmy o coraz dłuższych dniach, wyższej temperaturze na dworze, topniejącym śniegu i lodzie, powracających ptakach: skowronkach, szpakach, bocianach, pojawiających się pierwszych kwiatach: przebiśniegach, krokusach, pierwiosnkach, tulipanach. Słownik dziecięcy poszerzył się o wyrażenie: kwiaty pod ochroną. Dzieci z zapałem wycinały z pasków papieru przebiśniegi i przyklejały je na kartonie. Bardzo chętnie przeliczały wiosenne kwiaty, klasyfikowały je, porównywały liczebność (tyle samo, więcej, mniej, o ile więcej, o ile mniej), utrwaliły ich nazwy. Czterolatki improwizowały ruchowo utwór „Wiosna” A. Vivaldiego „Cztery pory roku”, zapełniały plasteliną kontur jaskółki. Dzieci poznały i utrwaliły budowę kwiatu (łodyga, liść, kwiat, płatki) używając określeń: miękkie, delikatne, miłe.
Założyliśmy również na parapecie okna w przedszkolu zielony kącik. Dzieci samodzielnie posadziły cebulkę, pietruszkę oraz posiały rzeżuchę. Dowiedziały się jakie są etapy sadzenia i siania oraz czego potrzebują rośliny, aby rosnąć. Zachęcono dzieci do spożywania urozmaiconych potraw, w tym również nowalijek wyhodowanych z zielonej hodowli oraz założenia w domu uprawy ziół, wyhodowania szczypiorku czy też zielonej pietruszki. Dzieci dowiedziały się, że zioła urozmaicają smak potraw oraz korzystnie wpływają na funkcjonowanie organizmy. Przedszkolaki obiecały też, że chętnie spróbują kanapek z pokrojonym szczypiorkiem lub rzeżuchą z przedszkolnego zielonego kącika. Zgodnie z podstawą programową dzieci:
- nabywały umiejętność zgodnego współdziałania w zespole (wykonały czynności konieczne do posadzenia pietruszki, cebuli, posiały rzeżuchę);
- rozwijały wyobraźnie muzyczną improwizując utwór A. Vivaldiego „Wiosna”;
- nabywały umiejętność uważnego słuchania utworów, filmów edukacyjnych, piosenek związanych z wczesną wiosną;
- rozwijały umiejętność budowania wypowiedzi poprawnie gramatycznie;
- doskonaliły koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość <<<foto>>>
Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Muzyka wokół nas (gr.III)

W marcu grupa 4-latków wzbogacała wiedzę na temat instrumentów muzycznych i muzyki. „Biedronki” poznały nazwy instrumentów takich jak: trąbka, pianino, saksofon, perkusja, gitara, skrzypce, flet, kontrabas oraz rozpoznawały ich brzmienie. Omawianą tematykę przybliżono dzieciom poprzez różnego rodzaju aktywności m.in. słuchanie muzyki, oglądanie prezentacji multimedialnej, granie na instrumentach perkusyjnych, wspólne oglądanie albumów, plakatów, zdjęć, rozpoznawanie dźwięków z otoczenia, słuchanie legendy o przerwanym hejnale. Dzieci wzbogaciły słownik o określenia: orkiestra, dyrygent, batuta, koncert, muzyk. Samodzielnie tworzyły muzykę grając na instrumentach perkusyjnych. Z wielkim zaangażowaniem wykonały instrumenty do gry – grzechotki z puszek po napojach, nasion i kolorowego papieru. Dzieci pracowały w małych grupkach i uczyły się współdziałania w zespole. Przedszkolaki muzykując na wybranych instrumentach perkusyjnych rozwijały słuch, poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną, inwencję twórczą, kształciły umiejętność gry. W skupieniu wysłuchały fragmentów utworów muzyki klasycznej: Arama Chaczaturiana „Taniec z szablami”, Roberta Schumanna „Marzenie”, Antonia Vivaldiego „Cztery pory roku – wiosna”. Dzieci rozpoznawały nastrój utworów – muzyka głośna, rytmiczna, spokojna, wolna, smutna. Czterolatki wesoło bawiły się przy piosenkach: „Orkiestra”, „Muzykanci konszabelanci” rozwijając umiejętności wokalne.
Proponowane zabawy i zajęcia stworzyły dzieciom okazję do rozwijania swobodnej ekspresji ruchowej i wrażliwości muzycznej. <<<foto>>>
Marzenna Murawska
 Zatwierdziła: Monika Demczuk

W LODOWEJ KRAINIE

W pierwszym tygodniu marca przedszkolaki poznały lodową krainę, ,,Biegun Północny’’. Poznały historię Eskimosa. Wspólnie zastanowiliśmy się jak wygląda codzienne życie mieszkańców zimowej krainy. Przyjrzeliśmy się ich domkom i wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że zupełnie się różnią od tych nam znanych. Przedszkolaki poznały również zwierzęta które mieszkają w zimowej krainie: niedźwiedzia polarnego, pingwina, foki, uchatki, morsy oraz wieloryby. Biedroneczki zrobiły dwie prace plastyczne ,,Eskimosek i igloo’’ oraz ,,Zwierzęta z krainy lodu’’. Bawiliśmy się również przy piosence ,,Na biegunie północnym’’.
Zrealizowaliśmy w tym tygodniu poszczególne punkty z podstawy programowej. <<<foto>>>
Opracowała: Paulina Jachimowicz
 Zatwierdziła: Monika Demczuk

W krainie baśni (gr III)

W ubiegłym tygodniu dzieci z gr III  przeniosły się do krainy baśni i bajek. „Biedronki” wypowiadały się na temat swojej ulubionej bajki lub bohatera. Słuchały i oglądały ulubione bajeczki m.in. „Psi patrol”, „Królowa lodu”, „Czerwony Kapturek”, „Kopciuszek”, „Calineczka”, „Jaś i „Małgosia” i wiele innych. Chętnie bawiły się w teatr zakładając na rękę pacynkę, odgrywały sceny z bajek. Organizowane zabawy i aktywności miały na celu: rozwijanie umiejętności wchodzenia w rolę, tworzenie własnych tekstów i scenek rodzajowych, budowanie wypowiedzi na określony temat, rozwijanie wyobraźni i kreatywności. Wykonały również „Chatkę Baby Jagi” ozdabiając ją kredkami, elementami kolorowego papieru wg. własnego pomysłu. Nasz bajkowy tydzień uatrakcyjniło spotkanie z mamą Jagódki z naszej grupy, która przebrana za wróżkę czytała dzieciom książki z ich ulubionymi bajkami m.in. „Trzy świnki”. Dzieci w skupieniu słuchały opowieści, a później chętnie rozmawiały na ich temat. Mama Jagódki przyniosła do oglądania różne książki m.in.: takie które wydają dźwięki, z ruchomymi elementami, o różnej fakturze. Zachęciła dzieci do odwiedzenia biblioteki w której pracuje i wypożyczania książeczek. Dzieci utrwaliły zasady właściwego obchodzenia się z książką, aby jej nie zniszczyć.
Baśniowe przygody wzbogaciły wiedzę dzieci o bajkach i ich bohaterach, pobudziły aktywność, inwencję twórczą w sferze plastycznej, ruchowej. Czterolatki doskonaliły koncentrację uwagi i pamięci, rozwijały mowę i wyobraźnię. Dzieci dowiedziały się że, oglądane bajeczki, baśnie, słuchane książeczki są źródłem wiedzy i dzięki nim można miło spędzić czas. <<<foto>>>
Marzenna Murawska
 Zatwierdziła: Monika Demczuk

Ruszaj się!

Ruch i gimnastyka są potrzebne dziecku jak powietrze i jedzenie. Występujący u dzieci ,,głód ruchu’’ jest wyrazem podświadomej chęci zaspokajania tej bardzo ważnej potrzeby, zapewniającej niezbędny czynnik stymulujący rozwój.
Proponowane atrakcyjne, a jednocześnie nieskomplikowane i bezpieczne ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną dziecka (często w oparciu o materiały akcji "Zdrowo i sportowo"), kształtują poprawną postawę ciała.
Dzięki zajęciom z gimnastyki ogólnorozwojowej, przedszkolaki mogą wyrazić swoją ekspresję ruchową, ćwiczyć sprawność motoryczną i zręczność. Ćwiczą również samokontrolę, koncentrację uwagi, koordynację oraz orientację przestrzenną (prawa – lewa, góra – dół). <<<foto>>>
Opracowała: Paulina Jachimowicz
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny EMOCJA (gr.III)

Moduł 3 – KRAINA MOCY SŁÓW

Realizując kolejne zadanie z projektu EMOCJA czterolatki przyswajały wiedzę na temat zachowań akceptowanych społecznie. Przedszkolaki przy melodii Johanna Strauss’a „Marsz Radetzky’ego” wyruszyły w drogę „pociągiem” do Krainy Magii Słów. Zatrzymując się na stacjach takich jak: „Wierszykowo”, „Dla każdego coś miłego”, „Trzy magiczne słowa” poznawały i utrwalały przyjęte zasady i normy zachowania. Wypowiadały się na temat opowiadania „O krainie życzliwych słów” oraz wiersza „Moc słów” N. Marlenki, utrwaliły zwroty grzecznościowe: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam. Dzieci odgrywały scenki z użyciem poznanych „magicznych słów” rozwijały wyobraźnię, ekspresję ruchową. Wykonały również pracę plastyczną „Drzewo pięknych słów” przyklejając na nim liski z miłymi słowami po wcześniejszym zebraniu różnych pomysłów, dyskutowały na temat właściwych i niewłaściwych zachowań wobec innych oraz emocji towarzyszących tym sytuacjom. <<<foto>>>
Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Praca zdalna gr. III
24 - 28. 01. 2022
język angielski 24 - 28. 01. 2022

„Zimą pamiętamy o ptakach” (gr. III)

W styczniu przedszkolaki zapoznały się z tematem dokarmiania ptaków. Dzieci dowiedziały się, że zimą niektóre zwierzęta śpią, inne dzięki zgromadzonym zapasom mogą przetrwać tę porę roku. Część ptaków odleciała do ciepłych krajów, ale niektóre zostały z nami. W związku z tym, że trudno jest znaleźć ptakom pożywienie, zachęcano dzieci, aby nie zapomniały o tym i dokarmiały je w okresie zimowym.
„Biedronki” poznały nazwy ptaków (wróbel, gołąb, sikorka, gil, gawron), ich wygląd oraz zwyczaje. Wykonały karmnik z ptaszkami przyklejając je z kółek- origami oraz gotowych elementów., utrwaliły figury geometryczne. Dzieci doskonaliły liczenie i klasyfikowanie w zakresie 5, tworząc zbiory ptaków. Inscenizowały piosenkę pt. „Biały walczyk”, rozwijając poczucie rytmu, umiejętność odtwarzania ruchem treść piosenki. Ćwiczyły poprawną wymowę na wyrażeniach onomatopeicznych w oparciu o wiersz „Ptaki zimową porą” . Wesoło bawiły się podczas zabaw ruchowych: „Ptaszki na gałązkach”, „Wróbelki i kot”, „Głodne ptaki”. <<<foto>>>
Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny EMOCJA

 MODUŁ II KRAINA WYOBRAŹNI (gr III)

W roku szkolnym 2021/2022 grupa Biedronek przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego EMOCJA. Projekt ten ma za zadanie: kształtowanie postaw społecznych u dzieci, rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości, aktywizowanie dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób, wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek, wrażliwość. Przedszkolaki w ramach projektu zrealizowały zadania z modułu 1- Kraina Kreatywności oraz modułu 2- Kraina Wyobraźni.
Czterolatki po wysłuchaniu wiersza Natalii Martenka „Nasza Wyobraźnia” wykonały plakat na dużym arkuszu szarego papieru. Dzieci tańczyły taniec wyobraźni z kolorowymi chustkami do muzyki A. Vivaldiego „Zima”, stworzyły książeczkę z wyobraźnią według własnego pomysłu, rysowały swoje dziecięce marzenia na gwiazdkach wyciętych z białego papieru. „Biedronki” podczas zajęć i różnorodnych aktywności miały możliwość pobudzić wyobraźnię twórczą i kreatywność, kształtować umiejętność współdziałania w grupie, rozwijać aktywność i zaangażowanie. <<<foto>>>
Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Kalendarz Adwentowy cz. 2

W ostatnie dwa tygodnie grudnia przedszkolaki odkryły kolejne kartki z kalendarza i wykonały różne zadania, np. ozdabiały pierniczki, dowiedziały się o różnych tradycjach w innych krajach, wykonały świąteczną kartę pracy, obejrzały świąteczną bajkę, poznały zapachy świąt, wspólnie robiliśmy świąteczne porządki w sali, oraz wysłuchały świątecznej bajki. Na koniec czekała każdego świąteczna niespodzianka w postaci naklejki. <<<foto>>>
Opracowała: Paulina Jachimowicz
Zatwierdziła: Monika Demczuk

TO JUŻ ZIMA

W drugim tygodniu grudnia tematem zajęć edukacyjnych była zima. Przedszkolaki uważnie wysłuchały opowiadania pt. ,,Gawronek poznaję zimę’, oraz chętnie odpowiadały na pytania dotyczące tekstu.
Przedszkolaki wzbogaciły swoją wiedzę na temat charakterystycznych cech zimy. Aktywnie brały udział w zabawach ruchowych, takich  jak: ,,Śnieżynki’’,  ,,Lodowe posągi’’,  ,,Śniegowe kule’’ itp.  Podczas zabaw kształtowały sprawność fizyczną, rozwijały umiejętność współpracy z rówieśnikami.  
Biedroneczki wysłuchały piosenki ,,Zima biała’’, wykonały pracę plastyczną ,,Śniegowy bałwanek’’ oraz rozwiązywały zagadki dotyczące zimy. <<<foto>>>
Opracowała: Paulina Jachimowicz
Zatwierdziła: Monika Demczuk

KALENDARZ ADWENTOWY

W naszej grupie pojawił się kalendarz adwentowy dzięki któremu wspólnie odliczamy dni do Świąt Bożego Narodzenia. Kalendarz zawiera 24 zadania, zagadki i inne niespodzianki. Każdego dnia wspólnie otwieramy kalendarz.
Przez pierwsze dwa tygodnie przedszkolaki wspólnie ubierały choinkę, rozwiązywały zagadki, poznały historię Świętego Mikołaja, wykonały świąteczną kartę pracy, zrobiły długi łańcuch na choinkę i nie tylko, w kalendarzu znajdowało się jeszcze kilka innych ciekawych zadań. Były również zadania na weekend które wykonały wspólnie z rodzinami. Każdego dnia przedszkolaki z ogromną ciekawością czekają na odkrycie kolejnej kartki z kalendarza. <<<foto>>>
Opracowała: Paulina Jachimowicz
Zatwierdziła: Monika Demczuk

DOMOWI ULUBIEŃCY

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o domowych ulubieńcach, czyli o małych i dużych zwierzętach. Celem naszych zajęć było kształtowanie umiejętności wymienienia popularnych zwierząt domowych oraz poznanie zasad jak należy o nie dbać, tj.: karmienie ich, wychodzenie na spacer, wizyty u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen. Przedszkolaki chętnie opowiadały na temat swoich zwierzątek jakie mają w domu oraz w jaki sposób o nie dbają.
Czterolatki uczyły się również piosenki pt: ,,O zwierzętach domowych’’, oraz wykonały pracę plastyczną ,,Akwarium’’. Były również zagadki o zwierzątkach oraz wyszukiwanie różnic na obrazkach, przedszkolaki ćwiczyły spostrzegawczość, dostrzegały różnice między dwoma zwierzątkami. <<<foto>>>
Opracowała: Paulina Jachimowicz
Zatwierdziła: Monika Demczuk

🎉  🎊  🎈  🎊  🎉Urodziny w listopadzie (gr III) 🎉  🎊  🎂  🎉  🎈

W listopadzie w grupie „Biedroneczek” swoje czwarte urodziny obchodzili : Filipek, Kubuś, Bruno, Bartuś. Jubilatom życzymy zdrowia, uśmiechniętej buzi, wspaniałych pomysłów  i  zabaw z kolegami i koleżankami  z grupy.

<<<foto>>>

Marzenna Murawska


Święto Pluszowego Misia

25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Pluszowe misie są ulubieńcami dzieci na całym świecie – dodają odwagi, pocieszają, łagodzą lęk przed samotnością, pomagają przy zasypianiu. W tym roku również chcieliśmy uczcić ten dzień zapraszając dzieci do wspólnej, radosnej zabawy z przedszkolnymi misiami i bajkowymi przyjaciółmi. „Biedroneczki” opowiadały o swoich ulubionych misiach m.in. jak wyglądają, od kogo je dostały, w jakich sytuacjach im towarzyszą. Dzieci odgadywały zagadki słowne i obrazkowe o niedźwiedziach. Rozmawialiśmy o misiach, które występują w bajkach, a najbardziej znanym okazał się Kubuś Puchatek. Zorganizowaliśmy wystawę książek o Kubusiu Puchatku i jego przyjaciołach, a dzieci wybrały książeczkę do przeczytania. Przedszkolaki chętnie wzięły udział w quizie o niedźwiedziach mogąc pochwalić się swoją wiedzą. Utrwaliły w zabawie „Gdzie jest miś?” umiejętność określania położenia misia np. pod stołem, obok krzesła, na półce, w pudełku, między książkami, układały też misie z kół. Każde dziecko wykonało również misia z kolorowych kółek, łącząc i sklejając kilka elementów w całość. Dzieci wesoło bawiły się przy piosenkach: „Mały misiu”, „Jadą, jadą misie”, „Misiowa zabawa”, „Stary niedźwiedź”. Przedszkolakom spodobały się też zabawy ruchowe z wykorzystaniem misiów oraz chusty animacyjnej. Dzieci były bardzo ucieszone mogąc zabrać do domu misiowe upominki, które przygotowali rodzice.
Ten dzień był pełen wrażeń oraz okazją aby bawić się w przyjaznej atmosferze, poczuciu przynależności do grupy poprzez obchodzenie nietypowego święta. <<<foto>>>
Opracowała: Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Spotkanie z policjantem (gr. III)

29 listopada gościliśmy w przedszkolu policjanta – tatę Marcelka z grupy maluszków. Dzieci przygotowały się do tego spotkania ucząc się wcześniej wierszyka o „Zebrze na jezdni” oraz piosenki o prawidłowym przechodzeniu przez ulicę. Pan Paweł opowiedział dzieciom o swojej pracy oraz przyniósł mnóstwo przedmiotów związanych z pracą policjanta m.in. kajdanki, czapki, ochraniacze, hełm, kamizelkę kuloodporną. Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na zadawane im pytania oraz ochoczo przymierzały akcesoria należące do policjanta. Utrwaliły wiadomości związane z bezpieczeństwem na drodze, prawidłowym przechodzeniem przez jezdnię. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci w podziękowaniu zaśpiewały piosenkę i wyrecytowały wiersz. Wspólna fotografia będzie przypominała wszystkim o miłej wizycie policjanta w przedszkolu. <<<foto>>>
Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

URODZINY W PAŹDZIERNIKU

W październiku swoje urodziny obchodzili Klaudia, Laura, Lila, Klara i Aleks.

Wszystkim dzieciom życzymy dużo zdrowia uśmiechu.

<<<foto>>>

Opracowała: Paulina Jachimowicz


„Dbamy o zdrowie i czystość” (gr. III 4-latki)

Zdrowie, dbanie o higienę i porządek – to tematyka która często omawiana jest z dziećmi przedszkolnymi, ponieważ edukacja w tej dziedzinie jest bardzo ważna. Czterolatki zapoznały się z właściwym postępowaniem aby być zdrowym, podczas słuchania różnych wierszy, opowiadań, oglądania teatrzyków w czasie zabaw i rozmów.
Dzieci z zaciekawieniem obejrzały teatrzyk „O Balbinie, katarze i pierzynie” w oparciu o utwór M. Kownackiej z którego dowiedziały się, jak ważny jest zdrowy styl życia – ruch, zabawy na świeżym powietrzu. Doktor Rybka z wiersza B. Lewandowskiej „Na zdrowie” podpowiedział: jak należy dbać o zdrowie i nie chorować. Przedszkolaki uczyły się, jak należy właściwie myć ręce, dowiedziały się także dlaczego tak istotną kwestią jest to, aby korzystać ze swoich przyborów toaletowych, kubeczków do picia. Omawialiśmy historyjkę obrazkową „Nie lubimy bakterii”. Dzieci poznały środowisko w którym panują wirusy, bakterie, wzbogaciły słownictwo o nowe wyrazy, utrwaliły zdobyte informacje o higienie osobistej. Nie zabrakło również zagadek na temat „W krainie czystości” które pobudziły dzieci do logicznego myślenia i sprawiły dużo radości z podania prawidłowej odpowiedzi.
W zabawie dydaktycznej „Do czego służy” dzieci poznały przeznaczenie określonych przedmiotów m.in. mydła, szczotki, ściereczki, szufelki, klasyfikowały je ze względu na przeznaczenie. „Biedronki” poznały też receptę na zdrowe zęby, wypychając elementy obrazków i składając je w całość. Malowały przybory do mycia zębów ćwicząc koordynację wzrokowo-ruchową. Dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami higieny jamy ustnej i etapami mycia zębów, dowiedziały się o ważności systematycznego dbania o nie i o konieczności chodzenia do dentysty. Omówiliśmy też tablice graficzne „Co jest dobre dla zębów, co złe”, a sylwety smutnego i wesołego zęba zachęciły do odpowiedzi na pytania – „dlaczego ząbek jest wesoły lub smutny”. Dzieci obiecały, że będą pamiętały o ważnych zasadach m.in. aby dokładnie myć zęby zwłaszcza po zjedzeniu słodyczy, a po ich umyciu nie powinny już nic jeść ani pić z wyjątkiem wody oraz, że warto chodzić na wizyty kontrolne do dentysty.
Czterolatki podczas zorganizowanych aktywności kształtowały postawy prozdrowotne, rozwijały aktywność poznawczą, twórczą, ekspresję ruchową, rozwijały spostrzegawczość i pamięć wzrokową i słuchową, doskonaliły umiejętność wiązania opisu słownego z przedmiotem, utrwaliły pożądane zachowania i przyzwyczajenia zdrowotne. <<<foto>>>
Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

„Święto Niepodległości” (gr. III 4-latki)

11 listopada to święto narodowe, upamiętniające odzyskanie niepodległości przez Polskę. W grupie 4-latków rozmawialiśmy o tym ważnym dniu, o ojczyźnie, polskich symbolach narodowych, hymnie, patriotyzmie.
Dzieci uczestniczyły w koncercie muzycznym zespołu „Limbos”, mając możliwość poznać najpopularniejsze polskie utwory muzyczne, pieśni i piosenki. Odwiedziły miejsce pamięci narodowej – pomnik upamiętniający żołnierzy Armii Krajowej – zapaliliśmy tam znicze. Podczas spaceru oglądały odświętnie wyglądające miasto z powiewającymi flagami na budynkach. Przedszkolaki poznały kształt mapy Polski, główne regiony zaznaczone na niej oraz chętnie wyprawiły się w podróż „palcem po mapie”.
„Biedronki” zapoznały się z hymnem, godłem, flagą Polski. Dowiedziały się o  przyjęciu odpowiedniej postawy i właściwym zachowaniu się podczas słuchania lub śpiewania hymnu w czasie uroczystości. Dzieci chętnie wzięły udział w „Biegu dla Niepodległej” zorganizowanym na placu przedszkolnym. Uczyły się także na pamięć krótkiego wiersza W. Widłaka „Moja Polska”
Omawiana tematyka miała na celu poznanie wyrażeń m.in. Polska, Polak, ojczyzna, kształtowanie w przedszkolakach poczucie tożsamości narodowej oraz przywiązania do swojego kraju. <<<foto>>>
Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

„Pada deszcz”

Jesień to pora roku, która zachwyca ilością barw, ale bywa też tak, że mieniące się kolory przesłania deszczowa pogoda.
W minionym tygodniu przedszkolaki rozmawiały na temat jesiennej pogody, poznały różne rodzaje deszczu, naśladowały odgłosy deszczowej pogody, uczyły się jak rozpoznawać chmury i  jaką zwiastują pogodę. Doskonaliły umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych na podany temat z wykorzystaniem ilustracji i tablic graficznych. Dzieci dowiedziały się, jak należy ubrać się, aby nie zmoknąć. „Biedronki” bardzo chętnie interpretowały ruchem wiersz L. Krzemienieckiej „Idzie Tola do przedszkola”. Odgrywając role: Toli, Hani, Jasia i pieska uczyły się współdziałania w zespole.
Czterolatki rozwijały sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową podczas przyklejania elementów parasola w całość. Dużą radość sprawiła dzieciom „jesienna orkiestra” i gra na instrumentach perkusyjnych. Przedszkolaki bardzo chętnie odtwarzały rytm piosenki „Pan Listopad”, tym samym kształciły słuch, poczucie rytmu, umiejętność zgodnego przekazywania sobie instrumentów.
Tematyka związana z deszczem była wspaniałą okazją, aby zachęcić dzieci do wielu aktywności oraz wspólnych zabaw uczących współdziałania w grupie. <<<foto>>>
Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

„Poczta” (gr III 4-latki)

W minionym tygodniu 4-latki zapoznały się z pracą listonosza oraz urzędu pocztowego. Omawianą tematykę przybliżyły dzieciom m.in.: wiersze - „Listonosz”, „Na poczcie”, „Pocztowe znaczki”, piosenka „Pan listonosz”, historyjka obrazkowa „Daleka podróż”, film edukacyjny „Za zamkniętymi drzwiami” – „Poczta Polska”, wycieczka na pocztę. Podczas zabawy z piosenką dzieci wcielały się w rolę listonosza, dowiedziały się jak ważna i potrzebna jest jego praca. Każde dziecko zaprojektowało swój znaczek pocztowy, doskonaląc sprawność motoryki małej. Dzieci segregowały znaczki pocztowe według kształtu i kategorii np. ze zwierzętami, roślinami ćwicząc tym samym percepcję wzrokową, utrwaliły również figury geometryczne. Nie zabrakło też w tym tygodniu związanych z tematyką zagadek, zabaw integracyjnych oraz zabaw kształtujących prawidłową postawę.
„Biedronki” wzbogaciły wiedzę na temat funkcjonowania poczty, pracy listonosza, poznały budynek urzędu pocztowego, poszerzyły zasób słownictwa związanego z pocztą oraz uczyły się szacunku dla pracy urzędników pocztowych. <<<foto>>>
Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Teresa Lągota

„JESIEŃ DAJE NAM WARZYWA”

Miniony tydzień podejmujący tematykę zdrowego żywienia, pokazał dzieciom, jak ważne jest w życiu każdego spożywanie warzyw. „Biedroneczki” dowiedziały się, że warzywa jak i owoce, dostarczają człowiekowi wielu witamin oraz składników przyczyniających się do zachowania zdrowia. Dzieci doskonaliły umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców, liczyły je, dzieliły ze względu na różne cechy tj. kształt czy kolor, tworzyły owocowe rytmy. Czterolatki wyklejały plasteliną „Koszyk warzyw” rozwijając sprawności manualne oraz bawiły się przy piosenkach: „Urodziny marchewki”, „Czerwony pomidorek”, rozwijając umiejętności odgrywania określonych ról w zabawie. Chętnie obejrzały teatrzyk „Na straganie” wg. utworu J. Brzechwy, bawiły się w odgadywanie warzyw, po smaku lub przez dotyk, wypowiadały się na temat swoich ulubionych potraw z warzyw. Dowiedziały się również w jaki sposób przechowuje się warzywa na zimę i jakie robi się z nich przetwory.
Niestety warzywa są często tymi nielubianymi przez dzieci dodatkami do dań, dlatego też warto zaproponować dziecku spróbowanie jakiegoś nowego warzywa, bawić się w odgadywanie warzyw po smaku lub przez dotyk, czy też wspólnie przygotować potrawę. <<<foto>>>
Opracowała: Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Teresa Lągota

JESIEŃ W SADZIE

W pierwszym tygodniu października przedszkolaki z gr.III dowiedziały się, jakie owoce rosną w sadzie. Śpiewaliśmy piosenki, słuchaliśmy wierszy i rozwiązywaliśmy zagadki o owocach. Bawiliśmy się też w zabawy matematyczne z owocami (przeliczanie, klasyfikowanie). Pod koniec tygodnia dzieci przyniosły owoce i warzywa, z których zrobiliśmy pyszny i zdrowy sok. <<<foto>>>
Opracowała: Paulina Jachimowicz
Zatwierdziła: Teresa Lągota

DZIEŃ CHŁOPAKA W GRUPIE "BIEDRONEK"

30 września w naszej grupie obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Była to duża niespodzianka dla chłopców, którzy otrzymali w tym dniu upominki: jajko niespodziankę oraz medal  „Super Chłopak”, przygotowane przez rodziców. Dziewczynki złożyły chłopcom życzenia, a także zaśpiewały specjalnie dla nich piosenkę „Życie przedszkolaka”. Była to wspaniała okazja do integracji i dobrej zabawy przy ulubionych piosenkach. Chłopcy obiecali, że będą „super chłopakami”, zadeklarowali pomagać innym, nie płakać z błahego powodu, nie marudzić przy jedzeniu i wesoło bawić się w przedszkolu. <<<foto>>>
Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ?

W minionym tygodniu przedszkolaki dowiedziały się jak zwierzęta przygotowują się do zimy, wiedzą że jeże zasypiają na zimę i nie należy podpalać liści, bo w nich mogą być jeże. Dzieci poznały również wiewiórkę, dowiedziały się, że nie zasypia ona na zimę tylko robi zapasy. Praca plastyczna jaką wykonały, był to jeż z masy solnej i  makaronu. Bawiły się przy dźwiękach muzyki, brały udział w jesiennych zabawach ruchowych, np. ‘’Wiewiórki do dziupli’’, ‘’Co robi jeż’’. Przedszkolaki wybrały się również na spacer w poszukiwaniu jesieni. <<<foto>>>
Opracowała: Paulina Jachimowicz
Zatwierdziła: Monika Demczuk

MAMO, TATO WOLĘ WODĘ

Grupa III dołączyła do XII edycji programu ‘’Mamo, tato, wolę wodę!’’. Jest to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce, zainicjowany przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.
Celem programu jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie.
Program rozpocznie się 1 października.
Opracowała: Paulina Jachimowicz
Zatwierdziła: Monika Demczuk

„JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM” (GR. III 4-LATKI)

Pierwsze dni w przedszkolu po długim okresie nieobecności nie jest łatwym czasem. Przedszkolaki, choć znają już większość dzieci z grupy, to na nowo się poznają, na nowo wdrażają się w zasady obowiązujące w przedszkolu. Zabawy integracyjne takie jak” „Taniec przyklejaniec” , „Iskierka przyjaźni”, „Taniec labada” miały na celu przełamanie nieśmiałości w stosunku do swoich kolegów, budowanie relacji i rozwijanie umiejętności społecznych.
Dzieci wspólnie z nauczycielką formułowały zasady zachowania obowiązujące w grupie , tworząc kodeks zachowania np. kulturalnie zachowujemy się przy stole, odkładamy zabawki na miejsce, przepraszamy, kiedy zajdzie taka potrzeba, pomagamy innym.
Czterolatki zobowiązały się do przestrzegania zasad obowiązujących w grupie i własnoręcznie podpisały kodeks poprzez odbicie śladu palca zmoczonego w farbie przez wszystkich członków grupy.
„Biedroneczki” poznały i utrwaliły magiczne słowa: „proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia”. Grzecznych słów uczyły się chętnie podczas zabawy pacynkami, odgrywając krótki scenki.  Wiersz, rozmowa, piosenka „Grzeczne słówka” oraz zabawy parateatralne uświadomiły dzieciom potrzebę używania zwrotów grzecznościowych oraz okoliczności w których ich użycie jest zasadne, wagę bycia uprzejmym i to, że zwroty grzecznościowe wpływają na dobry nastrój, który pojawia się wszędzie tam, gdzie posługujemy się nimi.
Dobrze jest uczyć dzieci stosowania tych słów na co dzień oraz dawać im przykład, używając zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach. Warto, aby były one czymś naturalnym w domu i poza nim. <<<foto>>>
Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Międzynarodowy Dzień Kropki

15 września grupa III obchodziła Międzynarodowy Dzień Kropki. Celem Międzynarodowego Dnia Kropki jest wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania.
Dzień Kropki jest to dzień odwagi i zabawy. Tego dnia nasze zabawy wypełnione były kolorowymi kropkami.
Na zajęciach poznaliśmy historię tego święta. Dzieci uważnie obejrzały film, jak to zwyczajna kropka zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta uświadomiła przedszkolakom, że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności, TALENT.
Tego dnia również dostrzegliśmy kropki tam, gdzie wcześniej nikt na nie, nie zwracał uwagi. Okazało się, że kropki towarzyszą nam w naszym codziennym życiu, mogliśmy znaleźć je w naszej sali.
Na zakończenie każde dziecko wykonało pracę plastyczną. <<<foto>>>
Opracowała: Paulina Jachimowicz
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Grupa 1 2020 / 2021

„Poznajemy różne zawody”(gr.I)

W maju w grupie I realizowano tematykę „Poznajemy różne zawody”. Maluszki przyswajały nazwy różnych zawodów i ich atrybuty. Dzieci zapoznały się z pracą ogrodnika oraz pracami, jakie wykonuje się w ogrodzie. Poznały też narzędzia ogrodnicze oraz ich nazwy. Dowiedziały się również, że przyroda uczy nas cierpliwości, wytrwałości i obowiązkowości. Musimy się nimi wykazać np. przy obserwowaniu włożonego do ziemi nasionka, z którego – min. dzięki pielęgnacji-wyrośnie roślinka. Zachęcono dzieci do  obserwowania wiosennych prac w ogrodzie. „Biedroneczki” dowiedziały się, czym zajmuje się piekarz. Miały możliwość wyrobienia własnego ciasta na pieczywo (z masy solnej), uformowania rogalików, obwarzanków, bułeczek, bagietek, chlebków, z których były bardzo dumne. Dowiedziały się, jak ważna i potrzebna jest praca piekarza, który codziennie wypieka świeże pieczywo.
Rozmawialiśmy też o zawodach tych ludzi, którzy strzegą naszego bezpieczeństwa i śpieszą nam z pomocą (policjant, strażak). Dzieci utrwaliły wiedzę na temat bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, zapoznały się z konsekwencją lekkomyślnego zachowania się np. bawiąc się zapałkami lub rozpalając ognisko w lesie. Dzieci poznały pracę strażaka Filipa i jego drużynę gotową na każde wezwanie z książeczki „Kto ugasi pożar”.
Maluszki ochoczo malowały farbami wóz strażacki, chętnie rozwiązywały zagadki o różnych zawodach, chętnie wypowiadały się na temat „kim chciałbym zostać, gdy dorosnę”. Dzieci wzbogaciły wiedzę na temat środowiska społecznego, rozwijały umiejętności językowe, manualne, ruchowe, matematyczne. Dowiedziały się, że praca ludzi wykonujących różne zawody jest bardzo ważna dla innych. <<<foto>>>
 opr. Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

„Dzień (wysportowanego) Przyjaciela” (gr. I i II)

W czerwcu w gr I i III realizowano kolejne zadanie z projektu „Sport i zdrowie Leśnych Skrzatów”. W środę (0.9-0.6) zorganizowano dla dzieci „Dzień (wysportowanego) Przyjaciela”. Dzieci z grup najmłodszych brały udział w zabawach ruchowych, grach i zawodach sportowych. „Biedroneczki” i „Motylki” chętnie uczestniczyły we wszystkich zorganizowanych dla nich konkurencjach sportowych m.in. rzucały woreczkami do celu, turlały piłeczkę do wyznaczonego miejsca, biegały podczas zabawy z chustą animacyjną, ćwiczyły z szarfami i obręczami.
Przedszkolaki rozwijały sprawność fizyczną, wyrabiały nawyk prawidłowej postawy, doskonaliły umiejętność posługiwania się przyborami oraz technikę biegania bez potrącania się. Dzieci poznały znaczenie ruchu dla zdrowia, a przede wszystkim miały możliwość współpracy w zespole oraz czerpania radości ze wspólnej zabawy z kolegami i koleżankami z grupy. <<<foto>>>
Opracowała: Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

ŁĄKA WIOSNĄ

W maju grupa maluszków bacznie obserwowała przyrodę, starając się znaleźć jak najwięcej zmian, które zachodzą w niej na wiosnę. Oprócz obserwowania zmieniającej się przyrody dzieci poznały mieszkańców łąki, takich jak: pszczoły, biedronki, ślimaki, żabki, świerszcze, muchy, komary oraz dowiedziały się jakie wydają odgłosy. Obejrzały inscenizację „Ślimak” wg. utworu W. Chotomskiej z wykorzystaniem sylwet i ilustracji, którą później opowiadały własnymi słowami. Miały możliwość przypatrzeć się z bliska ślimakom winniczkom przyniesionym do przedszkola. Dowiedziały się, jakie mają zwyczaje, jakie jest ich ulubione pożywienie. Podczas wyjścia na plac zabaw, dzieci zwróciły wolność ślimakom – znajdując odpowiednie miejsce i wypuszczając je. Dzieci dowiedziały się jak ważne jest środowisko naturalne dla zwierząt żyjących na swobodzie. 
Podczas zabaw muzyczno-ruchowych i tanecznych związanych z omawianą tematyką „Biedroneczki” rozwijały poczucie rytmu, sprawność ruchową, wyobraźnię dźwiękotwórczą. Maluszki szczególnie polubiły zabawę z piosenką „Dwa motylki”, przy której radośnie się bawiły. 
Dzieci poznały i nazywały rośliny i kwiaty spotykane na łące (mlecz, koniczyna, maki, chabry, rumianki). Wykonały biedroneczki z talerzyka tekturowego doskonaląc koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność manualną, umiejętność posługiwania się klejem.
Omawiana tematyka, była świetną okazją do okazania i uczenia dziecka szacunku do przyrody. Rozmawialiśmy również o tym, w jaki sposób traktować złapane owady, żaby czy ślimaki, jak dbać o przyrodę by była dalej taka piękna. Warto kształtować w dzieciach świadomość konsekwencji swoich czynów oraz rozwijać postawę troski i dbałości o otaczający nas świat. <<<foto>>>
opr. Marzenna Murawska     
Zatwierdziła: Monika Demczuk

"DBAMY O ZIEMIĘ”

Jak co roku 22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Obcowanie z naturą uwrażliwia nas na piękno, a także pozwala nam wyciszyć się, uspokoić. Natura nas chroni, karmi, wspiera prawidłowy, zdrowy rozwój. Od najmłodszych lat należy uczyć szacunku do natury. Maluszki podczas realizacji tematyki kompleksowej „Dbamy o Ziemię” zastanawiały się, co trzeba zrobić, żeby nie zanieczyszczać środowiska. Uczyły się segregować śmieci, pamiętając, że dzieli się je na różne kategorie. Podczas spaceru po okolicy oglądały i rozróżniały różne kontenery na śmieci. Przyswajały wiedzę, gdzie należy wyrzucać papier, szklane butelki, plastik, puszki. Podczas zajęć i zabawy dydaktycznej „Czym jest spowodowane zanieczyszczenie powietrza” dzieci dowiedziały się, co wpływa na zanieczyszczone powietrze i w jaki sposób można temu przeciwdziałać (stosując filtry, odpowiednią benzynę, częściej poruszając się rowerem).
Ilustracje, filmy edukacyjne „Nasza planeta”, książeczki „Dbam o przyrodę” przedstawiające piękne krajobrazy i zanieczyszczone uświadomiły dzieciom, jak ważne jest dbanie o środowisko. „Biedroneczki” chciały być przyjaciółmi Ziemi, obiecały nie zrywać kwiatów bez potrzeby szczególnie chronionych, nie łamać drzewek, gałęzi, niepotrzebnie zrywać liści i nie niszczyć drobnych zwierząt, owadów, ptaków i ich jaj.
Maluszki dowiedziały się również, jak bardzo ważna jest dla naszej Ziemi hodowla pszczół i dlaczego ludzie je hodują, zapoznały się z pracą pszczelarza. Dzieci samodzielnie wykonały pracę plastyczne dotyczące omawianej tematyki: kolorowały ule i pszczoły, wyklejały z kolorowego papieru kwitnące wiosenne drzewa. Dowiedziały się, że rośliny produkują tlen i są bardzo potrzebne człowiekowi i zwierzętom do życia. Dzieci z gr I pogłębiły świadomość ekologiczną, uczyły się szacunku do natury, obiecały, że będą sadziły drzewa i kwiaty, nie zaśmiecały lasów i podwórka, oszczędzały wodę, światło, segregowały śmieci. <<<foto>>>
opracowała: Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Propozycje aktywności i materiały dydaktyczne związane ze zdalną realizacją podstawy programowej.
12.04.2021 - 16.04.2021
Materiały dla dzieci i rodziców
religia

Propozycje aktywności i materiały dydaktyczne związane ze zdalną realizacją podstawy programowej.
29.03.2021 - 09.04.2021
Materiały dla dzieci i rodziców
religia

„IDZIE WIOSNA”

Marzec to miesiąc, w którym powoli odchodzi zima, ustępując kolejnej porze roku –wiośnie. Zamiast śniegu z nieba kapie deszcz, a ślizgawki zamieniają się w kałuże.
„Biedroneczki” obserwowały charakterystyczne dla przedwiośnia zjawiska atmosferyczne, nazywały je, rozwijały umiejętność wiązania opisu słownego z treścią obrazka, rozpoznawały i nazywały pory roku, dowiedziały się jak dostosować strój do pogody, doskonaliły sprawność manualną poprzez przyklejanie do gałązek wierzbowych kuleczek (bazie kotki).
Maluszki zaprosiły do przedszkola wiosnę przez stworzenie zielonego kącika. Chętnie uczestniczyły w sadzeniu cebuli na szczypior i pietruszki na zieloną natkę. Dzieci dowiedziały się czego potrzebują rośliny, aby rosnąć, jakie są etapy sadzenia roślin – w teorii i w praktyce – oraz obserwowały kiełkujące rośliny. Dowiedziały się, jakie znaczenie ma jedzenie szczypiorku, zielonej natki i innych ziół dla zdrowia. <<<foto>>>
opr. Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Sport i zdrowie Leśnych Skrzatów 

5.03.2021r. obchodziliśmy „Dzień Dentysty”. Realizując kolejne zadanie z projektu „Sport i zdrowie Leśnych Skrzatów” dzieci z gr I i II przyswajały wiedzę na temat zdrowia, zdrowego odżywiania się, konieczności chodzenia do gabinetu dentystycznego.
Oglądając filmy edukacyjne „Wizyta u dentysty”, „Czas na zdrowie”, „Pierwsza wizyta dziecka u dentysty” dzieci zapoznały się z zawodem dentysty, wyglądem gabinetu dentystycznego oraz sposobem zachowania się podczas wizyty w gabinecie. Bohaterowie historyjek Tosia i Tomek uczyły dzieci właściwego zachowania się u dentysty, sposobem prawidłowego mycia zębów. Dzieci zapoznając się bliżej z omawianą tematyką kolorowały przybory do mycia zębów. Przedszkolaki dowiedziały się, że aby mieć zdrowe zęby trzeba się prawidłowo odżywiać, a cukier i słodycze mają niewiele wartości odżywczych i są częstą przyczyną psucia się zębów.
Dzieci obiecały, że będą dbały o zęby, myły je codziennie, jadły zdrowe jedzenie – warzywa i owoce które są źródłem wielu witamin i będą odwiedzały dentystę bez płaczu. <<<foto>>>
opr. Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

POJAZDY NA LĄDZIE, WODZIE I W POWIETRZU

Tematem I tygodnia marca były pojazdy. Najbardziej znanym dzieciom jest rower, dlatego też od niego przedszkolaki zaczęły zdobywać wiedzę o pojazdach. Maluszki rozpoznawały jakimi rowerami jeżdżą dorośli, a jakimi dzieci, dowiedziały się, dlaczego tak ważny dla rowerzysty jest kask oraz jak należy jeździć, aby wszyscy na drodze czuli się bezpiecznie. Dzieci poznawały inne pojazdy lądowe: samochody osobowe, ciężarowe, ratownicze, tramwaje, pociągi oraz pojazdy poruszające się na wodzie i w powietrzu. Przedszkolaki utrwaliły wiedzę na temat, w jaki sposób te pojazdy się poruszają – klasyfikowały je w zabawie dydaktycznej . Podczas omawianej tematyki dzieci zdobyły wiedzę na temat umiejętności zachowania się na chodniku, bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, znajomości sygnalizacji świetlnej.
Dzieci wypowiadając się na temat tablic graficznych „Na ulicy”, bawiąc się w organizowane zabawy ruchowe min. „Samochody”, „Policjant na drodze”, „Uwaga czerwone światło”, kształtowały umiejętność uważnego słuchania, obserwowania, budowania wypowiedzi poprawnie gramatycznej; rozwijały koordynację wzrokowo-ruchową, utrwaliły znaczenie zielonego i czerwonego światła na sygnalizatorze, zapoznały się z pracą policjanta, wyglądem munduru i akcesoriami wykorzystywanymi w pracy.
Omawiana tematyka i organizowane zabawy i zajęcia miały na celu uwrażliwienie dzieci na to, aby ich zachowanie było przemyślane. Szczególnie zaś uczulano dzieci na to, aby korzystając z ruchu drogowego, zawsze znajdowały się pod opieką dorosłych. <<<foto>>>
opr. Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

POZNAJEMY PRACĘ FRYZJERA

W ostatnim tygodniu lutego maluszki poznawały pracę fryzjera. Dorosłym wizyta u fryzjera kojarzy się z przyjemnością i efektem wspaniałej fryzury i dobrym samopoczuciem. Zupełnie inne zdanie mogą mieć na ten temat dzieci. „Biedroneczki” przeniosły się do salonu fryzjerskiego bawiąc się w „kąciku fryzjerskim”, oglądając film na temat pierwszej wizyty u fryzjera. Dzieci wykonywały prace plastyczne „Fryzury”, posługiwały się nazwami fryzur, poszerzały zasób słów w zabawie dydaktycznej „Co jest potrzebne do pracy fryzjerce?”.
Przez cały tydzień zapoznawały się z narzędziami pracy fryzjera i akcesoriami używanymi do tworzenia fryzur, wdrażane były do używania zwrotów grzecznościowych, doskonaliły spostrzegawczość słuchową – kojarząc dźwięki z przedmiotem. Maluchy dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat dbania o włosy oraz doświadczeniami związanymi z wizytą u fryzjera, tym samym przekonując inne dzieci, że wizyta w salonie fryzjerskim może być przyjemna i nie należy się bać. <<<foto>>>
opr. Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Baśniowy świat

Świat baśni i bajek fascynuje i ciekawi, pobudza dziecięcą wyobraźnię. W lutym maluszki wzbogacały wiedzę o bajkach i ich bohaterach. W bajkowy świat wprowadziły nas książki, filmy, historyjki obrazkowe, opowiadania. Biedroneczki słuchały m.in. takich bajek jak: „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek”, „Trzy świnki”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Calineczka”, „Jaś i Małgosia”.
Rozpoczęta kampania „Cała Polska czyta dzieciom” propaguje codzienne czytanie dzieciom książek jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego, moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Biedroneczki słuchając bajek doskonaliły koncentrację uwagi i pamięci, umiejętność budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie, rozpoznawały dobre i złe zachowanie bohaterów, rozwijały zainteresowania książką. <<<foto>>>
Opracowała Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Poznajemy pracę kucharki

Ostatni tydzień stycznia w gr I. poświęcono na zapoznanie dzieci z zawodem kucharki. Dzieci rozpoznawały przedmioty wykorzystywane w pracach kuchennych, nazywały je i określały do czego służą. Rozwijały umiejętność rozróżniania dźwięków – odgłosów dochodzących z kuchni m.in.: miksera, mikrofali, sztućców. Zabawy te zachęciły dzieci do wypowiedzi na temat ich ulubionych potraw. Zwróciliśmy również uwagę na jedzenie
zdrowych produktów i mycie rąk przed każdym posiłkiem.
Zaprezentowana dzieciom inscenizacja T. Śliwiaka „Łyżka i widelec” wzbogaciła wiedzę dzieci na temat sposobu przygotowywania stołu przed przyjęciem gości na obiad.
Maluszki ochoczo bawiły się w nakrywanie stołu z wykorzystaniem zastawy z kącika lalek, zapoznały się z przeznaczeniem sztućców i sposobem ich układania na stole.
Bardzo istotnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo w kuchni. „Biedroneczki” dowiedziały się, że w kuchni należy zachować szczególną ostrożność zwłaszcza, gdy używa się urządzeń elektrycznych, noża, gorących przedmiotów (czajnik, garnek). Dzieci muszą wiedzieć o niebezpieczeństwach związanych z używaniem tych przedmiotów i o tym, że tymi przedmiotami powinni posługiwać się tylko dorośli. <<<foto>>>
Opracowała M. Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Projekt „Sport i Zdrowie Leśnych Skrzatów"

W styczniu w grupie I i II realizowano kolejne zadania z projektu „Sport i Zdrowie Leśnych Skrzatów".
19 stycznia 2021 roku obchodziliśmy w przedszkolu „Dzień Popcornu”. Dzieci miały możliwość poznania z czego i jak robi się popcorn, a także dowiedziały się jak wyglądają pola kukurydzy i zbiór plonów podczas oglądania filmu edukacyjnego oraz rozmów tematycznych. Dzieci chętnie degustowały popcorn przygotowany przez wychowawczynie, próbowały kukurydzę i produkty z kukurydzy (chrupki kukurydziane, płatki kukurydziane). Dowiedziały się że kukurydza jest warzywem dostarczającym wielu składników odżywczych i chętnie spożywanym zarówno przez dzieci jak i dorosłych. <<<foto>>>
opr. Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

„Zawitała do nas zima”

Dzieci uwielbiają śnieg i zabawę na nim. Rzucanie śnieżkami, lepienie bałwana daje im wiele radości. Chociaż zima bywa różna, w tym roku nie poskąpiła nam białego puchu.
W styczniu maluszki pogłębiały swoją wiedzę oraz doświadczenia związane ze śnieżną zimą. Badały, jak wygląda płatek śniegu, oceniając, czy jest ciężki, czy lekki, podziwiały świat, który tak bardzo zmienia się pokryty śniegiem. Przeprowadzały eksperyment „Czy śnieg jest czysty”.
Tematyka zimowa przewijała się w zaplanowanych działaniach z dziećmi m.in: w pracach plastycznych, zabawach ruchowych, piosenkach, wierszykach, opowiadaniach, przedstawianych teatrzykach.
Przedszkolaki rozmawiały o zimowych zabawach, dzieliły się własnymi doświadczeniami na ich temat oraz utrwaliły zasady, których należy przestrzegać, aby zawsze bawić się bezpiecznie. Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym jest niezmiernie ważną sprawą, dlatego też w zimowe dni, o ile aura ku temu sprzyja, warto wychodzić na świeże powietrze, a zabawy na śniegu bez wątpienia sprawią wszystkim dużo przyjemności. <<<foto>>>
opr. Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Święta tuż, tuż

Święta Bożego Narodzenia to czas oczekiwania przez dużych i małych. Bardzo istotną kwestią jest zaznajamianie dzieci z tradycją i obyczajami związanymi z uroczystościami mniejszymi i większymi, narodowymi i religijnymi – tego typu działanie kształtuje tożsamość narodową oraz wprowadza w sferę tradycji i kultury.
W grudniu maluszki przygotowywały się do świąt tworząc dekoracje świąteczne, ubierając choinkę, ucząc się kolęd. Dzieci poznały zwyczaj wysyłania kartek świątecznych do osób bliskich, składania życzeń, tradycję dzielenia się opłatkiem i zasiadania do wspólnej kolacji wigilijnej.
„Biedroneczki” dowiedziały się, że Święta Bożego Narodzenia, to nie tylko choinka, Mikołaj, prezenty - istotą tych świąt jest narodzenie Jezusa. Historię narodzin Jezusa poznawały z kolęd, opowiadań i z literatury dziecięcej. Omawiana tematyka sprawiła, że w przedszkolu zapanowała świąteczna atmosfera i wprowadziła dzieci w radosny nastrój zbliżających się świąt. <<<foto>>>
Przygotowała: Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Urządzenia w moim domu

Ostatni tydzień listopada w gr I. poświęcono urządzeniom elektrycznym wykorzystywanym w domu. Maluszki dowiedziały się, jak bardzo potrzebny jest prąd, bez którego nie świeciłyby żarówki, nie działałyby np. pralka, telewizor, odkurzacz i wiele innych urządzeń.
Omawiana tematyka była okazją, aby zapoznać dzieci z zasadami bezpieczeństwa w obliczu różnych sytuacji. Dzieci z najmłodszej grupy dowiedziały się, że prąd również może być bardzo groźny. Dlatego dzieci nie powinny:
- korzystać samodzielnie z urządzeń elektrycznych,
- dotykać mokrymi rękoma urządzeń podłączonych do prądu,
- wkładać wtyczek do gniazdek,
- bawić się kablami urządzeń elektrycznych.
„Biedroneczki” zasad bezpieczeństwa i właściwego postępowania uczyły się również słuchając książeczek edukacyjnych: „Prąd”, „Zapałka” z serii „Bezpieczny przedszkolak”. <<<foto>>>
Przygotowała: Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Dbamy o zdrowie

W grupie I (3-latki) pierwszy tydzień listopada poświęcono tematyce „Dbamy o zdrowie”. Inicjując różnorodne zadania, nauczycielki uświadamiały dzieciom jak ważna jest profilaktyka w zakresie własnego zdrowia i dobrego samopoczucia.  Maluszki zdobyły wiadomości o tym, co wpływa na zdrowie oraz poznały zasady zdrowego odżywiania. Dzieci poszerzyły wiedzę z zakresu dbania o higienę, poznały prawidłowy sposób mycia rąk z uwzględnieniem kolejności etapów. Uświadamiano przedszkolakom konieczność spożywania owoców, warzyw i nabiału oraz ograniczenia taki produktów jak słodycze. W sali zorganizowano kącik z atrybutami, ilustracjami, kartami demonstracyjnymi związanymi ze zdrowym żywieniem, zdrowym stylem życia. Tupcio Chrupcio z książki „Dbam o zęby” podpowiedział dzieciom jak dbać o zęby i co jeść, aby im nie szkodzić. Rozmowy z dziećmi, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, wierszyki, prace plastyczne i poznane piosenki wzbogaciły u dzieci wiedzę na temat zdrowego trybu życia i zdrowych nawyków.  <<<foto>>>
przygotowała Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Jesienne zabawy

We wrześniu maluszki poznawały jesienne dary: owoce i warzywa. Uczyły się je rozróżniać, liczyły, porównywały, układały owocowe rytmy, dowiadywały się o potrzebie spożywania ich jako źródła wielu witamin. Biedroneczki lepiły też z masy solnej, bawiły się i tańczyły przy piosenkach o owocach i warzywach, grały na instrumentach perkusyjnych, brały udział w organizowanych zabawach tematycznych „Sklep owocowo-warzywny”. A po wysłuchaniu utworu T. Fiutowskiej „Chciałabym mieć szal” układały z liści szal dla Pani Jesieni. Maluszki utrwalały w ten sposób wiadomości o aktualnej porze roku – jesieni, rozwijały umiejętności matematyczne, mowę, percepcję wzrokowo-ruchową. <<<foto>>>
Przygotowała: Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

„Nasze grupowe drzewko”

Maluszki wykonały pierwszą wspólną pracę „Nasze grupowe drzewko”. Dzieci malowały farbami pień drzewa i odbijały swoją dłoń (listki) przy jego gałęziach. Wspólna praca miała na celu ułatwienie poznania się dzieci, przełamywania lęku, budowania więzi w grupie. <<<foto>>>
Przygotowała: Marzenna Murawska
Zatwierdziła: Monika Demczuk